Habilitace a profesury


Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci upravuje § 30, § 71 - § 75 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) a vnitřní normy UP:

Akreditované obory pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

Obory habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem akreditované pro přírodovědeckou fakultu jsou uvedené v následující tabulce.

Název oboruPlatnost akreditace
habilitačního řízení
Platnost akreditace řízení
ke jmenování profesorem
Algebra a geometrie1. listopadu 20231. listopadu 2023
Matematická analýza1. listopadu 20231. listopadu 2023
Biochemie1. června 20231. června 2023
Analytická chemie1. listopadu 20231. listopadu 2023
Anorganická chemie31. prosince 202331. prosince 2023
Fyzikální chemie31. prosince 201931. prosince 2019
Organická chemie30. dubna 202131. července 2020
Botanika31. prosince 201931. prosince 2019
Zoologie31. prosince 201931. prosince 2019
Molekulární a buněčná biologie31. července 202331. července 2023
Ekologie31. prosince 201931. prosince 2019
Aplikovaná fyzika1. listopadu 20231. listopadu 2023
Biofyzika31. prosince 201931. prosince 2019
Optika a optoelektronika1. listopadu 20231. listopadu 2023
Geoinformatika a kartografie31. července 202031. července 2020

Formuláře a informace pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

Oznámení o konání habilitačních a profesorských řízení

Zasedání Vědecké rady PřF UP v Olomouci se uskuteční ve středu 9. října 2019 od 10:00.

Místo konání:
Zasedací místnost 6.014 děkanátu přírodovědecké fakulty v 6. podlaží, 17. listopadu 12, Olomouc

10:00 - Habilitační řízení v oboru Organická chemie - RNDr. Jiří Pospíšil, Ph.D.

11:30 - Habilitační řízení v oboru Molekulární a buněčná biologie - Ing. Helena Gbelcová, Ph.D.

13:45 - Habilitační řízení v oboru Zoologie - RNDr. Robin Kundrata, Ph.D.

Zahájená habilitační řízení

 • RNDr. Jiří Pospíšil, Ph.D. – habilitační řízení v oboru Organická chemie
  Pracoviště:
  Obor řízení:
  Datum zahájení řízení: 1.3.2019
  Podklady k habilitačnímu řízení (pdf)
  Habilitační komise (pdf)
  Habilitační práce (pdf)
  Složení habilitační komise: (pdf)
  Posudek - (pdf)
  Posudek - (pdf)
  Posudek - (pdf)
  Stanovisko habilitační komise:
  Přednáška na odborném fóru:27.5.2019 v 10:00 v místnosti 3.005 katedra orgamické chemie
  Habilitační přednáška: 9.10.2019
 • RNDr. Robin Kundrata, Ph.D.
  Pracoviště: Katedra zoologie PřF UP v Olomouci
  Obor řízení: Zoologie
  Datum zahájení řízení: 1.3.2019
  Habilitační práce: Fylogeneze, klasifikace a diverzita Elateriformia (Insecta: Coleoptera) se zaměřením na čeleď Elateridae a tribus Drilini (pdf)
  Složení habilitační komise: (pdf)
  Posudek - doc. Bezděk (pdf)
  Posudek - doc. Ševčík (pdf)
  Posudek - doc. Tuf (pdf)
  Stanovisko habilitační komise:
  Přednáška na odborném fóru:17.6.2019 ve 14:00, katedra zoologie
  Habilitační přednáška: 9.10.2019

 • Ing. Helena Gbelcová, Ph.D.
  Pracoviště: Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky, Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
  Obor řízení: Molekulární a buněčná biologie
  Datum zahájení řízení: 14. 2. 2019
  Habilitační práce: Alternativní možnosti využití statinů v medicíně (pdf)
  Složení habilitační komise: (pdf)
  Posudek - (pdf)
  Posudek - (pdf)
  Posudek - (pdf)
  Stanovisko habilitační komise:
  Přednáška na odborném fóru:
  Habilitační přednáška: 9.10.2019

