Důležité termíny

Harmonogram akademického roku 2018/2019

Akce akademického rokuTermín
Splnění studijních povinností za akademický rok 2017/2018do 6. 9. 2018
Akademický rok 2018/20191. 9. 2018—31. 8. 2019
Zápis ke studiu 1. ročníků bakalářského studia27. 8.—30. 8. 2018
Zápis ke studiu 1. ročníků navazujícího magisterského studia31. 8. 2018
Zápis ke studiu 1. ročníků doktorského studia5. 9. 2018
Zimní semestr v akademickém roce 2018/20191. 9. 2018—10. 2. 2019
Zápis předmětů na zimní semestrBakalářské studium:
1. ročník: 4. 9. 2018 (8:00)—23. 9. 2018
2. ročník: 12. 7. 2018 (11:00)—23. 9. 2018
3. ročník: 12. 7. 2018 (8:00)—23. 9. 2018
Navazující magisterské studium:
1. ročník: 7. 9. 2018 (9:00)—23. 9. 2018
2. ročník 10. 7. 2018 (14:00)—23. 9. 2018
Doktorské studium:
1. ročník: 7. 9. 2018 (9:00)—23. 9. 2018
2. ročník 10. 7. 2018 (14:00)—23. 9. 2018
3. a 4. ročník: 10. 7. 2018 (8:00)—23. 9. 2018
Výuka v zimním semestru (13 výukových týdnů)17. 9.—16. 12. 2018
Gaudeamus Nitra26. 9.—27. 9. 2018
Imatrikulace – 1. ročníky bakalářských studijních programů3. 10.—5. 10. 2018
Konec přijímacího řízení zahájeného v AR 2017/2018 (pro studium v AR 2018/2019)4. 10. 2018
Zveřejnění zprávy o průběhu přijímacího řízení19. 10. 2018
Zpřístupnění aktualizované elektronické přihlášky ke studiu pro uchazeče o studium na univerzitních webových stránkáchod 1. 11. 2018
Gaudeamus Brno23. 10.—26. 10. 2018
Promoce absolventů bakalářských a navazujících magisterských studijních programů, absolventů rigorózního řízení9. 11.—10. 11. 2018
Den otevřených dveří7. 12. 2018
19. 1. 2019
Zkouškové období17. 12. 2018—10. 2. 2019
Rektorské volno31. 12. 2018
Státní závěrečné zkoušky14. 1.—8. 2. 2019
Gaudeamus Praha22. 1.—24. 1. 2019
Letní semestr v akademickém roce 2018/201911. 2. 2019—31. 8. 2019
Zápis předmětů na letní semestrBakalářské studium:
1. ročník: 17. 1. 2019 (14:00)—17. 2. 2019
2. ročník: 17. 1. 2019 (11:00)—17. 2. 2019
3. ročník: 17. 1. 2019 (8:00)—17. 2. 2019
Navazující magisterské studium:
1. ročník: 15. 1. 2019 (14:00)—17. 2. 2019
2. ročník: 15. 1. 2019 (11:00)—17. 2. 2019
Doktorské studium:
1. ročník: 15. 1. 2019 (14:00)—17. 2. 2019
2. ročník: 15. 1. 2019 (11:00)—17. 2. 2019
3. a 4. ročník: 15. 1. 2019 (8:00)—17. 2. 2019
Výuka v letním semestru (13 výukových týdnů)11. 2.12. 5. 2019
Akademický týden UP18. 2.24. 2. 2019
Lhůta pro podání přihlášek ke studiu v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech akreditovaných v českém jazyce pro akademický rok 2019/2020do 28. 2. 2019
Vyhlášení druhého kola přijímacího řízení u oborů s nenaplněnou kapacitou pro akademický rok 2019/202015. 4. 2019
Ukončení výuky – druhé ročníky navazujícího magisterského studia18. 4. 2019
Ukončení výuky – třetí ročníky bakalářského studia26. 4. 2019
Lhůta pro podání přihlášek ke studiu v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech akreditovaných v cizím jazyce pro akademický rok 2019/2020do 30. 4. 2019
Lhůta pro podání přihlášek ke studiu v doktorských studijních programech pro akademický rok 2019/2020do 30. 4. 2019
Sportovní den UP (rektorské volno)15. 5. 2019
Zkouškové období13. 5.30. 6. 2019
Státní závěrečné zkoušky13. 5.14. 6. 2019
Přijímací zkoušky – bakalářské a navazující magisterské studijní programy3. 6.14. 6. 2019
Přijímací zkoušky – doktorské studijní programy

