AIA: Stipendia na základě mezinárodních smluv | Akce, nabídky, důležité termíny | říjen 2022

Ilustrační foto: dzs.cz
Pátek 14. říjen 2022, 14:32 – Text: -ap-

Podívejte se do vyhledávače stipendií na detaily stipendijních nabídek

Akademická informační agentura (AIA) zveřejnila nabídky stipendií udělovaných na základě mezinárodních smluv na akademický rok 2023/2024. Přehledy nabídek naleznete ve vyhledávači stipendií AIA, v říjnu budou nabídky dostupné také v podobě souhrnného katalogu na stránkách DZS.

Rozpis kvót pro vysoké školy

Jaké univerzity mají pro akademický rok 2023/2024 přiděleny kvóty na stipendijní místa a ve kterých zemích, zjistíte z nedávno zveřejněného rozpisu. Rozpis kvót ukazuje stipendijní místa přidělená vybraným veřejným vysokým školám. Kvót, které obdržela Univerita Palackého můžete nalézt na webových stránkách našeho oddělení.

 

Bilaterální spolupráce: stipendia švýcarské vlády

Švýcarská konfederace nabízí excelentním českým doktorandům a postdoktorandům 2 místa ve stipendijním programu švýcarské vlády „Swiss Government Excellence Scholarship“. Studenti uměleckých směrů mají možnost ucházet se o stipendium na celé magisterské studium. Žádosti přijímá AIA, další informace naleznete v detailu nabídky.

Termín pro podání přihlášek: 16. listopadu

 

Německo, DAAD – magisterské studium ve všech vědních oborech

Německá akademická výměnná služba (DAAD) nabízí stipendia pro postgraduální pobyty na státních vysokých školách v Německu dle vlastního výběru. Stipendia v délce 10 až 24 měsíců jsou určena absolventům BSP, stipendium je možné využít buď k absolvování celého MSP na německé VŠ, nebo pro realizaci ročního studijního pobytu. Přehled nabídky naleznete zde, podrobné informace jsou k dispozici na stránkách DAAD. Přihlášky se podávají přes online portál DAAD.

Termín pro podání přihlášek: 15. listopadu

 

Německo, DAAD – doktorské studium

Německá akademická výměnná služba (DAAD) nabízí stipendia pro absolventy MSP a studenty DSP k pobytům na státních VŠ v Německu dle vlastního výběru. Stipendium je možné využít k ročnímu výzkumnému pobytu v rámci DSP studia (7 až 12 měsíců) nebo k realizaci doktorátu pod dvojím vedením (cotutelle). Přehled nabídky naleznete zde, podrobné informace jsou k dispozici na stránkách DAAD: roční pobyty, doktorát pod dvojím vedením. Přihlášky se podávají přes online portál DAAD.

Termín pro podání přihlášek: 15. listopadu

 

Německo, DAAD – bilaterální výměna akademiků a vědců

Německá akademická výměnná služba (DAAD) umožňuje akademickým a vědeckým pracovníkům realizovat reciproční 14-tidenní až 3-měsíční pobyty na VŠ nebo na výzkumných institucích v Německu. Přehled nabídky naleznete zde, podrobné informace jsou k dispozici na stránkách DAAD. Přihlášky se podávají online přes portál DAAD.

Každoročně jsou vypsány pro podání přihlášek dva termíny: 15. listopadu pro pobyty začínající mezi červnem a listopadem 2023 a 2. května pro pobyty začínající později v daném akademickém roce.

 

Německo, DAAD – studijní cesty skupin studentů

Německá akademická výměnná služba (DAAD) poskytuje stipendia k financování studijních návštěv skupin VŠ studentů (max. 15) v doprovodu pedagoga na VŠ v Německu. Přehled nabídky naleznete zde, podrobné informace jsou k dispozici na stránkách DAAD. Přihlášky podává pedagog online přes portál DAAD.

Přihlášení je možné v jednom ze tří termínů podle toho, kdy se pobyt uskuteční: 1. listopadu, 1. února a 1. května.

 

Německo, BTHA – postgraduální pobyty

Bavorsko-česká vysokoškolská agentura (BTHA) nabízí roční stipendijní pobyty pro studenty MSP a DSP na státních VŠ v Německu dle vlastního výběru. Přehled nabídky naleznete zde, podrobné informace jsou k dispozici na stránkách BTHA.

Termín pro podání přihlášek: 1. prosince

 

Rakousko, AKTION – pobyty pro studenty MSP a DSP

AKTION Česká republika—Rakousko nabízí studentům MSP a DSP a VŠ učitelům financování pobytů v Rakousku v letním semestru 2023. Pobyty VŠ učitelů trvají od 1 do 3 měsíců, pobyty studentů mohou být až v délce jednoho semestru. Stipendia se nově navyšují pro studenty MSP a DSP na 1150 eur měsíčně a pro VŠ učitele na 1250 eur měsíčně. Kompletní nabídku stipendií AKTION naleznete zde, podrobné informace jsou k dispozici na stránkách AKTION.

Termín pro podání žádostí: 31. října

 

Národní stipendijní program Slovenské republiky

Národní stipendijní program Slovenské republiky (NSPSR) nabízí stipendia pro VŠ studenty MSP a DSP, akademické, vědecké a umělecké pracovníky. Délka pobytu pro studenty MSP je 1 až 2 semestry, pro studenty DSP a postdoktorandy 1 až 10 měsíců. Další informace naleznete v přehledu na stránkách AIA a podobně na stránkách NSPSR. Přihlášky se podávají online.

Termín pro podání přihlášek pro pobyty v letním semestru aktuálního akademického roku: 31. října do 16:00 hod.

 

Studijní program Islandština jako druhý jazyk

Studenti z České republiky se mohou ucházet o stipendium islandského Ministerstva školství, vědy a kultury, které financuje bakalářský studijní program Islandština jako cizí jazyk na Islandské univerzitě v Reykjavíku. Stipendia jsou nabízena studentům moderní islandštiny od 2. ročníku VŠ studia. Bližší informace naleznete v přehledu na stránkách AIA a na stránkách programu.

Termín pro podání přihlášek: 1. prosince

 

Stipendia Fulbrightovy komise

Fulbrightova komise každoročně nabízí zájemcům z ČR celé spektrum stipendijních nabídek k financování pobytů na VŠ a dalších institucích v USA. Přehledy relevantních stipendijních nabídek jsou k dispozici ve vyhledávači stipendií AIA, podrobné informace naleznete na stránkách Fulbrightovy komise, obrátit se můžete také na Poradenské centrum Fulbrightovy komise. Přihlášky se podávají online.

Nenechte si ujít blížící se termíny:

- Fulbright-Masarykovo stipendium pro doktorandy, akademické a vědecké pracovníky aktivní v občanském nebo veřejném životě svých institucí či komunit. Stipendium je možné využít kvýzkumnému nebo přednáškovému pobytu ve všech oborech, kromě klinické medicíny. Termín pro podání přihlášek: 1. listopadu

Fulbrightovo stipendium pro vědce a přednášející k výzkumnému nebo přednáškovému pobytu. O stipendium se mohou ucházet akademičtí a vědečtí pracovníci ze všech oborů, kromě klinické medicíny. Termín pro podání přihlášek: 1. listopadu

 

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)