Akce, brožury

Brožury

Průvodce pro zájemce o studium

Průvodce pro zájemce o studium Jak na Přírodu (pdf) je poutavým materiálem určeným právě zájemcům o studium. Tento propagační materiál s infografikou byl vytvořen naším studentem, z velké části je výsledkem jeho diplomové práce.

Všeobecná informační brožura o přírodovědecké fakultě

Poslední aktualizace této brožury o Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci vznikla v roce 2021. Najdete v ní základní údaje o fakultě, jejich zaměstnanacích a studentech, možnostech studia, pedagogické a vědecké činnosti i popularizačních aktivitách.
pdf

Všeobecná brožura o Univerzitě Palackého

Aktuální verze materiálu o Univerzitě Palackého v Olomouci vznikla v roce 2020. Najdete v ní základní údaje o univerzitě a jejích součástech. Samostatná dvoustrana je věnována naší přírodovědecké fakultě.
pdf

Brožura k technickým údajům o budově přírodovědecké fakulty

Tento atraktivní materiál vznikl pro návštěvníky a zájemce o technické údaje i další zajímavosti hlavní budovy přírodovědecké fakulty a jejího nejbližšího venkovního prostranství nacházejího se v lokalitě Envelopa. Vydán byl v roce 2021.
pdf

Informační brožura o Pevnosti poznání

Pevnost poznání byla otevřena v rámci přírodovědecké fakulty v roce 2015. Toto interaktivní muzeum vědy nabízí školní programy, vědecké kroužky, letní vědecké tábory a v každém semestru dětskou univerzitu. Poskytuje prostor i pro vyžití seniorů a je také místem pořádání významných popularizačních akcí pro širokou veřejnost. Za správnost informací a obsah brožury odpovídá Pevnost poznání.
pdf

Termíny plánovaných akcí

Připravili jsme pro vás přehled termínů akcí, které Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého připravuje pro školy a veřejnost:

Letní škola Badatele od 29. června do 5. července 2024
Dny evropského dědictví 7. září 2024
Stříbrná promoce 14. září 2024
Noc vědců 27. září 2024
Týden vysokoškolákem na Přírodě od 30. září do 4. října 2024
Badatelský víkendový seminář od 11. října do 13. října 2024
Zlatá a diamantová promoce 18. října 2024
Setkání ředitelů fakultních škol PřF UP 25. října 2024
Den otevřených dveří 29. listopadu 2024
Den otevřených dveří 25. ledna 2025
Ples Přírodovědecké fakulty UP 21. března 2025
Okno do praxe 8. dubna 2025
Olomoucká muzejní noc pro rok 2025 v přípravě
Konference mladých přírodovědců pro rok 2025 v přípravě
Přírodovědný jarmark pro rok 2025 v přípravě

Noc vědců

K celoevropské akci, kterou pořádá Evropská komise s cílem popularizovat vědu, se přírodovědecká fakulta připojuje každoročně. Program nabízí i interaktivní muzeum vědy Pevnost poznání či Botanická zahrada. Návštěvníci mohou nahlédnout do laboratoří či učeben, kam se běžně nedostanou. Vyzkouší si různé pokusy či aktivity. Další ročník Noci vědců se uskuteční 27. září 2024 s tématem Proměna. Více informací a přehled aktivit najdete na www.nocvedcu.cz

Olomoucká muzejní noc

Přírodovědecká fakulta se k Olomoucké muzejní noci každoročně připojuje. Široké veřejnosti nabízí komentované prohlídky budov, jejich pracovišť včetně laboratoří a zpřístupnění sbírek. V programu zájemci najdou také ukázky vybraných pokusů či práce s přístroji. Tradičně bude možné navštívit i vyhlídkové terasy. Pro děti budou připraveny drobné odměny.
 

17. května 2024 | 18:00–21:00
 

PROGRAM
změna programu vyhrazena

Komentované prohlídky hlavní budovy Přírodovědecké fakulty UP
18:00, 19:00, 20:00 | 17. listopadu 12

Využijte prohlídky interiérů fakulty! Průvodce vám představí všech šest podlaží a sdělí vám zajímavosti s objektem spojené. Zažijte nádherný prostor foyer, projděte se katedrou, děkanátem, vyfoťte se u nejdelšího Foucaultova kyvadla v ČR nebo u zelené stěny či kruhového schodiště. Kochejte se nádhernými výhledy na město z našich teras.

Garant stanoviště: Oddělení vnějších a vnitřních vztahů v součinnosti se Správou budov

Chemické zajímavosti
18:00–21:00 | 17. listopadu 12

Studenti katedry analytické chemie návštěvníkům nabídnou řadu pokusů přímo v chemických laboratořích. Přijďte se podívat a zjistíte, že chemie nás provází každodenním životem.

Garant stanoviště: Katedra analytické chemie

Klub deskových her
18:00–21:00 | 17. listopadu 12

Moderní deskové hry představují příjemný způsob trávení volného času, často i se vzdělávacím přesahem. Přijďte se na přírodovědeckou fakultu seznámit s moderními společenskými hrami, načerpat inspiraci, nebo třeba najít nové spoluhráče!

