Úřední deska

Oznámení

Nejsou k dispozici žádné zprávy.

Harmonogram akademického roku

Účinné vnitřní předpisy a normy

Vnitřní předpisy

Číslo normyNázevÚčinnost od
PřF-A-04/05-N11 Změna Statutu Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci 1. 9. 2019
PřF-A-04/05-ÚZ11 Statut Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci (XI. úplné znění) 1. 9. 2019
PřF-A-19/01 Vnitřní předpis PřF UP o provedení některých ustanovení Studijního a zkušebního řádu UP 1. 9. 2019
PřF-A-04/05-ÚZ10 Statut Přírodovědecké fakulty UP (úplné znění účinné dnem 28.2.2019) 28. 2. 2019
PřF-A-04/05-N10 Změna Statutu Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci 28. 2. 2019
PřF-A-16/03-ÚZ01 Jednací řád Akademického senátu PřF UP I. úplné znění 16. 5. 2018
5 Volební řád Akademického senátu 1. 1. 2017
4 Jednací řád Vědecké rady PřF UP 1. 3. 2006

Vnitřní normy

Číslo normyNázevÚčinnost od
A-14/8-NO4 Novela č.4 k Rozhodnutí děkana PřF UP č. A-14/8/RD - Poskytování příspěvků, darů a návratných půjček ze sociálního fondu PřF UP v Olomouci 1. 9. 2019
PřF-B-19/07 Statut Ceny děkana PřF UP pedagogům a autorům rozvíjejícím vědní obor 21. 5. 2019
PřF-B-19/06 Novela č.2 k metodickému pokynu děkana PřF UP č. A-17/2-MPD ke stanovení úrovně nepřímých nákladů pro účely předkládání projektů v rámci institucionální podpory a v rámci předkládání projektů účelové podpory 18. 4. 2019
PřF-B-19/04 Hlášení škod na PřF UP 11. 4. 2019
PřF-B-19/05 Metodika dělení neinvestičních prostředků organizačním jednotkám fakulty a obecné zásady hospodaření PřF Up 10. 4. 2019
PřF-B-19/03 Rozhodnutí o zrušení normy 6. 3. 2019
PřF-B-19/02 Hodnocení pracovní výkonnosti a pracovních výsledků zaměstnanců PřF UP za r. 2018 4. 3. 2019
PřF-B-18/11-ÚZ01 Mzdové tarify akademických a vědeckých pracovníků PřF UP (první úplné znění) 11. 1. 2019
PřF-B-18/11 Mzdové tarify akademických a vědeckých pracovníků PřF 1. 12. 2018
PřF-B-18/10 Provozní řád podzemních garáží PřF UP v Olomouci 26. 11. 2018
PřF-B-18/09 Provozní řád autoprovozu PřF UP 20. 11. 2018
PřF-B-18/04-ÚZ01 Opatření děkana PřF UP v Olomouci, kterým se upravuje organizace doktorského studia v kreditovém systému v rámci Institucionální akreditace na PřF UP 6. 9. 2018
A-15/6-ÚZ01 Metodický pokyn děkana PřF UP k poskytování cestovních náhrad na PřF UP ze dne 11.11.2015, 1. úplné znění účinné dnem 1.9.2018 1. 9. 2018
PřF-B-18/03 Opatření děkana PřF UP o přiřazení počtů kreditů vyučovacím předmětům 26. 6. 2018
PřF-B-18/02 Směrnice děkana PřF UP k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit 15. 6. 2018
A-17/2-MPD-N01 Novela č. 1 k metodickému pokynu děkana PřF UP č. A-17/2-MPD ke stanovení úrovně nepřímých nákladů pro účely předkládání projektů v rámci institucionální podpory a v rámci předkládání projektů 19. 3. 2018
A-17/11-RD Dodatek č. 2 k Poskytování příspěvků, darů a návratných půjček ze sociálního fondu PřF UP 1. 9. 2017
A-17/8-SD Dodatek č. 1 k Hospodářské směrnici pro Přírodovědeckou fakultu UP na rok 2017 28. 4. 2017
A-17/2-MPD Metodický pokyn ke stanovení úrovně nepřímých nákladů pro účely předkládání projektů v rámci institucionální podpory a v rámci předkládání projektů účelové podpory 20. 3. 2017
A-17/1/PD Stanovení termínu pro vložení rozhodujících údajů pro dělení příspěvku na rozvoj výzkumné organizace na pracoviště PřF UP pro rok 2017 do databáze OBD 17. 1. 2017
A-16/6/RD Změna hodnoty stravovacích poukázek na PřF UP 1. 1. 2017
A-15/7/SD Směrnice děkana PřF UP, kterou se provádějí některá ustanovení Stipendijního řádu UP (I. úplné znění účinné dnem 1. 9. 2017) 1. 1. 2016
A-15/9/RD Dodatek č. 1 k Poskytování příspěvků, darů a návratných půjček ze sociálního fondu PřF UP 1. 12. 2015
A-14/10/OD Opatření děkana, kterým se upravuje organizace doktorského studia v kreditovém systému na PřF UP 1. 9. 2014
A-14/8/RD Poskytování příspěvků, darů a návratných půjček ze sociálního fondu PřF UP 1. 9. 2014
A-17/4-SD Směrnice, kterou se provádí některá ustanovení Studijního a zkušebního řádu UP (I. úplné znění účinné dnem 1. 9. 2017) 1. 9. 2014
1/2014 Směrnice děkana PřF UP k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit 13. 1. 2014
1/2011 Opatření děkana upřesňující harmonogram a formu přípravy akreditačních materiálů 14. 6. 2011
1/2010 Opatření děkana PřF UP k provedení některých ustanovení Studijního a zkušebního řádu UP a Rigorózního řádu UP 1. 1. 2010
4/2008 Výnos o registraci a proplácení dokladů za knihy 16. 12. 2008

