Ceny děkana

Cena děkana Přírodovědecké fakulty UP pedagogům a autorům rozvíjejícím vědní obor
Děkan přírodovědecké fakulty každoročně vyhlašuje v souladu s vnitřní normou PřF-B-19/07 soutěž o Cenu děkana pedagogům a autorům rozvíjejícím vědní obor.


Cena děkana autorům rozvíjejícím vědní obor
Cenu mohou získat autoři a autorské kolektivy učebních a populárně-vědeckých textů, monografií a vědeckých publikací z řad zaměstnanců a studentů fakulty, kterým v kalendářním roce udílení ceny nebo v roce předchozím byl publikován:

 • učební text nebo populárně-vědecký text mimořádného významu,
 • monografie mimořádného významu, nebo přehledová vědecká publikace splňující kritéria pro původní vědeckou publikaci
 • původní (nikoli přehledová) vědecká publikace v odborném časopise s IF, který  se v daném subject class dle Web Of Science nachází v percentilu 90 procent a výše

Cena může být udělena za publikaci, u které je hlavním nebo korespondujícím autorem pracovník PřF UP, a to těm členům autorského kolektivu, kteří v afiliaci uvedli PřF UP jako svoje hlavní pracoviště.

Cena děkana může být udělena zaměstnancům fakulty s úvazkem alespoň 0,5 a studentům prezenční formy studia na fakultě, kteří v daném kalendářním roce vyhověli některé z podmínek zadání Cen děkana, nebo této podmínce vyhověli v předchozím kalendářním roce a za tuto splněnou podmínku Cenu děkana ještě neobdrželi.

O udělení Ceny děkana autorům prestižních vědeckých publikací může požádat zaměstnanec či student PřF UP, a to tak, že vyplní webový formulář přihlášky pro cenu děkana (zde https://elf2.upol.cz/Formular/Typ/Ostatni-formulare). Pokud je publikace již vložena v OBD, je v přihlášce možné využít automatické načtení údajů z OBD. Nominovanou publikaci je třeba nahrát ve formátu pdf do elektronické přihlášky. V případě monografie ji fyzicky doručit na oddělení VaV. Po odeslání přihlášku vytiskněte a opatřenou podpisy zašlete vnitřní poštou na oddělení VaV k rukám Bc. Barbory Krudencové (kancelář 6.012). V přihlášce je nutné specifikovat rozdělení ceny mezi spoluautory, kteří svým podpisem na přihlášce potvrdí souhlas s dělením ceny.

Splnění požadavků pro udělení cen posuzuje komise složená z proděkanů, která také navrhuje udělení a výši cen. Oceněný převzetím ceny vyjadřuje souhlas s uveřejněním svého jména na seznamu oceněných na webu PřF UP.


Cena děkana akademickým pracovníkům PřF UP
Toto ocenění uděluje děkan zaměstnancům za vynikající pedagogickou činnost, a to standardně pěti pracovníkůmjednomu z každého z pěti oborů na PřF UP (matematika a informatika, fyzika, chemie, biologie a ekologie, vědy o Zemi).

 • Cenu děkana může obdržet pouze zaměstnanec PřF UP, který v minulém akademickém roce učil v průměru minimálně dvě vyučovací hodiny kontaktní výuky týdně.
 • Pro svého oblíbeného pedagoga mohou hlasovat studenti třetích a vyšších ročníků bakalářských a studenti navazujících magisterských oborů. Každý student má možnost volby až tří pedagogů, přičemž první vybraný pedagog obdrží hlas s váhovým faktorem o hodnotě 1,0, druhý vybraný o hodnotě 0,7 a třetí vybraný o hodnotě 0,5.
 • Hlasovat v Ceně děkana pro nejlepšího pedagoga za období 2020/2021 je možné elektronicky na stránkách do 30. září 2021.
  Přihlášení je jako do Portálu, ale dále je hlasování anonymní.

 • Cenu obdrží pedagog, který získá největší počet hlasů. V případě rovnosti hlasů mohou být v každém z výše uvedených oborů uděleny ceny dvě.

Ceny děkana v roce 2020

Ceny děkana autorům prestižních vědeckých publikací 2020

Mgr. Vojtěch Trávníček, doc. Mgr. Karol Bartkiewicz, Ph.D., prof. RNDr. Karel Lemr, Ph.D.

 • Vojtěch Trávníček, Karol Bartkiewicz, Antonín Černoch, and Karel Lemr - Experimental Measurement of the Hilbert-Schmidt Distance between Two-Qubit States as a Means for Reducing the Complexity of Machine Learning Phys. Rev. Lett. 123, 260501

doc. Mgr. Zdeněk Opršal, Ph.D., Ing. Mgr. Jaromír Harmáček, Ph.D.

 • Zdeněk Opršal, Jaromír Harmáček - Clean aid or dirty aid? The environmentalization of Czech foreign aid. JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION, Volume: 224, Pages: 167-174

Mgr. Miroslav Syrovátka, Ph.D., Mgr. Martin Schlossarek, Ph.D.

 • Miroslav Syrovátka, Martin Schlossarek - Measuring development with inequality: How (should) aggregate indicators of development account for inequality? ECOLOGICAL ECONOMICS, Volume: 164, Article Number: 106320

Mgr. Jiří Pánek, Ph.D.

 • Jiří Pánek, Michael R.Glass, Lukáš Marek Evaluating a gentrifying neighborhood's changing sense of place using participatory mapping, CITIES, Volume: 102, Article Number: 102723

prof. RNDr. Josef Mikeš, DrSc.

 • J. Mikeš, I. Hinterleitner, N. Guseva, There are no conformal Einstein rescalings of pseudo-Riemannian Einstein spaces with n complete light-like geodesics, Mathematics 2019, 7(9), 801

prof. RNDr. Josef Mikeš, DrSc.

