Actual projects

IGA UP

 • 2022-2023 IGA_PrF_2022_025 Studium úlohy genů, proteinů a metabolitů v klíčových vývojových procesech a stresových odpovědích rostlin a hmyzu (řešitelka Jana Sekaninová)

National Agency for Agricultural Research (NAZV)

 • 2018-2023 QK1910286, Efektivní postupy a strategie pro zvládání včelích chorob a udržitelný chov včelstev (spoluřešitel Jiří Danihlík)
 • 2022-2025 QK22010270, Optimalizace řízení individuální reprodukční výkonnosti dojeného skotu (spoluřešitel Jiří Bezdíček, katedra zoologie, Marek Petřivalský)

Mobility (MŠMT)

 • 2020-2022 8J20AT015, Identification and rapid diagnosis of pathogenesis related proteins in wine (řešitel Marek Šebela)

Norské fondy

 • 2021-2023 BeeClim: Úspěšné včelaření v době klimatické změny, SGS-4 REINE, 3201400004 (spoluřešitel Jiří Danihlík)
 • 2022-2024 „MOSPREMA: Predikce a management kalamitních stavů komárů pro zachování biodiverzity v lužních lesích“, Norské fondy - SFŽP ČR výzva RAGO (hlavní řešitel Jan Brus, katedra geoinformatiky, spoluřešitel Marek Petřivalský)

Finalised projects

Grant Agency of the Czech Republic (GA ČR)

 • 2003-2005: 522/03/0979 Organization of cytokinin dehydrogenase genes in cereals and mechanism of the catalytic reaction of cytokinin degradation. (Coordinator Ivo Frébort)
 • 2003-2005: 204/03/P103 Study of the "in vivo" expression of the genes responsible for degradation of cytokinins in plants of agricultural importance (Coordinator Petr Galuszka)
 • 2006-2008: 522/06/0022 Alternative pathway of cytokinin catabolism (coordinator Ivo Frébort)
 • 2006-2008: 522/06/0703 Physiological responses of plants with endogenously regulated cytokinin levels (coordinator Petr Galuszka)
 • 2008-2010: 522/08/P113 The role of FAD cofactor of cytokinin oxidase/ dehydrogenase in the mechanism of cytokinin breakdown (coordinator David Kopečný)
 • 2008-2011: 522/08/H003 Integration of doctoral studies in biochemistry, plant physiology and biophysics (coordinator Ivo Frébort)
 • 2008-2011: 522/08/0920 Effect of synthetic cytokinin analogues on plant hormone perception, metabolism and phenotypic alterations (coordinator Jitka Frébortová, researchers Petr Tarkowski and Petr Galuszka)
 • 2008-2012: 522/08/0555 Structure-functional characterization of oxidoreductases acting on nitrogenous regulatory compounds in plants (coordinator Marek Šebela, joint coordinator Michaela Wimmerová, Masaryk University Brno)
 • 2010-2012: P301/10/0883 Nephrotoxicity of cisplatin – role of the Na+/K+-ATPase (coordinator Martin Kubala - Laboratory of Biophysics, researchers Marek Šebela, David Kopečný, Martina Tylichová)
 • 2011-2013: PP501/11/1591 Structure-functional characterization of several plant aldehyde dehydrogenase families (coordinator David Kopečný, researchers Marek Šebela, Martina Tylichová) (převedeno na CRH)
 • 2010-2014: P501/10/1141 Tissue- and organelle-specific compartmentation of metabolism and cytokinin perception in maize (coordinator Petr Galuszka) (převedeno na CRH)
 • 2011-2013, GAP501/11/1591, Strukturně-funkční charakterizace vybraných rostlinných aldehyddehydrogenas; řešitel: Mgr. David Kopečný, Ph.D., CRH a Katedra biochemie, PřF UP; poskytovatel: GAČR
 • 2012-2015: P501/12/0590: Charakterizace procesů zapojených v indukci resistence rostlin na patogeny s využitím elicitinů se změněnou schopností vyvolávat obranné reakce (řešitel Lenka Luhová, spoluřešitel Jan Lochman, Masarykova Univerzita Brno)

