Důležité termíny

Harmonogram akademického roku 2019/2020

Akce akademického rokuTermín
Mezní termín pro splnění studijních povinností za akademický rok 2018/20195. 9. 2019
Akademický rok 2019/20201. 9. 2019—31. 8. 2020
Zápis ke studiu 1. ročníků bakalářského studia26. 8.—29. 8. 2019
Zápis ke studiu 1. ročníků navazujícího magisterského studia30. 8. 2019
Zápis ke studiu 1. ročníků doktorského studia

30. 8. 2019

 

Zimní semestr v akademickém roce 2019/20201. 9. 2019—9. 2. 2020

Zápis předmětů na zimní semestr

Bakalářské studium:
1. ročník: 4. 9. 2019 (9:00)—30. 9. 2019
2. ročník: 11. 7. 2019 (11:00)—30. 9. 2019
3. ročník: 11. 7. 2019 (9:00)—30. 9. 2019

Navazující magisterské studium:
1. ročník: 10. 9. 2019 (9:00)—30. 9. 2019
2. ročník: 9. 7. 2019 (13:00)—30. 9. 2019

Doktorské studium:
1. ročník: 10. 9. 2019 (9:00)—30. 9. 2019
2. ročník:   9. 7. 2019 (13:00)—30. 9. 2019
3. a 4. ročník: 10. 7. 2018 (8:00)—23. 9. 2018

Výuka v zimním semestru (13 výukových týdnů)23. 9.—20. 12. 2019
Gaudeamus Bratislava24. 9.—26. 9. 2019
Imatrikulace – 1. ročníky bakalářských studijních programů2. 10.—3. 10. 2019
Odvolací řízení o rozhodnutích o nepřijetí ke studiu, proti nimž nepřijatí uchazeči podali v zákonné lhůtě odvolání19. 8.—2. 10. 2019
Konec přijímacího řízení zahájeného v AR 2018/2019 (pro studium v AR 2019/2020)3. 10. 2019
Gaudeamus Brno22. 10.—25. 10. 2019
Zpřístupnění aktualizované elektronické přihlášky ke studiu pro uchazeče o studium na univerzitních webových stránkáchod 1. 11. 2019
Gaudeamus Nitra5. 11.—6. 11. 2019
Promoce absolventů bakalářských a navazujících magisterských studijních programů, absolventů rigorózního řízení8. 11.—9. 11. 2019
Dny otevřených dveří6. 12. 2019
18. 1. 2020
Rektorské volno31. 12. 2019
Státní závěrečné zkoušky13. 1.—7. 2. 2019
Gaudeamus Praha21. 1.—23. 1. 2020
Letní semestr v akademickém roce 2019/202010. 2. 2020—31. 8. 2020

Zápis předmětů na letní semestr

Bakalářské studium:
1. ročník: 23. 1. 2020 (13:00)—17. 2. 2020
2. ročník: 23. 1. 2020 (11:00)—17. 2. 2020
3. ročník: 23. 1. 2020 (9:00)—17. 2. 2020

Navazující magisterské studium:
1. ročník: 21. 1. 2020 (13:00)—17. 2. 2020
2. ročník: 21. 1. 2020 (11:00)—17. 2. 2020

Doktorské studium:
1. ročník: 21. 1. 2020 (13:00)—17. 2. 2020
2. ročník: 21. 1. 2020 (11:00)—17. 2. 2020

Výuka v letním semestru (13 výukových týdnů)10. 2.7. 5. 2020
Akademický týden UP17. 2.23. 2. 2020
Lhůta pro podání přihlášek ke studiu v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech akreditovaných v českém jazyce pro akademický rok 2019/2020do 15. 3. 2020
Vyhlášení druhého kola přijímacího řízení u oborů s nenaplněnou kapacitou pro akademický rok 2019/202015. 4. 2020
Ukončení výuky – druhé ročníky navazujícího magisterského studia17. 4. 2020
Ukončení výuky – třetí ročníky bakalářského studia24. 4. 2020
Lhůta pro podání přihlášek ke studiu v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech akreditovaných v cizím jazyce do 30. 4. 2020
Lhůta pro podání přihlášek ke studiu v doktorských studijních programech do 30. 4. 2020
Sportovní dny UP 28. 9. 2019, 13. 5. 2020 (rekt.volno)
Státní závěrečné zkoušky11. 5.12. 6. 2020
Přijímací zkoušky – bakalářské a navazující magisterské studijní programy1. 6.12. 6. 2020
Přijímací zkoušky – doktorské studijní programy

1. 6.19. 6. 2020

Promoce absolventů bakalářských a navazujících magisterských programů, absolventů rigorózního řízení29. 6.2. 7. 2020
Hlavní prázdniny1. 7.31. 8. 2020
Lhůta pro podání přihlášek ve druhém kole přijímacího řízení11. 7. 2020
Státní závěrečné zkoušky17. 8.28. 8. 2020
Mezní termín pro splnění studijních povinností za akademický rok 2019/20207. 9. 2020

Zápisy ke studiu

Zápisy ke studiu bakalářských a navazujících studijních programů 2019