 • Mgr. Piotr Błoński, Ph.D.
  Pracoviště: RCPTM, oddělení Magnetické nanostruktury, PřF UP v Olomouci
  Obor řízení: Fyzikální chemie
  Datum zahájení řízení: 17. 4. 2019
  Habilitační práce: Atomové klastre a grafen: mnoho tváří nanomagnetismu (pdf)
  Složení habilitační komise: (pdf)
  Posudek - (pdf)
  Posudek - (pdf)
  Posudek - (pdf)
  Stanovisko habilitační komise:
  Přednáška na odborném fóru:
  Habilitační přednáška: 9.10.2019

Zahájená řízení ke jmenování profesorem

 • doc. Mgr. Miroslav Ovečka, Ph.D. – řízení ke jmenování profesorem v oboru Molekulární a buněčná biologie
  Podklady k řízení ke jmenování profesorem (pdf)
  Hodnotící komise (pdf)
  Doporučující dopis – prof. Baluška (pdf)
  Doporučující dopis – prof. Hirt (pdf)
  Doporučující dopis – prof. Lichtscheidl (pdf)
  Doporučující dopis – prof. Romero (pdf)
  Stanovisko komise (pdf)
 • doc. Mgr. Jiří Tuček, Ph.D.
  Pracoviště: RCPTM a Katedra experimentální fyziky PřF UP v Olomouci
  Obor řízení: Aplikovaná fyzika
  Datum zahájení řízení: 27. 2. 2019
  Složení hodnotící komise (pdf)

 

 

Ukončená habilitační řízení

Jmenovaní docenti 2018

 • Mgr. Vít Procházka, Ph.D.
  Pracoviště: Katedra experimentální fyziky PřF UP v Olomouci
  Obor řízení: Aplikovaná fyzika
  Datum zahájení řízení: 3.9.2018
  Habilitační práce: In-situ experimenty jaderného dopředného rozptylu (pdf)
  Složení habilitační komise: (pdf)
  Posudek - prof. Sitek (pdf)
  Posudek - Ing. Schneeweiss, DrSc. (pdf)
  Posudek - prof. Čížek (pdf)
  Stanovisko habilitační komise: (pdf)
  Přednáška na odborném fóru: 13.5.2019 ve 14:00
  Habilitační přednáška: 22.5.2019

 • RNDr. Jan Švec, Ph.D. et Ph.D.
  Pracoviště: Katedra biofyziky PřF UP v Olomouci
  Obor řízení: Biofyzika
  Datum zahájení řízení: 29.1.2019
  Habilitační práce: Základní a aplikovaný výzkum tvorby lidského hlasu (pdf)
  Složení habilitační komise: (pdf)
  Posudek - doc. Šidlof (pdf)
  Posudek - prof. Chrobok (pdf)
  Posudek - prof. Sigmund (pdf)
  Stanovisko habilitační komise: (pdf)
  Přednáška na odborném fóru: 14.5.2019 ve 14:00
  Habilitační přednáška: 22.5.2019

 • Ing. Miroslav Lísa, Ph.D.
  Pracoviště: Katedra chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové
  Obor: Analytická chemie
  Datum zahájení řízení: 27.4.2018
  Datum schválení komise na VR PřF UP: 6.6.2018
  Habilitační práce: Využití chromatografie a hmotnostní spektrometrie v lipidomické analýze
  Habilitační přednáška před VR PřF UP: 12.12.2018
  Jmenován docentem: 1.1.2019

 • Mgr. Stanislav Korenko, Ph.D.
  Pracoviště: Katedra agroekologie a biometrie, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů České zemědělské univerzity v Praze
  Obor: Ekologie
  Datum zahájení řízení: 4.10.2017
  Datum schválení komise na VR PřF UP: 18.4.2018
  Habilitační práce: Ecology of spider parasitoids: koinobiont ectoparasitoids  from Polysphincta genus group (Ichneumonidae, Ephialtini)
  Habilitační přednáška před VR PřF UP: 10.10.2018
  Jmenován docentem: 1.11.2018

