Důležité termíny

Harmonogram akademického roku 2018/2019

Akce akademického rokuTermín
Splnění studijních povinností za akademický rok 2017/2018do 6. 9. 2018
Akademický rok 2018/20191. 9. 2018—31. 8. 2019
Zápis ke studiu 1. ročníků bakalářského studia27. 8.—30. 8. 2018
Zápis ke studiu 1. ročníků navazujícího magisterského studia31. 8. 2018
Zápis ke studiu 1. ročníků doktorského studia5. 9. 2018
Zimní semestr v akademickém roce 2018/20191. 9. 2018—10. 2. 2019
Zápis předmětů na zimní semestrBakalářské studium:
1. ročník: 4. 9. 2018 (8:00)—23. 9. 2018
2. ročník: 12. 7. 2018 (11:00)—23. 9. 2018
3. ročník: 12. 7. 2018 (8:00)—23. 9. 2018
Navazující magisterské studium:
1. ročník: 7. 9. 2018 (9:00)—23. 9. 2018
2. ročník 10. 7. 2018 (14:00)—23. 9. 2018
Doktorské studium:
1. ročník: 7. 9. 2018 (9:00)—23. 9. 2018
2. ročník 10. 7. 2018 (14:00)—23. 9. 2018
3. a 4. ročník: 10. 7. 2018 (8:00)—23. 9. 2018
Výuka v zimním semestru (13 výukových týdnů)17. 9.—16. 12. 2018
Gaudeamus Nitra26. 9.—27. 9. 2018
Imatrikulace – 1. ročníky bakalářských studijních programů3. 10.—5. 10. 2018
Konec přijímacího řízení zahájeného v AR 2017/2018 (pro studium v AR 2018/2019)4. 10. 2018
Zveřejnění zprávy o průběhu přijímacího řízení19. 10. 2018
Zpřístupnění aktualizované elektronické přihlášky ke studiu pro uchazeče o studium na univerzitních webových stránkáchod 1. 11. 2018
Gaudeamus Brno23. 10.—26. 10. 2018
Promoce absolventů bakalářských a navazujících magisterských studijních programů, absolventů rigorózního řízení9. 11.—10. 11. 2018
Den otevřených dveří7. 12. 2018
19. 1. 2019
Zkouškové období17. 12. 2018—10. 2. 2019
Rektorské volno31. 12. 2018
Státní závěrečné zkoušky14. 1.—8. 2. 2019
Gaudeamus Praha22. 1.—24. 1. 2019
Letní semestr v akademickém roce 2018/201911. 2. 2019—31. 8. 2019
Zápis předmětů na letní semestrBakalářské studium:
1. ročník: 17. 1. 2019 (14:00)—17. 2. 2019
2. ročník: 17. 1. 2019 (11:00)—17. 2. 2019
3. ročník: 17. 1. 2019 (8:00)—17. 2. 2019
Navazující magisterské studium:
1. ročník: 15. 1. 2019 (14:00)—17. 2. 2019
2. ročník: 15. 1. 2019 (11:00)—17. 2. 2019
Doktorské studium:
1. ročník: 15. 1. 2019 (14:00)—17. 2. 2019
2. ročník: 15. 1. 2019 (11:00)—17. 2. 2019
3. a 4. ročník: 15. 1. 2019 (8:00)—17. 2. 2019
Výuka v letním semestru (13 výukových týdnů)11. 2.12. 5. 2019
Akademický týden UP18. 2.24. 2. 2019
Lhůta pro podání přihlášek ke studiu v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech akreditovaných v českém jazyce pro akademický rok 2019/2020do 28. 2. 2019
Vyhlášení druhého kola přijímacího řízení u oborů s nenaplněnou kapacitou pro akademický rok 2019/202015. 4. 2019
Ukončení výuky – druhé ročníky navazujícího magisterského studia18. 4. 2019
Ukončení výuky – třetí ročníky bakalářského studia26. 4. 2019
Lhůta pro podání přihlášek ke studiu v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech akreditovaných v cizím jazyce pro akademický rok 2019/2020do 30. 4. 2019
Lhůta pro podání přihlášek ke studiu v doktorských studijních programech pro akademický rok 2019/2020do 30. 4. 2019
Sportovní den UP (rektorské volno)15. 5. 2019
Zkouškové období13. 5.30. 6. 2019
Státní závěrečné zkoušky13. 5.14. 6. 2019
Přijímací zkoušky – bakalářské a navazující magisterské studijní programy3. 6.14. 6. 2019
Přijímací zkoušky – doktorské studijní programy

3. 6.21. 6. 2019

Promoce absolventů bakalářských a navazujících magisterských programů, absolventů rigorózního řízení24. 6.28. 6. 2019
Hlavní prázdniny1. 7.31. 8. 2019
Lhůta pro podání přihlášek ve druhém kole přijímacího řízení15. 7. 2019
Státní závěrečné zkoušky19. 8.30. 8. 2019
Mezní termín pro splnění studijních povinností za akademický rok 2018/20195. 9. 2019