Garant stanoviště: Klub deskových her

Světlo a tma
18:00–21:00 | 17. listopadu 12

Popularizační spolek UP Crowd zve všechny zájemce ke svému stánku s pokusy zaměřenými na světlo a tmu. Ve světlé části stánku se můžete těšit na fyzikálně-chemické experimenty, které svou interaktivitou nadchnou nejen děti. V tmavé části stánku vás pohltí krása přírodních i syntetických materiálů, které světélkují ve tmě. Dozvíte se, jak se liší fluorescence a fosforescence, jak si připravit svítící drinky a které běžné potraviny světélkují. Taktéž si budete moci nakreslit a odnést světélkující obrázek.

Garant stanoviště: Studentský spolek UP Crowd

Mikroskopování rostlinných a živočišných preparátů
18:00–21:00 | 17. listopadu 12

Na našem stánku bude možné vyzkoušet si základní úkony při mikroskopování rostlinných i živočišných preparátů. Pod mikroskopem bude možné spatřit i jedny z nejhouževnatějších živočichů naší planety – želvušky (Tardigrada), které přežijí extrémní teploty, tlak i radiaci. Zájemcům nabídneme možnost zhotovení vlastního rostlinného preparátu k mikroskopování. Mezi další zajímavosti, na které se u nás můžete těšit, patří sledování vlivu různých fytohormonů na fyziologii, vývoj a růst rostlin. Společně poznáme, jak malé molekuly rostlinných hormonů mohou ovlivňovat celou plejádu různých procesů v rostlinách. Prozkoumáme také chemickou strukturu těchto molekul a jejich vlastnosti. Chcete s námi proniknout do tajemství, která jsou ukryta v mikrosvětě? Poodhalit s námi mechanismy, kterými rostlinné hormony řídí takřka celý život rostlin? Neváhejte a přijďte bádat s námi!

Plánované experimenty a exponáty:

  • Rostliny pod mikroskopem
  • Organogeneze aneb Ukázka ze cvičení z Fyziologie rostlin  
  • Puzzle z fytohormonů
  • Želvušky – pozorování odolných živočichů pod mikroskopem nebo na zábavných videích spolu s kvízem zajímavostí

Garant stanoviště: Katedra experimentální biologie a Laboratoř růstových regulátorů

Komentované prohlídky katedry geologie a jejich sbírek
18:00, 19:00, 20:00 | 17. listopadu 12

Baví vás pozorovat neživou přírodu? Zajímají vás nerosty, horniny či dávní zkamenělí tvorové nebo toužíte získat informace o práci geologa? Ve všech těchto případech vás rádi uvítáme na Katedře geologie. Nabízíme komentované prohlídky našeho pracoviště. Zpřístupněny budou mineralogické, petrografické a paleontologické sbírky a zájemci z řad dětí i dospělých si mohou vyzkoušet jednoduché geologické aktivity. Těšíme se na vás!

Garant stanoviště: Katedra geologie

Olomouc tak, jak ji neznáte
18:00 | 17. listopadu 12

Poznejte Olomouc a její zákoutí z jiné perspektivy. Využijte své jazykové znalosti a vydejte se s námi na toulky Olomoucí.

Garant stanoviště: Kabinet cizích jazyků

Optická galerie aneb Umělecké experimenty se světlem
18:00–21:00 | 17. listopadu 12

Katedra optiky nabízí návštěvníkům interaktivní galerii optických experimentů. K vidění budou 3D hologramy, obrazy vytvořené difrakčními mřížkami a optické klamy. Ukážeme si také, jak může být polarizace světla využita při tvorbě fascinujících barevných uměleckých děl. Přijďte se přesvědčit o úzkém propojení moderní vědy a umění na vlastní oči.

Garant stanoviště: Katedra optiky

Komentované prohlídky katedry zoologie
18:00, 19:00, 20:00 | 17. listopadu 50

Prohlídka prostor katedry zoologie, jejich ornitologických, entomologických a antropologických sbírek a mořského akvária. Sraz účastníků v 18:00, 19:00 a 20:00 před vchodem na katedru (17. listopadu 50, naproti hlavní menze).

Garant stanoviště: Katedra zoologie
 

Běh s Klokanem

Běh s Klokanem propaguje přírodovědné obory formou sportovních aktivit. Přírodovědecká fakulta při jeho organizaci spolupracuje s olomouckou Jednotou českých matematiků a fyziků. Účastníci závodí nejen v přespolním běhu, ale i skákání v pytlích a skládání hlavolamů.

www.matematickyklokan.net

Přírodovědný klokan

Soutěž pro žáky základní a studenty středních škol. Přírodní vědy se propagují formou „multiple-choise“ soutěže, která je zařazena do soutěží vyhlašovaných ministerstvem školství. Garantuje ji katedra algebry a geometrie přírodovědecké fakulty. Soutěžní otázky se týkají matematiky, fyziky, biologie, vědy a techniky, chemie, ale i historie a lingvistiky.

www.kag.upol.cz/prirodovednyklokan/

Den fascinace rostlinami

Mezinárodní akce zaměřená na popularizaci rostlinné biologie se koná v Botanické zahradě přírodovědecké fakulty. Na programu jsou výstavy, workshopy, určování rostlin a komentované prohlídky.

www.garden.upol.cz

Studentský spolek UP Crowd

Nabídka přednášek, výukových programů a minikonferencí

Za správnost informací a obsah brožury odpovídá UP Crowd.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)