Akreditované studijní programy

Informace na této stránce jsou průběžně aktualizovány.

kód programu název programu typ studia doba studia forma studia jazyk studia garant programu platnost akreditace
B0511A030010 Biologie a ekologie bakalářský 3 roky prezenční český prof. Mgr. Vladimír Remeš, Ph.D. 8.8.2028
B0114A030003 Biologie pro vzdělávání bakalářský 3 roky prezenční český doc. RNDr. Vladan Ondřej, Ph.D. 8.8.2028
B0114A030002 Biologie a environmentální výchova pro vzdělávání bakalářský 3 roky prezenční český doc. RNDr. Mgr. Ivan Hadrián Tuf, Ph.D. 8.8.2028
B0522A030001 Ekologie a ochrana životního prostředí bakalářský 3 roky prezenční český prof. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc. 8.8.2028
B0511A030017 Experimentální biologie bakalářský 3roky prezenční český prof. RNDr. Vladimír Kryštof, Ph.D. 8.8.2028
B0511A030011 Molekulární a buněčná biologie bakalářský 3 roky prezenční český doc. Ing. Radim Vrzal, Ph.D. 8.8.2028
B0533A110007 Aplikovaná fyzika bakalářský 3 roky prezenční český prof. RNDr. Ondřej Haderka, Ph.D. 8.8.2028
B0533A110008 Biofyzika bakalářský 3 roky prezenční český prof. RNDr. Petr Ilík, Ph.D. 8.8.2028
B0533A110009 Digitální a přístrojová optika bakalářský 3 roky prezenční český prof. Mgr. Jaroslav Řeháček, Ph.D. 8.8.2028
B0114A110003 Fyzika pro vzdělávání bakalářský 3 roky prezenční český Mgr. Lukáš Richterek, Ph.D. 8.8.2028
B0719A110002 Nanotechnologie bakalářský 3 roky prezenční český doc. Mgr. Vít Procházka, Ph.D. 8.8.2028
B0533A110010 Obecná fyzika a matematická fyzika bakalářský 3 roky prezenční český prof. Mgr. Jaromír Fiurášek, Ph.D. 8.8.2028
B0533A110011 Optika a optoelektronika bakalářský 3 roky prezenční český prof. RNDr. Miloslav Dušek, Dr. 8.8.2028
B0533A110012 Přístrojová a počítačová fyzika bakalářský 3 roky prezenční český prof. Mgr. Jan Soubusta, Ph.D. 8.8.2028
B0531A130030 Aplikovaná chemie bakalářský 3 roky prezenční český prof. RNDr. Libor Kvítek, CSc. 8.8.2028
B0531A130023 Bioanorganická chemie bakalářský 3 roky prezenční český prof. RNDr. Pavel Kopel, Ph.D. 8.8.2028
B0512A130008 Biochemie bakalářský 3roky prezenční český doc. RNDr. Lenka Luhová, Ph.D. 8.8.2028
B0512A130009 Bioinformatika bakalářský 3 roky prezenční český prof. Mgr. Marek Šebela, Ph.D. 8.8.2028
B0531A130020 Bioorganická chemie a chemická biologie bakalářský 3 roky prezenční český doc. RNDr. Lucie Brulíková, Ph.D. 8.8.2028
B0512A130007 Biotechnologie a genové inženýrství bakalářský 3 roky prezenční český prof. RNDr. Jozef Šamaj, DrSc. 8.8.2028
B0531A130011 Chemie bakalářský 3 roky prezenční český doc. RNDr. Petr Bednář, Ph.D. 8.8.2028
B0531A130032 Chemie – analytik specialista bakalářský 3 roky prezenční český doc. RNDr. Petr Fryčák, Ph.D. 8.8.2028
B0114A130002 Chemie pro vzdělávání bakalářský 3 roky prezenční český doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D. 8.8.2028
B0531A130033 Nanomateriálová chemie bakalářský 3 roky prezenční český doc. RNDr. Aleš Panáček, Ph.D. 8.8.2028
