Habilitace a profesury


Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci upravuje § 30, § 71 - § 75 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) a vnitřní normy UP:

Akreditované obory pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

Obory habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem akreditované pro přírodovědeckou fakultu jsou uvedené v následující tabulce.

Název oboruPlatnost akreditace
habilitačního řízení
Platnost akreditace řízení
ke jmenování profesorem
Algebra a geometrie1. listopadu 20231. listopadu 2023
Matematická analýza1. listopadu 20231. listopadu 2023
Biochemie1. června 20231. června 2023
Analytická chemie1. listopadu 20231. listopadu 2023
Anorganická chemie31. prosince 202331. prosince 2023
Fyzikální chemie31. prosince 201931. prosince 2019
Organická chemie30. dubna 202131. července 2020
Botanika31. prosince 201931. prosince 2019
Zoologie31. prosince 201931. prosince 2019
Molekulární a buněčná biologie31. července 202331. července 2023
Ekologie31. prosince 201931. prosince 2019
Aplikovaná fyzika1. listopadu 20231. listopadu 2023
Biofyzika31. prosince 201931. prosince 2019
Optika a optoelektronika1. listopadu 20231. listopadu 2023
Geoinformatika a kartografie31. července 202031. července 2020

Formuláře a informace pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

Oznámení o konání habilitačních a profesorských řízení

Zasedání Vědecké rady PřF UP v Olomouci ve středu 13. března 2019

Místo konání:
Zasedací místnost 6.014 děkanátu přírodovědecké fakulty v 6. podlaží, 17. listopadu 12, Olomouc

Habilitační řízení:

Zahájená habilitační řízení

  • RNDr. Jiří Pospíšil, Ph.D. – habilitační řízení v oboru Organická chemie
    Podklady k habilitačnímu řízení (pdf)
    Habilitační komise (pdf)
    Habilitační práce (pdf)
  • Mgr. Vít Procházka, Ph.D.
    Pracoviště: Katedra experimentální fyziky PřF UP v Olomouci
    Obor řízení: Aplikovaná fyzika
    Datum zahájení řízení: 3.9.2018
    Habilitační práce: In-situ experimenty jaderného dopředného rozptylu (pdf)
    Složení habilitační komise: (pdf)
    Posudek - prof. Sitek (pdf)
    Posudek - Ing. Schneeweiss, DrSc. (pdf)
    Posudek - prof. Čížek (pdf)
    Stanovisko habilitační komise:
    Přednáška na odborném fóru:
    Habilitační přednáška:

Zahájená řízení ke jmenování profesorem

  • doc. Mgr. Miroslav Ovečka, Ph.D. – řízení ke jmenování profesorem v oboru Molekulární a buněčná biologie
    Podklady k řízení ke jmenování profesorem (pdf)
    Hodnotící komise (pdf)
    Doporučující dopis – prof. Baluška (pdf)
    Doporučující dopis – prof. Hirt (pdf)
    Doporučující dopis – prof. Lichtscheidl (pdf)
    Doporučující dopis – prof. Romero (pdf)
    Stanovisko komise (pdf)

Ukončená habilitační řízení

Jmenovaní docenti 2018

  • Ing. Miroslav Lísa, Ph.D.
    Pracoviště: Katedra chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové
    Obor: Analytická chemie
    Datum zahájení řízení: 27.4.2018
    Datum schválení komise na VR PřF UP: 6.6.2018
    Habilitační práce: Využití chromatografie a hmotnostní spektrometrie v lipidomické analýze
    Habilitační přednáška před VR PřF UP: 12.12.2018
    Jmenován docentem: 1.1.2019

  • Mgr. Stanislav Korenko, Ph.D.
    Pracoviště: Katedra agroekologie a biometrie, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů České zemědělské univerzity v Praze
    Obor: Ekologie
    Datum zahájení řízení: 4.10.2017
    Datum schválení komise na VR PřF UP: 18.4.2018
    Habilitační práce: Ecology of spider parasitoids: koinobiont ectoparasitoids  from Polysphincta genus group (Ichneumonidae, Ephialtini)
    Habilitační přednáška před VR PřF UP: 10.10.2018
    Jmenován docentem: 1.11.2018

