Důležité termíny

Harmonogram akademického roku 2020/2021

Akce akademického roku Termín
Akademický rok 2020/2021 1. 9. 2020—31. 8. 2021
Mezní termín pro splnění studijních povinností za akademický rok 2019/2020 15. 9. 2020
Zápis ke studiu 1. ročníků bakalářského studia 24. 8. 2020—27. 8. 2020
Zápis ke studiu 1. ročníků navazujícího magisterského a doktorského studia 28. 8. 2020
Odvolací řízení o rozhodnutích o nepřijetí ke studiu, proti nimž nepřijatí uchazeči podali v zákonné lhůtě odvolání 31. 8. 2020 —30. 9. 2020
Konec přijímacího řízení zahájeného v akademickém roce 2019/2020 (pro studium v akademickém roce 2020/2021) 1. 10. 2020
Fakulta na své úřední desce zveřejní zprávu o průběhu příjímacího řízení zahájeného v akademickém roce 2019/2020 (pro studium v akademickém roce 2020/2021) 16. 10. 2020
Zimní semestr v akademickém roce 2020/2021 1. 9. 2020—14. 2. 2021

Zápis předmětů na zimní semestr
Bakalářské studium:
1. ročník: 2. 9. 2020 (9:00)—28. 9. 2020
2. ročník: 9. 7. 2020 (11:00)—28. 9. 2020
3. ročník: 9. 7. 2020 (9:00)—28. 9. 2020
Navazující magisterské studium:
1. ročník: 8. 9. 2020 (9:00)—28. 9. 2020
2. ročník: 8. 7. 2020 (13:00)—28. 9. 2020
Doktorské studium:
1. ročník: 8. 9. 2020 (9:00)—28. 9. 2020
2. ročník: 8. 7. 2020 (13:00)—28. 9. 2020
3. a vyšší ročník: 8. 7. 2020 (13:00)—28. 9. 2020

Výuka v zimním semestru (13 výukových týdnů) 21. 9. 2020—18. 12. 2020
Imatrikulace – 1. ročníky bakalářských studijních programů 7. 10. 2020—8. 10. 2020
Zpřístupnění aktualizované elektronické přihlášky ke studiu od 1. 11. 2020
Promoce absolventů bakalářských a navazujících magisterských studijních programů, absolventů rigorózního řízení 6.—8. 11. 2020
Dny otevřených dveří 4. 12. 2020 (8—14 hod.)
16. 1. 2021 (9—14 hod.)
Rektorské volno 31. 12. 2020
Státní závěrečné zkoušky 11. 1. 2021—12. 2. 2021
Letní semestr v akademickém roce 2020/2021 15. 2. 2021—31. 8. 2021
Zápis předmětů na letní semestr
Bakalářské studium:
1. ročník: 21. 1. 2021 (13:00)—22. 2. 2021
2. ročník: 21. 1. 2021 (11:00)—22. 2. 2021
3. ročník: 21. 1. 2021 (9:00)—22. 2. 2021
Navazující magisterské studium:
1. ročník: 19. 1. 2021 (13:00)—22. 2. 2021
2. ročník: 19. 1. 2021 (11:00)—22. 2. 2021
Doktorské studium
1. ročník: 19. 1. 2021 (13:00)—22. 2. 2021
2. ročník: 19. 1. 2021 (11:00)—22. 2. 2021
3. a vyšší ročník: 19. 1. 2021 (9:00)—22. 2. 2021
Výuka v letním semestru (13 výukových týdnů) 15. 2. 2021—14. 5. 2021
Akademický týden UP 15. 2. 2021—21. 2. 2021
Lhůta pro podání přihlášek ke studiu v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech do 15. 3. 2021
Vyhlášení druhého kola přijímacího řízení 15. 4. 2021
Ukončení výuky – druhé ročníky navazujícího magisterského studia 23. 4. 2021
Ukončení výuky – třetí ročníky bakalářského studia 30. 4. 2021
Lhůta pro podání přihlášek ke studiu v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech akreditovaných v cizím jazyce do 30. 4. 2021
Lhůta pro podání přihlášek ke studiu v doktorských studijních programech do 30. 4. 2021
Sportovní dny UP 28. 9. 2020
12. 5. 2021
(rektorské volno)
Státní závěrečné zkoušky 10. 5. 2021—11. 6. 2021
Přijímací zkoušky – bakalářské a navazující magisterské studijní programy 31. 5. 2021—11. 6. 2021
Přijímací zkoušky – doktorské studijní programy 31. 5. 2021—18. 6. 2021
Promoce absolventů bakalářských a navazujících magisterských programů, absolventů rigorózního řízení 28. 6. 2021—1. 7. 2021
Hlavní prázdniny 1. 7. 2021—31. 8. 2021
Lhůta pro podání přihlášek ve druhém kole přijímacího řízení do 15. 7. 2021
Státní závěrečné zkoušky 16. 8. 2021—27. 8. 2021
Mezní termín pro splnění studijních povinností za akademický rok 2020/2021 6. 9. 2021