 • Georgios Komis, Ph.D.
  Pracoviště: CRH - Oddělení buněčné biologie, PřF UP v Olomouci
  Obor: Molekulární a buněčná biologie
  Datum zahájení řízení: 23.3.2018
  Datum schválení komise na VR PřF UP: 18.4.2018
  Habilitační práce: Conditional and developmental remodeling of the plant cytoskeleton
  Habilitační přednáška před VR PřF UP: 10.10.2018
  Jmenován docentem: 1.11.2018

 • Ing. Tomáš Takáč, Ph.D.
  Pracoviště: CRH - Oddělení buněčné biologie, PřF UP v Olomouci
  Obor: Biochemie
  Datum zahájení řízení: 22.11.2017
  Datum schválení komise na VR PřF UP: 6.12.2017
  Habilitační práce: Proteomic insights into antioxidant defense, mitogen activated protein kinase signalling and cytoskeleton
  Habilitační přednáška před VR PřF UP: 6.6.2018
  Jmenován docentem: 1.7.2018

 • Mgr. Petr Marek, Ph.D.
  Pracoviště: Katedra optiky, PřF UP v Olomouci
  Obor: Optika a optoelektronika
  Datum zahájení řízení: 7.9.2017
  Datum schválení komise na VR PřF UP: 11.10.2017
  Habilitační práce:Quantum nonlinearity constructed from individual photons
  Habilitační přednáška před VR PřF UP: 18.4.2018
  Jmenován docentem: 1.5.2018

 • RNDr. Mgr. Ivan Hadrián Tuf, Ph.D.
  Pracoviště: Katedra ekologie a životního prostředí, PřF UP v Olomouci
  Obor: Ekologie
  Datum zahájení řízení: 14.9.2017
  Datum schválení komise na VR PřF UP: 11.10.2017
  Habilitační práce: Půdní fauna
  Habilitační přednáška před VR PřF UP: 18.4.2018
  Jmenován docentem: 1.5.2018

Jmenovaní docenti 2017

 • Manoj Bhanudas Gawande
  Pracoviště: RCPTM, PřF UP v Olomouci
  Obor: Fyzikální chemie
  Datum zahájení řízení: 10.11.2016
  Datum schválení komise na VR PřF UP: 7.12.2016
  Habilitační práce: Synthesis of Advanced Nanomaterials: Catalytic and Sustainable Applications
  Habilitační přednáška před VR PřF UP: 11.10.2017
  Jmenován docentem: 1.11.2017

 • Ing. Pavel Jelínek, Ph.D.
  Pracoviště: Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. Praha, RCPTM, PřF UP v Olomouci
  Obor: Fyzikální chemie
  Datum zahájení řízení: 27.2.2017
  Datum schválení komise na VR PřF UP: 7.12.2016
  Habilitační práce: Synthesis of Advanced Nanomaterials: Catalytic and Sustainable Applications
  Habilitační přednáška před VR PřF UP: 11.10.2017
  Jmenován docentem: 1.6.2017

 • RNDr. David Friedecký, Ph.D.
  Pracoviště: Oddělení klinické biochemie, Fakultní nemocnice Olomouc; Laboratoř dědičných metabolických poruch, Dětská klinika LF UP, Ústav molekulární a translační medicíny LF UP
  Obor: Analytická chemie
  Datum zahájení řízení: 20.7.2016
  Datum schválení komise na VR PřF UP: 12.10.2016
  Habilitační práce: Hmotnostní spektrometrie pro monitorování a studium chronické myeloidní leukémie
  Habilitační přednáška před VR PřF UP: 15.3.2017
  Jmenován docentem: 1.4.2017

