Mgr. Lukáš RICHTEREK, Ph.D.

Employee photo
Contact

585634104

Katedra experimentální fyziky

Přírodovědecká fakulta

17. listopadu 12

4.021

odborný asistent

general relativity, astrophysics, cosmology, physics education

ČLÁNEK
Kodejška Č., Richterek L., Říha J. Buquoy's problem in an introductory physics course. Journal of Physics: Conference Series. 2020.
Opatrný T., Richterek L., Bakala P. Life under a black sun. American Journal of Physics. 2017.
Richterek L. Rádiové spojení studentů olomouckých gymnázií s ISS. Československý časopis pro fyziku. 2016.
Richterek L. Měření rychlosti světla. Československý časopis pro fyziku. 2015.
Richterek L., Říha J., Látal F. Rozšířená realita – tvorba 3D modelů s programem Trimble SketchUp. Media4u Magazine. 2014.
Volná M., Látal F., Kubínek R., Richterek L. The human heart and the circulatory system as an interesting interdisciplinary topic in lessons of physics and biology. European Journal of Physics. 2014.
Richterek L., Látal F. Výuka astronomie na školách v Olomouci. Školská fyzika. 2013.
OPATRNÝ T., RICHTEREK L. Black hole heat engine. American Journal of Physics. 2012.
Kvítek L., Zajoncová L., Molnár J., Richterek L., Maier V., Švrček J., Novák B., Holubová R., Kubala M., Otyepka M., Nevěčná T., Müller L., Dopita M. Jak (ne)popularizovat přírodní vědy. Chemické listy. 2008.
Richterek L., Horský J. Weyl metrics and the generating conjecture. Czechoslovak Journal of Physics. 2004.
Richterek L., Novotný J., Horský J. Einstein-Maxwell fields generated from the gamma-metric and their limits. Czechoslovak Journal of Physics. 2002.
Richterek L., Novotný J., Horský J. New Einstein-Maxwell fields of Levi-Civita's type. Czechoslovak Journal of Physics. 2000.
Richterek L., Majerník V. Field energy in classical gravity. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Rerum Naturalium, Physica. 1999.
Richterek L. Zajímavé úlohy z fyziky. Matematika - fyzika - informatika. 1999.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Richterek L., Říha J., Hrouzková T., Pucholt Z. Geogebra supporting materials for introductory physics university courses. Journal of Physics: Conference Series. 2024.
Říha J., Richterek L., Hrouzková T., Smrčka D., Pucholt Z., Bartoněk L. VITAL - A Modular VR & AR Based Educational Toolkit to Help EU Adults Foster Climate Neutral Practices. Journal of Physics: Conference Series. 2024.
Richterek L., Říha J., Čuda P., Dvořák L., Michalcová J., Ospálková M., Šlitrová T. Úlohy a účast v FO v minulém desetiletí. Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 10. Jak se za 20 let změnila výuka fyziky? 2023.
Hrouzková T., Richterek L. Lawson classroom test of scientific reasoning at entrance university level. In Lamanauskas V. (Eds.) Science and technology education: Developing a global perspective. Proceedings of the 4 th International Baltic Symposium on Science and Technology Education (BalticSTE2021). 2021.
Kutnarová A., Richterek L. Chladniho obrazce bez smyčce a s mobilním telefonem. Veletrh nápadů učitelů fyziky 25. 2020.
Holubová R., Krčmářová A., Richterek L., Říha J. Analysis of some selected force concept inventory tasks using eye-tracking and correlation with scientific reasoning skills. Science and technology education: Current challenges and possible solutions. Proceedings of the 3rd International Baltic Symposium on Science and Technology Education (BalticSTE2019). 2019.
Richterek L., Říha J. European augmented reality training needs. Science and technology education: Current challenges and possible solutions. Proceedings of the 3rd International Baltic Symposium on Science and Technology Education (BalticSTE2019). 2019.
Šůstek J., Richterek L. Fyzikální procházky Olomoucí. In Šerý M. (Eds.) Sborník z mezinárodní konference. 31. 8. – 2. 9. 2018. 2018.
Richterek L., Látal F. Various kinds of problems in an electricity and magnetism assessment within an introductory physics course for chemistry majors. In Lamanauskas V. (Eds.) Science and technology education: engaging the new generation. 2017.
Richterek L., Látal F., Pucholt Z., Říha J. Computer modelling in some Czech Physics Olympiad problems and Easy Java Simulations. In . (Eds.) Active learning – in a changing world of new technologies. 2014.
Richterek L. Příprava budoucích učitelů fyziky na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. In . (Eds.) Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 6. Výuka fyziky v kontextu potřeb současné společnosti. 2014.
Richterek L., Říha J. Vzdělávání dospělých a rozšířená realita. In . (Eds.) AEDUCA 2013. 2014.