 • I.G. Shandra, J. Mikeš, Geodesic mappings of Vn(K)-spaces and concircular vector fields, Mathematics 2019, 7(8), 692

prof. RNDr. Josef Mikeš, DrSc.

 • V. Berezovski, J. Mikeš, L. Rýparová, A. Sabykanov, On canonical almost geodesic mappings of type π2(e), Mathematics 2020, 8:1, 54

doc. RNDr. Marek Jukl, Ph.D.

 • M. Jukl, A Remark on structure of projective Klingenberg spaces over a certain local algebra, Mathematics 2019, 7(8), 702

Mgr. Patrik Peška, Ph.D.

 • V. Berezovski, Y. Cherevko, I. Hinterleitner, P. Peška, Geodesic mappings of spaces with affine connections onto generalized symmetric and Ricci-symmetric spaces, Mathematics, 2020, 8(9), 1560

doc. Mgr. Marek Petřivalský, Dr., doc. RNDr. Lenka Luhová, Ph.D.

 • M. Petrivalsky, L. Luhova, Nitrated Nucleotides: New Players in Signaling Pathways of Reactive Nitrogen and Oxygen Species in Plants FRONTIERS IN PLANT SCIENCE, Volume: 11, Article Number: 598

prof. RNDr. dr hab. Jan Andres, CSC., DSc.

 • J. Andres, M. Rypka, On a topological fuzzy fixed point theorem and its application to non-ejective fuzzy fractals II, FUZZY SETS AND SYSTEMS, Volume: 350, Pages: 95-106

prof. RNDr. dr hab. Jan Andres, CSC., DSc.

 • J. Andres, J. Langer, V. Matlach, Fractal-based analysis of sign language, COMMUNICATIONS IN NONLINEAR SCIENCE AND NUMERICAL SIMULATION, Volume: 84, Article Number: 105214

prof. RNDr. dr hab. Jan Andres, CSC., DSc.

 • J. Andres, Chaos for multivalued maps and induced hyperspace maps, CHAOS SOLITONS & FRACTALS, Volume: 138, Article Number: 109898

prof. RNDr. dr hab. Jan Andres, CSC., DSc.

 • J. Andres, Jezierski, J - Ivanov’s Theorem for Admissible Pairs Applicable to Impulsive Differential Equations and Inclusions on Tori, Mathematics 2020, 1602, 1-14

prof. RNDr. dr hab. Jan Andres, CSC., DSc.

 • J. Andres, Multiple Periodic Solutions and Fractal Attractors of Differential Equations with n-Valued Impulses, Mathematics 2020, 8(10), 1701

Mgr. Radek Janoštík, doc. RNDr. Jan Konečný, Ph.D.

 • R. Janoštík, J. Konečný, General framework for consistencies in decision contexts, INFORMATION SCIENCES, Volume: 530, Pages: 180-200

prof. RNDr. Radim Bělohlávek, Ph.D., DSc., doc. Mgr. Jan Outrata, Ph.D., RNDr. Martin Trnečka, Ph.D.

 • R. Bělohlávek, J. Outrata, M. Trnečka, Factorizing Boolean matrices using formal concepts and iterative usage of essential entrie, INFORMATION SCIENCES, Volume: 489, Pages: 37-49

RNDr. Tomáš Václavík, Ph.D., prof. MVDr. Emil Tkadlec, CSc.

 • T. Vaclavik, A. Balazova, V. Balaz, E. Tkadlec, M. Schichor, K. Zechmeisterova, J. Ondrus, P. Siroky, Landscape epidemiology of neglected tick-borne pathogens in central Europe, TRANSBOUNDARY AND EMERGING DISEASES

Mgr. Veronika Šlachtová, prof. Mgr. Marek Šebela, Dr., doc. RNDr. Karel Berka, Ph.D., Ing. Mgr. Václav Bazgier, Ph.D., RNDr. Lucie Brulíková, Ph.D.

 • V. Slachtova, M. Sebela, E. Torfs, L. Oorts, D. Cappoen, K. Berka, V. Bazgier, L. Brulikova, Novel thiazolidinedione-hydroxamates as inhibitors of Mycobacterium tuberculosis virulence factor Zmp1,  EUROPEAN JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY, Volume: 185, Article Number: 111812

 prof. RNDr. Jan Hlaváč, Ph.D., prof. Ing. Pavel Hradil, CSc.

 • J. Rehulka, K. Vychodilova, P. Krejci, S. GurskaP. Hradil, M. Hajduch, P. Dzubak, J. Hlavac, Fluorinated derivatives of 2-phenyl-3-hydroxy-4(1H)-quinolinone as tubulin polymerization inhibitors, EUROPEAN JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY, Volume: 192, Article Number: 112176

Ing. Ivan Nemec, Ph.D.

 • J. Pavlik, P. Masarova, I. Nemec, O Fuhr, M. Ruben, I. Salitros, Heteronuclear Iron(III)-Schiff Base Complexes with the Hexacyanidocobaltate(III) Anion: On the Quest To Understand the Governing Factors of Spin Crossover, INORGANIC CHEMISTRY,Volume: 59, Issue: 5, Pages: 2747-2757

Mgr. Radim Čtvrtlík, Ph.D., Mgr. Lukáš Václavek, doc. RNDr. Václav Ranc, Ph.D.