Harmonogram akademického roku 2021/2022

Akademický rok 2021/2022 1. 9. 2021—31. 8. 2022
Mezní termín pro splnění studijních povinností za akademický rok 2020/2021 6. 9. 2021
Zápis ke studiu 1. ročníků bakalářského studia 30. 8. 2021—2. 9. 2021
Zápis ke studiu 1. ročníků navazujícího magisterského studia a doktorského studia 3. 9. 2021
Odvolací řízení o rozhodnutích o nepřijetí ke studiu, proti nimž nepřijatí uchazeči podali v zákonné lhůtě odvolání 31. 8. 2021—30. 9. 2021
Konec přijímacího řízení zahájeného v AR 2021/2022 (pro studium v AR 2021/2022) 1. 10. 2021
Fakulta na své úřední desce zveřejní zprávu o průběhu příjímacího řízení zahájeného v AR 2020/2021 (pro studium v AR 2021/2022) 16. 10. 2021
Zimní semestr v akademickém roce 2021/2022 1. 9. 2021—13. 2. 2022
Zápis předmětů na zimní semestr  
2. a vyšší ročníky navazujícího magisterského a 2. a vyšší ročníky doktorského studia 14. 7. 2021, 13:00 hod.—27. 9. 2021
1. ročníky navazujícího magisterského a doktorského studia 7. 9. 2021, 9:00 hod.—27. 9. 2021
3. a vyšší ročníky bakalářského studia 15. 7. 2021, 9:00 hod.—27. 9. 2021
2. ročníky bakalářského studia 15. 7. 2021, 11:00 hod.—27. 9. 2021
1. ročníky bakalářského studia 3. 9. 2021, 9:00 hod.—27. 9. 2021
Výuka v zimním semestru (13 výukových týdnů) 20. 9. 2021—17. 12. 2021
Imatrikulace – 1. ročníky bakalářských studijních programů 6. 10. 2021—7. 10. 2021
Zpřístupnění aktualizované elektronické přihlášky ke studiu od 1. 11. 2021
Promoce 5. 11. 2021—6. 11. 2021
Dny otevřených dveří 3. 12. 2021 (8—14 hod.)
15. 1. 2022 (9—14 hod.)
Rektorské volno 31. 12. 2021
Státní závěrečné zkoušky 10. 1. 2022—11. 2. 2022
Letní semestr v akademickém roce 2021/2022 14. 2. 2022—31. 8. 2022
Zápis předmětů na letní semestr  
3. a vyšší ročníky doktorského studia 18. 1. 2022, 9:00 hod.—21. 2. 2022
2. a vyšší ročníky navazujícího magisterského studia, 2. ročníky doktorského studia 18. 1. 2022, 11:00 hod.—21. 2. 2022
1. ročníky navazujícího magisterského a doktorského studia 18. 1. 2022, 13:00 hod.—21. 2. 2022
3. a vyšší ročníky bakalářského studia 20. 1. 2022, 9:00 hod.—21. 2. 2022
2. ročníky bakalářského studia 20. 1. 2022, 11:00 hod.—21. 2. 2022
1. ročníky bakalářského studia 20. 1. 2022, 13:00 hod.—21. 2. 2022
Výuka v letním semestru (13 výukových týdnů) 14. 2. 2022—13. 5. 2022
Akademický týden UP 14. 2. 2022—20. 2. 2022
Lhůta pro podání přihlášek ke studiu v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech do 15. 3. 2022
Vyhlášení druhého kola přijímacího řízení 15. 4. 2022
Ukončení výuky – druhé ročníky navazujícího magisterského studia 22. 4. 2022
Ukončení výuky – třetí ročníky bakalářského studia 29. 4. 2022
Lhůta pro podání přihlášek ke studiu ve studijních programech akreditovaných v cizím jazyce do 30. 4. 2022
Lhůta pro podání přihlášek ke studiu v doktorských studijních programech do 30. 4. 2022
Sportovní dny UP 28. 9. 2021, 11. 5. 2022
(rekt. volno)
Státní závěrečné zkoušky 9. 5. 2022—10. 6. 2022
Přijímací zkoušky – bakalářské a navazující magisterské studijní programy 30. 5. 2022—10. 6. 2022
Přijímací zkoušky – doktorské studijní programy 30. 5. 2022—24. 6. 2022
Promoce 27. 6. 2022—1. 7. 2022
Hlavní prázdniny 1. 7. 2022—31. 8. 2022
Lhůta pro podání přihlášek ve druhém kole přijímacího řízení do 15. 7. 2022
Státní závěrečné zkoušky 15. 8. 2022—26. 8. 2022
Mezní termín pro splnění studijních povinností za akademický rok 2021/2022 5. 9. 2022