B0613A140008 Aplikovaná informatika bakalářský 3 roky prezenční a kombinovaná český doc. RNDr. Michal Krupka, Ph.D. 8.8.2028
B0613A140018 Informační technologie bakalářský 3 roky prezenční a kombinovaná český Mgr. Martin Trnečka, Ph.D. 8.8.2028
B0613A140019 Informatika bakalářský 3 roky prezenční český doc. RNDr. Michal Krupka, Ph.D. 8.8.2028
B0613A140009 Informatika bakalářský 3 roky prezenční český doc. Mgr. Jan Outrata, Ph.D. 8.8.2028
B0114A140001 Informatika pro vzdělávání bakalářský 3 roky prezenční český doc. RNDr. Miroslav Kolařík, Ph.D. 8.8.2028
B0541A170017 Aplikovaná matematika bakalářský 3 roky prezenční český doc. RNDr. Jitka Machalová, Ph.D. 8.8.2028
B0541A170020 Matematika bakalářský 3 roky prezenční český doc. Mgr. Michal Botur, Ph.D. 8.8.2028
B0541A170010 Matematika a její aplikace bakalářský 3 roky prezenční český doc. RNDr. Jan Tomeček, Ph.D. 8.8.2028
B0114A170003 Matematika pro vzdělávání bakalářský 3 roky prezenční a kombinovaná český prof. Mgr. Radomír Halaš, Dr. 8.8.2028
B0114A170002 Deskriptivní geometrie pro vzdělávání bakalářský 3 roky prezenční a kombinovaná český doc. RNDr. Marek Jukl, Ph.D. 8.8.2028
B0532A330009 Environmentální geologie bakalářský 3 roky prezenční český prof. Ing. Ondřej Šráček, Ph.D., M.Sc. 8.8.2028
B0532A330035 Environmentální rizika a klimatická změna bakalářský 3 roky prezenční český doc. Mgr. Pavel Klapka, Ph.D. 8.8.2028
B0588A330002 Environmentální studia a udržitelný rozvoj bakalářský 3 roky prezenční český doc. Mgr. Jiří Pánek, Ph.D. 24.5.2033
B0532A330021 Geografie bakalářský 3 roky prezenční a kombinovaná český doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D. 8.8.2028
B0114A330002 Geografie pro vzdělávání bakalářský 3 roky prezenční a kombinovaná český doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D. 8.8.2028
B0532A330011 Geoinformatika a kartografie bakalářský 3 roky prezenční a kombinovaná český doc. Ing. Zdena Dobešová, Ph.D. 8.8.2028
B0532A330012 Geoinformatics and Cartography bakalářský 3 roky prezenční a kombinovaná anglický doc. Ing. Zdena Dobešová, Ph.D. 8.8.2028
B0114A330003 Geologie a ochrana životního prostředí pro vzdělávání bakalářský 3 roky prezenční český doc. Mgr. Jan Sedláček, Ph.D. 8.8.2028
B0588A330001 Mezinárodní rozvojová a environmentální studia bakalářský 3 roky prezenční český doc. RNDr. Pavel Nováček, CSc. 8.8.2028
B0588A330003 Mezinárodní rozvojová studia bakalářský 3 roky prezenční český doc. Ing. Mgr. Jaromír Harmáček, Ph.D. 24.5.2033
B0724A330002 Petroleum Engineering bakalářský 3 roky prezenční anglický doc. Ing. Jakub Jirásek, Ph.D. 23.12.2025
B0914A360005 Optometrie bakalářský 3 roky prezenční český doc. RNDr. František Pluháček, Ph.D. 8.8.2028
N0511P030001 Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví – Experimentální biologie navazující magisterský 2 roky prezenční český prof. Ing. Miroslav Strnad, CSc., DSc. 14.12.2032
N0511A030045 Botanika navazující magisterský 2 roky prezenční český prof. RNDr. Aloisie Poulíčková, CSc. 8.8.2028
