Úřední deska

Oznámení

v tomto seznamu nejsou žádné zprávy.

Účinné vnitřní předpisy a normy

Vnitřní předpisy

Error

Žádný výstup služby

Vnitřní normy

Error

Žádný výstup služby

Anglické verze inzerce — English version

Doručení veřejnou vyhláškou

v tomto seznamu nejsou žádné zprávy.

Akademický senát

Příští zasedání akademického senátu se uskuteční 16. května 2018 od 14:00 hod. v zasedací místnosti děkanátu přírodovědecké fakulty.

Zápis ze zasedání AS PřF UP ze dne 7. března 2018

(starší zápisy viz Akademický senát PřF)

Vědecká rada

Zasedání vědecké rady se uskuteční 18. dubna 2018 v zasedací místnosti děkanátu přírodovědecké fakulty.

Zápis ze zasedání Vědecké rady PřF UP 6. prosince 2017

(starší zápisy viz Vědecká rada PřF)