doc. Ing. Luděk BARTONĚK, Ph.D.

Employee photo
Contact

585634291, 723847281

Katedra experimentální fyziky

Přírodovědecká fakulta

17. listopadu 12

4.015

Functions & membership in academic & non academic bodies:

  • Člen oborové rady
ČLÁNEK
Bartoněk L., Keprt J. Structural image recognition in optical interferometry. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Rerum Naturalium, Physica. .
Janák V., Bartoněk L., Hrabálek L., Keprt J., Charamza J. The prototype BS-II for computer measurement of biomechanical characteristics of the human cadaverous lumbar spine. Journal of Orthopaedic Surgery and Research. 2019.
Janák V., Bartoněk L., Keprt J. Návrh kamerového modulu s řádkovým snímačem Hamamatsu S10077. Jemná mechanika a optika. 2015.
Keprt J., Vrbík L., Paličková E., Bartoněk L. Optický dvojklínový dělič technického boroskopu. Jemná mechanika a optika. 2015.
Keprt J., Pospíšil L., Hrabovský M., Bartoněk L. Optická soustava boroskopu pro pozorování plamene ve viditelném a infračerveném světle. Jemná mechanika a optika. 2014.
Bartoněk L., Keprt J. Computer aided moiré topography of 3D models of set of teeth. Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering. 2009.
Keprt J., Pospíšil L., Záboj S., Bartoněk L., Hradil J., Pospíšil P., Švarc M., Fuchs P., Bloch Š. Technický boroskop - optická část zařízení na monitorování spalovacích procesů. Jemná mechanika a optika. 2009.
Keprt J., Pospíšil L., Bartoněk L. Technický boroskop - optická část zařízení na monitorování spalovacích procesů. Jemná mechanika a optika. 2009.
Bartoněk L., Keprt J. Interferenčně modulovaný laserový svazek a jeho využití v moiré topografii. Jemná mechanika a optika. 2006.
Bartoněk L., Keprt J. Řádkový CCD snímač pro technický spektrometr. Jemná mechanika a optika. 2006.
Keprt J., Bartoněk L., Horáček J., Švec J. G. Application of moire topography on the form of the plaster model of vocal folds. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Rerum Naturalium, Physica. 2004.
Bartoněk L., Keprt J., Charamza J., Hrabálek L. Computer aided measurement of biomechanical characteristics of cadaverous lumbar spines. Central European Journal of Physics (online). 2004.
Bartoněk L., Keprt J. The use of CCD image line sensors in video and computer interferograms. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Rerum Naturalium, Physica. 2002.
Keprt J., Bartoněk L. Video-computer evaluation of holographic interferograms. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Rerum Naturalium, Physica. 2002.
Keprt J., Bartoněk L. Measurement of thin films by computer processed video-signal. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Rerum Naturalium, Physica. 2000.
Keprt J., Hrabovský M., Bartoněk L., Tůma J. Projekční moiré topografie. Jemná mechanika a optika. 2000.
Bartoněk L., Velecký P., Keprt J. The use of methods of artificial neural network by adjustment of optical moiré pattern. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Rerum Naturalium, Physica. 2000.
Keprt J., Bartoněk L. Measurement of small deformations by laser speckle interferometry. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Rerum Naturalium, Physica. 1999.
Keprt J., Vyhnánková R., Bartoněk L. Aplikace moiré topografie ve stomatologické praxi. Jemná mechanika a optika. 1998.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Říha J., Richterek L., Hrouzková T., Smrčka D., Pucholt Z., Bartoněk L. VITAL - A Modular VR & AR Based Educational Toolkit to Help EU Adults Foster Climate Neutral Practices. Journal of Physics: Conference Series. 2024.
Mašláň M., Kubičková H., Bartoněk L., Ingr T. Možnosti 3D tisku při prototypování v oblasti čerpací techniky. Teorie a praxe současné čerpací techniky : vědecko-technická konference pořádáná ke 150. výročí založení firmy. 2018.
Bartoněk L., Janák V., Keprt J. Automatic device for measuring biomechanical properties of cadaveric lumbar vertebrae of the human spine. In Müllerová J., Senderáková D., Ladanyi L., Scholtz L. (Eds.) 20th Slovak-Czech-Polish Optical Conference on Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics. 2016.
Keprt J., Pospíšil L., Hrabovský M., Bartoněk L. Optical system of borescope for flame observation in visible (VIS) and infrared (NIR) part of light. In Popiolek-Masajada A., Urbańczyk W. (Eds.) 19th Polish-Slovak-Czech Optical Conference on Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics. 2014.