N0522A030003 Ekologie a ochrana životního prostředí navazující magisterský 2 roky prezenční český prof. MVDr. Emil Tkadlec, CSc. 8.8.2028
N0511A030053 Experimentální biologie rostlin navazující magisterský 2 roky prezenční český prof. RNDr. Martin Fellner, Ph.D. 8.8.2028
N0511A030012 Fytopatologie navazující magisterský 2 roky prezenční český prof. Ing. Petr Smýkal, Ph.D. 8.8.2028
N0511A030050 Hydrobiologie navazující magisterský 2 roky prezenční český doc. RNDr. Martin Rulík, Ph.D. 8.8.2028
N0511A030046 Molekulární a buněčná biologie navazující magisterský 2 roky prezenční český prof. RNDr. Zdeněk Dvořák, DrSc. et Ph.D. 8.8.2028
N0521A030007 Ochrana a tvorba krajiny navazující magisterský 2 roky prezenční český prof. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc. 8.8.2028
N0511A030051 Plant Biology navazující magisterský 2 roky prezenční anglický doc. RNDr. Barbora Mieslerová, Ph.D. 8.8.2028
N0114A030003 Učitelství biologie pro střední školy navazující magisterský 2 roky prezenční český doc. RNDr. Vladan Ondřej, Ph.D. 8.8.2028
N0114A030002 Učitelství biologie a environmentální výchovy pro střední školy navazující magisterský 2 roky prezenční český doc. RNDr. Mgr. Ivan Hadrián Tuf, Ph.D. 8.8.2028
N0511A030052 Zoologie navazující magisterský 2 roky prezenční český doc. RNDr. Robin Kundrata, Ph.D. 8.8.2028
N0533A110002 Aplikovaná fyzika navazující magisterský 2 roky prezenční český prof. RNDr. Jan Peřina, Ph.D. 8.8.2028
N0533A110053 Biofyzika navazující magisterský 2 roky prezenční český prof. RNDr. Petr Ilík, Ph.D. 8.8.2028
N0533A110003 Digitální a přístrojová optika navazující magisterský 2 roky prezenční český prof. Mgr. Jaroslav Řeháček, Ph.D. 8.8.2028
N0719A110002 Nanotechnologie navazující magisterský 2 roky prezenční český prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc. 8.8.2028
N0719A110003 Nanotechnology navazující magisterský 2 roky prezenční anglický prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc. 8.8.2028
N0533A110004 Obecná fyzika a matematická fyzika navazující magisterský 2 roky prezenční český prof. Mgr. Jaromír Fiurášek, Ph.D. 8.8.2028
N0533A110040 Optika a optoelektronika navazující magisterský 2 roky prezenční český prof. RNDr. Zdeněk Hradil, CSc. 8.8.2028
N0114A110002 Učitelství fyziky pro střední školy navazující magisterský 2 roky prezenční a kombinovaná český doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc. 8.8.2028
N0531A130033 Analytická chemie navazující magisterský 2 roky prezenční český prof. RNDr. Petr Barták, Ph.D. 8.8.2028
N0512P130002 Analytický biochemik navazující magisterský 2 roky prezenční český doc. RNDr. Lenka Luhová, Ph.D. 25.1.2033
N0531A130034 Anorganická a bioanorganická chemie navazující magisterský 2 roky prezenční český doc. Ing. Radovan Herchel, Ph.D. 8.8.2028
N0512A130009 Biochemie navazující magisterský 2 roky prezenční český prof. Mgr. Marek Petřivalský, Dr. 8.8.2028
N0512A130013 Bioinformatika navazující magisterský 2 roky prezenční český prof. Mgr. Marek Šebela, Ph.D. 8.8.2028