 • B. Beake, R. Ctvrtlik, AJ Harris, AS Martin, L. Vaclavek, J. Manak, V. Ranc, High frequency acoustic emission monitoring in nano-impact of alumina and partially stabilised zirconia, MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE AND PROCESSING, Volume: 780, Article Number: 139159

doc. Mgr. Vladimír Remeš, Ph.D., Mgr. Beata Matysioková, Ph.D., Mgr. Jakub Vrána

 • V. Remes, B. Matysiokova, J. Vrana, Adaptation and constraint shape the evolution of growth patterns in passerine birds across the globe, FRONTIERS IN ZOOLOGY, Volume: 17, Issue: 1,Article Number: 29

doc. RNDr. Barbora Mieslerová, Ph.D., RNDr. Miloslav Kitner, Ph.D., doc. Ing. Eva Křístková, Ph.D., RNDr. Luboš Majeský, Ph.D., prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc.

 • B. Mieslerova, M. Kitner, E. Kristkova, L. Majesky, A. Lebeda, Powdery Mildews on Lactuca Species - A Complex View of Host-Pathogen Interactions, CRITICAL REVIEWS IN PLANT SCIENCES, Volume: 39, Issue: 1, Pages: 44-71

prof. RNDr. Ivan Chajda, DrSc., prof. Mgr. Radomír Halaš, Dr.

 • I. Chajda, R. Halaš, R. Mesiar, On the decomposability of aggregation functions on direct products of posets, Fuzzy Sets and Systems, 2020, vol. 386, 25-35

prof. Mgr. Radomír Halaš, Dr., Mgr. Jozef Pócs, Ph.D.

 • R. Halaš, R. Mesiar, J. Pócs, V.Torra, A note on some algebraic properties of discrete Sugeno integrals, Fuzzy Sets and Systems, 2019, vol. 355, 110-120

Alisa Dmitrievna Manukhova, Ph.D., Andrey Rakhubovskiy, Ph.D., prof. Mgr. Radim Filip, Ph.D.

 • AD. Manukhova, A. Rakhubovsky, R. Filip, Pulsed atom-mechanical quantum non-demolition gate, NPJ QUANTUM INFORMATION, Volume: 6, Issue: 1

prof. Mgr. Jaroslav Řeháček, Ph.D., prof. RNDr. Zdeněk Hradil, CSc., Mgr. Martin Paúr, Mgr. Bohumil Stoklasa, Ph.D., Mgr. Dominik Koutný

 • J. Rehacek, M. Paur, B. Stoklasa, D. Koutny, Z. Hradil, LL. Sanchez-Soto, Intensity-Based Axial Localization at the Quantum Limit ,  PHYSICAL REVIEW LETTERS, Volume: 123, Issue: 19, Article Number: 193601

prof. Ing. Miroslav Strnad, CSC., DSc., Mgr. Lucie Rárová, Ph.D., doc. RNDr. Martin Kubala, Ph.D., Ing. Bc. Tereza Štenclová

 • K. Michalak, L. Rarova, M. Kubala, T. Stenclova, M. Strnad, J. Wicha, Synthesis and evaluation of Na+/K+-ATP-ase inhibiting and cytotoxic in vitro activities of oleandrigenin and its selected 17 beta-(butenolidyl)-and 17 beta-(3-furyl)- analogues, EUROPEAN JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY, Volume: 202, Article Number: 112520

RNDr. Roman Kouřil, Ph.D., Mgr. Monika Opatíková, Rameez Arshad, MSc., Mgr. Ivo Chamrád, Ph.D., Mgr. René Lenobel, Ph.D., prof. RNDr. Petr Ilík, Ph.D.

 • R. Kouril, L. Nosek, M. Opatikova, R. Arshad, DA Semchonok, I. Chamrad, R. Lenobel, EJ  Boekema, P. Ilik, Unique organization of photosystem II supercomplexes and megacomplexes in Norway spruce, PLANT JOURNAL Volume: 104, Issue: 1, Pages: 215-225

Ankush Prasad, Ph.D., doc. RNDr. Michaela Sedlářová, Ph.D., Mgr. Marek Rác, Ph.D., doc. RNDr. Pavel Pospíšil, Ph.D.

 • Prasad A., Sedlářová M., Balukova A., Rác M., Pospíšil P., Reactive oxygen species as a response to wounding. In vivo imaging in Arabidopsis thaliana, Frontiers in Plant Science 10, 1660

Mgr. Ondřej Kocáb, Mgr. Jana Jakšová, doc. Mgr. Ondřej Novák, Ph.D., Mgr. Ivan Petřík, Mgr. René Lenobel, Ph.D., Mgr. Ivo Chamrád, Ph.D., doc. Mgr. Andrej Pavlovič, Ph.D.

 • Kocáb O., Jakšová J., Novák O., Petřík I., Lenobel R., Chamrád I., Pavlovič A., Jasmonate-independent regulation of digestive enzyme activity in the carnivorous butterwort Pinguicula x Tina, Journal of Experimental Botany 71(12), 3749-3758

Mgr. Karolina Kubiasová, Mgr. Olga Šamajová, Dr., Mgr. Václav Mik, Ph.D., doc. Mgr. Lucie Plíhalová, Ph.D., doc. Mgr. Ondřej Novák, Ph.D., Mgr. David Zalabák, Ph.D., doc. RNDr. Karel Berka, Ph.D., Mgr. Karel Doležal, Dr., prof. RNDr. Jozef Šamaj, DrSc., prof. Ing. Miroslav Strnad, CSC., DSc., RNDr. Ondřej Plíhal, Ph.D., Mgr. Lukáš Spíchal, Ph.D.

 • Kubiasová K., Montesinos JC., Šamajová O., Nisler J., Mik V., Semerádová H., Plíhalová L., Novák O., Marhavý P., Cavallari N., Zalabák D., Berka K., Doležal K., Galuszka P., Šamaj J., Strnad M., Benková E., Plíhal O., Spíchal L., Cytokinin fluoroprobe reveals multiple sites of cytokinin perception at plasma membrane and endoplasmic reticulum, Nature Communications 11(1): 4285

Mgr. Radek Jorda, Ph.D., Mgr. Denisa Hendrychová, doc. RNDr. Vladimír Kryštof, Ph.D.

