Komise pro rigorózní řízení

Biologie, ekologie a životní prostředí

Složení komisí pro státní rigorózní zkoušku ve studijních programech Botanika, Ekologie a ochrana životního prostředí, Experimentální biologie rostlin, Molekulární a buněčná biologie,Učitelství biologie pro střední školy, Zoologie a studijním oboru Experimentální biologie (program Biologie).

Botanika

Složení komise bylo schváleno usnesením VR PřF ze dne 23. listopadu 2022.

Předsedové:
prof. RNDr. Aloisie Poulíčková, CSc. – garant studijního programu
doc. RNDr. Vladan Ondřej, Ph.D.

Členové:
prof. Ing. Petr Smýkal, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Hašler, Ph.D.
doc. RNDr. Barbora Mieslerová, Ph.D.
doc. RNDr. Michaela Sedlářová, Ph.D.
doc. RNDr. Radim Jan Vašut, Ph.D.
RNDr. Martin Duchoslav, Ph.D.
RNDr. Miloslav Kitner, Ph.D.
RNDr. Ľuboš Majeský, Ph.D.

Ekologie a ochrana životního prostředí

Složení komise bylo schváleno usnesením VR PřF ze dne 24. května 2023.

Předsedové:
prof. MVDr. Emil Tkadlec, CSc. – garant studijního programu
prof. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc.
doc. RNDr. Martin Rulík, Ph.D.
doc. RNDr. Mgr. Ivan Hadrián Tuf, Ph.D.

Členové:
prof. MVDr. Emil Tkadlec, CSc.
prof. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc.
doc. RNDr. Martin Rulík, Ph.D.
doc. RNDr. Mgr. Ivan Hadrián Tuf, Ph.D.
doc. RNDr. Tomáš Václavík, Ph.D.
doc. Mgr. Martin Dančák, Ph.D.
RNDr. Marek Banaš, Ph.D.
RNDr. Tomáš Kuras, Ph.D.
RNDr. Miroslav Zeidler, Ph.D.
Ing. Marek Bednář, Ph.D.
Mgr. Jan Losík, Ph.D.
Mgr. Monika Mazalová, Ph.D.

Experimentální biologie

Složení komise bylo schváleno usnesením VR PřF ze dne 8. března 2023.

Předsedové:
prof. Ing. Miroslav Strnad, CSc., DSc. – garant studijního oboru
prof. RNDr. Vladimír Kryštof, Ph.D.
prof. Mgr. Ondřej Novák, Ph.D.

Členové:
prof. Ing. Miroslav Strnad, CSc., DSc.
prof. RNDr. Martin Fellner, Ph.D.
doc. Mgr. Jan Bouchal, Ph.D.
prof. RNDr. Vladimír Kryštof, Ph.D.
doc. RNDr. Lucie Plíhalová, Ph.D.
prof. RNDr. Boris Vyskot, DrSc.
prof. Mgr. Ondřej Novák, Ph.D.
Mgr. Karel Doležal, Dr., DSc.
doc. Mgr. Roman Hrstka, Ph.D.
MUDr. Petr Müller, Ph.D.
Ing. Vojtěch Hudzieczek, Ph.D.
doc. RNDr. Jiří Pospíšil, Ph.D.
RNDr. Bořivoj Vojtěšek, DrSc.

Experimentální biologie rostlin

Složení komise bylo schváleno usnesením VR PřF ze dne 8. března 2023.

Předsedové:
prof. RNDr. Martin Fellner, Ph.D. – garant studijního programu
prof. Mgr. Ondřej Novák, Ph.D.

Členové:
prof. Ing. Miroslav Strnad, CSc., DSc.
prof. RNDr. Břetislav Brzobohatý, CSc.
prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc.
prof. RNDr. Dušan Lazár, Ph.D.
doc. RNDr. Jiří Pospíšil, Ph.D.
prof. RNDr. Milan Navrátil, CSc.
doc. RNDr. Lenka Luhová, Ph.D.
Mgr. Karel Doležal, Dr., DSc.
prof. Mgr. Marek Petřivalský, Ph.D.
doc. RNDr. Radomíra Vaňková, DSc.
doc. RNDr. Vladan Ondřej, Ph.D. 
Mgr. Jiří Grúz, Ph.D.
Mgr. Jana Oklešťková, Ph.D.
Ing. Jaromír Mikulík, Ph.D.