Grant Agency of the Academy of Sciences of the Czech Republic (GAAV ČR)

 • 2009-2013: IAA601370901 Role of cytokinin breakdown in physiological responses of agricultural plants (coordinator Ivo Frébort) (převedeno na CRH

Research Plans, Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic

 • 1999-2003: MSM 153100010 Stress and pathological biology, biochemistry and bioenergetics of plants (coordinator Pavel Peč)
 • 2000-2003: MSM 153100013 Chemistry of physiologically active compounds: Analysis, synthesis and metabolism. (Coordinator Karel Lemr, Department of Analytical Chemistry, Palacky University, sub-coordinator Marek Sebela)
 • 2001-2003: MSM 153100008 New generation of drugs towards serious human illnesses with specific molecular mechanism of interaction (coordinator Miroslav Strnad, Laboratory of Plant Growth Regulators, Palacky University, sub-coordinator Ivo Frebort).
 • 2005-2011: MSM 6198959215 Variability of components and interactions in plant pathosystem and impact of environmental factors on their expression (coordinator Aleš Lebeda, investigator Lenka Luhová)
 • 2005-2011: MSM 6198959216 Modulation of signaling and regulatory pathways of normal and tumor cell (coordinator Miroslav Strnad, investigators Ivo Frébort a Marek Šebela)

IGA UP

 • 2010: Proteiny: klíčové molekuly biochemických procesů (řešitel Marek Šebela)
 • 2011: Studium proteinů zapojených do metabolismu cytokininů, odstraňování laktosy, biotypizace fytopatogenů a stresu rostlin (řešitel Petr Tarkowski)
 • 2012: Studium proteinů a enzymů zapojených do metabolismu aminoaldehydů, cytokininů a reaktivních forem dusíku a kyslíku, a využití imobilizovaných enzymů pro biotechnologické aplikace (řešitel Marek Petřivalský)
 • 2013: Studium proteinů metabolismu nukleotidů, cytokininů, reaktivních forem dusíku a kyslíku, imobilizovaných enzymů pro biotechnologické aplikace a proteinových složek humorální imunity včel (řešitel Marek Petřivalský)
 • 2014: Metabolismus signálních molekul: cytokininu a oxidu dusnatého a studium jejich role ve vybraných fyziologických procesech rostlin. (řešitel Petr Galuszka)
 • 2015: Studium metabolismu, modifikací a funkcí proteinů a peptidů jako důležitých modulátorů signálních drah a regulátorů vývoje rostlin, markerů poškození orgánů živočichů a biomolekul s antimikrobiální funkcí (řešitel Jiří Danihlík)

 • 2016: Studium glykoproteinů a enzymů metabolismu nukleotidů, strigonolaktonů, cytokininů, reaktivních forem dusíku a úlohy fytohormonů v odpovědi rostlin na stresové podmínky (řešitel Marek Petřivalský)
 • 2017: IGA_PrF_2017_016 Studium enzymů aldehyddehydrogenasy a S-nitrosoglutathionreduktasy, cytokininových  receptorů, strigolaktonů, ergoidních alkaloidů a  reaktivních forem kyslíku a dusíku a jejich vliv na  stresové odpovědi rostlin (řešitel Martina Kopečná)

 • 2018: IGA_PrF_2018_016 Studium enzymů aldehyddehydrogenasy a S-nitrosoglutathionreduktasy, cytokininových  receptorů, strigolaktonů, ergoidních alkaloidů a  reaktivních forem kyslíku a dusíku a jejich vliv na  stresové odpovědi rostlin (řešitel Ondřej Plíhal)
 • IGA_PrF_2019_022 Studium produkce a funkce enzymů a dalších biologicky aktivních látek v klíčových metabolických procesech rostlinných a živočišných systémů (řešitelka Jana Sekaninová)