 • Jorda R., Magar P., Hendrychová D., Pauk K., Dibus M., Pilařová E., Imramovský A., Kryštof V., Novel modified leucine and phenylalanine dipeptides modulate viability and attachment of cancer cells, Eur J Med Chem. 2020 Feb 15;188: 112036

Mgr. Radek Jorda, Ph.D., Mgr. Soňa Krajčovičová, Mgr. Petra Králová, doc. RNDr. Miroslav Soural, Ph.D., doc. RNDr. Vladimír Kryštof, Ph.D.

 • Jorda R., Krajčovičová S., Králová P., Soural M., Kryštof V., Scaffold hopping ofthe SYK inhibitor entospletinib leads to broader targeting ofthe BCR signalosome, Eur J Med Chem. 2020 Oct 15;204:112636

Asta Žukauskaite, Dr., Ph.D., doc. RNDr. Vladimír Kryštof, Ph.D.

 • Varvuolyté G., Malina L., Bieliauskas A., Hošíková B., Simerská H., Kolářová H., Kleiziené N., Kryštof V., Šačkus A., Žukauskaité A., Synthesis and photodynamic properties of pyrazole-indole hybrids in the human skin melanoma cell line G361, Dyes and Pigments. 183: 108666

Ravishankar Ganpatrao Kadam, Ph.D.

 • Goswami A., Kadam RG. Tucek J., Sofer Z., Bousa D., Varma RS., Gawande MB., Zboril R, Fe(0)-embedded thermally reduced graphene oxide as efficient nanocatalyst for reduction of nitro compounds to amines, CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL, 382

Mgr. Jan Filip, Ph.D.

 • Skacelova P. Lebed P., Filip J., Oughton D., Zboril R., Tracing of iron nanoparticles using an elemental signatures approach: laboratory and field-scale verification, ENVIRONMENTAL SCIENCE-NANO, vol. 7 (2020), is. 2, pp. 623-633

Subodh Kumar, Ph.D., Mgr. Ivo Medřík, Mgr. Martin Petr, Ing. Ondřej Tomanec, Ing. Vojtěch Kupka, Ph.D.

 • Kumar S., Gawande MB., Medrik I., Petr M., Tomanec O., Kupka V., Varma RS., Zboril R., Mechanochemical synthesis of Cu2S bonded 2D-sulfonated organic polymers: continuous production of dimethyl carbonate (DMC) via preheating of reactants, GREEN CHEMISTRY, vol. 22 (2020), is. 17, pp. 5619-5627

Mgr. Michal Langer, Mgr. Markéta Paloncýová, doc. RNDr. Miroslav Medveď, Ph.D., prof. RNDr. Michal Otyepka, Ph.D.

 • Langer M., Paloncyova M., Medved' M., Otyepka M., Molecular Fluorophores Self-Organize into CDot Seeds and Incorporate into CDot Structures, JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY LETTERS, vol. 11 (2020), is. 19, pp. 8252-8258

Bruno De La Torre, Dr., Mgr. Adam Matěj, Bc. Benjamin Jose Mallada Faes, Mgr. Shayan Edalatmanesh, prof. RNDr. Michal Otyepka, Ph.D. doc. RNDr. Miroslav Medveď, Ph.D., doc. Ing. Pavel Jelínek, Ph.D.

 • de la Torre B., Matěj A., Sánchez-Grande A., Cirera B., Mallada BJ., Rodríguez-Sánchez E., Santos J., Mendieta-Moreno JI., Edalatmanesh S., Lauwaet K., Otyepka M., Medveď M., Buendía A., Miranda R., Martín N., Jelínek P., Écija D., Tailoring π-conjugation and vibrational modes to steer on-surface synthesis of pentalene-bridged ladder polymers, Nature Communications volume 11, Article number: 4567

Bruno De La Torre, Dr., doc. Ing. Pavel Jelínek, Ph.D.

 • Sanchez-Grande A., de la Torre B., Santos J., Cirera B., Lauwaet K., Chutora T., Edalatmanesh S., Mutombo P., Rosen J., Zboril R., Miranda R., Bjork J., Jelinek P., Martin N., Ecija D., On-Surface Synthesis of Ethynylene-Bridged Anthracene Polymers, ANGEWANDTE CHEMIE INTERNATIONAL EDITION, vol. 58 (2019), is. 20, pp. 6559 –6563

Přehledová vědecká publikace

RNDr. Naděžda Cankařová, Ph.D., RNDr. Eva SCHÜTZNEROVÁ, Ph.D., RNDr. Viktor Krchňák, CSc.

 • N. Cankarova, E. Schutznerova, V. Krchnak, Traceless Solid-Phase Organic Synthesis, CHEMICAL REVIEWS Volume: ‏ 119Issue:  24, Pages: 12089-12207     

doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D., prof. RNDr. Zdeněk Trávníček, Ph.D.

 • P. Starha, Z. Travnicek, Non-platinum complexes containing releasable biologically active ligands, COORDINATION CHEMISTRY REVIEWS, Volume: 395, Pages: 130-145

Ceny děkana za pedagogickou činnost 2020    

Ocenění pedagogové

Obor Matematika a Informatika
RNDr. Tomáš Fürst, Ph.D.

Obor Fyzika
Mgr. František Pluháček, Ph.D.

Obor Chemie
Mgr. Jana Skopalová, Ph.D.

Obor Biologie
RNDr. Ivana Fellnerová, Ph.D.

Obor Vědy o Zemi
RNDr. Martin Jurek, Ph.D.