 • Ing. Petr Smýkal, Ph.D.
  Pracoviště: Katedra botaniky PřF UP v Olomouci
  Obor: Botanika
  Datum zahájení řízení: 12.9.2016
  Datum schválení komise na VR PřF UP: 12.10.2016
  Habilitační práce: Genetic diversity of genus Pisum, its exploitation and pea domestication
  Habilitační přednáška před VR PřF UP: 15.3.2017
  Jmenován docentem: 1.4.2017

 • Mgr. Lumír Gvoždík, Ph.D.
  Pracoviště: Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., Brno
  Obor: Ekologie
  Datum zahájení řízení: 18.4.2016
  Datum schválení komise na VR PřF UP: 4.5.2016
  Habilitační práce: Funkční ekologie ektotermních obratlovců
  Habilitační přednáška před VR PřF UP: 7.12.2016
  Jmenován docentem: 1.1.2017

Jmenovaní docenti 2016

 • Mgr. Karel Lemr, Ph.D.
  Pracoviště: Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů PřF UP v Olomouci a Společná laboratoř optiky UP a Fyzikálního ústavu AVČR
  Obor: Optika a optoelektronika
  Datum zahájení řízení: 25.4.2016
  Datum schválení komise na VR PřF UP: 4.5.2016
  Habilitační práce: Kvantové zpracování informace s laditelným hradlem pro kontrolovanou změnu fáze
  Habilitační přednáška před VR PřF UP: 12.10.2016
  Jmenován docentem: 1.11.2016

 • Ing. David Milde, Ph.D.
  Pracoviště: Katedra analytické chemie PřF UP v Olomouci
  Obor: Analytická chemie
  Datum zahájení řízení: 10.11.2015
  Datum schválení komise na VR PřF UP: 9.12.2015
  Habilitační práce: Aplikace statistických prostupů ve spektrometii
  Habilitační přednáška před VR PřF UP: 4.5.2016
  Jmenován docentem: 1.6.2016

 • RNDr. Milan Urban, Ph.D.
  Pracoviště: Katedra organické chemie PřF UP v Olomouci, LF UP v Olomouci
  Obor: Organická chemie
  Datum zahájení řízení: 5.9.2015
  Datum schválení komise na VR PřF UP: 7.10.2015
  Habilitační práce: Příprava analogů přírodních sloučenin a jejich využití pro studium biologických procesů
  Habilitační přednáška před VR PřF UP: 16.3.2016
  Jmenován docentem: 1.4.2016

 • RNDr. Karel Berka, Ph.D.
  Pracoviště: Katedra fyzikální chemie a RCPTM, PřF UP v Olomouci
  Obor: Fyzikální chemie
  Datum zahájení řízení: 17.9.2015
  Datum schválení komise na VR PřF UP: 7.10.2015
  Habilitační práce: Interakce nízkomolekulárních látek s membránami
  Habilitační přednáška před VR PřF UP: 16.3.2016
  Jmenován docentem: 1.4.2016

 • RNDr. Ladislav Mišta, Ph.D.
  Pracoviště: Katedra optiky PřF UP v Olomouci
  Obor: Optika a optoelektronika
  Datum zahájení řízení: 15.7.2015
  Datum schválení komise na VR PřF UP: 7.10.2015
  Habilitační práce: Měření s minimální poruchou a částečná provázanost v kvantové teorii informace
  Habilitační přednáška před VR PřF UP: 9.12.2015
  Jmenován docentem: 1.1.2016

 • Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.
  Pracoviště: Katedra anorganické chemie a RCPTM, PřF UP v Olomouci
  Obor: Anorganická chemie
  Datum zahájení řízení: 25.3.2015
  Datum schválení komise na VR PřF UP: 8.4.2015
  Habilitační práce: Syntéza, charakterizace a biologická aktivita komplexů přechodných kovů s různými N-donorovými ligandy
  Habilitační přednáška před VR PřF UP: 9.12.2015
  Jmenován docentem: 1.1.2016