Molekulární a buněčná biologie

Složení komise bylo schváleno usnesením VR PřF ze dne 8. března 2023.

Předsedové:
prof. RNDr. Zdeněk Dvořák, DrSc., Ph.D. – garant studijního programu
prof. RNDr. Milan Navrátil, CSc.

Členové:
prof. RNDr. Milan Navrátil, CSc.
prof. Ing. Petr Smýkal, Ph.D.
prof. Mgr. Marek Šebela, Ph.D.
prof. RNDr. Jan Vondráček, Ph.D.
doc. Ing. Radim Vrzal, Ph.D.
doc. Mgr. Aleš Pečinka, Ph.D.
Mgr. Dana Šafářová, Ph.D.

Učitelství biologie pro střední školy

Složení komise bylo schváleno usnesením VR PřF ze dne 23. listopadu 2022.

Předsedové:
doc. RNDr. Vladan Ondřej, Ph.D. – garant studijního programu
doc. RNDr. Barbora Mieslerová, Ph.D.

Členové:
prof. Ing. Petr Smýkal, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Hašler, Ph.D.
doc. RNDr. Michaela Sedlářová, Ph.D.
doc. RNDr. Radim Jan Vašut, Ph.D.
PaedDr. Ing. Vladimír Vinter, Ph.D.
RNDr. Miloslav Kitner, Ph.D.
RNDr. Ľuboš Majeský, Ph.D.

Zoologie

Složení komise bylo schváleno usnesením VR PřF ze dne 21. února 2024.

Předsedové:
doc. RNDr. Robin Kundrata, Ph.D., MBA – garant studijního programu
doc. RNDr. Milan Veselý, Ph.D.

Členové:
prof. Ing. Stanislav Bureš, CSc.
prof. Mgr. Vladimír Remeš, Ph.D.
doc. Ing. Jiří Bezdíček, Ph.D.
doc. Mgr. Miloš Krist, Ph.D.
doc. RNDr. Mgr. Ivan Hadrián Tuf, Ph.D.
doc. Mgr. Karel Weidinger, Dr.
RNDr. Alois Čelechovský, Ph.D.
Mgr. Peter Adamík, Ph.D.
Mgr. Vojtech Baláž, Ph.D.
Mgr. Milan Janda, Ph.D.
Mgr. Beata Matysioková, Ph.D.
Mgr. Hana Šigutová, Ph.D.
doc. RNDr. Aleš Dolný, Ph.D., katedra biologie a ekologie PřF, Ostravská Univerzita
doc. RNDr. Petr Kočárek, Ph.D., katedra biologie a ekologie PřF, Ostravská Univerzita

Fyzika

Složení komise pro státní rigorózní zkoušku ve studijním programu Aplikovaná fyzika.

Aplikovaná fyzika

Složení komise bylo schváleno usnesením VR PřF ze dne 8. března 2023.

Předsedové:
prof. RNDr. Jan Peřina, Ph.D.
prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc. 
prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc.

Členové:
prof. RNDr. Ondřej Haderka, Ph.D.
prof. Jan Řídký, DrSc.
doc. RNDr. Libor Machala, Ph.D.
doc. Mgr. Vít Procházka, Ph.D.
doc. Mgr. Karel Lemr, Ph.D. 
doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc. 
doc. RNDr. Jiří Pechoušek, Ph.D.
doc. Mgr. Jan Soubusta, Ph.D.
doc. Mgr. Pavel Pavlíček, Ph.D.

