Vědecká rada

Vědecká rada je samosprávným orgánem fakulty. Projednává návrh strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti fakulty vypracovaný v souladu se strategickým záměrem univerzity, schvaluje návrhy studijních programů, které mají být uskutečňovány na fakultě. Vědecká rada navrhuje rektorovi záměr předložit žádost o akreditaci, rozšíření akreditace nebo prodloužení doby platnosti akreditace studijních programů, které se uskutečňují na fakultě. Vědecká rada rovněž  navrhuje rektorovi záměr předložit žádost o akreditaci habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem v případě řízení uskutečňovaných na fakultě. Vědecká rada vykonává působnost v habilitačním řízení a řízení ke jmenování profesorem a vyjadřuje se k otázkám, které jí předloží děkan.

Dokumenty

Základní dokumenty definující činnost vědecké rady:

Statut UP

Statut PřF UP a Jednací řád Vědecké rady PřF UP

Zápisy ze zasedání

Informace pro členy vědecké rady

Zasedání Vědecké rady PřF UP v roce 2024

 • 4. prosince 2024 - od 10:00 ve velké zasedací místnosti děkanátu přírodovědecké fakulty
 • 9. října 2024 - od 10:00 ve velké zasedací místnosti děkanátu přírodovědecké fakulty
 • 15. května 2024 - od 10:00 ve velké zasedací místnosti děkanátu přírodovědecké fakulty
 • 21. února 2024 - od 10:00 ve velké zasedací místnosti děkanátu přírodovědecké fakulty

Zasedání Vědecké rady PřF UP v roce 2023

 • 6. prosince 2023 - od 10:00 ve velké zasedací místnosti děkanátu přírodovědecké fakulty
 • 4. října 2023 - od 10:00 ve velké zasedací místnosti děkanátu přírodovědecké fakulty
 • 24. května 2023 - od 10:00 ve velké zasedací místnosti děkanátu přírodovědecké fakulty
 • 8. března 2023 - od 10:00 ve velké zasedací místnosti děkanátu přírodovědecké fakulty

Zasedání Vědecké rady PřF UP v roce 2022

 • 23. listopadu 2022 - od 10:00 ve velké zasedací místnosti děkanátu přírodovědecké fakulty
 • 5. října 2022 - od 10:00 ve velké zasedací místnosti děkanátu přírodovědecké fakulty
 • 4. května 2022 - od 10:00 ve velké zasedací místnosti děkanátu přírodovědecké fakulty
 • 9. března 2022 - od 10:00 ve velké zasedací místnosti děkanátu přírodovědecké fakulty

Zasedání Vědecké rady PřF UP v roce 2021

 • 8. prosince 2021 - od 10:00 ve velké zasedací místnosti děkanátu přírodovědecké fakulty
 • 3. listopadu 2021 - od 10:00 ve velké zasedací místnosti děkanátu přírodovědecké fakulty
 • 12. května 2021 - od 10:00 v aule přírodovědecké fakulty, přímý přenos na avp.upol.cz/stream
 • 10. března 2021 - od 10:00 v aule přírodovědecké fakulty

Probíhající habilitační a profesorská řízení

Kuchařka procesů

Členové vědecké rady

Matematika a informatika:
prof. RNDr. Radim Bělohlávek, DSc.
prof. Mgr. Radomír Halaš, Dr.
prof. RNDr. Karel Hron, Ph.D.
doc. RNDr. Tomáš Masopust, Ph.D., DSc.

Fyzika:
prof. Mgr. Jaromír Fiurášek, Ph.D.
doc. RNDr. Martin Kubala, Ph.D.
doc. RNDr. Libor Machala, Ph.D.
prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr.
prof. RNDr. Jan Peřina, Ph.D.

Chemie:
doc. Ing. Radovan Herchel, Ph.D.
prof. RNDr. Jan Hlaváč, Ph.D.
prof. RNDr. Libor Kvítek, CSc.
prof. RNDr. Karel Lemr, Ph.D.
prof. Mgr. Marek Petřivalský, Dr.

Biologie a ekologie:
prof. Ing. Stanislav Bureš, CSc.
prof. Ing. Jaroslav Doležel, DrSc.
prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc.
prof. Mgr. Ondřej Novák, Ph.D.
prof. MVDr. Emil Tkadlec, CSc.

Vědy o Zemi:
prof. RNDr. Marián Halás, Ph.D.
prof. Ing. Ivo Machar, Ph.D.
prof. RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D.
prof. Ing. Ondřej Šráček, Ph.D., M.Sc.

Externí členové vědecké rady

Matematika a informatika:
prof. RNDr. Antonín Kučera, Ph.D., Masarykova univerzita, Fakulta informatiky
prof. RNDr. Roman Šimon Hilscher, DSc., Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta
prof. RNDr. Josef Šlapal, CSc., Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství

Fyzika:
prof. RNDr. Vladimír Baumruk, DrSc., Univerzita Karlova, MFF, Fyzikální ústav
doc. Dr. Mgr. Kamil Postava, Technická univerzita Ostrava, Vysoká škola báňská
doc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc., Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta

Chemie:
prof. Ing. Radek Cibulka, Ph.D., Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
prof. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D., Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta

Biologie a ekologie:
prof. PharmDr. Petr Babula, Ph.D., Masarykova univerzita, Lékařská fakulta
prof. RNDr. Břetislav Brzobohatý, CSc., Mendelova univerzita v Brně, Ústav molekulární biologie a radiobiologie

Vědy o Zemi:
Ing., Dr. sc. agr., Dr. sc. habil. Miroslava Bavorová, Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta tropického zemědělství
doc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D., Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta
prof. RNDr. Petr Kubíček, CSc., Masarykova univerzita, Geografický ústav

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)