3. 6.21. 6. 2019

Promoce absolventů bakalářských a navazujících magisterských programů, absolventů rigorózního řízení24. 6.28. 6. 2019
Hlavní prázdniny1. 7.31. 8. 2019
Lhůta pro podání přihlášek ve druhém kole přijímacího řízení15. 7. 2019
Státní závěrečné zkoušky19. 8.30. 8. 2019
Mezní termín pro splnění studijních povinností za akademický rok 2018/20195. 9. 2019

Harmonogram akademického roku 2017/2018

Akce akademického roku

Termín

Splnění studijních povinností za akademický rok 2016/2017

do 4. 9. 2017

Akademický rok 2017/2018

1. 9. 2017—31. 8. 2018

Zápis ke studiu 1. ročníků bakalářského studia 28. 8. 2017—31. 8. 2017
Zápis ke studiu 1. ročníků navazujícího magisterského studia 6. 9. 2017
Zápis ke studiu 1. ročníků doktorského studia 1. 9. 2017
Zimní semestr v akademickém roce 2017/2018 1. 9. 201711. 2. 2018

Zápis předmětů na zimní semestr

11. 7. 201724. 9. 2017

Bakalářské studium:
1. ročník: 5. 9. 2017 (8:00)—24. 9. 2017
2. ročník: 13. 7. 2017 (11:00)—24. 9. 2017
3. ročník: 13. 7.  2017 (8:00)—24. 9. 2017

Navazující magisterské studium:
1. ročník: 8. 9. 2017 (9:00)—24. 9. 2017
2. ročník 11. 7. 2017 (14:00)—24. 9. 2017

Doktorské studium:
1. ročník: 8. 9. 2017 (9:00)—24. 9. 2017
2. ročník 11. 7. 2017 (14:00)—24. 9. 2017

Výuka v zimním semestru (13 výukových týdnů)

18. 9. 201717. 12. 2017

Gaudeamus – Nitra 27. 9. 201728. 9. 2017

Imatrikulace – 1. ročníky bakalářských studijních programů

4. 10. 20176. 10. 2017

Konec přijímacího řízení zahájeného v AR 2016/2017 (pro studium v AR 2017/2018)

5. 10. 2017

Zveřejnění zprávy o průběhu přijímacího řízení 20. 10. 2017
Zpřístupnění aktualizované elektronické přihlášky ke studiu pro uchazeče o studium na univerzitních webových stránkách od 1. 11. 2017

Gaudeamus – Brno

31. 10. 20173. 11. 2017

Promoce absolventů bakalářských a navazujících magisterských studijních programů, absolventů rigorózního řízení

10. 11. 201711. 11. 2017

Den otevřených dveří

1. 12. 2017
20. 1. 2018

Zkouškové období

18. 12. 20179. 2. 2018

Rektorské volno 29. 12. 2017

Státní závěrečné zkoušky

15. 1. 20189. 2. 2018

Gaudeamus Praha 24. 1. 201825. 1. 2018
Letní semestr v akademickém roce 2017/2018 12. 2. 201831. 8. 2018

Zápis předmětů na letní semestr

16. 1. 201818. 2. 2018

Bakalářské studium:
1. ročník: 18. 1. 2018 (14:00)
—18. 2. 2018
2. ročník: 18. 1. 2018 (11:00)
—18. 2. 2018
3. ročník: 18. 1. 2018 (8:00)
—18. 2. 2018