Rozhodnutí

Číslo normyNázevÚčinnost od
Rozhodnutí o zrušení části normy PrF-B-18/11 Rozhodnutí rektora o zrušení části normy PřF UP č. PřF-B-18/11 Mzdové tarify akademických a vědeckých pracovníků na PřF UP 11. 1. 2019

Anglické verze inzerce — English version

Doručení veřejnou vyhláškou

Oznámení o možnosti převzít písemnost podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů na studijním oddělení PřF UP v Olomouci, 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc.

Nejsou k dispozici žádné zprávy.

Obhajoby dizertačních prací

doktorandstudijní programstudijní obordatum konánípozvánka
Mgr. Lucia HluskovaP1527 BiologieBotanika13.6.2019 v 10:00pdf
Mgr. Roman PapoušekP1417 ChemieAnalytická chemie13.6.2019 v 10:00pdf
Mgr. Martin SchlossarekP1314 GeografieMezinárodní rozvojová studia13.6.2019 v 10:00pdf
Mgr. Daniel BaronP1417 ChemieAnalytická chemie13.6.2019 v 11:00pdf
Ing. Kateřina VrublováP1314 GeografieMezinárodní rozvojová studia13.6.2019 v 11:00pdf
Mgr. Jarmila Michaela Mítková - FilippovováP1314 GeografieMezinárodní rozvojová studia13.6.2019 ve 13:00pdf
Cintia Florencia Marchetti, M.Sc.P1416 BiochemieBiochemie13.6.2019 ve 14:30pdf
Mgr. Helena JanečkováP1703 FyzikaBiofyzika14.6.2019 v 10:00pdf
Mgr. Radka BorůvkováP1102 MatematikaDidaktika matematiky18.6.2019 ve 12:00pdf
Mgr. Anežka Holcová Gazárková P1527 Biologie Zoologie20.6.2019 v 10:00 pdf
Mgr. Lenka Harmáčková P1527 Biologie Zoologie 20.6.2019 v 10:00pdf
Mgr. Filip Zavadil Kokáš P1416 Biochemie Biochemie 20.6.2019 v 10:00 pdf
Mgr. Adam Lešundák P1703 Fyzika Optika a optoelektronika 21.6.2019 ve 12:30pdf
Mgr. Libor Moťka P1703 Fyzika Optika a optoelektronika 25.6.2019 v 11:00pdf
Mgr. Ivo Straka P1703 FyzikaOptika a optoelektronika 25.6.2019 v 9:30 pdf
Mgr. Josef Vrabka P1416 Biochemie Biochemie 20.6.2019 v 11:30 pdf

Akademický senát

Informace k Akademickému senátu PřF UP jsou vedeny na samostatné stránce zde.

Vědecká rada

Informace k Vědecké radě PřF UP jsou vedeny na samostatné stránce zde.