Promoce

Nejbližší promoce absolventů bakalářských a navazujících studijních programů se uskuteční v listopadu tohoto roku.

Momentálně nejsou k dispozici žádné další informace.

Zápis ke studiu v akademickém roce 2021/2022

Zápisy ke studiu se konají
pro bakalářské studium od 30. srpna do 2. září 2021,
pro navazující magisterské studium dne 3. září 2021,
pro doktorské studium dne 6. září 2021.

Nemůžete-li se z vážných důvodů k zápisu dostavit, můžete být zapsán/a v zastoupení na základě úředně ověřené plné moci. Její vzor naleznete zde .

Zápis ke studiu bakalářských studijních programů

Řádný zápis ke studiu bude probíhat v hlavní budově Přírodovědecké fakulty, 17. listopadu 12, Olomouc, podle následujícího harmonogramu:

30. srpna 2021 v 9.00 hodin

učebna č. 2001 Biologie a environmentální výchova pro vzdělávání maior, Deskriptivní geometrie pro vzdělávání maior, Fyzika pro vzdělávání maior, Geologie a ochrana životního prostředí pro vzdělávání maior, Chemie pro vzdělávání maior , Matematika pro vzdělávání maior
učebna č. 3003 Aplikovaná fyzika, Biofyzika (specializace Obecná biofyzika, Molekulární biofyzika), Nanotechnologie, Obecná fyzika a matematická fyzika, Optika a optoelektronika
učebna č. 3005 Aplikovaná matematika (všechny specializace), Matematika
učebna č. 5006 Biochemie
učebna č. 5007 Environmentální geologie, Geografie (jednooborová neučitelská – prezenční a kombinovaná)

31. srpna 2021 v 9.00 hod.

učebna č. 3003 Bioinformatika, Biotechnologie a genové inženýrství
učebna č. 3005 sdružené studium mezifakultní (prezenční a kombinované) s Pedagogickou a Filozofickou fakultou UPOL
učebna č. 5007 Informatika pro vzdělávání maior, Ekologie a ochrana životního prostředí
učebna č. 5008 Digitální a přístrojová optika, Přístrojová a počítačová fyzika, Chemie – analytik specialista

1. září 2021 v 9.00 hodin

učebna č. 2001 Geoinformatika a kartografie, Mezinárodní rozvojová a environmentální studia
učebna č. 2005 Experimentální biologie (obě specializace), Biologie a ekologie
učebna č. 3003 Informační technologie – kombinované studium
učebna č. 3005 Informatika
učebna č. 5007 Bioanorganická chemie, Nanomateriálová chemie, Chemie

2. září 2021 v 9.00 hodin

učebna č. 2001

sdružené studium (prezenční a kombinované) vyjma mezifakultního v programech: Biologie pro vzdělávání maior, Geografie pro vzdělávání maior
učebna č. 2005 Molekulární a buněčná biologie, Optometrie
učebna č. 3005 Aplikovaná chemie, Bioorganická chemie a chemická biologie
učebna č. 5007 Informační technologie – prezenční studium

K zápisu si, prosím, přineste:

 • ověřenou kopii maturitního vysvědčení (stačí ověřené SŠ), uchazeči, kteří již kopii maturitního vysvědčení dodali se zkrácenou verzí e-přihlášky, prosím, aby si s sebou přinesli originál maturitního vysvědčení
 • ověřené kopie maturitních vysvědčení prosím neposílejte poštou, ale přineste s sebou až k řádnému zápisu
 • pokud absolvujete maturitní zkoušku v podzimním termínu a nemáte ještě maturitní vysvědčení, přijďte i tak na zápis v řádném termínu
 • cizinci (mimo SR) dodají doklad o nostrifikaci zahraničního vysvědčení
 • cizinci (mimo SR), kteří nevykonali maturitní zkoušku z českého nebo slovenského jazyka, popř. bakalářskou zkoušku v českém či slovenském jazyce, a je jim prominuta přijímací zkouška, musí doložit dokument potvrzující znalost českého jazyka alespoň na úrovni B1, tj. mírně pokročilý (např. CCE, ECL) dle společného evropského referenčního rámce
 • cizinci (mimo SR): kompletní zdravotní pojištění (nejlépe u VZP)
 • občanský průkaz / cestovní pas
 • 1 fotografii
 • psací potřeby
 • potvrzení od lékaře (zdravotní způsobilost ke studiu), a to na předepsaném formuláři (ke stažení zde) u programů: Molekulární a buněčná biologie, Experimentální biologie, Biochemie, Bioorganická chemie a chemická biologie, Chemie, Chemie – analytik specialista, Aplikovaná chemie, Nanomateriálová chemie, Bioanorganická chemie, Chemie pro vzdělávání a Biologie pro vzdělávánÍ