Externí členové:
doc. RNDr. Kamil Postava, Ph.D., VŠB-TU Ostrava
doc. Mgr. Jaroslav Kohout, PhD., MFF UK Praha
doc. RNDr. Karla Barčová, PhD., VŠB-TU Ostrava
Ing. Oldřich Schneeweiss, DrSc., ÚFM AVČR Brno

Chemie

Složení komisí pro státní rigorózní zkoušku ve studijních programech Analytická chemie, Anorganická a bioanorganická chemie, Biochemie, Bioorganická chemie a chemická biologie, Nanomateriálová chemie, Učitelství chemie pro střední školy

Analytická chemie

Složení komise bylo schváleno usnesením VR PřF ze dne 5. října 2022.

Předsedové:
prof. RNDr. Juraj Ševčík, Ph.D.
doc. RNDr. David Jirovský, Ph.D.

Členové:
prof. RNDr. Petr Barták, Ph.D.
prof. RNDr. Jan Hlaváč, Ph.D.
prof. RNDr. Libor Kvítek, CSc.
prof. RNDr. Karel Lemr, Ph.D.
prof. Mgr. Marek Šebela, Dr.
doc. RNDr. Petr Bednář, Ph.D.
doc. RNDr. Lubomír Čáp, CSc.
doc. RNDr. Petr Fryčák, Ph.D.
doc. Ing. David Milde, Ph.D.
doc. RNDr. Jan Petr, Ph.D.
doc. RNDr. Zdeněk Šindelář, CSc.
RNDr. Lukáš Kučera, Ph.D.
RNDr. Tomáš Pluháček, Ph.D.
RNDr. Jana Skopalová, Ph.D.

prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc., PřF MU v Brně
doc. RNDr. Michal Roth, CSc., ÚACH AV ČR, v.v.i

Anorganická a bioanorganická chemie

Složení komise bylo schváleno usnesením VR PřF ze dne 23. listopadu 2022.

Předsedové:
doc. Ing. Radovan Herchel, Ph.D.
prof. RNDr. Pavel Kopel, Ph.D.

Členové:
doc. Ing. Radovan Herchel, Ph.D.
prof. RNDr. Pavel Kopel, Ph.D.
doc. RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.
doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.
Ing. Ivan Nemec, Ph.D

Biochemie

Složení komise bylo schváleno usnesením VR PřF ze dne 10. prosince 2022.

Předseda:
prof. Mgr. Marek Petřivalský, Dr.

Členové:
prof. Mgr. Marek Šebela, Dr.
doc. RNDr. David Friedecký, Ph.D.
doc. RNDr. Lenka Luhová, Ph.D.
doc. Mgr. Jan Lochman, Ph.D. 
doc. RNDr. Jitka Vostálová, Ph.D. 
Mgr. Jiří Danihlík, Ph.D.
Mgr. Silvie Dostálková, Ph.D.
Mgr. Martina Janků, Ph.D.
Mgr. Jana Sekaninová, Ph.D.
Mgr. Mária Škrabišová, Ph.D.
Mgr. David Zalabák, Ph.D.

Bioorganická chemie a chemická biologie

Složení komise bylo schváleno usnesením VR PřF ze dne 4. října 2023 a aktualizováno podle usnesení ze dne 15. května 2024.

Předseda:
doc. RNDr. Lucie Brulíková, Ph.D.
doc. RNDr. Miroslav Soural, Ph.D.

Členové:
prof. RNDr. Jan Hlaváč, Ph.D.
prof. Ing. Pavel Hradil, CSc.
prof. RNDr. Vladimír Kryštof, Ph.D.
prof. Ing. Miroslav Strnad, CSc., DSc.
prof. Mgr. Marek Šebela, Dr.
doc. RNDr. Lucie Brulíková, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Cankař, Ph.D.
doc. RNDr. Miroslav Soural, Ph.D.
doc. RNDr. Milan Urban, Ph.D.
Mgr. Radim Nencka, Ph.D., UOCHB Praha

Nanomateriálová chemie

Složení komise bylo schváleno usnesením VR PřF ze dne 5. října 2022.

Předseda:
prof. RNDr. Libor Kvítek, CSc.