Celkové výsledky

Ceny děkana v roce 2019

Obor Matematika a informatika

RNDr. Jozef Pócs, Ph.D., katedra algebry a geometrie

 • Halaš, R., Mesiar, R., Pócs, J.:(2019) On generating sets of the clone of aggregation functions on finite lattices. Information Sciences, vol. 476, 38-4

Mgr. Zbyněk Kurač, katedra algebry a geometrie

 • Kurač, Z.: (2019) Transfer-stable means on finite chains. Fuzzy Sets and Systems vol. 372, 111-123

doc. RNDr. Karel Hron, Ph.D., katedra matematické analýzy a aplikací matematiky

 • Filzmose P., Hron K., Templ M.: Applied Compositional Data Analysis. Springer Series in Statistic. Springer, ISBN: 978-3319964201

prof. RNDr. Radim Bělohlávek, Ph.D., DSc., Mgr. Markéta Trnečková, Ph.D., katedra informatiky

 • Belohlavek R., Trnečková M.: (2019) The Discrete Basis Problem and Asso Algorithm for Fuzzy Attributes. IEEE Transactions of Fuzzy Systems, vol. 27, No. 7, 1417-1427

RNDr. Tomáš Masopust, Ph.D., DSc., katedra informatiky

 • Masopust T., Xiang Yin: (2019) Complexity of detectability, opacity and A-diagnosability for modular discrete event systems. Automatica, 101, 290-295

doc. RNDr. Jan Konečný, Ph.D., Mgr. Petr Krajča, Ph.D., katedra informatiky

 • Konečný J., Krajča P.: On attribute reduction in concept lattices: The polynomial time discernibility matrix-based method becomes the CR-method. Information Sciences 491: 48-62

prof. RNDr. Radim Bělohlávek, Ph.D., DSc., doc. RNDr. Jan Konečný, Ph.D., katedra informatiky

 • Bělohlávek R., Konečný J.: (2019) A reduction theorem to compute fixpoints of fuzzy closure operators. Fuzzy Sets and Systems, 369: 132-144

RNDr. Eduard Bartl, Ph.D., doc. RNDr. Jan Konečný, Ph.D., katedra informatiky

 • Bartl E., Konečný J.: (2019) L-Concept lattices with positive and negative attributes: Modeling uncertainty and reduction of size. Information Sciences, 472: 163-179

Obor Fyzika

Mgr. Michal Mičuda, Ph.D., Mgr. Robert Stárek, Mgr. Jan Provazník,  Bc. Olga Leskovjanová, doc. Mgr. Ladislav Mišta, Ph.D., katedra optiky

 • Mičuda M., Stárek R., Provazník J., Leskovjanová O., Mišta L.: (2019) Verifying genuine multipartite entanglement of the whole from its separable parts. Optica, 6, 896-901

Mgr. Lukáš Lachman, Mgr. Ivo Straka, Ph.D., Mgr. Josef Hloušek, RNDr. Miroslav Ježek, Ph.D., prof. Mgr. Radim Filip, Ph.D., katedra optiky

 • Lachman L., Straka L., Hloušek J., Ježek M., Filip R.: (2019) Faithful Hierarchy of Genuine n-Photon Quantum Non-Gaussian Light. Physical Review Letters, 123, 043601

Mgr. Josef Hloušek, Mgr. Michal Dudka, Mgr. Ivo Straka, Ph.D., RNDr. Miroslav Ježek, Ph.D., katedra optiky

 • Hloušek J., Dudka M., Straka I., Ježek M.: (2019) Accurate Detection of Arbitrary Photon Statistics. Physical Review Letters, 123, 153604

prof. RNDr. Zdeněk Hradil, CSc., prof. Mgr. Jaroslav Řeháček, Ph.D., katedra optiky

 • Hradil Z., Řeháček J., Sánchez-SOTO L., Berthold-Georg Englert: (2019) Quantum Fisher Information with coherence, Vol. 6, No. 11, Optica 1437

Obor Chemie

RNDr. Adam Přibylka, Ph.D., RNDr. Eva Schütznerová, Ph.D., katedra organické chemie

 • Přibylka A., Krchňák V., Schütznerová E.: (2019) Environmentally friendly SPPS I. Application of NaOH in 2-MeTHF/methanol for Fmoc removal. Green Chemistry, 21, 775-779

Mgr. Kamil Kotrle, doc. Ing. Radovan Herchel, Ph.D., katedra anorganické chemie

 • Kotrle K., Herchel R.: (2019) Are Inorganic Single-Molecule Magnets a Possibility? A Theoretical Insight into Dysprosium Double-Deckers with Inorganic Ring Systems. Inorganic Chemistry, 58, 14046-14057

Mgr. Monika Tomanová, Mgr. Lukáš Jedinák, Ph.D., doc. RNDr. Petr Cankař, Ph.D., katedra organické chemie

 • Tomanová M., Jedinák L.,Cankař P.: (2019) Reductive Dehalogenation and dehalogenative sulfonation of phenols and heteroaromatics with sodium sulfite in an aqueous medium. Green Chemistry, 21, 2621-2628

Obor biologie a ekologie

Mgr. Lenka Harmáčková, Ph.D., doc. Mgr. Vladimír Remeš, Ph.D., katedra zoologie

 • Harmáčková L., Remešová E., Remeš V.: (2019) Specialization and niche overlap across spatial scales: Revealing ecological factors shaping species richness and coexistence in Australian songbirds. Journal of Animal Ecology. 88: 1766 - 1776

doc. RNDr. Robin Kundrata, Ph.D., katedra zoologie

 • Kundrata R., Blank S.M., Prosvirov A.S., Šormová E., Gimmel M.L., Vondráček D., Kramp K.: (2019) One less mystery in Coleoptera systematics: the position of Cydistinae (Elateriformia incertae sedis) resolved by multigene phylogenetic analysis. Zoological Journal of the Linnean Society, 187: 1259–1277

prof. MVDr. Emil Tkadlec, CSc., RNDr. Tomáš Václavík, Ph.D., katedra ekologie a životního prostředí

