Důležité termíny

Harmonogram akademického roku 2017/2018

Akce akademického roku

Termín

Splnění studijních povinností za akademický rok 2016/2017

do 4. 9. 2017

Akademický rok 2017/2018

1. 9. 2017—31. 8. 2018

Zápis ke studiu 1. ročníků bakalářského studia 28. 8. 2017—31. 8. 2017
Zápis ke studiu 1. ročníků navazujícího magisterského studia 6. 9. 2017
Zápis ke studiu 1. ročníků doktorského studia 1. 9. 2017
Zimní semestr v akademickém roce 2017/2018 1. 9. 201711. 2. 2018

Zápis předmětů na zimní semestr

11. 7. 201724. 9. 2017

Bakalářské studium:
1. ročník: 5. 9. 2017 (8:00)—24. 9. 2017
2. ročník: 13. 7. 2017 (11:00)—24. 9. 2017
3. ročník: 13. 7.  2017 (8:00)—24. 9. 2017

Navazující magisterské studium:
1. ročník: 8. 9. 2017 (9:00)—24. 9. 2017
2. ročník 11. 7. 2017 (14:00)—24. 9. 2017

Doktorské studium:
1. ročník: 8. 9. 2017 (9:00)—24. 9. 2017
2. ročník 11. 7. 2017 (14:00)—24. 9. 2017

Výuka v zimním semestru (13 výukových týdnů)

18. 9. 201717. 12. 2017

Gaudeamus – Nitra 27. 9. 201728. 9. 2017

Imatrikulace – 1. ročníky bakalářských studijních programů

4. 10. 20176. 10. 2017

Konec přijímacího řízení zahájeného v AR 2016/2017 (pro studium v AR 2017/2018)

5. 10. 2017

Zveřejnění zprávy o průběhu přijímacího řízení 20. 10. 2017
Zpřístupnění aktualizované elektronické přihlášky ke studiu pro uchazeče o studium na univerzitních webových stránkách od 1. 11. 2017

Gaudeamus – Brno

31. 10. 20173. 11. 2017

Promoce absolventů bakalářských a navazujících magisterských studijních programů, absolventů rigorózního řízení

10. 11. 201711. 11. 2017

Den otevřených dveří

1. 12. 2017
20. 1. 2018

Zkouškové období

18. 12. 20179. 2. 2018

Rektorské volno 29. 12. 2017

Státní závěrečné zkoušky

15. 1. 20189. 2. 2018

Gaudeamus Praha 24. 1. 201825. 1. 2018
Letní semestr v akademickém roce 2017/2018 12. 2. 201831. 8. 2018

Zápis předmětů na letní semestr

16. 1. 201818. 2. 2018

Bakalářské studium:
1. ročník: 18. 1. 2018 (14:00)
—18. 2. 2018
2. ročník: 18. 1. 2018 (11:00)
—18. 2. 2018
3. ročník: 18. 1. 2018 (8:00)
—18. 2. 2018

Navazující magisterské studium:
1. ročník: 16. 1. 2018 (14:00)—18. 2. 2018
2. ročník: 16. 1. 2018 (11:00)—18. 2. 2018

Doktorské studium:
1. ročník: 16. 1. 2018 (14:00)—18. 2. 2018
2. ročník: 16. 1. 2018 (11:00)—18. 2. 2018

Výuka v letním semestru (13 výukových týdnů)

12. 2. 201813. 5. 2018

Akademický týden UP 19. 2. 201825. 2. 2018
Lhůta pro podání přihlášek ke studiu v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech akreditovaných v českém jazyce pro akademický rok 2018/2019 do 28. 2. 2018
Vyhlášení druhého kola přijímacího řízení u oborů s nenaplněnou kapacitou pro akademický rok 2018/2019 13. 4. 2018

Ukončení výuky – druhé ročníky navazujícího magisterského studia

20. 4. 2018

Ukončení výuky – třetí ročníky bakalářského studia

27. 4. 2018

Lhůta pro podání přihlášek ke studiu v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech akreditovaných v cizím jazyce pro akademický rok 2018/2019

do 30. 4. 2018

 

Lhůta pro podání přihlášek ke studiu v doktorských studijních programech pro akademický rok 2018/2019

do 30. 4. 2018
Sportovní den UP 9. 5. 2018
Zkouškové období 14. 5. 201830. 6. 2018

Státní závěrečné zkoušky

14. 5. 201815. 6. 2018

Přijímací zkoušky – bakalářské a navazující magisterské studijní programy

4. 6. 201815. 6. 2018

Přijímací zkoušky – doktorské studijní programy 18. 6. 201822. 6. 2018
Promoce absolventů bakalářských a navazujících magisterských programů, absolventů rigorózního řízení 25. 6. 201830. 6. 2018
Hlavní prázdniny 1. 7. 201831. 8. 2018
Lhůta pro podání přihlášek ve druhém kole přijímacího řízení 13. 7. 2018
Státní závěrečné zkoušky 20. 8. 201831. 8. 2018
Mezní termín pro splnění studijních povinností za akademický rok 2017/2018 6. 9. 2018

Promoce

Promoce absolventů doktorských studijních programů se uskuteční 31. května 2018.

Promoce absolventů bakalářských a navazujících magisterských studijních programů se uskuteční ve dnech
25. až 30. června 2018 v aule Filozofické fakulty UP, ul. Křížkovského 10, Olomouc (3. podlaží, č. dv. 3.32).
Podrobný harmonogram bude zveřejněn.

Informace pro studenty – absolventy

Za výdaje související s promocemi se vybírá poplatek ve výši 500 Kč. Poplatek lze uhradit složenkou nebo bankovním převodem. Doklad o zaplacení poplatku pošlete naskenovaný e-mailem své studijní referentce.
Údaje pro platbu:
číslo účtu 19-1096330227
kód banky 0100
variabilní symbol 99310031
částka 500 Kč
Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno, příjmení a účel platby "promoce".

Prosíme o včasné sdělení v případě, že se promoce nezúčastníte.