  • Georgios Komis, Ph.D.
    Pracoviště: CRH - Oddělení buněčné biologie, PřF UP v Olomouci
    Obor: Molekulární a buněčná biologie
    Datum zahájení řízení: 23.3.2018
    Datum schválení komise na VR PřF UP: 18.4.2018
    Habilitační práce: Conditional and developmental remodeling of the plant cytoskeleton
    Habilitační přednáška před VR PřF UP: 10.10.2018
    Jmenován docentem: 1.11.2018

  • Ing. Tomáš Takáč, Ph.D.
    Pracoviště: CRH - Oddělení buněčné biologie, PřF UP v Olomouci
    Obor: Biochemie
    Datum zahájení řízení: 22.11.2017
    Datum schválení komise na VR PřF UP: 6.12.2017
    Habilitační práce: Proteomic insights into antioxidant defense, mitogen activated protein kinase signalling and cytoskeleton
    Habilitační přednáška před VR PřF UP: 6.6.2018
    Jmenován docentem: 1.7.2018

  • Mgr. Petr Marek, Ph.D.
    Pracoviště: Katedra optiky, PřF UP v Olomouci
    Obor: Optika a optoelektronika
    Datum zahájení řízení: 7.9.2017
    Datum schválení komise na VR PřF UP: 11.10.2017
    Habilitační práce:Quantum nonlinearity constructed from individual photons
    Habilitační přednáška před VR PřF UP: 18.4.2018
    Jmenován docentem: 1.5.2018

  • RNDr. Mgr. Ivan Hadrián Tuf, Ph.D.
    Pracoviště: Katedra ekologie a životního prostředí, PřF UP v Olomouci
    Obor: Ekologie
    Datum zahájení řízení: 14.9.2017
    Datum schválení komise na VR PřF UP: 11.10.2017
    Habilitační práce: Půdní fauna
    Habilitační přednáška před VR PřF UP: 18.4.2018
    Jmenován docentem: 1.5.2018

Jmenovaní docenti 2017

  • Manoj Bhanudas Gawande
    Pracoviště: RCPTM, PřF UP v Olomouci
    Obor: Fyzikální chemie
    Datum zahájení řízení: 10.11.2016
    Datum schválení komise na VR PřF UP: 7.12.2016
    Habilitační práce: Synthesis of Advanced Nanomaterials: Catalytic and Sustainable Applications
    Habilitační přednáška před VR PřF UP: 11.10.2017
    Jmenován docentem: 1.11.2017

  • Ing. Pavel Jelínek, Ph.D.
    Pracoviště: Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. Praha, RCPTM, PřF UP v Olomouci
    Obor: Fyzikální chemie
    Datum zahájení řízení: 27.2.2017
    Datum schválení komise na VR PřF UP: 7.12.2016
    Habilitační práce: Synthesis of Advanced Nanomaterials: Catalytic and Sustainable Applications
    Habilitační přednáška před VR PřF UP: 11.10.2017
    Jmenován docentem: 1.6.2017

  • RNDr. David Friedecký, Ph.D.
    Pracoviště: Oddělení klinické biochemie, Fakultní nemocnice Olomouc; Laboratoř dědičných metabolických poruch, Dětská klinika LF UP, Ústav molekulární a translační medicíny LF UP
    Obor: Analytická chemie
    Datum zahájení řízení: 20.7.2016
    Datum schválení komise na VR PřF UP: 12.10.2016
    Habilitační práce: Hmotnostní spektrometrie pro monitorování a studium chronické myeloidní leukémie
    Habilitační přednáška před VR PřF UP: 15.3.2017
    Jmenován docentem: 1.4.2017