Pokud ve stanoveném termínu bez omluvy neprovedete zápis, budeme mít za to, že o studium na naší fakultě již nemáte zájem.

Zápis ke studiu navazujících magisterských studijních programů

Řádný zápis ke studiu bude probíhat 3. září 2021 v 9.00 hodin v hlavní budově Přírodovědecké fakulty UP, tř. 17. listopadu 12, Olomouc.
Pro ty, kteří budou skládat státní závěrečné zkoušky v srpnovém/zářijovém termínu, bude termín zápisu 16. září 2021.

Harmonogram zápisu

učebna č. 2001 Bioinformatika, Optometrie, Botanika, Hydrobiologie, Molekulární a buněčná biologie, Zoologie, Experimentální biologie, Experimentální biologie rostlin, Biochemie, Biotechnologie a genové inženýrství, Fytopatologie
učebna č. 2005 Geoinformatika a kartografie (prezenční a kombinovaná forma), Mezinárodní rozvojová a environmentální studia, Geografie a regionální rozvoj (prezenční a kombinovaná forma), Environmentální geologie
učebna č. 3003 Analytická chemie, Fyzikální chemie, Nanomateriálová chemie, Organická chemie, Anorganická a bioanorganická chemie (specializace Bioanorganická chemie, Anorganické materiály), Bioorganická chemie a chemická biologie, Aplikovaná fyzika, Biofyzika, Molekulární biofyzika, Digitální a přístrojová optika, Nanotechnologie, Obecná fyzika a matematická fyzika, Optika a optoelektronika
učebna č. 3005 sdružené studium Učitelství informatiky pro SŠ maior, Ochrana a tvorba krajiny, Ekologie a ochrana životního prostředí, Aplikovaná matematika, Diskrétní matematika, Informatika (specializace Obecná informatika, Umělá inteligence), Aplikovaná informatika (specializace Počítačové systémy a technologie, Vývoj software)
učebna č. 5007 sdružené studium navazující (dříve dvouoborové), jednooborové kombinované (Učitelství matematiky pro SŠ, Učitelství deskriptivní geometrie pro SŠ), kromě Učitelství informatiky pro SŠ maior

K zápisu si, prosím, přineste:

 • ověřenou kopii bakalářského diplomu (týká se studentů, kteří jsou z jiné fakulty a nezaslali ji se zkrácenou verzí e-přihlášky)
 • kopii Diploma Supplement doloží jen studenti z jiné VŠ
 • cizinci (mimo SR), kteří nevykonali maturitní zkoušku z českého nebo slovenského jazyka, popř. bakalářskou zkoušku v českém či slovenském jazyce, a je jim prominuta přijímací zkouška, musí doložit dokument potvrzující znalost českého jazyka alespoň na úrovni B1, tj. mírně pokročilý (např. CCE, ECL) dle společného evropského referenčního rámce
 • občanský průkaz
 • 1 fotografii
 • psací potřeby

Pokud ve stanoveném termínu bez omluvy neprovedete zápis, budeme mít za to, že o studium na naší fakultě již nemáte zájem.

Zápis ke studiu doktorských studijních programů

Řádný zápis ke studiu bude probíhat 6. září 2021 v 9.00 hodin v učebně 2005, v hlavní budově Přírodovědecké fakulty UP, tř. 17. listopadu 12, Olomouc.

K zápisu si, prosím, přineste:

 • ověřenou kopii magisterského diplomu včetně Diploma Supplement (týká se studentů, kteří jsou z jiné fakulty), popř. obyčejnou kopii magisterského diplomu (týká se studentů, kteří jsou z naší fakulty)
 • občanský průkaz
 • 1 fotografii
 • psací potřeby

Pokud ve stanoveném termínu bez omluvy neprovedete zápis, budeme mít za to, že o studium na naší fakultě již nemáte zájem.