Aktuální projekty / Actual projects

IGA UP

 • 2022-2023 IGA_PrF_2022_025 Studium úlohy genů, proteinů a metabolitů v klíčových vývojových procesech a stresových odpovědích rostlin a hmyzu (řešitelka Jana Sekaninová)

Národní agentura pro zemědělský výzkum (NAZV)

 • 2018-2023 QK1910286, Efektivní postupy a strategie pro zvládání včelích chorob a udržitelný chov včelstev (spoluřešitel Jiří Danihlík)
 • 2022-2025 QK22010270, Optimalizace řízení individuální reprodukční výkonnosti dojeného skotu (spoluřešitel Jiří Bezdíček, katedra zoologie, Marek Petřivalský)

Mobility (MŠMT)

 • 2020-2022 8J20AT015, Identification and rapid diagnosis of pathogenesis related proteins in wine (řešitel Marek Šebela)

Norské fondy

 • 2021-2023 BeeClim: Úspěšné včelaření v době klimatické změny, SGS-4 REINE, 3201400004 (spoluřešitel Jiří Danihlík)
 • 2022-2024 „MOSPREMA: Predikce a management kalamitních stavů komárů pro zachování biodiverzity v lužních lesích“, Norské fondy - SFŽP ČR výzva RAGO (hlavní řešitel Jan Brus, katedra geoinformatiky, spoluřešitel Marek Petřivalský)

Ukončené projekty / Finalised projects

Grantová agentura ČR (GA ČR)

 • 2003-2005: 522/03/0979 Organization of cytokinin dehydrogenase genes in cereals and mechanism of the catalytic reaction of cytokinin degradation. (Coordinator Ivo Frébort)
 • 2003-2005: 204/03/P103 Study of the "in vivo" expression of the genes responsible for degradation of cytokinins in plants of agricultural importance (Coordinator Petr Galuszka)
 • 2006-2008: 522/06/0022 Alternative pathway of cytokinin catabolism (coordinator Ivo Frébort)
 • 2006-2008: 522/06/0703 Physiological responses of plants with endogenously regulated cytokinin levels (coordinator Petr Galuszka)
 • 2008-2010: 522/08/P113 The role of FAD cofactor of cytokinin oxidase/ dehydrogenase in the mechanism of cytokinin breakdown (coordinator David Kopečný)
 • 2008-2011: 522/08/H003 Integration of doctoral studies in biochemistry, plant physiology and biophysics (coordinator Ivo Frébort)
 • 2008-2011: 522/08/0920 Effect of synthetic cytokinin analogues on plant hormone perception, metabolism and phenotypic alterations (coordinator Jitka Frébortová, researchers Petr Tarkowski and Petr Galuszka)
 • 2008-2012: 522/08/0555 Structure-functional characterization of oxidoreductases acting on nitrogenous regulatory compounds in plants (coordinator Marek Šebela, joint coordinator Michaela Wimmerová, Masaryk University Brno)
 • 2010-2012: P301/10/0883 Nephrotoxicity of cisplatin – role of the Na+/K+-ATPase (coordinator Martin Kubala - Laboratory of Biophysics, researchers Marek Šebela, David Kopečný, Martina Tylichová)
 • 2011-2013: PP501/11/1591 Structure-functional characterization of several plant aldehyde dehydrogenase families (coordinator David Kopečný, researchers Marek Šebela, Martina Tylichová) (převedeno na CRH)
 • 2010-2014: P501/10/1141 Tissue- and organelle-specific compartmentation of metabolism and cytokinin perception in maize (coordinator Petr Galuszka) (převedeno na CRH)
 • 2011-2013, GAP501/11/1591, Strukturně-funkční charakterizace vybraných rostlinných aldehyddehydrogenas; řešitel: Mgr. David Kopečný, Ph.D., CRH a Katedra biochemie, PřF UP; poskytovatel: GAČR
 • 2012-2015: P501/12/0590: Charakterizace procesů zapojených v indukci resistence rostlin na patogeny s využitím elicitinů se změněnou schopností vyvolávat obranné reakce (řešitel Lenka Luhová, spoluřešitel Jan Lochman, Masarykova Univerzita Brno)

Grantová agentura Akademie věd ČR (GAAV ČR)

 • 2009-2013: IAA601370901 Role of cytokinin breakdown in physiological responses of agricultural plants (coordinator Ivo Frébort) (převedeno na CRH

Výzkumné záměry, MŠMT ČR

 • 1999-2003: MSM 153100010 Stress and pathological biology, biochemistry and bioenergetics of plants (coordinator Pavel Peč)
 • 2000-2003: MSM 153100013 Chemistry of physiologically active compounds: Analysis, synthesis and metabolism. (Coordinator Karel Lemr, Department of Analytical Chemistry, Palacky University, sub-coordinator Marek Sebela)
 • 2001-2003: MSM 153100008 New generation of drugs towards serious human illnesses with specific molecular mechanism of interaction (coordinator Miroslav Strnad, Laboratory of Plant Growth Regulators, Palacky University, sub-coordinator Ivo Frebort).
 • 2005-2011: MSM 6198959215 Variability of components and interactions in plant pathosystem and impact of environmental factors on their expression (coordinator Aleš Lebeda, investigator Lenka Luhová)
 • 2005-2011: MSM 6198959216 Modulation of signaling and regulatory pathways of normal and tumor cell (coordinator Miroslav Strnad, investigators Ivo Frébort a Marek Šebela)