N0531A130025 Bioorganická chemie a chemická biologie navazující magisterský 2 roky prezenční český doc. RNDr. Lucie Brulíková, Ph.D. 8.8.2028
N0512A130007 Biotechnologie a genové inženýrství navazující magisterský 2 roky prezenční český prof. RNDr. Jozef Šamaj, DrSc. 8.8.2028
N0512A130008 Biotechnology and Genetic Engineering navazující magisterský 2 roky prezenční anglický prof. RNDr. Jozef Šamaj, DrSc. 8.8.2028
N0531A130040 Fyzikální chemie navazující magisterský 2 roky prezenční český doc. RNDr. Petr Jurečka, Ph.D. 8.8.2028
N0531A130041 Nanomateriálová chemie navazující magisterský 2 roky prezenční český doc. RNDr. Aleš Panáček, Ph.D. 8.8.2028
N0531A130042 Nanomaterial chemistry navazující magisterský 2 roky prezenční anglický doc. RNDr. Aleš Panáček, Ph.D. 8.8.2028
N0531A130043 Organická chemie navazující magisterský 2 roky prezenční český doc. RNDr. Miroslav Soural, Ph.D. 8.8.2028
N0114A130002 Učitelství chemie pro střední školy navazující magisterský 2 roky prezenční český doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D. 8.8.2028
N0613A140021 Aplikovaná informatika navazující magisterský 2 roky prezenční český doc. Mgr. Jan Outrata, Ph.D. 8.8.2028
N0613A140008 Aplikovaná informatika navazující magisterský 2 roky prezenční český doc. RNDr. Michal Krupka, Ph.D. 8.8.2028
N0613A140020 Informatika navazující magisterský 2 roky prezenční český doc. Mgr. Jan Konečný, Ph.D. 8.8.2028
N0613A140009 Informatika navazující magisterský 2 roky prezenční český doc. Mgr. Jan Outrata, Ph.D. 8.8.2028
N0114A140001 Učitelství informatiky pro střední školy navazující magisterský 2 roky prezenční český doc. RNDr. Miroslav Kolařík, Ph.D. 8.8.2028
N0541A170026 Aplikovaná matematika navazující magisterský 2 roky prezenční český prof. RNDr. Karel Hron, Ph.D. 8.8.2028
N0541A170009 Diskrétní matematika navazující magisterský 2 roky prezenční český prof. RNDr. Jan Kühr, Ph.D. 8.8.2028
N0541A170038 Matematika navazující magisterský 2 roky prezenční český doc. Mgr. Michal Botur, Ph.D. 19.10.2032
N0114A170004 Učitelství matematiky pro střední školy navazující magisterský 2 roky prezenční a kombinovaná český prof. Mgr. Radomír Halaš, Dr. 8.8.2028
N0114A170003 Učitelství deskriptivní geometrie pro střední školy navazující magisterský 2 roky prezenční a kombinovaná český doc. RNDr. Marek Jukl, Ph.D. 8.8.2028
N0588A330003 Development Studies and Foresight navazující magisterský 2 roky prezenční anglický doc. RNDr. Pavel Nováček, CSc. 8.8.2028
N0532A330007 Environmentální geologie navazující magisterský 2 roky prezenční český prof. Ing. Ondřej Šráček, Ph.D., M.Sc. 8.8.2028
N0532A330045 Environmentální rizika a klimatická změna navazující magisterský 2 roky prezenční český prof. Mgr. Ondřej Bábek, Dr. 25.1.2033
N0532A330021 Geografie a regionální rozvoj navazující magisterský 2 roky prezenční a kombinovaná český doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D. 8.8.2028