  • Ing. Petr Smýkal, Ph.D.
    Pracoviště: Katedra botaniky PřF UP v Olomouci
    Obor: Botanika
    Datum zahájení řízení: 12.9.2016
    Datum schválení komise na VR PřF UP: 12.10.2016
    Habilitační práce: Genetic diversity of genus Pisum, its exploitation and pea domestication
    Habilitační přednáška před VR PřF UP: 15.3.2017
    Jmenován docentem: 1.4.2017

  • Mgr. Lumír Gvoždík, Ph.D.
    Pracoviště: Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., Brno
    Obor: Ekologie
    Datum zahájení řízení: 18.4.2016
    Datum schválení komise na VR PřF UP: 4.5.2016
    Habilitační práce: Funkční ekologie ektotermních obratlovců
    Habilitační přednáška před VR PřF UP: 7.12.2016
    Jmenován docentem: 1.1.2017

Jmenovaní docenti 2016

  • Mgr. Karel Lemr, Ph.D.
    Pracoviště: Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů PřF UP v Olomouci a Společná laboratoř optiky UP a Fyzikálního ústavu AVČR
    Obor: Optika a optoelektronika
    Datum zahájení řízení: 25.4.2016
    Datum schválení komise na VR PřF UP: 4.5.2016
    Habilitační práce: Kvantové zpracování informace s laditelným hradlem pro kontrolovanou změnu fáze
    Habilitační přednáška před VR PřF UP: 12.10.2016
    Jmenován docentem: 1.11.2016

  • Ing. David Milde, Ph.D.
    Pracoviště: Katedra analytické chemie PřF UP v Olomouci
    Obor: Analytická chemie
    Datum zahájení řízení: 10.11.2015
    Datum schválení komise na VR PřF UP: 9.12.2015
    Habilitační práce: Aplikace statistických prostupů ve spektrometii
    Habilitační přednáška před VR PřF UP: 4.5.2016
    Jmenován docentem: 1.6.2016

  • RNDr. Milan Urban, Ph.D.
    Pracoviště: Katedra organické chemie PřF UP v Olomouci, LF UP v Olomouci
    Obor: Organická chemie
    Datum zahájení řízení: 5.9.2015
    Datum schválení komise na VR PřF UP: 7.10.2015
    Habilitační práce: Příprava analogů přírodních sloučenin a jejich využití pro studium biologických procesů
    Habilitační přednáška před VR PřF UP: 16.3.2016
    Jmenován docentem: 1.4.2016

  • RNDr. Karel Berka, Ph.D.
    Pracoviště: Katedra fyzikální chemie a RCPTM, PřF UP v Olomouci
    Obor: Fyzikální chemie
    Datum zahájení řízení: 17.9.2015
    Datum schválení komise na VR PřF UP: 7.10.2015
    Habilitační práce: Interakce nízkomolekulárních látek s membránami
    Habilitační přednáška před VR PřF UP: 16.3.2016
    Jmenován docentem: 1.4.2016

  • RNDr. Ladislav Mišta, Ph.D.
    Pracoviště: Katedra optiky PřF UP v Olomouci
    Obor: Optika a optoelektronika
    Datum zahájení řízení: 15.7.2015
    Datum schválení komise na VR PřF UP: 7.10.2015
    Habilitační práce: Měření s minimální poruchou a částečná provázanost v kvantové teorii informace
    Habilitační přednáška před VR PřF UP: 9.12.2015
    Jmenován docentem: 1.1.2016

  • Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.
    Pracoviště: Katedra anorganické chemie a RCPTM, PřF UP v Olomouci
    Obor: Anorganická chemie
    Datum zahájení řízení: 25.3.2015
    Datum schválení komise na VR PřF UP: 8.4.2015
    Habilitační práce: Syntéza, charakterizace a biologická aktivita komplexů přechodných kovů s různými N-donorovými ligandy
    Habilitační přednáška před VR PřF UP: 9.12.2015
    Jmenován docentem: 1.1.2016