Látal F., Richterek L. Experimenty s Arduinem. Veletrh nápadů učitelů fyziky 18. 2013.
Látal F., Pucholt Z., Richterek L. Pokusy a videopokusy na UPOL. Veletrh nápadů učitelů fyziky 17. 2012.
Richterek L. Špetka fyziky ve výtahu. In Drozd Z. (Eds.) Veletrh nápadů učitelů fyziky. 2011.
Říha J., Richterek L., Látal F., Vyšín I. Software Mathematica and Other Tools in Teaching Physics. Development of Science and Technology Education in Central and Eastern Europe. 2009.
Richterek L., Jakl P. Easy Java Simulations aneb vlastní applety poměrně snadno a rychle. Veletrh nápadů učitelů fyziky 13. 2008.
Richterek L., Pavlíček M., Klečková M., Calábek P. L@byrinty chemie, fyziky a matematiky. Možné cesty pozitivní změny postoje mládeže k přírodním vědám. 2008.
Pavlíček M., Klečková M., Richterek L., Calábek P., Kvítek L. L@byrinty chemie, fyziky a matematiky ? postřehy a zkušenosti. Nové metody propagace přírodních věd mezi mládeží aneb Věda je zábava (2008). 2008.
Pavlíček M., Klečková M., Richterek L., Calábek P. I-Soutěže: Přírodovědné soutěže s podporou Internetu. Nové metody propagace přírodních věd mezi mládeží (2006). 2006.
Kvítek L., Zajoncová L., Molnár J., Richterek L., Maier V., Švrček J., Novák B., Holubová R., Kubala M., Otyepka M., Müller L. Pojďme soutěžit? Nové metody propagace přírodních věd mezi mládeží (2006). 2006.
Klečková M., Kvítek L., Dopita M., Holubová R., Kubala M., Maier V., Molnár J., Müller L., Novák B., Otyepka M., Richterek L., Švrček J., Zajoncová L. Soutěže tvořivosti mládeže zaměřené na motivaci pro vědecko výzkumnou činnost v oblasti přírodních věd. Súčasnosť a perspektivy didaktiky chémie. 2006.
KNIHA - CELEK
Látal F., Richterek L., Vyšín I., Volná M., Říha J. Software Mathematica pro fyziky. 2015.
Holubová R., Richterek L. Fyzika III. 2. díl. 2014.
Holubová R., Richterek L. Fyzika III. 2. díl. Pracovní sešit. 2014.
Holubová R., Richterek L. Fyzika III. 2. díl pracovní sešit. 2014.
Opatrný T., Vyšín I., Richterek L., Říha J. Základy moderní fyziky. 2013.
Holubová R., Richterek L., Kubínek R. Fyzika III. 2012.
Holubová R., Richterek L., Kubínek R. Fyzika III. 1. díl. 2012.
Holubová R., Richterek L. Fyzika III. 1. díl pracovní sešit. 2012.
.. Sborník seminárních materiálů. In RICHTEREK L. (Eds.) 2012.
Říha J., Látal F., Kainzová V., Mošová V., Vyšín I., Švrček F., Richterek L. Software Mathematica v přírodních vědách a ekonomii. 2012.
Říha J., Kaštilová D., Holubová R., Medřík T., Richterek L. Zajímavé úlohy z fyziky. 2012.
Richterek L. Filozofické problémy přírodních věd. Filozofické problémy přírodních věd. 2008.
Lepil O., Richterek L. Dynamické modelování. Dynamické modelování. 2007.
KAPITOLA V KNIZE
RICHTEREK L. Sto let od pobytu Alberta Einsteina v Praze. Sborník seminárních materiálů. 2012.
RICHTEREK L. Examples of Best Practice in Teaching the Key Competences (Vignette 14: Data Logging). Learning through Networks: Reflections on Creating Joyful Learning Experiences. 2011.
RICHTEREK L. The Implementation of the Project (The development and maintenance of the project website). Learning through Networks: Reflections on Creating Joyful Learning Experiences. 2011.
Lepil O., Richterek L. Dynamické modelování v programu GNU OCtave. Dynamické modelování. 2007.
ABSTRAKT
Klečková M., Pavlíček M., Richterek L., Vašíčková M., Kvítek L. L@BYRINT - korenspondenčně internetová přírodovědná soutěž. Chemické listy. 2008.
Pavlíček M., Klečková M., Richterek L., Calábek P., Kvítek L. L@byrinty chemie a fyziky aneb bludiště úloh a hlavolamů. Nové metody propagace přírodních věd mezi mládeží aneb Věda je zábava (2008). 2008.
Richterek L., Říha J., Kvítek L. L@byrint fyziky - korespondenční soutěž pro mladé fyziky. Nové metody propagace přírodních věd mezi mládeží (2006). 2007.
Pavlíček M., Klečková M., Richterek L., Calábek P., Kvítek L. L@byrinty přírodních věd aneb bludiště úloh a hlavolamů. Nové metody propagace přírodních věd mezi mládeží (2006). 2007.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Látal F., Říha J., Richterek L. Application of Software Mathematica and Other Tools in Teachig Science. Development of Science and Technology Education in Central and Eastern Europe: 7th IOSTE Symposium for Central and Eastern Europe, Šiauliai, Lithuania. 2009.
Látal F., Říha J., Richterek L. Software Mathematica and Other Tools in Teaching Science. Veletrh nápadů učitelů fyziky 14, Brno. 2009.
Kvítek L., Holubová R., Kubala M., Richterek L. Pojďme si hrát a soutěžit. 12. veletr nápadů učitelů fyziky. 2007.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)