IGA UP

 • 2010: Proteiny: klíčové molekuly biochemických procesů (řešitel Marek Šebela)
 • 2011: Studium proteinů zapojených do metabolismu cytokininů, odstraňování laktosy, biotypizace fytopatogenů a stresu rostlin (řešitel Petr Tarkowski)
 • 2012: Studium proteinů a enzymů zapojených do metabolismu aminoaldehydů, cytokininů a reaktivních forem dusíku a kyslíku, a využití imobilizovaných enzymů pro biotechnologické aplikace (řešitel Marek Petřivalský)
 • 2013: Studium proteinů metabolismu nukleotidů, cytokininů, reaktivních forem dusíku a kyslíku, imobilizovaných enzymů pro biotechnologické aplikace a proteinových složek humorální imunity včel (řešitel Marek Petřivalský)
 • 2014: Metabolismus signálních molekul: cytokininu a oxidu dusnatého a studium jejich role ve vybraných fyziologických procesech rostlin. (řešitel Petr Galuszka)
 • 2015: Studium metabolismu, modifikací a funkcí proteinů a peptidů jako důležitých modulátorů signálních drah a regulátorů vývoje rostlin, markerů poškození orgánů živočichů a biomolekul s antimikrobiální funkcí (řešitel Jiří Danihlík)

 • 2016: Studium glykoproteinů a enzymů metabolismu nukleotidů, strigonolaktonů, cytokininů, reaktivních forem dusíku a úlohy fytohormonů v odpovědi rostlin na stresové podmínky (řešitel Marek Petřivalský)
 • 2017: IGA_PrF_2017_016 Studium enzymů aldehyddehydrogenasy a S-nitrosoglutathionreduktasy, cytokininových  receptorů, strigolaktonů, ergoidních alkaloidů a  reaktivních forem kyslíku a dusíku a jejich vliv na  stresové odpovědi rostlin (řešitel Martina Kopečná)

 • 2018: IGA_PrF_2018_016 Studium enzymů aldehyddehydrogenasy a S-nitrosoglutathionreduktasy, cytokininových  receptorů, strigolaktonů, ergoidních alkaloidů a  reaktivních forem kyslíku a dusíku a jejich vliv na  stresové odpovědi rostlin (řešitel Ondřej Plíhal)
 • IGA_PrF_2019_022 Studium produkce a funkce enzymů a dalších biologicky aktivních látek v klíčových metabolických procesech rostlinných a živočišných systémů (řešitelka Jana Sekaninová)
 • IGA_PrF_2020_013 Studium produkce a funkce enzymů a dalších biologicky aktivních molekul a jejich genetické variability v důležitých metabolických procesech rostlinných a živočišných systémů (řešitelka Mária Škrabišová)
 • IGA_PrF_2021_015 Studium živých systémů rostlinných i živočišných s využitím biochemických a molekulárně biologických metod (řešitelka Jana Sekaninová)

FRUP

 • 2014: Inovace predmetu Laboratorní technika pro biochemiky (řešitel Tomáš Hluska)
 • 2014: Zavedení metod transformace eukaryotní bunky a alelické diskriminace do Laboratorního cvicení z molekulární biologie (řešitel Petr Galuszka)
 • 2015: Inovace předmětu Laboratorní cvičení z biochemie (KBC/BCHC) – Zavedení úloh pro analýzu biologicky aktivních látek. (řešitel Lucie Kubienová)

Strukturální fondy EU (OP VK)

