Stanovisko a výzva odborů na PřF k aktivitám ZO VOS CATRIN

Pondělí 25. červenec 2022, 9:14

V souvislosti s již druhým denunciačním dopisem výboru ZO Vysokoškolského odborového svazu CATRIN zaslaným ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy, ve kterém je kromě zopakování řady již dříve prezentovaných obvinění doc. Kubaly požadováno nařízení externího auditu MŠMT, prošetření údajných etických pochybení nikoliv univerzitní etickou komisí, ale ministrem jmenovanou „nezávislou“ komisí a případné „informování orgánů činných v trestném řízení“ si dovolujeme informovat členy i veřejnost o tomto stanovisku ZO VOS na PřF UP:

ZO VOS na PřF UP hodnotí poslední udání organizace VOS na CATRIN ne pouze jako předpojatý a osobními zájmy motivovaný útok na děkana PřF UP, ale i na vedení univerzity a univerzitu jako celek. Rozhodně nesdílíme představu, že kontrolní a rozhodovací mechanismy univerzity (rektor, etická komise, oddělení pro vnitřní audit) nejsou schopny se s vytrvale opakovanými obviněními doc. Kubaly ze strany ZO VOS CATRIN vypořádat vlastními silami. Fakt, že až dosud byla prakticky všechna podobná obvinění shledána bezdůvodnými, nevidíme jako důsledek nekompetentnosti a zaujatosti orgánů UP, ale naopak jejich pečlivé práce a nezaujatosti. V tyto orgány máme i nadále plnou důvěru. Zcela nesrozumitelný je pro nás požadavek na případné „informování“ orgánů činných v trestném řízení za situace, kdy předseda ZO VOS CATRIN podává též ve stejné věci trestní oznámení jako soukromá osoba. Věříme, že tím není ministr vyzýván, aby do policejního vyšetřování vstoupil nebo oznamovatele „politicky“ podpořil.

ZO VOS na PřF se opětně distancuje od všech aktivit ZO VOS CATRIN přesahujících obhajobu kolektivních sociálních zájmů zaměstnanců vysokoškolského ústavu a připomíná, že osoby, které jsou za strany kolegů z CATRIN opakovaně denunciovány, nemají vůči zaměstnancům CATRIN žádné pracovně-právní kompetence. ZO VOS na PřF se ve své činnosti důsledně vyhýbá jakýmkoliv osobním útokům a zpochybňování odborné či morální integrity našich partnerů v jednání, mrzí nás proto, že ZO VOS CATRIN podobné útoky proti vybraným zaměstnancům naší fakulty nyní již zcela nepokrytě organizuje. Tyto útoky, které se navíc v minulosti opakovaně ukázaly jako nepodložené nebo založené na účelově desinterpretovaných argumentech, neodpovídají poslání odborů, poškozují výrazně PřF i univerzitu jako celek a zbytečně dále komplikují a do budoucna zatěžují již tak dost napjaté vztahy mezi fakultou a ústavem.

Vzhledem k výše uvedenému proto veřejně vyzýváme ZO VOS CATRIN:

  1. aby vzala zpět své udání k rukám ministra školství z července 2022 a
  2. aby se omluvila za svá dřívější obvinění doc. Botura (s ohledem na jednomyslné stanovisko Etické komise ze dne 5. 4. 2022 označující „podnět ve věci doc. Mgr. Michala Botura, Ph.D.“ za zcela nedůvodný).

Druhou výzvu považujeme za naléhavou i z toho důvodu, že ze zdůvodnění stanoviska Etické komise jednoznačně vyplývá, že výbor ZO VOS CATRIN na podporu – opakujeme, že nedůvodných – podezření prezentovaných v podání na doc. Botura uvedl i tvrzení, která jsou zjevně nepravdivá, a to přesto, že tato skutečnost musela být v okamžiku podání členům výboru jako přímým účastníkům popisovaných událostí známa.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)