 • Tkadlec E., Václavík T., Široký P.: (2019) Rodent Host Abundance and Climate Variability as Predictors of Tickborne Disease Risk 1 Year in Advance. Emerging infectious Disease 25(9): 1738-1741

doc. RNDr. Robin Kundrata, Ph. D., prof. Ing. Ladislav Bocák, Ph.D., katedra zoologie

 • Kundrata R., Bocák L.: (2019) Molecular phylogeny reveals the gradual evolutionary transition to soft-bodiedness in click-beetles and identifies Sub-Saharan Africa as a cradle of diversity for Drilini (Coleoptera: Elateridae). Zoological Journal of the Linnean Society, 187: 413–452

Mgr. Dominik Kusý, Mgr. Michal Motyka, prof. Ing. Ladislav Bocák, Ph.D., katedra zoologie

 • Kusý D., Motyka M., Boček M., Mašek M., Bocák L.: Phylogenomic analysis resolves the relationships among net-winged beetles (Coleoptera: Lycidae)and reveals the parallel evolution of morphological traits. Systematic Entomology 44, 911-925 (2019)

prof. Ing. Ladislav Bocák, Ph.D., katedra zoologie

 • Boček M., Bocák L.: (2019) The origins and dispersal history of the trichaline net-winged beetles in Southeast Asia, Wallacea, New Guinea and Australia. Zoological Journal of the Linnean Society, 185(4): 1079-1094

Obor Vědy o Zemi

Mgr. Pavel Klapka, Ph.D., katedra geografie

 • Klapka P.: (2019) Regiony a regionální taxonomie: koncepty, přístupy, aplikace. VUP, 458 s., ISBN: 978-80-244-5448-1

LRR a Centrum regionu Haná

Mgr. Radek Jorda, Ph.D., Mgr. Tomáš Pospíšil, Ph.D., Pharm. Dr. Jitka Široká, Ph.D., Bc. Miroslav Peřina, doc. RNDr. Vladimír Kryštof, Ph.D., prof. Ing. Miroslav Strnad, CSc.,DSc.

 • Jorda R., Havlicek L., Sturc A, Tuskova D., Daumova L., Alam M, Skerlova J., Nekardova M., Peřina M., Pospíšil T., Siroka J., Urbánek L., Pachl P., Rezacova P., Strnad M., Klener P., Kryštof V.: (2019) 3,5,7-Substituted pyrazolo[4,3-d]pyrimidine Inhibitors of Cyclin-Dependent Kinases and Their Evaluation in lymphoma Models. Journal of Medidical Chemistry, 62, 9, 4606-4623

Mgr. Aleš Pěnčík, Ph.D., doc. Mgr. Ondřej Novák, Ph.D., Asta Žukauskaite, Dr.,Ph.D.

 • Pěnčík A., Casanova-Sáez R., Pilařová V., Žukauskaitė A., Pinto R., Micol J.L., Ljung K., Novák O.: (2018) Ultra-rapid auxin metabolite profiling for high-throughput mutant screening in Arabidopsis. Journal of Experimental Botany, 69(10): 2569-2579

Mgr. Radek Jorda, Ph.D., Mgr. Eva Řezníčková, Ph.D., doc. RNDr. Vladimír Kryštof, Ph.D., Asta Žukauskaite, Dr.,Ph.D.

 • Milišiūnaitė V., Arbačiauskienė E., Řezníčková E., Jorda R, Malínková V., Žukauskaitė A., Holzer W., Šačkus A., Kryštof V.: (2018) Synthesis and anti-mitotic activity of 2,4- or 2,6-disubstituted- and 2,4,6-trisubstituted-2H-pyrazolo[4,3-c]pyridines. European Journal of Medicinal Chemistry, 150, 908-919

Mgr. Radek Jorda, Ph.D., Mgr. Eva Řezníčková, Ph.D.

 • Jorda R., Lopes S.M.M., Řezníčková E., Ajani H., Pereira A.V., Gomes C.S.B., Pinho e Melo T.M.V.D.: (2019) Tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridine-fused steroids and their in vitro biological evaluation in prostate cancer. European Journal of Medicinal Chemistry, 178:168-176

prof. Ing. Miroslav Strnad, CSc., DSc., Mgr. Jiří Grúz, Ph.D.

 • Rárová L., Ncube B., Van Staden J., Fürst R., Strnad M., Grúz J.: (2019) Identification of Narciclasine as an in Vitro Anti-Inflammatory Component of Cyrtanthus contractus by Correlation-Based Metabolomics. Journal of Natural Products, 82(5): 1372-1376

doc. Mgr. Ondřej Novák, Ph.D., Pharm. Dr. Jitka Široká, Ph.D., prof. Ing. Miroslav Strnad, CSc., DSc.

 • Šimura J., Antoniadi I., Široká J., Tarkowská D., Strnad M., Ljung K., Novák O.: (2018) Plant Hormonomics: Multiple Phytohormone Profiling by Targeted Metabolomics. Plant Physiology, 177(2): 476-489

Iva Pavlović, Ph.D., doc. Mgr. Ondřej Novák, Ph.D., prof. Ing. Miroslav Strnad, CSc., DSc.

