Užitečné odkazy

Studentské spolky

Studentské spolky jsou nedílnou součástí Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého. Zapojují se do studijního, kulturního, sportovního i společenského života, spolupracují se studenty, akademiky i vedením fakulty. Propagují nejen ji, ale i přírodní vědy a zejména nabídku studia Přírody. Do spolku může být přijat každý student fakulty, který chce být nápomocen těmto aktivitám nebo přichází s novými nápady. Může se jednat buď o aktivitu ve formě dobrovolnictví, nebo je možné o podporu konkrétní akce pořádané spolkem zažádat zde. Oddělení pro vnější a vnitřní vztahy může nejen zajistit finanční či materiální podporu akce, ale spolupracuje i v oblasti propagace či zajištěním místností pro plánované aktivity.

POSPOL

První Organizace Studentů Přírodovědy OLomouc je studentská organizace, která si dala za hlavní úkol pomáhat všem studentům a hlavně prvákům pochopit mašinerii na UPOL, usnadnit jim start, rozptýlit jejich obavy a poradit jim v každé situaci, ve které se mohou ocitnout. POSPOL se snaží být aktivní i v ostatních sférách studentského života, snaží se usnadnit komunikaci mezi vyučujícími a studenty a taktéž organizuje různé akce kulturního charakteru.

Kontakt: pospol.upol.cz a Facebook, pospol@upol.cz.

Udržitelný Palacký

Spolek Udržitelný Palacký vznikl z iniciativy studentů oboru Environmentální studia a udržitelný rozvoj z Katedry rozvojových a environmentálních studií. Jeho hlavním cílem je posílení společenské odpovědnosti a podpora environmentálně příznivého chování. Poskytuje příležitost studentům z celé univerzity využít jejich vědomosti nabyté ve výuce v praxi a zapojit se do řady projektů. Snažíme se vždy zohlednit všechny pilíře udržitelného rozvoje: ekonomický, environmentální, sociální i institucionální.
Uvědomili jsme si, že na to, abychom začali měnit věci kolem sebe, nemusíme čekat až do konce studia. Právě naopak. Kdy jindy, když ne teď?

Kontakt: udrzitelny.palacky@gmail.com Facebok

Chemický spolek UP 

Chemický spolek UP si klade za cíl podporovat a sdružovat aktivní studenty chemických oborů z různých kateder. Pořádá přednášky zaměřené na současná témata chemie a výzkum Univerzity Palackého. Jeho členové jezdí na exkurze, vzájemně si pomáhají s učivem, zprostředkovávají chemii populárními články na internetu a motivují středoškoláky ke studiu chemie. Spolek je otevřen všem, kteří si chtějí prohloubit své znalosti nebo se jen inspirovat zajímavostmi ze světa chemie.

Kontakt: Facebook

UP Crowd

Spolek UP Crowd sdružuje studenty a přátele přírodních věd - mezi členy jsou zástupci jak z Přírodovědecké fakulty UP, tak i silná skupina z Filozofické a Pedagogické fakulty UP. Krom propojování studentů napříč obory je našim cílem popularizace vědy místní i světové. Činíme tak zejména skrze popularizační přednášky a experimenty na středních a základních školách, organizujeme také ale Science Café Olomouc, spolupracujeme se soutěží FameLab a činní jsme rovněž na sociálních sítích - znát můžete třeba naši stránku Vědátor.

Kontakt: upcrowd@upol.cz, Facebook

Klub deskových her DoUPě

Moderní deskové společenské hry se pomalu začínají zabydlovat v českých domácnostech. Cílem klubu je představovat klasiky i novinky na poli deskových her a umožnit nejen studentům a zaměstnancům Univerzity Palackého, ale i široké veřejnosti smysluplně trávit volný čas, seznamovat se a vzdělávat se při jejich hraní. Klub disponuje stále se rozrůstající sbírkou deskových her a řadou nadšenců, kteří hry rádi hrají a vysvětlují zájemcům.

Kontakt: kdholomouc@seznam.cz, Facebook, Zatrolené hry

Geografický spolek PřF UP EGEA

Sdružuje partu studentů katedry geografie, geoinformatiky, rozvojových a environmentálních studií, kteří si mohou předávat a rozvíjet své vědomosti a zkušenosti z těchto odlišných a přesto provázaných oborů věd o Zemi. Organizují různé akce nejen v naší lokalitě, ale díky provázanosti s jinými geografickými spolky také na mezinárodní úrovni v rámci celé Evropy. Tato geografická síť je pořadatelem kongresů, vědeckých seminářů a tematických eventů, které fungují na principu sdílení studentů studentům. Dalším příjemným způsobem, jak navázat kontakty se studenty geografie z jiných zemí a rozšířit si tak obzory, jsou tzv. exchanges (výměny) umožňující členům spolku hostit zahraniční studenty vybrané destinace a naopak našim mladým geografům pak nabídnout výjezd ke studentům v zahraničí. Tato výměna je jedinečnou příležitostí, jak se seznámit se studiem geografie v cizí zemi i s daným regionem přímo na místě.

Kontakt: olomouc@egea.eu, Facebook

Poradenství pro studenty a absolventy PřF

Profesní a poradenské centrum (PPC) na přírodovědecké fakultě spolupracuje prioritně se studenty své fakulty a zaměstnavateli přírodovědných oborů. Z největší části se věnuje podpoře při zajišťování odborných praxí a stáží studentů během studia, aby jim usnadnilo získání pracovních zkušeností pro budoucí zaměstnání, pomohlo v orientaci na trhu práce, získat hodnotný řádek do životopisu. PPC podporuje absolventy při hledání pracovního uplatnění. Je partnerem pro zaměstnavatele, kteří mají zájem nakontaktovat a získat studenty přírodovědných oborů. Všechny níže popsané aktivity jsou s těmito zájmy úzce propojené.

Kontakt: kariernicentrum.upol.cz

Koleje a menzy

Hlavní budova přírodovědecké fakulty na Envelopě je součástí univerzitního kampusu, v němž se nachází i vysokoškolské koleje a menza. Výdejna jídel slouží i v areálu v místní části Holice. Provoz zajišťuje Správa kolejí a menz UP.

Kontakt: www.skm.upol.cz, Facebook

Stavby a rekonstrukce

Informace o již probíhajících, ale i některých plánovaných velkých investičních akcích fakulty najdete na novém webu, který vznikl ve spolupráci oddělení technické podpory, správy budov a oddělení vnitřních a vnějších vztahů. Dočtete se na něm i o případných omezeních, která mohou být se stavební činností spojena. V aktualitách se budou nacházet stručná oznámení o postupu prací u velkých projektů, provozních záležitostech, ale například i zprávy o menších stavebních úpravách.