Jmenovaní docenti 2015

  • RNDr. Petr Kočárek, Ph.D.
    Pracoviště: Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity a Institut environmentálních technologií v Ostravě
    Obor: Ekologie
    Datum zahájení řízení: 20.3.2015
    Datum schválení komise na VR PřF UP: 8.4.2015
    Habilitační práce: Biologie, ekologie a fylogeneze rovnokřídlého hmyzu (Orthoptera) a škvorů (Dermaptera)
    Habilitační přednáška před VR PřF UP: 7.10.2015
    Jmenován docentem: 1.11.2015

  • RNDr. Jan Tomeček, Ph.D.
    Pracoviště: Katedra matematické analýzy a aplikované matematiky PřF UP v Olomouci
    Obor: Matematická analýza
    Datum zahájení řízení: 10.11.2014
    Datum schválení komise na VR PřF UP: 3.12.2014
    Habilitační práce: Boundary value problems for impulsive ODEs on compact interval
    Habilitační přednáška před VR PřF UP: 8.4.2015
    Jmenován docentem: 1.5.2015

Jmenovaní docenti 2014

  • RNDr. Petr Cankař, Ph.D.
    Pracoviště: Katedra organické chemie PřF UP v Olomouci
    Obor: Organická chemie
    Datum zahájení řízení: 18.3.2014
    Datum schválení komise na VR PřF UP: 23.4.2014
    Habilitační práce: Syntéza a studium reaktivity a biologické aktivity substituovaných aminopyrazolů
    Habilitační přednáška před VR PřF UP: 15.10.2014
    Jmenován docentem: 1.11.2014

  • RNDr. Karolína Machalová Šišková, Ph.D.
    Pracoviště: Katedra fyzikální chemie PřF UP v Olomouci
    Obor: Fyzikální chemie
    Datum zahájení řízení: 22.11.2013
    Datum schválení komise na VR PřF UP: 11.12.2013
    Habilitační práce: Funkční modifikace povrchů částic
    Habilitační přednáška před VR PřF UP: 15.10.2014
    Jmenován docentem: 1.11.2014

  • RNDr. Aleš Panáček, Ph.D.
    Pracoviště: Katedra fyzikální chemie PřF UP v Olomouci a RCPTM PřF UP v Olomouci
    Obor: Fyzikální chemie
    Datum zahájení řízení: 27.9.2013
    Datum schválení komise na VR PřF UP: 9.10.2013
    Habilitační práce: Příprava a studium biologických vlastností nanočástic stříbra
    Habilitační přednáška před VR PřF UP: 21.5.2014
    Jmenován docentem: 1.6.2014

  • RNDr. Robert Prucek, Ph.D.
    Pracoviště: Katedra fyzikální chemie PřF UP v Olomouci a RCPTM PřF UP v Olomouci
    Obor: Fyzikální chemie
    Datum zahájení řízení: 14.5.2013
    Datum schválení komise na VR PřF UP: 15.5.2013
    Habilitační práce: Příprava a aplikace nanočástic vybraných kovů či jejich oxidů v spektroskopických, katalytických a environmentálních aplikacích
    Habilitační přednáška před VR PřF UP: 23.4.2014
    Jmenován docentem: 1.5.2014

  • Ing. Ondřej Životský, Ph.D.
    Pracoviště: Institut fyziky VŠB-TU v Ostravě
    Obor: Aplikovaná fyzika
    Datum zahájení řízení: 3.10.2012
    Datum schválení komise na VR PřF UP: 10.10.2012
    Habilitační práce: Studium povrchových magnetických vlastností amorfních a nanokrystalických pásků pomocí magnetooptických metod
    Habilitační přednáška před VR PřF UP: 11.12.2013
    Jmenován docentem: 1.1.2014

  • RNDr. Petr Fryčák, Ph.D.
    Pracoviště: Katedra analytické chemie PřF UP v Olomouci
    Obor: Analytická chemie
    Datum zahájení řízení: 2.3.2012
    Habilitační práce: Aplikace hmotnostní spektrometrie ve výzkumu biologicky relevantních látek a jejich interakcí
    Habilitační přednáška před VR PřF UP: 11.12.2013
    Jmenován docentem: 1.1.2014