 • Pavlović I., Mlinarić S., Tarkowská D., Oklešťková J., Novák O., Lepeduš H., Vujčić Bok V., Radić Brkanac S., Strnad M., Salopek-Sondi B.: (2019) Early Brassica Crops Responses to Salinity Stress: A Comparative Analysis Between Chinese Cabbage, White Cabbage, and Kale. Frontiers in Plant Sciences,10: article n. 450

Mgr. Radek Jorda, Ph.D., Mgr. Denisa Hendrychová, Mgr. Eva Řezníčková, Ph.D., RNDr. Tomáš Gucký, Ph.D., doc. RNDr. Vladimír Kryštof, Ph.D.

 • Jorda R., Hendrychová D., Voller J., Řezníčková E., Gucký T., Kryštof V.: (2018) How Selective Are Pharmacological Inhibitors of Cell Cycle-Regulating Cyclin-Dependent Kinases? Journal of Medicinal Chemistry, 61: 9105-9120

Mgr. Eva Řezníčková, Ph.D., RNDr. Tomáš Gucký, Ph.D., Mgr. Radek Jorda, Ph.D., doc. RNDr. Vladimír Kryštof, Ph.D., Mgr. Veronika Kováčová, Ph.D.

 • Řezníčková E., Gucký T., Kováčová V., Ajani H., Jorda R., Kryštof V.: (2019) Activity of 2,6,9-trisubstituted purines as potent PDGFRα kinase inhibitors with antileukemic activity. European Journal of Medicinal Chemistry, 182, art. no. 111663

prof. Ing. Miroslav Strnad, CSc., DSc., doc. RNDr. Martin Kubala, Ph.D., Mgr. Petra Čechová, Ph.D., LRR, Děkanát, RCPTM

 • Michalak K., Rárová L., Kubala M., Čechová P., Strnad M., Wicha J.: (2019) Synthesis and evaluation of cytotoxic and Na+/K+-ATP-ase inhibitory activity of celected 5α-Oleandrigenin Derivatives.  European Journal of Medicinal Chemistry, 180: 417-429

Mgr. Radek Jorda, Ph.D., Mgr. Eva Řezníčková, Ph.D., Ing. Mgr. Václav Bazgier, Ph.D., doc. RNDr. Karel Berka, Ph.D., LRR, RCPTM, KFC

 • Jorda R., Řezníčková E., Kiełczewska U., Maj J., Morzyck J.W., Siergiejczy L., Bazgier V., Berka K., Rárová L., Wojtkielewicz A.: (2019) Synthesis of novel galeterone derivatives and evaluation of their in vitro activity against prostate cancer cell lines. European Journal of Medicinal Chemistr,y 179: 483-492

Mgr. Martin Hönig, Ph.D., doc. Mgr. Lucie Plíhalová, Ph.D., Mgr. Lukáš Spíchal, Ph.D., Mgr. Jiří Grúz, Ph.D., Mgr. Alena Kadlecová, Mgr. Karel Doležal, Dr., DSc., prof. Ing. Miroslav Strnad, CSc., DSc.,

 • Hönig M., Plíhalová L., Spíchal L., Grúz J., Kadlecová A., Voller J., Rajnochová Svobodová A., Vostálová J., Ulrichová J., Doležal K., Strnad M.: (2018) New cytokinin derivatives possess UVA and UVB photoprotective effect on human skin cells and prevent oxidative stress. European Journal of Medicinal Chemistry, 150: 946-957

RNDr. Tomáš Gucký, Ph.D., Mgr. Eva Řezníčková, Ph.D., Mgr. Radek Jorda, Ph.D., doc. RNDr. Vladimír Kryštof, Ph.D., Ing. Mgr. Václav Bazgier, Ph.D., doc. RNDr. Karel Berka, Ph.D., LRR, RCPTM, KFC

 • Gucký T., Řezníčková E., Radošová-Muchová T., Jorda R., Klejová Z., Malinková V., Berka K., Bazgier V., Ajani H., Lepšík M., Divoký V., Kryštof V.: (2018) Discovery of N2-(4-Amino-cyclohexyl)-9-cyclopentyl-N6-(4-morpholin-4-ylmethyl-phenyl)-9H-purine-2,6-diamine as a Potent FLT3 Kinase Inhibitor for Acute Myeloid Leukemia with FLT3 Mutations. Journal of Medicinal Chemistry, 61(9): 3855–3869

Ceny děkana za pedagogickou činnost 2019

Obor Matematika a Informatika

RNDr. Lenka Juklová, Ph.D.

Mgr. Jan Tříska, Ph.D.

Obor Fyzika

Mgr. Lukáš Richterek, Ph.D.

Obor Chemie

Mgr. Jiří Danihlík, Ph.D.

Obor Biologie

RNDr. Ivana Fellnerová, Ph.D.

Obor Vědy o Zemi

RNDr. Martin Jurek, Ph.D.

Celkové výsledky

Ceny děkana v roce 2018

Ceny děkana autorům prestižních vědeckých publikací 2018

prof. Mgr. Radomír Halaš, Dr., katedra algebry a geometrie

 • R. Halaš, R. Mesiar, J. Pocs: On linear approximations of Sugeno Integrals on Bounded Distributive Lattices, IEEE Transactions on fuzzy systems 26 (5), 3177, 2018

Mgr. Martin Trnečka, Ph.D., katedra informatiky

 • Bělohlávek R., Outrata J., Trnečka M.: Toward quality assessment of Boolean matrix factorizations, Information Sciences 459, 71 - 85, 2018

Ing. Petr Obšil, katedra optiky

 • P. Obšil, L. Lachman, T. Pham, A. Lešundák, V. Hucl, M. Čížek, J. Hrabina, O. Číp, L. Slodička, and R. Filip: Nonclassical Light from Large Ensembles of Trapped Ions, Phys. Rev. Lett. 120, 253602, 2018