Členové:
prof. RNDr. Lubomír Lapčík, Ph.D.
doc. RNDr. Karel Berka, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Jurečka, Ph.D.
doc. RNDr. Aleš Panáček, Ph.D.

Organická chemie

Složení komise bylo schváleno usnesením VR PřF ze dne 4. října 2023 a aktualizováno podle usnesení ze dne 15. května 2024.

Předseda:
prof. RNDr. Jan Hlaváč, Ph.D.
doc. RNDr. Miroslav Soural, Ph.D.

Členové:
prof. RNDr. Jan Hlaváč, Ph.D.
prof. Ing. Pavel Hradil, CSc.
prof. RNDr. Karel Lemr, Ph.D.
prof. Ing. Antonín Lyčka, DrSc.
prof. Mgr. Marek Šebela, Dr.
doc. RNDr. Petr Cankař, Ph.D.
doc. RNDr. Jiří Pospíšil, Ph.D.
doc. RNDr. Miroslav Soural, Ph.D.
doc. RNDr. Jakub Stýskala, Ph.D.
doc. RNDr. Milan Urban, Ph.D.

Učitelství chemie pro střední školy

Složení komise bylo schváleno usnesením VR PřF ze dne 23. listopadu 2022.

Předsedové:
doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.
doc. RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.

Členové:
doc. RNDr. Marta Klečková, CSc.
doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.
doc. RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.
prof. RNDr. Pavel Kopel, Ph.D.
Mgr. Iveta Bártová, Ph.D

Matematika


Složení komise pro státní rigorózní zkoušku ve studijním programu Aplikovaná matematika.

Aplikovaná matematika

Složení komise bylo schváleno usnesením VR PřF ze dne 8. března 2023.

Předsedové:
prof. RNDr. Karel Hron, Ph.D. 
doc. RNDr. Eva Fišerová, Ph.D.
doc. RNDr. Jitka Machalová, Ph.D.
doc. RNDr. Jan Tomeček, Ph.D.

Členové:
doc. Mgr. Ondřej Vencálek, Ph.D.
RNDr. Tomáš Fürst, Ph.D.
RNDr. Pavel Ludvík, Ph.D.
RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D.
RNDr. Rostislav Vodák, Ph.D.
RNDr. Pavel Ženčák, Ph.D.
Mgr. Iveta Bebčáková, Ph.D.
Mgr. Jana Burkotová, Ph.D.
Mgr. Kamila Fačevicová, Ph.D.

Vědy o Zemi

Složení komisí pro státní rigorózní zkoušku ve studijních programech Environmentální geologie, Geografie a regionální rozvoj, Geoinformatika a kartografie, Učitelství geografie pro střední školy, Učitelství geologie a ochrany životního prostředí pro střední školy.

Environmentální geologie

Složení komise bylo schváleno usnesením VR PřF ze dne 23. listopadu 2022.

Předsedové:
prof. Mgr. Ondřej Bábek, Dr.
prof. Ing. Ondřej Šráček, Ph.D., M.Sc.

Členové:
doc. Ing. Jakub Jirásek, Ph.D.
doc. Mgr. Jan Sedláček, Ph.D.
Ing. Lada Hýlová, Ph.D.
RNDr. Kamil Kropáč, Ph.D.
RNDr. Tomáš Lehotský, Ph.D.
Mgr. Daniel Šimíček, Ph.D.
Mgr. Zuzana Lenďáková, Ph.D.
doc. RNDr. Eduard Petrovský, CSc. (GFÚ AV ČR, v.v.i.)
RNDr. Aleš Špičák, CSc. (GFÚ AV ČR, v.v.i.)

Geografie a regionální rozvoj 

Složení komise bylo schváleno usnesením VR PřF ze dne 9. března 2022.

Předsedové:
prof. RNDr. Marián Halás, Ph.D.
doc. Mgr. Pavel Klapka, Ph.D.
doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.
doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D.

