Důležité termíny

Harmonogram akademického roku 2023/2024

Akademický rok 2023/2024 1. 9. 2023—31. 8. 2024
Mezní termín pro splnění studijních povinností za akademický rok 2022/2023 6. 9. 2023
Zápis ke studiu 1. ročníků bakalářského studia 24. 8. 2023—31. 8. 2023
Zápis ke studiu 1. ročníků navazujícího magisterského studia a doktorského studia 1. 9. 2023
Odvolací řízení o rozhodnutích o nepřijetí ke studiu, proti nimž nepřijatí uchazeči podali v zákonné lhůtě odvolání do 27. 9. 2023
Konec přijímacího řízení zahájeného v AR 2022/2023 (pro studium v AR 2023/2024) 28. 9. 2023
Fakulta na své úřední desce zveřejní zprávu o průběhu příjímacího řízení zahájeného v AR 2022/2023 (pro studium v AR 2023/2024) 13. 10. 2023
Zimní semestr v akademickém roce 2023/2024 1. 9. 2023—11. 2. 2024
Zápis předmětů na zimní semestr od—do
2. a vyšší ročníky navazujícího magisterského a 2. a vyšší ročníky doktorského studia

12. 7. 2023, 13:00 hod.—25. 9. 2023

1. ročníky navazujícího magisterského a doktorského studia 6. 9. 2023, 9:00 hod.
—25. 9. 2023
3. a vyšší ročníky bakalářského studia 13. 7. 2023, 9:00 hod.
—25. 9. 2023
2. ročníky bakalářského studia 13. 7. 2023, 11:00 hod.
—25. 9. 2023
1. ročníky bakalářského studia 5. 9. 2023, 12:00 hod.
—25. 9. 2023
Výuka v zimním semestru (13 výukových týdnů) 18. 9. 2023—15. 12. 2023
Imatrikulace – 1. ročníky bakalářských studijních programů 3. 10. 2023—4. 10. 2023
Zpřístupnění aktualizované elektronické přihlášky ke studiu od 1. 11. 2023
Promoce 3. 11. 2023
Stříbrná promoce 16. 9. 2023
Zlatá a diamantová promoce 13. 10.2023
Dny otevřených dveří 1. 12. 2023 (8—14 hod.)
27. 1. 2024 (9—14 hod.)
Rektorské volno 22. 12. 2023, 29. 12. 2023
Státní závěrečné zkoušky 8. 1. 2024—9. 2. 2024
Letní semestr v akademickém roce 2023/2024 12. 2. 2024—31. 8. 2024
Zápis předmětů na letní semestr od—do
2. a vyšší ročníky navazujícího magisterského studia, 2. a vyšší ročníky doktorského studia 23. 1. 2024, 11:00 hod.
—19. 2. 2024
1. ročníky navazujícího magisterského a doktorského studia 23. 1. 2024, 13:00 hod.
—19. 2. 2024
3. a vyšší ročníky bakalářského studia 25. 1. 2024, 9:00 hod.
—19. 2. 2024
2. ročníky bakalářského studia 25. 1. 2024, 11:00 hod.
—19. 2. 2024
1. ročníky bakalářského studia 25. 1. 2024, 13:00 hod.
—19. 2. 2024
Výuka v letním semestru (13 výukových týdnů) 12. 2. 2024—10. 5. 2024
Akademický týden UP 19. 2. 2024—25. 2. 2024
Lhůta pro podání přihlášek ke studiu v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech 1. 11. 2023—15. 3. 2024
Vyhlášení druhého kola přijímacího řízení 15. 4. 2024
Ukončení výuky – druhé ročníky navazujícího magisterského studia 19. 4. 2024
Ukončení výuky – třetí ročníky bakalářského studia 26. 4. 2024
Lhůta pro podání přihlášek ke studiu ve studijních programech akreditovaných v cizím jazyce do 30. 4. 2024
Lhůta pro podání přihlášek ke studiu v doktorských studijních programech do 30. 4. 2024
Sportovní den UP 7. 5. 2024
Státní závěrečné zkoušky 6. 5. 2024—7. 6. 2024
Přijímací zkoušky – bakalářské a navazující magisterské studijní programy 3. 6. 2024—14. 6. 2024
Přijímací zkoušky – doktorské studijní programy 3. 6. 2024—21. 6. 2024
Promoce 24. 6. 2024—28. 6. 2024
Hlavní prázdniny 1. 7. 2024—31. 8. 2024
Lhůta pro podání přihlášek ve druhém kole přijímacího řízení do 15. 7. 2024
Státní závěrečné zkoušky 12. 8. 2024—3. 9. 2024
Mezní termín pro splnění studijních povinností za akademický rok 2023/2024 6. 9. 2024

Zápis ke studiu v akademickém roce 2023/2024

Řádný zápis ke studiu v akademickém roce 2023/2024 byl ukončen.

Prezentaci k zápisu naleznete zde.

V současné době nejsou k dispozici žádné další informace.