  • Mgr. Otmar Urban, Ph.D.
    Pracoviště: Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i., v Ostravě
    Obor: Biofyzika
    Datum zahájení řízení: 18.9.2012
    Datum schválení komise na VR PřF UP: 10.10.2012
    Habilitační práce: Heterogenita světla a ekofyziologie fotosyntézy rostlin
    Habilitační přednáška před VR PřF UP: 11.12.2013
    Jmenován docentem: 1.1.2014

Ukončená řízení ke jmenování profesorem

Jmenovaní profesoři 2018

  • doc. Mgr. Jaromír Fiurášek, Ph.D.
    Pracoviště: Katedra optiky, PřF UP v Olomouci
    Datum zahájení řízení: 3.3.2017
    Obor: Optika a optoelektronika
    Téma přednášky: Kvantová komunikace se spojitými kvantovými proměnnými
    Obhájeno na VR PřF UP: 3.5.2017
    Obhájeno na VR UP: 22.10.2018
    Jmenován profesorem: 14.6.2018

    Jmenovaní profesoři 2017

  • doc. Mgr. Jaroslav Řeháček, Ph.D.
  • Pracoviště: Katedra optiky, PřF UP v Olomouci
    Datum zahájení řízení: 7.3.2016
    Obor: Optika a optoelektronika
    Téma přednášky: Měření a informace v moderní optice
    Obhájeno na VR PřF UP: 12.10.2016
    Obhájeno na VR UP: 13.3.2017
    Jmenován profesorem: 19.6.2017

Jmenovaní profesoři 2016

  • doc. Mgr. Radim Filip, Ph.D.
    Pracoviště: Katedra optiky, PřF UP v Olomouci
    Datum zahájení řízení: 23.5.2015
    Obor: Optika a optoelektronika
    Téma přednášky: Měření a informace v moderní optice
    Obhájeno na VR PřF UP: 4.5.2016
    Obhájeno na VR UP: 23.5.2016
    Jmenován profesorem: 2.12.2016

Jmenovaní profesoři 2015

  • doc. RNDr. Karel Petrzik, CSc.
    Pracoviště: Katedra genetiky Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a ÚMBR AV ČR
    Datum zahájení řízení: 12.5.2014
    Obor: Botanika
    Téma přednášky: bez názvu
    Obhájeno na VR PřF UP: 3.12.2014
    Obhájeno na VR UP: 27.4.2015
    Jmenován profesorem: 1.11.2015

  • doc. Ing. Ernest Beinrohr, DrSc.
    Pracoviště: Katedra chémie Fakulty prírodných vied UCM, Trnava, Slovenská republika
    Datum zahájení řízení: 19.12.2013
    Obor: Analytická chemie
    Téma přednášky: bez názvu
    Obhájeno na VR PřF UP: 3.12.2014
    Obhájeno na VR UP: 27.4.2015
    Jmenován profesorem: 1.11.2015

  • doc. RNDr. Marián Janiga, CSc.
    Pracoviště: Výskumný ústav vysokohorskej biológie Žilinskej univerzity v Žiline, Slovenská republika
    Datum zahájení řízení: 23.9.2013
    Obor: Zoologie
    Téma přednášky: Vertebrata alpínského vegetačního stupňa - recipienty olovnatých kontaminácií
    Obhájeno na VR PřF UP: 23.4.2014
    Obhájeno na VR UP: 15.12.2014
    Jmenován profesorem: 1.5.2015

  • doc. RNDr. Tomáš Grim, Ph.D.
    Pracoviště: Katedra zoologie a ornitologická laboratoř PřF UP v Olomouci
    Datum zahájení řízení: 3.4.2013
    Obor: Zoologie
    Téma přednášky: Koevoluce mezi hnízdními parazity a jejich hostiteli
    Obhájeno na VR PřF UP: 23.4.2014
    Obhájeno na VR UP: 13.10.2014
    Jmenován profesorem: 1.5.2015