Členové:
Mgr. Jan Daniel, Ph.D.
Mgr. David Fiedor, Ph.D.
RNDr. Miloš Fňukal, Ph.D.
Mgr. Jindřich Frajer, Ph.D.
RNDr. Bohumil Frantál, Ph.D.
prof. RNDr. Marián Halás, Ph.D.
Mgr. Jan Hercik, Ph.D.
RNDr. Martin Jurek, Ph.D.
doc. Mgr. Pavel Klapka, Ph.D.
doc. Mgr. Michal Lehnert, Ph.D.
RNDr. Aleš Létal, Ph.D.
Mgr. Peter Mackovčin, Ph.D.
RNDr. Renata Pavelková, Ph.D.
doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.
doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D.
Mgr. Miloslav Šerý, Ph.D.
Mgr. Petr Šimáček, Ph.D.
doc. RNDr. Václav Toušek, CSc.
doc. RNDr. Miroslav Vysoudil, CSc.
doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D., Univerzita Karlova
Mgr. Petr Klusáček, Ph.D., Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.
Mgr. Ondřej Mulíček, Ph.D., Masarykova univerzita
doc. RNDr. Petr Rumpel, Ph.D., Ostravská univerzita

Geoinformatika a kartografie

Složení komise bylo schváleno usnesením VR PřF ze dne 8. března 2023.

Předsedové:
prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc.
prof. RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D.

Členové:
doc. Ing. Zdena Dobešová, Ph.D.
doc. RNDr. Jaroslav Burian, Ph.D.
RNDr. Jakub Miřijovský, Ph.D.
RNDr. Alena Vondráková, Ph.D., LL.M.
RNDr. Jan Brus, Ph.D.
RNDr. Rostislav Nétek, Ph.D.
RNDr. Stanislav Popelka, Ph.D.
Mgr. Vít Pászto, Ph.D.
Mgr. Karel Macků, Ph.D.
Mgr. Radek Barvíř, Ph.D

Učitelství geografie pro střední školy

Složení komise bylo schváleno usnesením VR PřF ze dne 9. března 2022.

Předsedové:
doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.
prof. RNDr. Marián Halás, Ph.D.
doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D.
doc. RNDr. Miroslav Vysoudil, CSc.

Členové:
Mgr. Jan Daniel, Ph.D.
Mgr. David Fiedor, Ph.D.
RNDr. Miloš Fňukal, Ph.D.
Mgr. Jindřich Frajer, Ph.D.
prof. RNDr. Marián Halás, Ph.D.
Mgr. Jan Hercik, Ph.D.
RNDr. Martin Jurek, Ph.D.
doc. Mgr. Michal Lehnert, Ph.D.
RNDr. Aleš Létal, Ph.D.
Mgr. Lubor Navrátil, Ph.D.
RNDr. Renata Pavelková, Ph.D.
doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.
doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D.
Mgr. Miloslav Šerý, Ph.D.
Mgr. Petr Šimáček, Ph.D.
doc. RNDr. Václav Toušek, CSc.
doc. RNDr. Miroslav Vysoudil, CSc.
prof. RNDr. Petr Kubíček, CSc., Masarykova univerzita
RNDr. Barbara Baarová, Ph.D., Ostravská univerzita
doc. RNDr. Karel Kirchner, CSc., Ústav geoniky AV ČR, v.v.i.
Mgr. Dana Mísařová, Ph.D.,Masarykova univerzita
prof. RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD., Univerzita Komenského v Bratislavě

Učitelství geologie a ochrany životního prostředí pro střední školy

Složení komise bylo schváleno usnesením VR PřF ze dne 23. listopadu 2022.

Předsedové:
prof. Mgr. Ondřej Bábek, Dr.
doc. Ing. Jakub Jirásek, Ph.D.

Členové:
prof. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc.
doc. RNDr. Martin Rulík, Ph.D.
doc. Mgr. Jan Sedláček, Ph.D.
doc. RNDr. Mgr. Ivan Hadrián Tuf, Ph.D.
Ing. Lada Hýlová, Ph.D.
RNDr. Kamil Kropáč, Ph.D.
RNDr. Tomáš Lehotský, Ph.D.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)