Akce, brožury

Brožury

Průvodce pro zájemce o studium

Průvodce pro zájemce o studium Jak na Přírodu (pdf) je poutavým materiálem určeným právě zájemcům o studium. Tento propagační materiál s infografikou byl vytvořen naším studentem, z velké části je výsledkem jeho diplomové práce.

Všeobecná informační brožura o přírodovědecké fakultě

Poslední aktualizace této brožury o Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci vznikla v roce 2020. Najdete v ní základní údaje o fakultě, jejich zaměstnanacích a studentech, možnostech studia, pedagogické a vědecké činnosti i popularizačních aktivitách.
pdf

Všeobecná brožura o Univerzitě Palackého

Aktuální verze materiálu o Univerzitě Palackého v Olomouci vznikla v roce 2020. Najdete v ní základní údaje o univerzitě a jejích součástech. Samostatná dvoustrana je věnována naší přírodovědecké fakultě.
pdf

Brožura k technickým údajům o budově přírodovědecké fakulty

Tento atraktivní materiál vznikl pro návštěvníky a zájemce o technické údaje i další zajímavosti hlavní budovy přírodovědecké fakulty a jejího nejbližšího venkovního prostranství nacházejího se v lokalitě Envelopa. Vydán byl v roce 2019.
pdf

Informační brožura o Pevnosti poznání

Pevnost poznání byla otevřena v rámci přírodovědecké fakulty v roce 2015. Toto interaktivní muzeum vědy nabízí školní programy, vědecké kroužky, letní vědecké tábory a v každém semestru dětskou univerzitu. Poskytuje prostor i pro vyžití seniorů a je také místem pořádání významných popularizačních akcí pro širokou veřejnost. Za správnost informací a obsah brožury odpovídá Pevnost poznání.
pdf

Plánované akce v roce 2022

Připravili jsme pro vás přehled předpokládaných termínů akcí v roce 2022, které Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého připravuje pro veřejnost či školy. Tyto termíny mohou být zejména v návaznosti na aktuální epidemickou situaci upravovány či měněny na online či hybridní verzi.

Ples PřF UP

4. března 2022

Okno do praxe

12. dubna 2022

Přírodovědný jarmark

17. června 2022

Konference mladých přírodovědců

1. července 2022

Letní škola Badatele

1.-7. července 2022

Stříbrná promoce

17. září 2022

Setkání ředitelů a garantů fakultních škol

22. září 2022

Noc vědců

30. září 2022

Muzejní noc

Bude upřesněno

Dny evropského dědictví

Bude upřesněno

Zlatá promoce

14. října 2022

Diamantová promoce

14. října 2022

Týden vysokoškolákem na Přírodě

3.-7. října 2022 

Badatelský víkendový seminář

21.-23. října 2022

Týden vědy a techniky

Bude upřesněno

Přírodovědný jarmark

Přírodovědecká fakulta se zasadila o založení největší celouniverzitní akce zaměřené na popularizaci vědy a výzkumu a každoročně se na ní výrazným způsobem podílí. Přírodovědný jarmark (dříve Veletrh vědy a výzkumu) se koná obvykle v červnu. Jeho cílem je přiblížit návštěvníkům vědu poutavým způsobem. Děti i dospělí si mohou vyzkoušet řadu experimentů nebo se pustit do řešení matematických kvízů. S dobrodružstvím vědy se mohou všechny věkové skupiny seznámit v budově přírodovědecké fakulty i Pevnosti poznání.

Noc vědců

K celoevropské akci, kterou pořádá Evropská komise s cílem popularizovat vědu, se přírodovědecká fakulta připojuje každoročně. Program nabízí i interaktivní muzeum vědy Pevnost poznání či Botanická zahrada. Návštěvníci mohou nahlédnout do laboratoří či učeben, kam se běžně nedostanou. Vyzkouší si různé pokusy či aktivity. Letos se Noc vědců koná 27. listopadu. Hlavním tématem je Robot a člověk. Více informací a přehled aktivit najdete na www.nocvedcu.cz

Olomoucká muzejní noc

Přírodovědecká fakulta se připojuje k akci, která umožňuje zájemcům prohlédnout si v netradiční dobu zajímavé a jindy třeba nedostupné objekty či památky. V programu nechybí deskové hry, matematická kavárna, návštěva chemických laboratoří či pozorování oblohy dalekohledem z terasy fakulty.

Běh s Klokanem

Běh s Klokanem propaguje přírodovědné obory formou sportovních aktivit. Přírodovědecká fakulta při jeho organizaci spolupracuje s olomouckou Jednotou českých matematiků a fyziků. Účastníci závodí nejen v přespolním běhu, ale i skákání v pytlích a skládání hlavolamů.

www.matematickyklokan.net

Přírodovědný klokan

Soutěž pro žáky základní a studenty středních škol. Přírodní vědy se propagují formou „multiple-choise“ soutěže, která je zařazena do soutěží vyhlašovaných ministerstvem školství. Garantuje ji katedra algebry a geometrie přírodovědecké fakulty. Soutěžní otázky se týkají matematiky, fyziky, biologie, vědy a techniky, chemie, ale i historie a lingvistiky.

www.kag.upol.cz/prirodovednyklokan/

Olomoucký fyzikální kaleidoskop

Popularizační akce je zaměřena především na studenty středních škol. Zahrnuje přednášky na zajímavá témata z fyziky a exkurze do fyzikálních laboratoří. Koná se v lednu.

kaleidoskop.upol.cz

Den fascinace rostlinami

Mezinárodní akce zaměřená na popularizaci rostlinné biologie se koná v Botanické zahradě přírodovědecké fakulty. Na programu jsou výstavy, workshopy, určování rostlin a komentované prohlídky.

www.garden.upol.cz

Studentský spolek UP Crowd

Nabídka přednášek, výukových programů a minikonferencí

Za správnost informací a obsah brožury odpovídá UP Crowd.