FRUP

 • 2014: Inovace predmetu Laboratorní technika pro biochemiky (řešitel Tomáš Hluska)
 • 2014: Zavedení metod transformace eukaryotní bunky a alelické diskriminace do Laboratorního cvicení z molekulární biologie (řešitel Petr Galuszka)
 • 2015: Inovace předmětu Laboratorní cvičení z biochemie (KBC/BCHC) – Zavedení úloh pro analýzu biologicky aktivních látek. (řešitel Lucie Kubienová)

EU Structural Funds (OP VK)

 • 2009-2012 OP VK 2.3 CZ.1.07/2.3.00/09.0018 AescuLab - systematické laboratorní vzdělávání studentů a pracovníků VaV v oblasti Life Sciences s podporou e-learningu (coordinator Lenka Luhová) http://www.aesculab.upol.cz/
 • 2010-2013: OP VK CZ.1.07/2.2.00/15.0271 ImBio. E-learningová podpora praktické výuky biochemie a imunologie (řešitel Lenka Luhová) http://www.imbio.upol.cz/
 • 2010-2013: OP VK CZ.1.07/1.1.00/14.0016 Přírodní vědy v 21. Století. Vzdělávání středoškolských pedagogů a studentů středních škol jako nástroj ke zvyšování kvality výuky přírodovědných předmětů (řešitel Ludmila Zajoncová) http://www.priroda21.upol.cz/
 • 2011-2014: OP VK CZ.1.07/2.4.00/17.0007 BioLink. Podpora spolupráce mezi akademickou sférou a praxí v oblasti biochemických oborů (řešitel Marek Petřivalský) http://www.biolink.upol.cz/
 • 2012-2014: OP VK CZ.1.07/2.4.00/31.0133 BiochemNet. Vytvoření sítě pro podporu spolupráce biomedicínských pracovišť a zvýšení uplatnitelnosti absolventů biochemických oborů v praxi (řešitel Martin Mandl MU Brno, koordinátor partnera Lenka Luhová)
 • 2012-2015: OP VK CZ.1.07/2.2.00/28.0171 FytoChem. Mezioborová integrace výuky zaměřená na rostlinnou biochemii a fytopatologii (řešitel Michaela Sedlářová, spoluřešitel Lenka Luhová) http://www.fytochem.upol.cz/
 • 2012-2015, CZ.1.07/2.2.00/28.0184, OpVK projekt Biotrend (Inovace vzdělávání v chemii a biologii s ohledem na aktuální trendy v biomedicinálním výzkumu); řešitel: doc. RNDr. Miroslav Soural, Ph.D., Katedra organické chemie PřF UP; poskytovatel: MŠMT/EU (M. Šebela, J. Chalupová - členové týmu) http://biotrend.upol.cz/
 • 2012-2015, CZ.1.07/2.3.00/30.0004, OpVK projekt POSTUP (Podpora vytváření excelentních výzkumných týmů a intersektorální mobility na Univerzitě Palackého v Olomouci); řešitelka: prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc. LF UP; poskytovatel: MŠMT ČR/EU (M. Šebela – mentor, F. Dyčka - postdok) http://www.psup.cz/postup
 • 2012-2015, CZ.1.07/2.3.00/30.0041, OpVK projekt POSTUP 2 (Podpora vytváření excelentních výzkumných týmů a intersektorální mobility na Univerzitě Palackého v Olomouci II); řešitelka: prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc. LF UP; poskytovatel: MŠMT ČR/EU (P. Tarkowski – mentor, S. Ćavar - postdok) http://www.psup.cz/postup2