Jmenovaní docenti 2015

 • RNDr. Petr Kočárek, Ph.D.
  Pracoviště: Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity a Institut environmentálních technologií v Ostravě
  Obor: Ekologie
  Datum zahájení řízení: 20.3.2015
  Datum schválení komise na VR PřF UP: 8.4.2015
  Habilitační práce: Biologie, ekologie a fylogeneze rovnokřídlého hmyzu (Orthoptera) a škvorů (Dermaptera)
  Habilitační přednáška před VR PřF UP: 7.10.2015
  Jmenován docentem: 1.11.2015

 • RNDr. Jan Tomeček, Ph.D.
  Pracoviště: Katedra matematické analýzy a aplikované matematiky PřF UP v Olomouci
  Obor: Matematická analýza
  Datum zahájení řízení: 10.11.2014
  Datum schválení komise na VR PřF UP: 3.12.2014
  Habilitační práce: Boundary value problems for impulsive ODEs on compact interval
  Habilitační přednáška před VR PřF UP: 8.4.2015
  Jmenován docentem: 1.5.2015

Jmenovaní docenti 2014

 • RNDr. Petr Cankař, Ph.D.
  Pracoviště: Katedra organické chemie PřF UP v Olomouci
  Obor: Organická chemie
  Datum zahájení řízení: 18.3.2014
  Datum schválení komise na VR PřF UP: 23.4.2014
  Habilitační práce: Syntéza a studium reaktivity a biologické aktivity substituovaných aminopyrazolů
  Habilitační přednáška před VR PřF UP: 15.10.2014
  Jmenován docentem: 1.11.2014

 • RNDr. Karolína Machalová Šišková, Ph.D.
  Pracoviště: Katedra fyzikální chemie PřF UP v Olomouci
  Obor: Fyzikální chemie
  Datum zahájení řízení: 22.11.2013
  Datum schválení komise na VR PřF UP: 11.12.2013
  Habilitační práce: Funkční modifikace povrchů částic
  Habilitační přednáška před VR PřF UP: 15.10.2014
  Jmenován docentem: 1.11.2014

 • RNDr. Aleš Panáček, Ph.D.
  Pracoviště: Katedra fyzikální chemie PřF UP v Olomouci a RCPTM PřF UP v Olomouci
  Obor: Fyzikální chemie
  Datum zahájení řízení: 27.9.2013
  Datum schválení komise na VR PřF UP: 9.10.2013
  Habilitační práce: Příprava a studium biologických vlastností nanočástic stříbra
  Habilitační přednáška před VR PřF UP: 21.5.2014
  Jmenován docentem: 1.6.2014

 • RNDr. Robert Prucek, Ph.D.
  Pracoviště: Katedra fyzikální chemie PřF UP v Olomouci a RCPTM PřF UP v Olomouci
  Obor: Fyzikální chemie
  Datum zahájení řízení: 14.5.2013
  Datum schválení komise na VR PřF UP: 15.5.2013
  Habilitační práce: Příprava a aplikace nanočástic vybraných kovů či jejich oxidů v spektroskopických, katalytických a environmentálních aplikacích
  Habilitační přednáška před VR PřF UP: 23.4.2014
  Jmenován docentem: 1.5.2014

 • Ing. Ondřej Životský, Ph.D.
  Pracoviště: Institut fyziky VŠB-TU v Ostravě
  Obor: Aplikovaná fyzika
  Datum zahájení řízení: 3.10.2012
  Datum schválení komise na VR PřF UP: 10.10.2012
  Habilitační práce: Studium povrchových magnetických vlastností amorfních a nanokrystalických pásků pomocí magnetooptických metod
  Habilitační přednáška před VR PřF UP: 11.12.2013
  Jmenován docentem: 1.1.2014

 • RNDr. Petr Fryčák, Ph.D.
  Pracoviště: Katedra analytické chemie PřF UP v Olomouci
  Obor: Analytická chemie
  Datum zahájení řízení: 2.3.2012
  Habilitační práce: Aplikace hmotnostní spektrometrie ve výzkumu biologicky relevantních látek a jejich interakcí
  Habilitační přednáška před VR PřF UP: 11.12.2013
  Jmenován docentem: 1.1.2014