Mgr. Martin Paúr, katedra optiky

 • M. Paúr, B. Stoklasa, J. Grover, A. Krzic, L.L. Sánchez-Soto, Z. Hradil, J. Řeháček: Tempering Rayleigh's curse with PSF shaping, Optica 5, 1177-1180, 2018

prof. Ing. Ladislav Bocák, Ph.D., katedra zoologie a ornitologická laboratoř

 • Kusy, D., Motyka, M., Andujar, C., Bocek, M., Masek, M., Sklenarova, K., Kokas, F; Bocakova, M; Vogler, AP; Bocak, L.: Genome sequencing of Rhinorhipus Lawrence exposes an early branch of the Coleoptera, Frontiers in Zoology 15, 2018

Ing. Marek Bednář, Ph.D., katedra ekologie a životního prostředí

 • Bednář M, Šarapatka B.: Relationships between physical-geographical factors and soil degradation on agricultural land, Environmental Research 164, 660 - 668, 2018

prof. RNDr. Petr Ilík, Ph.D., CRH

 • Ilík P, Špundová M, Šicner M, Melkovičová H, Kučerová Z, Krchňák P, Fürst T, Večeřová K, Panzarová K, Benediktyová Z, Trtílek M: Estimating heat tolerance of plants by ion leakage: A new method based on gradual heating, New Phytol 218, 1278-1287, 2018

Mgr. Alexandra Husičková, Ph.D., CRH

 • Janečková H, Husičková A, Ferretti U, Prčina M, Pilařová E, Plačková L, Pospíšil P, Doležal K, Špundová M: The interplay between cytokinins and light during senescence in detached Arabidopsis leaves, Plant Cell Environ 41, 1870-1885, 2018

Mgr. Kateřina Holá, RCPTM

 • K. Hola, M. Sudolska, S. Kalytchuk, D. Nachtigallova, A.L. Rogach, M. Otyepka, R. Zboril*: Graphitic Nitrogen Triggers Red Fluorescence in Carbon Dots, ACS Nano, 11(12), 12402-12410, 2017

Mgr. Jan Kolařík, RCPTM

 • Kolarik, J; Prucek, R**; Tucek, J; Filip, J; Sharma, VK; Zboril, R*: lmpact of inorganic ions and natural organic matter on arsenates removal by ferrate(VI): Understanding a complex effect of phosphates ions, Water Research, 141, 357365, 2018

Ceny děkana za pedagogickou činnost 2018

RNDr. František Pluháček, Ph.D., katedra optiky

Mgr. Lenka Dušková, Ph.D., katedra rozvojových a environmentálních studií

Ceny děkana v roce 2017

Ceny děkana autorům prestižních vědeckých publikací 2017

prof. Mgr. Radomír Halaš, Dr., katedra algebry a geometrie

RNDr. Eduard Bartl, Ph.D., katedra informatiky

prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr., katedra optiky

doc. Mgr. Ladislav Mišta, Ph.D., katedra optiky

doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D. RCPTM

Mgr. Ondřej Novák, Ph.D., laboratoř růstových regulátorů

Mgr. Jiří Pánek, Ph.D., katedra rozvojových studií

Ing. Štěpán Kment, Ph.D., RCPTM

doc. Mgr. Jiří Tuček, Ph.D., RCPTM

Mgr. Piotr Błoński, Ph.D., RCPTM

 

Ceny děkana za pedagogickou činnost 2017

RNDr. Jaroslav Burian, Ph.D., katedra geoinformatiky                

prof. RNDr. Ivan Chajda, DrSc., katedra algebry a geometrie

Ceny děkana v roce 2016

Ceny děkana autorům prestižních vědeckých publikací 2016

prof. Mgr. Radomír Halaš, Dr., vedoucí katedry algebry a geometrie

RNDr. Eduard Bartl, Ph.D., katedra informatiky

Manoj Bhanudas Gawande, PhD., MSc., RCPTM

prof. RNDr. Radek Zbořil, Ph.D., generální ředitel RCPTM

doc. RNDr. Petr Bednář, Ph.D., katedra analytické chemie, RCPTM

doc. RNDr. Vladimír Kryštof, Ph.D., Laboratoř růstových regulátorů, CRH

RNDr. Roman Kouřil, Ph.D., CRH

prof. RNDr. Jan Hlaváč, Ph.D., vedoucí katedry organické chemie

doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D., RCPTM

prof. RNDr. Zdeněk Trávníček, Ph.D., vedoucí katedry anorganické chemie, RCPTM

 

Ceny děkana za pedagogickou činnost 2016

RNDr. Ivo Vyšín, CSc., katedra optiky

RNDr. Martin Jurek, Ph.D., katedra geografie

 

Žurnál UP: Děkan ocenil excelentní vědecké publikace i výborné pedagogy

Ceny děkana v roce 2015

Ceny děkana autorům prestižních vědeckých publikací 2015

prof. Mgr. Radomír Halaš, Dr., vedoucí katedry algebry a geometrie

prof. RNDr. dr hab. Jan Andres, CSc., DSc., vedoucí katedry matematické analýzy a aplikací matematiky

Mgr. Manoj Bhanudas Gawande, Ph.D., RCPTM

prof. RNDr. Radek Zbořil, Ph.D., ředitel RCPTM

Ing.Veronika Urbanová, Ph.D., RCPTM

doc. Mgr. Jiří Tuček, Ph.D., RCPTM

Georgios Komis, Ph.D., Centrum regionu Haná

prof. RNDr. Jozef Šamaj, DrSc., Centrum regionu Haná

doc. Mgr. Vladimír Remeš, Ph.D., katedra zoologie a ornitologická laboratoř

doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D., vedoucí katedry geografie

 

Ceny děkana za pedagogickou činnost 2015

RNDr. Ivana Fellnerová, Ph.D., katedra zoologie a ornitologická laboratoř

doc. RNDr. Marek Jukl, Ph.D., katedra algebry a geometrie