University Development Fund – FRVŠ

 • 2001: projekt 1536 Zavedení piezoelektrického biosenzoru do pokročilých cvičení z biochemie (Ludmila Zajoncová)
 • 2003: Multimediální učebnice předmětů "Biotechnologie" a "Bioenergetika" (Marek Petřivalský)
 • 2005: Pokročilé laboratorní cvičení z biochemie (Marek Šebela)
 • 2005: Speciální laboratoře pro výuku chemie a biochemie (Ivo Frébort)
 • 2005: Inovace předmětu Laboratorní technika pro biochemiky (Petr Galuszka)
 • 2006: Inovace předmětu “Laboratorní cvičení z biochemie” (Marek Petřivalský)
 • 2006: Inovace praktického cvičení z klinické biochemie (Ludmila Zajoncová)
 • 2008: Testování inhibitorů cyklin-dependentních kinas pomocí chemické a expresní proteomiky (Ivo Chamrád)
 • 2008: Lokalizace a kvantifikace produkce oxidu dusnatého u rostlin vystavených působení stresových faktorů (Jana Piterková)
 • 2009: Využití qPCR pro inovaci cvičení z molekulární biologie (Ivo Frébort)
 • 2009: Projekt 2595 Zavedení nového předmětu Experimentální metody studia stresové odpovědi rostlin (Marek Petřivalský)
 • 2009: Projekt 1501 Transformace rostlinného materiálu pomocí mikroprojektilového přenosu DNA a následná vizualizace chimerního proteinu (Mária Šmehilová)
 • 2010: Zavedení nových úloh do předmětu Experimentální metody z biochemie (Marek Petřivalský)
 • 2011: Inovace přístrojového vybavení pro vzdělávání (Petr Tarkowski)
 • 2011: Zavedení dvou nových úloh do předmětu Experimentální metody biochemie (Marek Petřivalský)
 • 2011: Zavedení nové úlohy kovalentní imobilizace trypsinu na magnetické nosiče do výuky experimentální metody biochemie (Michaela Pečová)
 • 2011: Zavedení nových úloh do experimentálního cvičení studentů oboru biochemie Studium nitrosoglutathionreduktasy v průběhu vývoje rostlin (Jana Šírová)
 • 2012: Inovace předmětu Experimentální metody studia stresové odpovědi rostlin (Marek Petřivalský)
 • 2012: Zavedení nové úlohy "Využití nativních a modifikovaných mikrobiálních buněk jako celobuněčných biokatalyzátorů" do výuky "Experimentální metody biochemie (Kristýna Pospíšková)
 • 2012: Zavedení nové úlohy Imunohistochemická detekce nitrosoglutathionu a nitrosoglutathionreduktasy a inovace úlohy Histochemická detekce reaktivních forem dusíku a kyslíku ve cvičení Experimentální metody studia obranné reakce (Jana Jahnová, Lucie Kubienová)

Research, development and innovation projects (KONTAKT aj.- MŠMT)

 • 2001-2004: CZE 01/023 Genetic and biochemical characterization of cytokinin oxidases (Coordinators Ivo Frebort & Thomas Schmuelling, Free University of Berlin, Germany)
 • 2002: KONTAKT ME 515 Defining the catalytic mechanism of cytokinin oxidase/dehydrogenase reactions (Coordinators Ivo Frebort, Jim English and Kristin Bilyeu, Missouri University)
 • 2002-2004: ME 516 Organization of the genes encoding copper amine oxidase in fungi (Coordinators Ivo Frebort and Osao Adachi, Yamaguchi University)
 • 2002-2005: 14 BI3 - Study of biochemical and physiological properties of plant amine oxidases and aldehyde oxidases (Coordinators Pavel Pec and Giovanni Floris, University of Cagliari)
 • 2002-2005: 14 BI6 - Investigation of physiological role of polyamine-catabolizing enzymes in barley and other crops (Coordinators Ivo Frebort and Riccardo Angelini, University Roma Tre)
 • 2002-2005: CZE 02/003 Conjugates of proteolytic enzymes in high throughput proteomics (Coordinators Marek Sebela & Andrej Shevchenko, Max Planck Institute of Molecular Cell Biology and Genomics, Dresden, Germany)
 • 2003-2005: 1K03007 Domains in amino acid sequence of plant cytokinin dehydrogenase essential for substrate specificity and functional conformation of the protein (Coordinator Ivo Frébort, key person Hana Popelková)
 • 2003-2005: KONTAKT ME 664 Conjugates of proteolytic enzymes in high throughput proteomics (Coordinator Marek Sebela)
 • 2004-2006: 1K04104 Genotyping of degraded DNA Sambucus nigra and Vitis vinifera (Coordinator Ivo Frébort, key person Jiří Drábek)
 • 2006-2007: CZ-9 Cereal plants with altered cytokinin content (coordinators Petr Galuszka and Anna Nadolska-Orczyk)
 • 2006-2008: ME 863 Investigation of fossils of Archeological Centre Olomouc by molecular genetics methods (Jiří Drábek)
 • 2006-2009: KONTAKT ME 861 Biochemical and structural comparison of two differentially targeted cytokinin dehydrogenase enzymes (coordinator Ivo Frébort)
 • 2008-2010: KONTAKT ME08048 The role of nitric oxide in signal pathways during plant development and stress responses (coordinator Marek Petřivalský)
 • 2009-2010: Project of collaboration Czech Republic – Hungary, KONTAKT MEB040906: Application of enzymes for accelerated assessment of food safety (coordinator Ivo Frebort, researcher Marek Šebela)
 • 2010-2011: Project of collaboration Czech Republic – Austria, KONTAKT MEB061003: Identification and biotyping of phytopathogens of cultivated plants using mass spectrometry (coordinators Marek Šebela and Pavel Řehulka)
 • 2011-2014: Kontakt LH11013 – projekt česko-USA spolupráce „S-nitrosoglutathionreduktasa: klíčový enzym regulace metabolismu oxidu dusnatého v rostlinách a jeho funkce v odpovědi rostlin na stresové podmínky“ (řešitel Marek Petřivalský)

