Důležité termíny

Harmonogram akademického roku 2020/2021

Akce akademického roku Termín
Akademický rok 2020/2021 1. 9. 2020—31. 8. 2021
Mezní termín pro splnění studijních povinností za akademický rok 2019/2020 15. 9. 2020
Zápis ke studiu 1. ročníků bakalářského studia 24. 8. 2020—27. 8. 2020
Zápis ke studiu 1. ročníků navazujícího magisterského a doktorského studia 28. 8. 2020
Odvolací řízení o rozhodnutích o nepřijetí ke studiu, proti nimž nepřijatí uchazeči podali v zákonné lhůtě odvolání 31. 8. 2020 —30. 9. 2020
Konec přijímacího řízení zahájeného v akademickém roce 2019/2020 (pro studium v akademickém roce 2020/2021) 1. 10. 2020
Fakulta na své úřední desce zveřejní zprávu o průběhu příjímacího řízení zahájeného v akademickém roce 2019/2020 (pro studium v akademickém roce 2020/2021) 16. 10. 2020
Zimní semestr v akademickém roce 2020/2021 1. 9. 2020—14. 2. 2021

Zápis předmětů na zimní semestr
Bakalářské studium:
1. ročník: 2. 9. 2020 (9:00)—28. 9. 2020
2. ročník: 9. 7. 2020 (11:00)—28. 9. 2020
3. ročník: 9. 7. 2020 (9:00)—28. 9. 2020
Navazující magisterské studium:
1. ročník: 8. 9. 2020 (9:00)—28. 9. 2020
2. ročník: 8. 7. 2020 (13:00)—28. 9. 2020
Doktorské studium:
1. ročník: 8. 9. 2020 (9:00)—28. 9. 2020
2. ročník: 8. 7. 2020 (13:00)—28. 9. 2020
3. a vyšší ročník: 8. 7. 2020 (13:00)—28. 9. 2020

Výuka v zimním semestru (13 výukových týdnů) 21. 9. 2020—18. 12. 2020
Imatrikulace – 1. ročníky bakalářských studijních programů 7. 10. 2020—8. 10. 2020
Zpřístupnění aktualizované elektronické přihlášky ke studiu od 1. 11. 2020
Promoce absolventů bakalářských a navazujících magisterských studijních programů, absolventů rigorózního řízení 6.—8. 11. 2020
Dny otevřených dveří 4. 12. 2020 (8—14 hod.)
16. 1. 2021 (9—14 hod.)
Rektorské volno 31. 12. 2020
Státní závěrečné zkoušky 11. 1. 2021—12. 2. 2021
Letní semestr v akademickém roce 2020/2021 15. 2. 2021—31. 8. 2021
Zápis předmětů na letní semestr
Bakalářské studium:
1. ročník: 21. 1. 2021 (13:00)—22. 2. 2021
2. ročník: 21. 1. 2021 (11:00)—22. 2. 2021
3. ročník: 21. 1. 2021 (9:00)—22. 2. 2021
Navazující magisterské studium:
1. ročník: 19. 1. 2021 (13:00)—22. 2. 2021
2. ročník: 19. 1. 2021 (11:00)—22. 2. 2021
Doktorské studium
1. ročník: 19. 1. 2021 (13:00)—22. 2. 2021
2. ročník: 19. 1. 2021 (11:00)—22. 2. 2021
3. a vyšší ročník: 19. 1. 2021 (9:00)—22. 2. 2021
Výuka v letním semestru (13 výukových týdnů) 15. 2. 2021—14. 5. 2021
Akademický týden UP 15. 2. 2021—21. 2. 2021
Lhůta pro podání přihlášek ke studiu v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech do 15. 3. 2021
Vyhlášení druhého kola přijímacího řízení 15. 4. 2021
Ukončení výuky – druhé ročníky navazujícího magisterského studia 23. 4. 2021
Ukončení výuky – třetí ročníky bakalářského studia 30. 4. 2021
Lhůta pro podání přihlášek ke studiu v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech akreditovaných v cizím jazyce do 30. 4. 2021
Lhůta pro podání přihlášek ke studiu v doktorských studijních programech do 30. 4. 2021
Sportovní dny UP 28. 9. 2020
12. 5. 2021
(rektorské volno)
Státní závěrečné zkoušky 10. 5. 2021—11. 6. 2021
Přijímací zkoušky – bakalářské a navazující magisterské studijní programy 31. 5. 2021—11. 6. 2021
Přijímací zkoušky – doktorské studijní programy 31. 5. 2021—18. 6. 2021
Promoce absolventů bakalářských a navazujících magisterských programů, absolventů rigorózního řízení 28. 6. 2021—1. 7. 2021
Hlavní prázdniny 1. 7. 2021—31. 8. 2021
Lhůta pro podání přihlášek ve druhém kole přijímacího řízení do 15. 7. 2021
Státní závěrečné zkoušky 16. 8. 2021—27. 8. 2021
Mezní termín pro splnění studijních povinností za akademický rok 2020/2021 6. 9. 2021

