Důležité termíny

Harmonogram akademického roku 2023/2024

Akademický rok 2023/2024 1. 9. 2023—31. 8. 2024
Mezní termín pro splnění studijních povinností za akademický rok 2022/2023 6. 9. 2023
Zápis ke studiu 1. ročníků bakalářského studia 24. 8. 2023—31. 8. 2023
Zápis ke studiu 1. ročníků navazujícího magisterského studia a doktorského studia 1. 9. 2023
Odvolací řízení o rozhodnutích o nepřijetí ke studiu, proti nimž nepřijatí uchazeči podali v zákonné lhůtě odvolání do 27. 9. 2023
Konec přijímacího řízení zahájeného v AR 2022/2023 (pro studium v AR 2023/2024) 28. 9. 2023
Fakulta na své úřední desce zveřejní zprávu o průběhu příjímacího řízení zahájeného v AR 2022/2023 (pro studium v AR 2023/2024) 13. 10. 2023
Zimní semestr v akademickém roce 2023/2024 1. 9. 2023—11. 2. 2024
Zápis předmětů na zimní semestr od—do
2. a vyšší ročníky navazujícího magisterského a 2. a vyšší ročníky doktorského studia

12. 7. 2023, 13:00 hod.—25. 9. 2023

1. ročníky navazujícího magisterského a doktorského studia 6. 9. 2023, 9:00 hod.
—25. 9. 2023
3. a vyšší ročníky bakalářského studia 13. 7. 2023, 9:00 hod.
—25. 9. 2023
2. ročníky bakalářského studia 13. 7. 2023, 11:00 hod.
—25. 9. 2023
1. ročníky bakalářského studia 5. 9. 2023, 12:00 hod.
—25. 9. 2023
Výuka v zimním semestru (13 výukových týdnů) 18. 9. 2023—15. 12. 2023
Imatrikulace – 1. ročníky bakalářských studijních programů 3. 10. 2023—4. 10. 2023
Zpřístupnění aktualizované elektronické přihlášky ke studiu od 1. 11. 2023
Promoce 3. 11. 2023
Stříbrná promoce 16. 9. 2023
Zlatá a diamantová promoce 13. 10.2023
Dny otevřených dveří 1. 12. 2023 (8—14 hod.)
27. 1. 2024 (9—14 hod.)
Rektorské volno 22. 12. 2023, 29. 12. 2023
Státní závěrečné zkoušky 8. 1. 2024—9. 2. 2024
Letní semestr v akademickém roce 2023/2024 12. 2. 2024—31. 8. 2024
Zápis předmětů na letní semestr od—do
2. a vyšší ročníky navazujícího magisterského studia, 2. a vyšší ročníky doktorského studia 23. 1. 2024, 11:00 hod.
—19. 2. 2024
1. ročníky navazujícího magisterského a doktorského studia 23. 1. 2024, 13:00 hod.
—19. 2. 2024
3. a vyšší ročníky bakalářského studia 25. 1. 2024, 9:00 hod.
—19. 2. 2024
2. ročníky bakalářského studia 25. 1. 2024, 11:00 hod.
—19. 2. 2024
1. ročníky bakalářského studia 25. 1. 2024, 13:00 hod.
—19. 2. 2024
Výuka v letním semestru (13 výukových týdnů) 12. 2. 2024—10. 5. 2024
Akademický týden UP 19. 2. 2024—25. 2. 2024
Lhůta pro podání přihlášek ke studiu v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech 1. 11. 2023—15. 3. 2024
Vyhlášení druhého kola přijímacího řízení 15. 4. 2024
Ukončení výuky – druhé ročníky navazujícího magisterského studia 19. 4. 2024
Ukončení výuky – třetí ročníky bakalářského studia 26. 4. 2024
Lhůta pro podání přihlášek ke studiu ve studijních programech akreditovaných v cizím jazyce do 30. 4. 2024
Lhůta pro podání přihlášek ke studiu v doktorských studijních programech do 30. 4. 2024
Sportovní den UP 7. 5. 2024
Státní závěrečné zkoušky 6. 5. 2024—7. 6. 2024
Přijímací zkoušky – bakalářské a navazující magisterské studijní programy 3. 6. 2024—14. 6. 2024
Přijímací zkoušky – doktorské studijní programy 3. 6. 2024—21. 6. 2024
Promoce 24. 6. 2024—28. 6. 2024
Hlavní prázdniny 1. 7. 2024—31. 8. 2024
Lhůta pro podání přihlášek ve druhém kole přijímacího řízení do 15. 7. 2024
Státní závěrečné zkoušky 12. 8. 2024—3. 9. 2024
Mezní termín pro splnění studijních povinností za akademický rok 2023/2024 6. 9. 2024