Navazující magisterské studium:
1. ročník: 16. 1. 2018 (14:00)—18. 2. 2018
2. ročník: 16. 1. 2018 (11:00)—18. 2. 2018

Doktorské studium:
1. ročník: 16. 1. 2018 (14:00)—18. 2. 2018
2. ročník: 16. 1. 2018 (11:00)—18. 2. 2018

Výuka v letním semestru (13 výukových týdnů)

12. 2. 201813. 5. 2018

Akademický týden UP 19. 2. 201825. 2. 2018
Lhůta pro podání přihlášek ke studiu v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech akreditovaných v českém jazyce pro akademický rok 2018/2019 do 28. 2. 2018
Vyhlášení druhého kola přijímacího řízení u oborů s nenaplněnou kapacitou pro akademický rok 2018/2019 13. 4. 2018

Ukončení výuky – druhé ročníky navazujícího magisterského studia

20. 4. 2018

Ukončení výuky – třetí ročníky bakalářského studia

27. 4. 2018

Lhůta pro podání přihlášek ke studiu v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech akreditovaných v cizím jazyce pro akademický rok 2018/2019

do 30. 4. 2018

 

Lhůta pro podání přihlášek ke studiu v doktorských studijních programech pro akademický rok 2018/2019

do 30. 4. 2018
Sportovní den UP 9. 5. 2018
Zkouškové období 14. 5. 201830. 6. 2018

Státní závěrečné zkoušky

14. 5. 201815. 6. 2018

Přijímací zkoušky – bakalářské a navazující magisterské studijní programy

4. 6. 201815. 6. 2018

Přijímací zkoušky – doktorské studijní programy 18. 6. 201822. 6. 2018
Promoce absolventů bakalářských a navazujících magisterských programů, absolventů rigorózního řízení 25. 6. 201830. 6. 2018
Hlavní prázdniny 1. 7. 201831. 8. 2018
Lhůta pro podání přihlášek ve druhém kole přijímacího řízení 13. 7. 2018
Státní závěrečné zkoušky 20. 8. 201831. 8. 2018
Mezní termín pro splnění studijních povinností za akademický rok 2017/2018 6. 9. 2018

Promoce

Promoce absolventů bakalářských a navazujících magisterských studijních programů se uskuteční ve dnech
25. až 28. června 2018 v aule Filozofické fakulty UP, ul. Křížkovského 10, Olomouc (3. podlaží, č. dv. 3.32).
Hosté vejdou vchodem A za vrátnicí. Pro promující absolventy je určen vchod C na nádvoří fakulty, místnost č. 3.05.
U filozofické fakulty je velmi omezená možnost placeného parkování, doporučujeme parkovat v jiných částech města.

Informace pro studenty – absolventy

Dostavte se, prosím, nejméně 30 minut před stanoveným začátkem (harmonogram je zveřejněn níže) ve společenském oděvu včetně společenské obuvi do učebny č. 3.05, vchod C na nádvoří filozofické fakulty, ul. Křížkovského 10, kde Vám budou dány pokyny k průběhu slavnostního promočního aktu a kde bude probíhat evidence převzetí diplomu.

Za výdaje související s promocemi se vybírá poplatek ve výši 500 Kč. Poplatek lze uhradit složenkou nebo bankovním převodem. Doklad o zaplacení poplatku pošlete naskenovaný e-mailem své studijní referentce.
Údaje pro platbu:
číslo účtu 19-1096330227
kód banky 0100
variabilní symbol 99310031
částka 500 Kč
Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno, příjmení a účel platby "promoce".

Prosíme o včasné sdělení v případě, že se promoce nezúčastníte.

