Akademický senát schválil rozpočet i požadavek na vyplacení kompenzací za užívání majetku

Foto: Jan Pokorný
Pátek 2. prosinec 2022, 8:44

Akademický senát Přírodovědecké fakulty UP ve středu na svém řádném zasedání schválil rozpočet fakulty na letošní rok či požadavek na vyplacení kompenzací za údržbu a správu majetku využívaného vysokoškolským ústavem Catrin na náklady Přírodovědecké fakulty. Na žádost studentských senátorů bylo odloženo projednání bodu týkajícího se návrhu na odvolání děkana přírodovědecké fakulty Martina Kubaly.

Senátoři  také odsouhlasili novelu Metodiky dělení neinvestičních prostředků organizačním jednotkám fakulty, obecné zásady hospodaření Přírodovědecké fakulty UP ve znění po projednání Ekonomické komise AS PřF UP a vzali na vědomí Zprávu o přijímacím řízení na PřF UP pro akademický rok 2022/2023.

Na žádost zástupců studentů bylo odloženo projednání bodu týkajícího se návrhu na odvolání děkana PřF UP Martina Kubaly. Tuto personální změnu navrhl rektor Martin Procházka. „Studenti využili postupu podle čl. 2, odst. 10 Jednacího řádu AS PřF. Doručili mi prostřednictvím studentské místopředsedkyně písemný požadavek všech 7 studentských senátorů na odročení projednávání návrhu na odvolání děkana. O tomto požadavku se již dále nehlasuje a předmětný bod je jedenkráte odročen,“ uvedl předseda AS PřF UP Karel Lemr.

Podle zástupců studentů je třeba poskytnout čas na hledání řešení této složité situace. „K tomuto radikálnímu kroku jsme se odhodlali s ohledem na okolnosti, které odvolání děkana provází. Chceme tímto krokem vyjádřit nesouhlas s postupem vedení univerzity, které dle našeho názoru jedná zbrkle, netransparentně a stále dokola opakuje stejné fráze, aniž by je pochopitelně vysvětlilo. Chtěli bychom tímto gestem ještě jednou vyzvat pana rektora k větší součinnosti a transparentnosti, aby nám umožnil provést vyjádření informovaně na základě všech dostupných faktů, a aby případně přistoupil k vyjednávání, které by tuto situaci pomohlo odblokovat," zdůvodnili svůj postup zástupci studentské kurie.

Akademický senát PřF také přijal usnesení, ve kterém kritizuje dosavadní praxi při užívání univerzitního majetku vysokoškolských ústavem CATRIN na náklady Přírodovědecké fakulty. „Akademický senát PřF UP považuje za nepřijatelné, aby za užívání majetku svěřeného PřF UP, který bez jejího souhlasu využívá jiná součást UP, nebyly uhrazeny fakultě náklady související se správou, údržbou a investicemi do takto využívaných prostor. AS PřF zároveň požaduje vyplacení kompenzací stanovených technickou dohodou a potvrzených auditem," stojí v usnesení AS PřF. Senátoři požadují, aby tyto dlužné finanční částky byly PřF neprodleně uhrazeny.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)