Harmonogram akademického roku 2024/2025

Akademický rok 2024/2025 1. 9. 2024—31. 8. 2025
Mezní termín pro splnění studijních povinností za akademický rok 2023/2024 6. 9. 2024
Odvolací řízení o rozhodnutích o nepřijetí ke studiu, proti nimž nepřijatí uchazeči podali v zákonné lhůtě odvolání do 25. 9. 2024
Konec přijímacího řízení zahájeného v akademickém roce 2023/2024 (pro studium v akademickém roce 2024/2025) 26. 9. 2024
Fakulta na své úřední desce zveřejní zprávu o průběhu příjímacího řízení zahájeného v akademickém roce 2023/2024 (pro studium v akademickém roce 2024/2025) 11. 10. 2024
Zimní semestr v akademickém roce 2024/2025 1. 9. 2024—9. 2. 2025
Zápis předmětů na zimní semestr od—do
2. a vyšší ročníky navazujícího magisterského a 2. a vyšší ročníky doktorského studia 10. 7. 2024 13:00 hod.—30. 9. 2024
1. ročníky navazujícího magisterského a doktorského studia 10. 9. 2024 9:00 hod.—30. 9. 2024
3. a vyšší ročníky bakalářského studia 11. 7. 2024 9:00 hod.—30. 9. 2024
2. ročníky bakalářského studia 11. 7. 2024 11:00 hod.—30. 9. 2024
1. ročníky bakalářského studia 4. 9. 2024, 9:00 hod.—30. 9. 2024
Výuka v zimním semestru (13 výukových týdnů) 23. 9. 2024—20. 12. 2024
Imatrikulace – 1. ročníky bakalářských studijních programů 2. 10. 2024—3. 10. 2024
Zpřístupnění aktualizované elektronické přihlášky ke studiu od 1. 11. 2024
Promoce 1. 11. 2024
Stříbrná promoce 14. 9. 2024
Zlatá a diamantová promoce  18. 10. 2024
Noc vědců 27. 9. 2024
Dny otevřených dveří 29. 11. 2024 (8—14 hod.)
25. 1. 2025 (9—14 hod.)
Rektorské volno 23. 12. 2024, 30.—31. 12. 2024
Státní závěrečné zkoušky 13. 1. 2025—7. 2. 2025
Letní semestr v akademickém roce 2024/2025 10. 2. 2025—31. 8. 2025
Zápis předmětů na letní semestr od—do
3. a vyšší ročníky doktorského studia 21. 1. 2025 10:00 hod.— 24. 2. 2025
2. a vyšší ročníky navazujícího magisterského studia, 2. ročníky doktorského studia 21. 1. 2025 11:00 hod.— 24. 2. 2025
1. ročníky navazujícího magisterského a doktorského studia 21. 1. 2025 13:00 hod.— 24. 2. 2025
3. a vyšší ročníky bakalářského studia 23. 1. 2025 9:00 hod.— 24. 2. 2025
2. ročníky bakalářského studia 23. 1. 2025 11:00 hod.— 24. 2. 2025
1. ročníky bakalářského studia 23. 1. 2025 13:00 hod.— 24. 2. 2025
Výuka v letním semestru (13 výukových týdnů) 10. 2. 2025—9. 5. 2025
Akademický týden UP 17. 2. 2025—23. 2. 2025
Lhůta pro podání přihlášek ke studiu v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech (akreditovaných v českém i cizím jazyce) 1. 11. 2024—15. 3. 2025
Vyhlášení druhého kola přijímacího řízení 15. 4. 2025
Ukončení výuky – druhé ročníky navazujícího magisterského studia 17. 4. 2025
Ukončení výuky – třetí ročníky bakalářského studia 25. 4. 2025
Lhůta pro podání přihlášek ke studiu v doktorských studijních programech (akreditovaných v českém i cizím jazyce) 30. 4. 2025
Sportovní den UP 14. 5. 2025
Státní závěrečné zkoušky 5. 5. 2025—10. 6. 2025
Přijímací zkoušky – bakalářské a navazující magisterské studijní programy (akreditované v českém jazyce) 2. 6. 2025—13. 6. 2025
Přijímací zkoušky – bakalářské a navazující magisterské studijní programy (akreditované v cizím jazyce) 1. 4. 2025—31. 5. 2025
Přijímací zkoušky – doktorské studijní programy (akreditované v českém jazyce) 26. 5. 2025—20. 6. 2025
Přijímací zkoušky – doktorské studijní programy (akreditované v cizím jazyce) 1. 5. 2025—20. 6. 2025
Promoce 23. 6. 2025—26. 6. 2025
Hlavní prázdniny 1. 7. 2025—31. 8. 2025
Lhůta pro podání přihlášek ve druhém kole přijímacího řízení 15. 4. 2025—11. 7. 2025
Státní závěrečné zkoušky 11. 8. 2025—5. 9. 2025
Mezní termín pro splnění studijních povinností za akademický rok 2024/2025 5. 9. 2025

Zápis ke studiu v akademickém roce 2024/2025

Zápis ke studiu bude probíhat korespondenčně.