Harmonogram promočních aktů

Pondělí 25. června 2018

Magisterské studijní obory:

9.00Biochemie, Experimentální biologie, Experimentální biologie rostlin, Fyziologie rostlin
10.00Molekulární a buněčná biologie, Optometrie
11.00Aplikace matematiky v ekonomii, Informatika, Aplikovaná informatika, Ekologie a ochrana životního prostředí, Ochrana a tvorba krajiny, Ochrana a tvorba životního prostředí
12.00Environmentální geologie, Geoinformatika, Mezinárodní rozvojová studia, International Development Studies

Úterý 26. června 2018

Magisterské studijní obory:

9.00dvouoborové studium (učitelské obory), Zoologie, Hydrobiologie
10.00Bioorganická chemie a chemická biologie, Organická chemie, Analytická chemie, Anorganická chemie
11.00Fyzikální chemie, Materiálová chemie, Optika a optoelektronika, Digitální a přístrojová optika, Biofyzika, Aplikovaná fyzika, Nanotechnologie
12.00Regionální geografie

Úterý 26. června 2018

Bakalářský studijní obor:

13.00Molekulární a buněčná biologie

Středa 27. června 2018

Bakalářské studijní obory:

9.00dvouoborové studium
10.00Geoinformatika a geografie, Environmentální studia a udržitelný rozvoj, Mezinárodní rozvojová studia
11.00Regionální geografie, Informatika, Aplikovaná informatika
12.00Diskrétní matematika, Matematika a její aplikace, Aplikovaná statistika, Matematika-ekonomie se zaměřením na bankovnictví/pojišťovnictví, Ekologie a ochrana životního prostředí
13.00Biotechnologie a genové inženýrství

Čtvrtek 28. června 2018

Bakalářské studijní obory:

9.00Aplikovaná chemie, Bioanorganická chemie, Chemie, Nanomateriálová chemie
10.00Bioorganická chemie a chemická biologie, Optika a optoelektronika, Obecná fyzika a matematická fyzika, Digitální a přístrojová optika, Biofyzika, Aplikovaná fyzika, Nanotechnologie, Přístrojová fyzika
11.00Biochemie, Bioinformatika
12.00Experimentální biologie, Biologie a ekologie
13.00Optometrie

Zápis ke studiu

Informace k zápisu ke studiu v akademickém roce 2018/2019.

Zápis ke studiu bakalářských studijních programů

Uchazeči, kteří byli přijati na negarantované kombinace, se dostaví k zápisu ve dnech dvouoborových zápisů.

27. srpna 2018 v 9:00 hodin

učebna č. 2001  Matematika-ekonomie se zaměřením na bankovnictví/pojišťovnictví, Informatika
učebna č. 2005  Environmentální geologie, Regionální geografie
učebna č. 2006  Biochemie, Bioinformatika
učebna č. 3003  Aplikovaná fyzika, Molekulární biofyzika, Biofyzika, Nanotechnologie

28. srpna 2018 v 9:00 hodin

učebna č. 2001  dvouoborové studium (prezenční a kombinované) Deskriptivní geometrie-Geografie, Informatika pro vzdělávání-Geografie, Fyzika-Matematika, Fyzika-Informatika pro vzdělávání, Fyzika-Biologie, Fyzika-Geografie, Matematika-Biologie a environmentální výchova, Matematika-Anglická filologie, Matematika-Biologie, Matematika-Deskriptivní geometrie, Matematika-Francouzská filologie, Matematika-Historie, Matematika-Informatika pro vzdělávání, Matematika-Geografie, Informatika pro vzdělávání- Biologie a environmentální výchova, Chemie-Biologie, Chemie-Fyzika, Chemie-Biologie a environmentální výchova, Chemie-Matematika, Chemie-Geografie
učebna č. 2005  Geoinformatika a geografie, Environmentální studia a udržitelný rozvoj
učebna č. 2006  Obecná fyzika a matematická fyzika, Optika a optoelektronika, Přístrojová fyzika, Digitální a přístrojová optika, Počítačová fyzika
učebna č. 3003  Aplikovaná statistika, Diskrétní matematika, Matematika a její aplikace, Ekologie a ochrana životního prostředí