Harmonogram akademického roku 2021/2022

Akademický rok 2021/2022 1. 9. 2021—31. 8. 2022
Mezní termín pro splnění studijních povinností za akademický rok 2020/2021 6. 9. 2021
Zápis ke studiu 1. ročníků bakalářského studia 30. 8. 2021—2. 9. 2021
Zápis ke studiu 1. ročníků navazujícího magisterského studia a doktorského studia 3. 9. 2021
Odvolací řízení o rozhodnutích o nepřijetí ke studiu, proti nimž nepřijatí uchazeči podali v zákonné lhůtě odvolání 31. 8. 2021—30. 9. 2021
Konec přijímacího řízení zahájeného v AR 2021/2022 (pro studium v AR 2021/2022) 1. 10. 2021
Fakulta na své úřední desce zveřejní zprávu o průběhu příjímacího řízení zahájeného v AR 2020/2021 (pro studium v AR 2021/2022) 16. 10. 2021
Zimní semestr v akademickém roce 2021/2022 1. 9. 2021—13. 2. 2022
Zápis předmětů na zimní semestr  
2. a vyšší ročníky navazujícího magisterského a 2. a vyšší ročníky doktorského studia 14. 7. 2021, 13:00 hod.—27. 9. 2021
1. ročníky navazujícího magisterského a doktorského studia 7. 9. 2021, 9:00 hod.—27. 9. 2021
3. a vyšší ročníky bakalářského studia 15. 7. 2021, 9:00 hod.—27. 9. 2021
2. ročníky bakalářského studia 15. 7. 2021, 11:00 hod.—27. 9. 2021
1. ročníky bakalářského studia 3. 9. 2021, 9:00 hod.—27. 9. 2021
Výuka v zimním semestru (13 výukových týdnů) 20. 9. 2021—17. 12. 2021
Imatrikulace – 1. ročníky bakalářských studijních programů 6. 10. 2021—7. 10. 2021
Zpřístupnění aktualizované elektronické přihlášky ke studiu od 1. 11. 2021
Promoce 5. 11. 2021—6. 11. 2021
Dny otevřených dveří 3. 12. 2021 (8—14 hod.)
15. 1. 2022 (9—14 hod.)
Rektorské volno 31. 12. 2021
Státní závěrečné zkoušky 10. 1. 2022—11. 2. 2022
Letní semestr v akademickém roce 2021/2022 14. 2. 2022—31. 8. 2022
Zápis předmětů na letní semestr  
3. a vyšší ročníky doktorského studia 18. 1. 2022, 9:00 hod.—21. 2. 2022
2. a vyšší ročníky navazujícího magisterského studia, 2. ročníky doktorského studia 18. 1. 2022, 11:00 hod.—21. 2. 2022
1. ročníky navazujícího magisterského a doktorského studia 18. 1. 2022, 13:00 hod.—21. 2. 2022
3. a vyšší ročníky bakalářského studia 20. 1. 2022, 9:00 hod.—21. 2. 2022
2. ročníky bakalářského studia 20. 1. 2022, 11:00 hod.—21. 2. 2022
1. ročníky bakalářského studia 20. 1. 2022, 13:00 hod.—21. 2. 2022
Výuka v letním semestru (13 výukových týdnů) 14. 2. 2022—13. 5. 2022
Akademický týden UP 14. 2. 2022—20. 2. 2022
Lhůta pro podání přihlášek ke studiu v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech do 15. 3. 2022
Vyhlášení druhého kola přijímacího řízení 15. 4. 2022
Ukončení výuky – druhé ročníky navazujícího magisterského studia 22. 4. 2022
Ukončení výuky – třetí ročníky bakalářského studia 29. 4. 2022
Lhůta pro podání přihlášek ke studiu ve studijních programech akreditovaných v cizím jazyce do 30. 4. 2022
Lhůta pro podání přihlášek ke studiu v doktorských studijních programech do 30. 4. 2022
Sportovní dny UP 28. 9. 2021, 11. 5. 2022
(rekt. volno)
Státní závěrečné zkoušky 9. 5. 2022—10. 6. 2022
Přijímací zkoušky – bakalářské a navazující magisterské studijní programy 30. 5. 2022—10. 6. 2022
Přijímací zkoušky – doktorské studijní programy 30. 5. 2022—24. 6. 2022
Promoce 27. 6. 2022—1. 7. 2022
Hlavní prázdniny 1. 7. 2022—31. 8. 2022
Lhůta pro podání přihlášek ve druhém kole přijímacího řízení do 15. 7. 2022
Státní závěrečné zkoušky 15. 8. 2022—26. 8. 2022
Mezní termín pro splnění studijních povinností za akademický rok 2021/2022 5. 9. 2022

Promoce

Prozatímní termín promocí (pokud to dovolí epidemická situace) je 12.—16. července 2021. Uchazeče včas uvědomíme.
Pokud si chcete diplom vyzvednout, je nutné se domluvit e-mailem se svou studijní referentkou.

Zápis ke studiu v akademickém roce 2021/2022

Zápisy ke studiu se konají pro bakalářské studium od 30. 8. do 2. 9. 2021
a pro navazující magisterské studium dne 3. 9. 2021.

  • Potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu:

U bakalářských programů Molekulární a buněčná biologie, Experimentální biologie, Biochemie, Bioorganická chemie a chemická biologie, Chemie, Chemie – analytik specialista, Aplikovaná chemie, Nanomateriálová chemie, Bioanorganická chemie, Chemie pro vzdělávání a Biologie pro vzdělávání vyžadujeme potvrzení od lékaře (zdravotní způsobilost ke studiu), a to na předepsaném formuláři (ke stažení zde). Potvrzení noste až k zápisu, nezasílejte spolu s přihláškou.

  • Zápis ke studiu v zastoupení:

Nemůžete-li se z vážných důvodů k zápisu dostavit, můžete být zapsán/a v zastoupení na základě úředně ověřené plné moci. Její vzor naleznete zde .

Další podrobnosti připravujeme.