 • Mgr. Otmar Urban, Ph.D.
  Pracoviště: Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i., v Ostravě
  Obor: Biofyzika
  Datum zahájení řízení: 18.9.2012
  Datum schválení komise na VR PřF UP: 10.10.2012
  Habilitační práce: Heterogenita světla a ekofyziologie fotosyntézy rostlin
  Habilitační přednáška před VR PřF UP: 11.12.2013
  Jmenován docentem: 1.1.2014

Ukončená řízení ke jmenování profesorem

Jmenovaní profesoři 2018

 • doc. Mgr. Jaromír Fiurášek, Ph.D.
  Pracoviště: Katedra optiky, PřF UP v Olomouci
  Datum zahájení řízení: 3.3.2017
  Obor: Optika a optoelektronika
  Téma přednášky: Kvantová komunikace se spojitými kvantovými proměnnými
  Obhájeno na VR PřF UP: 3.5.2017
  Obhájeno na VR UP: 22.10.2018
  Jmenován profesorem: 14.6.2018

  Jmenovaní profesoři 2017

 • doc. Mgr. Jaroslav Řeháček, Ph.D.
 • Pracoviště: Katedra optiky, PřF UP v Olomouci
  Datum zahájení řízení: 7.3.2016
  Obor: Optika a optoelektronika
  Téma přednášky: Měření a informace v moderní optice
  Obhájeno na VR PřF UP: 12.10.2016
  Obhájeno na VR UP: 13.3.2017
  Jmenován profesorem: 19.6.2017

Jmenovaní profesoři 2016

 • doc. Mgr. Radim Filip, Ph.D.
  Pracoviště: Katedra optiky, PřF UP v Olomouci
  Datum zahájení řízení: 23.5.2015
  Obor: Optika a optoelektronika
  Téma přednášky: Měření a informace v moderní optice
  Obhájeno na VR PřF UP: 4.5.2016
  Obhájeno na VR UP: 23.5.2016
  Jmenován profesorem: 2.12.2016

Jmenovaní profesoři 2015

 • doc. RNDr. Karel Petrzik, CSc.
  Pracoviště: Katedra genetiky Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a ÚMBR AV ČR
  Datum zahájení řízení: 12.5.2014
  Obor: Botanika
  Téma přednášky: bez názvu
  Obhájeno na VR PřF UP: 3.12.2014
  Obhájeno na VR UP: 27.4.2015
  Jmenován profesorem: 1.11.2015

 • doc. Ing. Ernest Beinrohr, DrSc.
  Pracoviště: Katedra chémie Fakulty prírodných vied UCM, Trnava, Slovenská republika
  Datum zahájení řízení: 19.12.2013
  Obor: Analytická chemie
  Téma přednášky: bez názvu
  Obhájeno na VR PřF UP: 3.12.2014
  Obhájeno na VR UP: 27.4.2015
  Jmenován profesorem: 1.11.2015

 • doc. RNDr. Marián Janiga, CSc.
  Pracoviště: Výskumný ústav vysokohorskej biológie Žilinskej univerzity v Žiline, Slovenská republika
  Datum zahájení řízení: 23.9.2013
  Obor: Zoologie
  Téma přednášky: Vertebrata alpínského vegetačního stupňa - recipienty olovnatých kontaminácií
  Obhájeno na VR PřF UP: 23.4.2014
  Obhájeno na VR UP: 15.12.2014
  Jmenován profesorem: 1.5.2015

 • doc. RNDr. Tomáš Grim, Ph.D.
  Pracoviště: Katedra zoologie a ornitologická laboratoř PřF UP v Olomouci
  Datum zahájení řízení: 3.4.2013
  Obor: Zoologie
  Téma přednášky: Koevoluce mezi hnízdními parazity a jejich hostiteli
  Obhájeno na VR PřF UP: 23.4.2014
  Obhájeno na VR UP: 13.10.2014
  Jmenován profesorem: 1.5.2015