29. srpna 2018 v 9:00 hodin

učebna č. 2001  Bioanorganická chemie, Nanomateriálová chemie, Chemie, Aplikovaná chemie, Bioorganická chemie a chemická biologie
učebna č. 2005  Experimentální biologie, Biologie a ekologie
učebna č. 2006  Mezinárodní rozvojová studia
učebna č. 3003  dvouoborové studium Geografie-Anglická filologie, Geografie-Biologie a environmentální výchova, Geografie-Historie, Geografie-Ruská filologie, Geografie-Sociologie, Biologie-Geologie a ochrana ŽP pro vzdělávání, Biologie-Geografie, Geografie-Francouzská filologie, Geografie-Španělská filologie

30. srpna 2018 v 9:00 hodin

učebna č. 2001  Aplikovaná informatika – prezenční studium
učebna č. 2005  Aplikovaná informatika – kombinované studium
učebna č. 3003  Molekulární a buněčná biologie, Optometrie
učebna č. 3005  Biotechnologie a genové inženýrství

K zápisu si, prosím, přineste:

 • rozhodnutí o přijetí ke studiu/oznámení o splnění kritérií pro přijetí ke studiu
 • ověřenou kopii maturitního vysvědčení (stačí ověřené SŠ), uchazeči, kteří již kopii maturitního vysvědčení dodali se zkrácenou verzí e-přihlášky, prosím, aby si s sebou přinesli originál maturitního vysvědčení
 • ověřené kopie maturitních vysvědčení prosím neposílejte poštou, ale přineste s sebou až k řádnému zápisu
 • pokud absolvujete maturitní zkoušku v podzimním termínu a nemáte ještě maturitní vysvědčení, přijďte i tak na zápis v řádném termínu
 • cizinci (mimo SR) dodají doklad o nostrifikaci zahraničního vysvědčení
 • občanský průkaz/cestovní pas
 • 1 fotografii
 • psací potřeby

Pokud ve stanoveném termínu bez omluvy neprovedete zápis, budeme mít za to, že o studium na naší fakultě již nemáte zájem.

Zápis do navazujících magisterských programů

pro uchazeče z prvního kola přijímacího řízení

Řádný zápis ke studiu bude probíhat 31. srpna 2018 v 9:00 hodin v hlavní budově Přírodovědecké fakulty UP, tř. 17. listopadu 12, Olomouc.

Pro ty, kteří budou skládat státní závěrečné zkoušky v srpnovém/zářijovém termínu, bude termín zápisu 13. září 2018.

Uchazeči, kteří byli přijati na negarantované kombinace, se dostaví k zápisu v den dvouoborových zápisů.

31. srpna 2018 v 9:00 hodin

učebna č. 2001  neučitelské studium studijních programů: N1406 Biochemie, N1501 Biologie, N5345 Specializace ve zdravotnictví
učebna č. 3003  neučitelské studium studijního programu N1201 Geologie, N1301 Geografie
učebna č. 2005  neučitelské studium studijních programů: N1407 Chemie, N1701 Fyzika
učebna č. 2006  učitelské navazující studium – dvouoborové, jednooborové kombinované
učebna č. 3005  neučitelské studium studijních programů: N1101 Matematika, N1103 Aplikovaná matematika, N1801 Informatika, N1601 Ekologie a ochrana životního prostředí

K zápisu si prosím přineste:

 • ověřenou kopii bakalářského diplomu (týká se studentů, kteří jsou z jiné fakulty a nezaslali ji se zkrácenou verzí e-přihlášky)
 • kopii Diploma Supplement  doloží jen studenti z jiné VŠ
 • občanský průkaz
 • 1 fotografii
 • psací potřeby
 • sdělení o splnění kritérií pro přijetí ke studiu

Pokud ve stanoveném termínu bez omluvy neprovedete zápis, budeme mít za to, že o studium na naší fakultě již nemáte zájem.