Obor fyzika

Vědecko-pedagogická rada oboru

předseda: prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.

 • Katedra experimentální fyziky
  doc. RNDr. Libor Machala, Ph.D. – vedoucí katedry
  prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.
 • Katedra optiky
  prof. RNDr. Zdeněk Hradil, CSc.
  prof. RNDr. Zdeněk Bouchal, Dr.
  doc. Mgr. Jaromír Fiurášek, Ph.D. – vedoucí katedry
 • Společná laboratoř optiky PřF UP a fyzikálního ústavu AV ČR, v.v.i.
  doc. RNDr. Ondřej Haderka, Ph.D. – vedoucí katedry
  doc. RNDr. Jan Peřina, Ph.D., Jr.
 • Katedra biofyziky
  prof. RNDr. Petr Ilík, Ph.D. – vedoucí katedry
  doc. RNDr. Martin Kubala, Ph.D.