N0532A330009 Geoinformatika a kartografie navazující magisterský 2 roky prezenční a kombinovaná český prof. RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D. 8.8.2028
N0532A330010 Geoinformatics and Cartography navazující magisterský 2 roky prezenční a kombinovaná anglický prof. RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D. 8.8.2028
N0588A330004 Global Development Policy navazující magisterský 2 roky prezenční anglický doc. Mgr. Zdeněk Opršal, Ph.D. 8.8.2028
N0588A330005 Globální udržitelný rozvoj navazující magisterský 2 roky prezenční český doc. Mgr. Miroslav Syrovátka, Ph.D. 24.5.2033
N0588A330002 Mezinárodní rozvojová a environmentální studia navazující magisterský 2 roky prezenční český prof. Ing. Ivo Machar, Ph.D. 8.8.2028
N0114A330001 Učitelství geografie pro střední školy navazující magisterský 2 roky prezenční a kombinovaná český doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D. 8.8.2028
N0114A330002 Učitelství geologie a ochrany životního prostředí pro střední školy navazující magisterský 2 roky prezenční český doc. Mgr. Jan Sedláček, Ph.D. 8.8.2028
N0914A360003 Optometrie navazující magisterský 2 roky prezenční český doc. RNDr. František Pluháček, Ph.D. 8.8.2028
P0511D030001 Botanika doktorský 4 roky prezenční a kombinovaná český prof. RNDr. Aloisie Poulíčková, CSc. 8.8.2028
P0511D030002 Botany doktorský 4 roky prezenční a kombinovaná anglický prof. RNDr. Aloisie Poulíčková, CSc. 8.8.2028
P0521D030002 Ekologie doktorský 4 roky prezenční a kombinovaná český prof. MVDr. Emil Tkadlec, CSc. 8.8.2028
P0521D030001 Ecology doktorský 4 roky prezenční a kombinovaná anglický prof. MVDr. Emil Tkadlec, CSc. 8.8.2028
P0511D030004 Experimentální biologie doktorský 4 roky prezenční a kombinovaná český prof. Ing. Miroslav Strnad, CSc., DSc. 8.8.2028
P0511D030003 Experimental Biology doktorský 4 roky prezenční a kombinovaná anglický prof. Ing. Miroslav Strnad, CSc., DSc. 8.8.2028
P0511D030006 Molekulární a buněčná biologie doktorský 4 roky prezenční a kombinovaná český prof. RNDr. Zdeněk Dvořák, DrSc., Ph.D. 8.8.2028
P0511D030005 Molecular and Cell Biology doktorský 4 roky prezenční a kombinovaná anglický prof. RNDr. Zdeněk Dvořák, DrSc., Ph.D. 8.8.2028
P0511D030007 Zoologie doktorský 4 roky prezenční a kombinovaná český doc. Mgr. Karel Weidinger, Dr. 8.8.2028
P0511D030008 Zoology doktorský 4 roky prezenční a kombinovaná anglický doc. Mgr. Karel Weidinger, Dr. 8.8.2028
P0533D110002 Aplikovaná fyzika doktorský 4 roky prezenční a kombinovaná český prof. RNDr. Jan Peřina, Ph.D. 8.8.2028
P0533D110003 Applied Physics doktorský 4 roky prezenční a kombinovaná anglický prof. RNDr. Jan Peřina, Ph.D. 8.8.2028
P0533D110004 Biofyzika doktorský 4 roky prezenční a kombinovaná český prof. RNDr. Dušan Lazár, Ph.D. 8.8.2028
P0533D110001 Biophysics doktorský 4 roky prezenční a kombinovaná anglický prof. RNDr. Dušan Lazár, Ph.D. 8.8.2028
P0719D110001 Nanotechnologie doktorský 4 roky prezenční a kombinovaná český prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc. 8.8.2028