Research grants of the Ministry of Health of the Czech Republic

 • 2010-2013, NT11071, Interakce cisplatiny s Na+/K+-ATPázou; řešitel: RNDr. Martin Kubala, Ph.D., Kat. biofyziky PřF UP; poskytovatel: MZ ČR (Marek Šebela členem týmu)

Mobility, Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic

 • 2012-2013 7AMB12AR027– projekt česko-argentinské spolupráce „Interakce signálních drah extracelulárního ATP, oxidu dusnatého a rostlinných hormonů při regulaci růstu a vývoje rostlin“ (řešitel Marek Petřivalský)
 • 2012-2013, 7AMB12AT018, Biotypizace fytopatogenů kulturních rostlin pomocí hmotnostní spektrometrie a identifikace proteinových markerů infekce, projekt česko-rakouské vědecké spolupráce; řešitel: prof. Mgr. Marek Šebela, Dr.; poskytovatel: MŠMT ČR/OeAD - Rakousko

Erasmus 2007-2013, EU

 • Exchange program with the Hanze University Groningen, The Netherlands (coordinators Ivo Frébort and Yolanda Rijkeboer)
 • Exchange program with the University of Barcelona, Spain (coordinator Marek Petřivalský)
 • Exchange program with INRA-AgroParisTech, Paris-Grignon, France (Coordinators Marek Šebela and Maryline Laplace)
 • Exchange program with Pavol Jozef Safarik University in Kosice, Slovakia (Coordinators Marek Šebela and Viktor Víglaský) – will be launched from 2010
 • Exchange program with Departamento de Biologia Experimental, Facultad de Ciencias Experimentales, Universidad de Jaén, Španělsko (coordinators Marek Petřivalský)

National Agency for Agricultural Research (NAZV)

 • 2016-2018: Dlouhověkost včel a její úloha v udržitelném (řešitel Jiří Danihlík) 


ACTION Czech Republic - Austria

 • 2017 projekt 78p8: Aplikace geoinformatických a biochemických přístupů k analýze ztrát včelstev (řešitel Jiří Danihlík)

Nadační fond UP

 • „Studium zapojení oxidu dusnatého v interakcích a obranných odpovědích rostlin na infekci patogeny a v imunitním systému včely medonosné“ (řešitelka Martina Janků)

VES17 INTER-EXCELLECE, podprogram INTER-ACTION (LTAUSA17)

 • 2017-2021: LTAUSA17116 Úloha reaktivních forem dusíku a kyslíku v signálních drahách a odpovědích včel na stresové podmínky (řešitel Marek Petřivalský)


Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)