Veškeré informace k zápisu získáte po přihlášení v elektronické přihlášce, záložce Dokumenty.
Uchazeči 2. kola obdrží informace koncem července.

Prezentaci k zápisu naleznete zde.

V současné době nejsou k dispozici žádné další informace.

Promoce

Promoce absolventů bakalářských a navazujících magisterských studijních programů přírodovědecké fakulty se uskuteční ve dnech 24. až 26. června 2024 v aule Přírodovědecké fakulty UP, tř. 17. listopadu 1192/12, Olomouc
(2. podlaží).

Informace pro absolventy

Za výdaje související s promocemi se vybírá poplatek ve výši 700 Kč. Poplatek lze uhradit složenkou nebo bankovním převodem. Doklad o zaplacení poplatku pošlete, prosím, naskenovaný e-mailem své studijní referentce nejpozději
do 17. června 2024.

Údaje pro platbu: 
číslo účtu 19-1096330227
kód banky 0100
variabilní symbol 99310031
částka 700 Kč
Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno, příjmení a účel platby "promoce".

Organizační pokyny

Dostavte se, prosím, nejméně 30 minut před stanoveným začátkem (harmonogram je zveřejněn níže) ve společenském oděvu včetně společenské obuvi do učebny č. 2.006, kde Vám budou dány pokyny k průběhu slavnostního promočního aktu a kde bude probíhat evidence převzetí diplomu.

Harmonogram promočních aktů

24. června 2024 – navazující magisterské studijní programy

9.00 Aplikovaná matematika, Informatika – spec. Obecná informatika, Aplikovaná informatika – spec. Vývoj software, Aplikovaná informatika – spec. Počítačové systémy a technologie, Ochrana a tvorba krajiny, Ekologie a ochrana životního prostředí, Geoinformatika a kartografie
10.00 Mezinárodní rozvojová a environmentální studia, Optometrie
11.00 Molekulární a buněčná biologie, Analytická chemie
12.00 Experimentální biologie, Aplikovaná fyzika, Digitální a přístrojová optika, Nanotechnologie, Optika a optoelektronika, Fyzikální chemie
13.00 Biochemie, Botanika, Fytopatologie, Hydrobiologie 
14.00 dvouoborové učitelské studium

25. června 2024 – navazující magisterské studijní programy

9.00 Geografie a regionální rozvoj, Environmentální geologie, Bioorganická chemie a chemická biologie, Organická chemie, Anorganická a bioanorganická chemie – spec. Anorganické materiály, Anorganická a bioanorganická chemie – spec. Bioanorganická chemie
10.00 Biotechnologie a genové inženýrství, Nanomateriálová chemie

25. června 2024 – bakalářské studijní programy

11.00 Biochemie, Biotechnologie a genové inženýrství, Biorganická chemie a chemická biologie, Aplikovaná informatika (kombinované studium), Informační technologie (kombinované studium)
12.00 Mezinárodní rozvojová a environmentální studia, Mezinárodní rozvojová studia, Environmentální studia a udržitelný rozvoj, Environmentální rizika a udržitelný rozvoj, Aplikovaná fyzika
13.00 dvouoborové studium: BEVma-GEmi, BEVma-CHmi, BEVma-Zmi, BIma-CHmi, BIma-RFmi, BIma-Zmi, BI-Z, Fma-CHmi, CHma-AJmi, CHma-BEVmi, CHma-Fmi, Mma-DGmi, Mma-Fmi, Mma-HImi,  Mma-RFmi, Zma-AFmi,  Zma-BEVmi
14.00 dvouoborové studium: Mma-Zmi, Zma-BImi, Zma-ČJLmi, Zma-FFmi, Zma-HImi, Zmi-HIVmi, Zma-Mmi, Zma-MVmi, Zma-SVmi, Zma-ŠFmi, Zma-TEVmi, Zma-VZmi, Mma-AFmi

26. června 2024 – bakalářské studijní programy

9.00 Chemie, Nanomateriálová chemie, Chemie – analytik specialista, Aplikovaná chemie, Bioanorganická chemie 
10.00 Optometrie, Optika a optoelektronika, Obecná fyzika a matematická fyzika
11.00 Informatika – spec. Obecná informatika, Informatika – spec. Programování a vývoj software, Aplikovaná informatika (prezenční studium), Informační technologie (prezenční studium), Matematika, Aplikovaná statistika, Aplikovaná matematika – spec. Data Science, Aplikovaná matematika – spec. Matematika v ekonomické praxi, Matematika ekonomie se zaměřením na bankovnictví/pojišťovnictví
12.00 Molekulární a buněčná biologie, Environmentální geologie
13.00 Geografie, Geoinformatika a kartografie, Ekologie a ochrana životního prostředí
14.00 Experimentální biologie, Biologie a ekologie, Bioinformatika

 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)