Imatrikulace

Imatrikulace prvních ročníků bakalářských programů prezenční formy studia se uskuteční 3. a 4. října 2023

Místo konání: Pevnost poznání na adrese 17. listopadu 7 (areál Korunní pevnůstky – mapka)

Informace pro studenty:

  • imatrikulace jsou povinné pro všechny studenty prvních ročníků prezenčního bakalářského studia
  • imatrikulace nejsou určeny pro studenty kombinovaného studia
  • za imatrikulace se neplatí
  • studenti se dostaví 15 minut před začátkem
  • po dobu imatrikulace jsou studenti omluveni z výuky

Rozpis imatrikulací:

Imatrikulace 3. října 2023

skupina čas studijní program (kombinace)
1 9.00—10.00 Biologie a environmentální výchova pro vzdělávání / Fyzika pro vzdělávání
Biologie a environmentální výchova pro vzdělávání / Geografie pro vzdělávání
Biologie a environmentální výchova pro vzdělávání / Geologie a ochrana životního prostředí pro vzdělávání
Biologie a environmentální výchova pro vzdělávání / Informatika pro vzdělávání
Biologie a environmentální výchova pro vzdělávání / Matematika pro vzdělávání
Biologie pro vzdělávání / Fyzika pro vzdělávání
Biologie pro vzdělávání / Geografie pro vzdělávání
Biologie pro vzdělávání / Geologie a ochrana životního prostředí pro vzdělávání
Biologie pro vzdělávání / Chemie pro vzdělávání
Biologie pro vzdělávání / Informatika pro vzdělávání
Biologie pro vzdělávání / Matematika pro vzdělávání
Fyzika pro vzdělávání / Biologie a environmentální výchova pro vzdělávání
Fyzika pro vzdělávání / Biologie pro vzdělávání
Fyzika pro vzdělávání / Geografie pro vzdělávání
Fyzika pro vzdělávání / Hudební kultura se zaměřením na vzdělávání
Fyzika pro vzdělávání / Chemie pro vzdělávání
Fyzika pro vzdělávání / Matematika pro vzdělávání
Fyzika pro vzdělávání / Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání
2 10.00—11.00 Geografie pro vzdělávání / Anglická filologie
Geografie pro vzdělávání / Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání
Geografie pro vzdělávání / Biologie a environmentální výchova pro vzdělávání
Geografie pro vzdělávání / Biologie pro vzdělávání
Geografie pro vzdělávání / Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
Geografie pro vzdělávání / Fyzika pro vzdělávání
Geografie pro vzdělávání / Historické vědy
Geografie pro vzdělávání / Historie se zaměřením na vzdělávání
Geografie pro vzdělávání / Informatika pro vzdělávání
Geografie pro vzdělávání / Matematika pro vzdělávání
Geografie pro vzdělávání / Matematika se zaměřením na vzdělávání
Geografie pro vzdělávání / Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání
Geografie pro vzdělávání / Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a střední školy
Geografie pro vzdělávání / Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání
Geografie pro vzdělávání / Španělská filologie
Geografie pro vzdělávání / Technika a praktické činnosti se zaměřením na vzdělávání
Geografie pro vzdělávání / Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání
Geologie a ochrana životního prostředí pro vzdělávání / Geografie pro vzdělávání
Chemie pro vzdělávání / Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání
Chemie pro vzdělávání / Biologie pro vzdělávání
Chemie pro vzdělávání / Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
Chemie pro vzdělávání / Fyzika pro vzdělávání
Chemie pro vzdělávání / Informatika pro vzdělávání
Chemie pro vzdělávání / Matematika pro vzdělávání
Chemie pro vzdělávání / Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání
Chemie pro vzdělávání / Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání
Informatika pro vzdělávání / Biologie a environmentální výchova pro vzdělávání
Informatika pro vzdělávání / Geografie pro vzdělávání
Informatika pro vzdělávání / Matematika pro vzdělávání
Matematika pro vzdělávání / Anglická filologie
Matematika pro vzdělávání / Biologie pro vzdělávání
Matematika pro vzdělávání / Deskriptivní geometrie pro vzdělávání
Matematika pro vzdělávání / Fyzika pro vzdělávání
Matematika pro vzdělávání / Geografie pro vzdělávání
Matematika pro vzdělávání / Historické vědy
Matematika pro vzdělávání / Chemie pro vzdělávání
Matematika pro vzdělávání / Informatika pro vzdělávání
Matematika pro vzdělávání / Španělská filologie
3 11.00—12.00 Aplikovaná matematika (všechny specializace)
Informační technologie
Matematika
4 12.00—13.00 Ekologie a ochrana životního prostředí
Informatika
5 13.00—14.00 Geografie
Mezinárodní rozvojová a environmentální studia

Imatrikulace 4. října 2023

skupina čas studijní program (kombinace)
1 9.00—10.00 Environmentální geologie
Environmentální rizika a klimatická změna
Geoinformatika a kartografie
2 10.00—11.00 Biochemie
Bioinformatika
Biotechnologie a genové inženýrství
Experimentální biologie - specializace Experimentální biologie
Experimentální biologie - specializace Experimentální biologie rostlin
3 11.00—12.00 Biofyzika (všechny specializace)
Biologie a ekologie
Molekulární a buněčná biologie
Nanotechnologie
Optometrie
4 12.00—13.00 Bioanorganická chemie
Bioorganická chemie a chemická biologie
Chemie
Nanomateriálová chemie
5 13.00—14.00 Aplikovaná fyzika
Aplikovaná chemie
Digitální a přístrojová optika
Chemie - analytik specialista
Obecná fyzika a matematická fyzika
Optika a optoelektronika
Přístrojová a počítačová fyzika

 

Promoce

Promoce absolventů bakalářských a navazujících magisterských studijních programů přírodovědecké fakulty se uskutečnila na konci června 2023.

Další promoční akty jsou plánovány na 3. listopad 2023.

Podrobné informace budou včas zveřejněny.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)