Bartoněk L., Keprt J., Schlattauer L. Computer control of combustion process by flame colored components. In Peřina J., Nožka L., Hrabovský M., Senderáková D., Urbanczyk W. (Eds.) Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering. 2012.
Bartoněk L., Keprt J. Technical boroscope: The computer control of combustion process by colored components. In Koktavý P., Brüstlová J. (Eds.) New trends in physics. 2012.
KEPRT J., POSPÍŠIL L., BARTONĚK L. Technical boroscope – the device for combustion processes monitoring. In MÜLLEROVÁ J., SENDERÁKOVÁ D., JUREČKA S. (Eds.) Proceedings of the 17th Slovak-Czech-Polish Optical Conference Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics. 2011.
Bartoněk L., Keprt J. Computer aided moiré topography of 3D models of set of teeth. Proceeding of the 16th Polish-Slovak-Czech Optical Conference on Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics. 2008.
Keprt J., Bartoněk L. Moiré deflectometry used for refractive index measurements. 15th Czech-Polish-Slovak Conference on Wave and Quantum Aspect of Contemporary Optics. 2007.
Keprt J., Bartoněk L. Moiré deflectometry used for refractive index measurements. Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering. 2007.
Bartoněk L., Keprt J. Interferenčně modulovaný laserový svazek a jeho využití v moiré topografii. Optické struktury, detekční systémy a související technologie pro nízkofotonové aplikace. 2006.
Keprt J., Bartoněk L. Moiré deflectometry used for refractive index measurements. Optické struktury, detekční systémy a související technologie pro nízkofotonové aplikace. 2006.
Keprt J., Bartoněk L. The use interference modulated laser beam in the study of the form of vocal folds. 14th Slovak-Czech-Polish Optical Conference on Wave and Quantum Aspect of Contemporary Optics. 2005.
Mandát D., Nožka L., HRABOVSKÝ M., Bartoněk L. Measurement of abrasion of artifical cotyles using 3D optical scanning topography. In . (Eds.) 21st DANUBIA - ADRIA Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanic. 2004.
Bartoněk L., Keprt J. Interface of CCD image line sensor ILX511 in technical spectrometer. Proc. of the 13th Polish-Czech-Slovak Optical Conference on Wave and Quantum Aspect of Contemporary Optics. 2003.
Bartoněk L., Keprt J., Charamza J., Hrabálek L. Utilization of speckle techniques at measurements of biomechanical characteristics of cadaverous human lumbar spine samples after application of various surgical fixation methods. Proceeding of International Conference on Novel Optical Instrumentation for Biomedical Applications. 2003.
Rössler T., Hrabovský M., Keprt J., Bartoněk L. Application of moiré topography for inspection of shape of pump blades. Proceedings of 39th International Conference in "Experimental Stress Analysis". 2001.
Bartoněk L., Keprt J., Charamza J., Hrabálek L. Applications computer equipment at optical-mechanical measurements of biomechanical characteristics of cadaverous lumbar spines. Proceedings of 39th International Conference in "Experimental Stress Analysis". 2001.
Rössler T., Hrabovský M., Keprt J., Bartoněk L. Control of Pump Blade by Moiré Topography Fringe-Shifting Method. Proceedings of the 18th Danubia-Adria-Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics. 2001.
Rössler T., Hrabovský M., Keprt J., Bartoněk L. Fringe shifting and optical digital fringe multiplication in moiré topography. Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering. 2001.
Bartoněk L., Keprt J., Hrabálek L. Measurements of Biomechanical Characteristics of Cadaverous Lumbar Spines by Video and Computer Systems. Proceedings of the 18th Danubia-Adria-Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics. 2001.
Charamza J., Hrabálek L., Keprt J., Bartoněk L. Biomechanická studie různých operačních fixačních metod kadaverózní lidské bederní páteře. Zborník z 38. zjazdu slovenskej anatomickej spoločnosti s medzinárodnou účasťou. 1999.
Hrabovský M., Keprt J., Bartoněk L. The use of moiré topography in study of a form a pump blade. Proceedings of 9-th International Conference On Hermetic Sealing, Vibration Reliability and Ecological Safety of Pump and Compressor Machinery - HERVICON '99. 1999.
KNIHA - CELEK
ELEKTRONICKÁ PREZENTACE
BARTONĚK L. Modelování a simulace. Analogové počítače. Modelováni a simulace. Analogové počítače. 2012.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Doctoral study on UP

Name Faculty Study programme Year of completion
JANÁK PRF Fyzika 2021
KRÁTKÝ PRF Fyzika 2021
ZACHO PRF Fyzika 2012
List contains doctoral study graduates

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)