P0719D110002

Nanotechnology

doktorský

4 roky

prezenční a kombinovaná

anglický

prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.

8.8.2028

P0533D110007 Optika a optoelektonika doktorský 4 roky prezenční český prof. RNDr. Zdeněk Hradil, CSc. 8.8.2028
P0533D110008 Optics and Optoelectronics doktorský 4 roky prezenční anglický prof. RNDr. Zdeněk Hradil, CSc. 8.8.2028
P0111D110001 Didaktika fyziky doktorský 4 roky prezenční a kombinovaná český doc. RNDr. Libor Machala, Ph.D. 8.8.2028
P0531D130003 Analytická chemie doktorský 4 roky prezenční a kombinovaná český prof. RNDr. Karel Lemr, Ph.D. 8.8.2028
P0531D130004 Analytical Chemistry doktorský 4 roky prezenční a kombinovaná anglický prof. RNDr. Karel Lemr, Ph.D. 8.8.2028
P0531D130029 Anorganická chemie doktorský 4 roky prezenční a kombinovaná český doc. Ing. Radovan Herchel, Ph.D. 8.8.2028
P0531D130030 Inorganic Chemistry doktorský 4 roky prezenční a kombinovaná anglický doc. Ing. Radovan Herchel, Ph.D. 8.8.2028
P0512D130001 Biochemie doktorský 4 roky prezenční a kombinovaná český prof. Mgr. Marek Petřivalský, Dr.  
P0512D130002 Biochemistry doktorský 4 roky prezenční a kombinovaná anglický prof. Mgr. Marek Petřivalský, Dr. 8.8.2028
P0531D130063 Fyzikální chemie doktorský 4 roky prezenční a kombinovaná český doc. RNDr. Karel Berka, Ph.D. 8.8.2028
P0531D130064 Physical chemistry doktorský 4 roky prezenční a kombinovaná anglický doc. RNDr. Karel Berka, Ph.D. 8.8.2028
P0531D130002 Nanomateriálová chemie doktorský 4 roky prezenční a kombinovaná český doc. RNDr. Robert Prucek, Ph.D. 8.8.2028
P0531D130001 Nanomaterial Chemistry doktorský 4 roky prezenční a kombinovaná anglický doc. RNDr. Robert Prucek, Ph.D. 8.8.2028
P0531D130031 Organická a bioorganická chemie doktorský 4 roky prezenční a kombinovaná český doc. RNDr. Miroslav Soural, Ph.D. 8.8.2028
P0531D130032 Organic and bioorganic chemistry doktorský 4 roky prezenční a kombinovaná anglický doc. RNDr. Miroslav Soural, Ph.D. 8.8.2028
P0111D130001 Didaktika chemie doktorský 4 roky prezenční a kombinovaná český doc. RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D. 8.8.2028
P0613D140024 Informatika doktorský 4 roky prezenční a kombinovaná český prof. RNDr. Radim Bělohlávek, Ph.D., DSc. 8.8.2028
P0613D140025 Computer Science doktorský 4 roky prezenční a kombinovaná anglický prof. RNDr. Radim Bělohlávek, Ph.D., DSc. 8.8.2028
P0541D170022 Algebra a geometrie doktorský 4 roky prezenční a kombinovaná český prof. RNDr. Jan Kühr, Ph.D. 8.8.2028
P0541D170023 Algebra and Geometry doktorský 4 roky prezenční a kombinovaná anglický prof. RNDr. Jan Kühr, Ph.D. 8.8.2028
P0541D170024 Aplikovaná matematika doktorský 4 roky prezenční a kombinovaná český prof. RNDr. Karel Hron, Ph.D. 8.8.2028
P0541D170025 Applied Mathematics doktorský 4 roky prezenční a kombinovaná anglický prof. RNDr. Karel Hron, Ph.D. 8.8.2028
P0541D170026 Matematická analýza doktorský 4 roky prezenční a kombinovaná český prof. RNDr. dr hab. Jan Andres, CSc., DSc. 8.8.2028
P0541D170027 Mathematical Analysis doktorský 4 roky prezenční a kombinovaná anglický prof. RNDr. dr hab. Jan Andres, CSc., DSc. 8.8.2028
P0111D300015 Didaktika matematiky doktorský 4 roky prezenční a kombinovaná český doc. RNDr. Petr Emanovský, Ph.D. 8.8.2028
P0588D330001 Environmentální a rozvojová studia doktorský 4 roky prezenční a kombinovaná český prof. Ing. Ivo Machar, Ph.D. 8.8.2028
P0588D330002 Environmental and Development Studies doktorský 4 roky prezenční a kombinovaná anglický prof. Ing. Ivo Machar, Ph.D. 8.8.2028
P0532D330003 Geoinformatika a kartografie doktorský 4 roky prezenční a kombinovaná český prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc. 8.8.2028
P0532D330002 Geoinformatics and Cartography doktorský 4 roky prezenční a kombinovaná anglický prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc. 8.8.2028
P0532D330005 Geologické vědy doktorský 4 roky prezenční a kombinovaná český prof. Mgr. Ondřej Bábek, Dr. 8.8.2028
P0532D330004 Geological Sciences doktorský 4 roky prezenční a kombinovaná anglický prof. Mgr. Ondřej Bábek, Dr. 8.8.2028
P0532D330001 Regionální geografie doktorský 4 roky prezenční a kombinovaná český prof. RNDr. Marián Halás, Ph.D.  8.8.2028

 

 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)