Aktuality VaV

Výzvy

 • Podpora ERC žadatelů - průběžné podávání
  navrhovatel může být ten, kdo ukončil nebo řeší Juiorský grant GAČR - výzva
 • Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila dne 17. října 2018 druhou veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji pro Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA. Termín pro odevzdání návrhů je 23. 11. 2018, více informací zde.
 • Evropská komise vyhlásila nové kolo výzvy Twinning v rámci Horizon 2020 (Identifikátor výzvy WIDESPREAD-03-2018). Podrobnější informace o výzvě naleznete zde, portál účastníků zde.
  Návrhy lze podávat do 15. listopadu 2018. Je to velmi zajímavá příležitost, jak se zapojit do projektů Horizon 2020 a získat prostředky na podporu mezinárodní spolupráce se špičkovými zahraničními vědeckými pracovišti.
  Na webových stránkách TC AV ČR budou v nejbližší době zveřejněny prezentace ze semináře k výzvě, v případě zájmu je možné zajistit ve spolupráci s pracovníky Technologického centra AV ČR individuální konzultace k této výzvě.https://gacr.cz/vyzva-k-nominacim-na-cleny-hodnoticich-panelu-ga-cr-2/
 • Výzva k nominacím na členy hodnoticích panelů GA ČR
  Grantová agentura ČR vyhlašuje výzvu pro podávání návrhů na kandidáty do hodnoticích panelů GA ČR. Podrobnou výzvu k nominacím, formulář návrhového listu kandidáta a popis náplně jednotlivých hodnoticích panelů naleznete zde. Vyplněný formulář s návrhem do hodnoticích panelů pro nadcházející funkční období začínající 1. dubna 2019 je třeba poslat nejpozději  do 24. listopadu 2018 Ing. Saitzové, která zajistí podpis pana rektora a včasné podání návrhu.
 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje soutěž na podporu výzkumných a vzdělávacích projektů řešených ve spolupráci s SÚJV s předpokládaným zahájením řešení v roce 2019 - Projekty 3 + 3 2019. Anglicky psané návrhy prosím odevzdávejte na oddělení VaV do 28. 11. 2018. Více informací zde.

 • MŠMT vyhlásilo dne 19. září 2018 veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích programu INTER-EXCELLENCE podprogramu INTER-ACTION pro podání návrhů česko-čínských projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji (VES19CHINA). Termín pro podání návrhů je 18. 12. 2018; více informací zde.

 • MŠMT vyhlásilo dne 1. listopadu 2018 třetí veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích podprogramu INTER-COST (LTC19) pro podání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji. Termín pro podání návrhů je 12. 12. 2018; více informací zde.

 • MŠMT vyhlásilo dne 1. listopadu 2018 veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích podprogramu INTER-ACTION (VES19IZRAEL) pro podání projektů mezinárodní bilaterální česko-izraelské spolupráce ve výzkumu a vývoji. Termín podání návrhů je 28. 1. 2019; více informací zde.

Důležité informace

Získané projekty GA ČR pro rok 2018 - přehled

Právní oddělení UP prosí, v případě nutnosti kontroly jakékoliv smlouvy vázané na projekt, o dodání veškerých potřebných podkladů jako jsou: návrh projektu, zadávací dokumentaci, smlouvu o podpoře, všeobecné podmínky, závazné parametry, typ soutěže/poskytovatel, rozhodnutí...

Registr smluv - vyhledávání: https://smlouvy.gov.cz/vyhledavani 

Praktické informace pro podávání a řešení projektů GAČR 2019 - přehled

Soutěže a ceny

Soutěž o Cenu Wernera von Siemense - více zde

Cena Inovace roku 2018 - 23. ročník

Soutěž vyhlašuje Asociace inovačního podnikání ČR, z.s. Cílem soutěže je ohodnotit a ocenit nejlepší inovační produkty v ČR, ve všech oborech.
Uzávěrka soutěže je 31.10.2018, možnost konzultace přihlášek do 17.10.2018 nebo podle dohody. Více informací zde