Zahraniční vztahy

Neodmyslitelnou součástí vysokoškolského života a vědecko-pedagogické činnosti je  mezinárodní spolupráce v nejširším slova smyslu. Spolupráce s mezinárodní komunitou, poznávání nových míst a zajímavých lidí je jedním z důležitých aspektů akademického života. Internacionalizace studia má na PřF mnoho různých podob. Jednotlivé katedry a vědecká centra jsou úzce propojena s prestižními zahraničními pracovišti v Evropě a ve světě formou společných projektů. Prioritou je kvalitní výzkum a ten je možný jen ve spolupráci s těmi nejlepšími. Společné projekty mají přímý dopad na mezinárodní atmosféru na jednotlivých pracovištích. Pro mnoho našich kolektivů je angličtina přirozeným pracovním jazykem, zahraničí kolegové pracují v našich laboratořích a naopak mnoho našich zaměstnanců sbírá  zkušenosti v zahraničí na krátkodobých i dlouhodobých pobytech. 

Tyto možnosti se přirozeně nabízejí i našim studentům. Už během bakalářského a navazujícího magisterského studia mohou  v rámci programů Erasmus studovat jeden semestr nebo dokonce celý akademický rok v zahraničí, kde získají nové přátele a zkušenosti. Na tyto pobyty každoročně vyjíždí více než 80 studentů a v současné době  je aktivních více než 40 bilaterálních smluv. Ještě šiřší možnosti pak mají studenti doktorandského studia. Součástí jejich vědecké výchovy je tříměsíční zahraniční pobyt na prestižních zahraničních pracovištích spolupracujících s našimi školicími pracovišti. Tyto mezinárodní  aktivity jsou podporovány celou řadou finančních zdrojů. Mezinárodní zkušenosti, které naši studenti získají, jsou opravdu rozmanité a nedocenitelné v jejich další kariéře ať už v akademické nebo komerční sféře.   

Pro mezinárodní aktivity jsou naši studenti dobře připravení již během studia, jehož součástí je promyšlený systém jazykové přípravy nebo i specializované kurzy v angličtině. Zvláštní kapitolou jsou celé programy navazujícího studia nově akreditované v angličtině. Ty jsou sice určeny zahraničním studentům, ale také přispívají k internacionálnímu charakteru naší školy. Díky vědeckým výsledkům, špičkovému vybavení laboratoří a mezinárodnímu prostředí se naše škola rychle prosazuje v mezinárodních hodnotících žebříčcích, což rozhodně není v českém prostředí zanedbatelnou výhodou pro budoucí uplatnění našich studentů.