 • 2009-2012 OP VK 2.3 CZ.1.07/2.3.00/09.0018 AescuLab - systematické laboratorní vzdělávání studentů a pracovníků VaV v oblasti Life Sciences s podporou e-learningu (coordinator Lenka Luhová) http://www.aesculab.upol.cz/
 • 2010-2013: OP VK CZ.1.07/2.2.00/15.0271 ImBio. E-learningová podpora praktické výuky biochemie a imunologie (řešitel Lenka Luhová) http://www.imbio.upol.cz/
 • 2010-2013: OP VK CZ.1.07/1.1.00/14.0016 Přírodní vědy v 21. Století. Vzdělávání středoškolských pedagogů a studentů středních škol jako nástroj ke zvyšování kvality výuky přírodovědných předmětů (řešitel Ludmila Zajoncová) http://www.priroda21.upol.cz/
 • 2011-2014: OP VK CZ.1.07/2.4.00/17.0007 BioLink. Podpora spolupráce mezi akademickou sférou a praxí v oblasti biochemických oborů (řešitel Marek Petřivalský) http://www.biolink.upol.cz/
 • 2012-2014: OP VK CZ.1.07/2.4.00/31.0133 BiochemNet. Vytvoření sítě pro podporu spolupráce biomedicínských pracovišť a zvýšení uplatnitelnosti absolventů biochemických oborů v praxi (řešitel Martin Mandl MU Brno, koordinátor partnera Lenka Luhová)
 • 2012-2015: OP VK CZ.1.07/2.2.00/28.0171 FytoChem. Mezioborová integrace výuky zaměřená na rostlinnou biochemii a fytopatologii (řešitel Michaela Sedlářová, spoluřešitel Lenka Luhová) http://www.fytochem.upol.cz/
 • 2012-2015, CZ.1.07/2.2.00/28.0184, OpVK projekt Biotrend (Inovace vzdělávání v chemii a biologii s ohledem na aktuální trendy v biomedicinálním výzkumu); řešitel: doc. RNDr. Miroslav Soural, Ph.D., Katedra organické chemie PřF UP; poskytovatel: MŠMT/EU (M. Šebela, J. Chalupová - členové týmu) http://biotrend.upol.cz/
 • 2012-2015, CZ.1.07/2.3.00/30.0004, OpVK projekt POSTUP (Podpora vytváření excelentních výzkumných týmů a intersektorální mobility na Univerzitě Palackého v Olomouci); řešitelka: prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc. LF UP; poskytovatel: MŠMT ČR/EU (M. Šebela – mentor, F. Dyčka - postdok) http://www.psup.cz/postup
 • 2012-2015, CZ.1.07/2.3.00/30.0041, OpVK projekt POSTUP 2 (Podpora vytváření excelentních výzkumných týmů a intersektorální mobility na Univerzitě Palackého v Olomouci II); řešitelka: prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc. LF UP; poskytovatel: MŠMT ČR/EU (P. Tarkowski – mentor, S. Ćavar - postdok) http://www.psup.cz/postup2

Fond rozvoje vysokých škol – FRVŠ

 • 2001: projekt 1536 Zavedení piezoelektrického biosenzoru do pokročilých cvičení z biochemie (Ludmila Zajoncová)
 • 2003: Multimediální učebnice předmětů "Biotechnologie" a "Bioenergetika" (Marek Petřivalský)
 • 2005: Pokročilé laboratorní cvičení z biochemie (Marek Šebela)
 • 2005: Speciální laboratoře pro výuku chemie a biochemie (Ivo Frébort)
 • 2005: Inovace předmětu Laboratorní technika pro biochemiky (Petr Galuszka)
 • 2006: Inovace předmětu “Laboratorní cvičení z biochemie” (Marek Petřivalský)
 • 2006: Inovace praktického cvičení z klinické biochemie (Ludmila Zajoncová)
 • 2008: Testování inhibitorů cyklin-dependentních kinas pomocí chemické a expresní proteomiky (Ivo Chamrád)
 • 2008: Lokalizace a kvantifikace produkce oxidu dusnatého u rostlin vystavených působení stresových faktorů (Jana Piterková)
 • 2009: Využití qPCR pro inovaci cvičení z molekulární biologie (Ivo Frébort)
 • 2009: Projekt 2595 Zavedení nového předmětu Experimentální metody studia stresové odpovědi rostlin (Marek Petřivalský)
 • 2009: Projekt 1501 Transformace rostlinného materiálu pomocí mikroprojektilového přenosu DNA a následná vizualizace chimerního proteinu (Mária Šmehilová)
 • 2010: Zavedení nových úloh do předmětu Experimentální metody z biochemie (Marek Petřivalský)
 • 2011: Inovace přístrojového vybavení pro vzdělávání (Petr Tarkowski)
 • 2011: Zavedení dvou nových úloh do předmětu Experimentální metody biochemie (Marek Petřivalský)
 • 2011: Zavedení nové úlohy kovalentní imobilizace trypsinu na magnetické nosiče do výuky experimentální metody biochemie (Michaela Pečová)
 • 2011: Zavedení nových úloh do experimentálního cvičení studentů oboru biochemie Studium nitrosoglutathionreduktasy v průběhu vývoje rostlin (Jana Šírová)
 • 2012: Inovace předmětu Experimentální metody studia stresové odpovědi rostlin (Marek Petřivalský)
 • 2012: Zavedení nové úlohy "Využití nativních a modifikovaných mikrobiálních buněk jako celobuněčných biokatalyzátorů" do výuky "Experimentální metody biochemie (Kristýna Pospíšková)
 • 2012: Zavedení nové úlohy Imunohistochemická detekce nitrosoglutathionu a nitrosoglutathionreduktasy a inovace úlohy Histochemická detekce reaktivních forem dusíku a kyslíku ve cvičení Experimentální metody studia obranné reakce (Jana Jahnová, Lucie Kubienová)

Projekty výzkumu, vývoje a inovací (KONTAKT aj.- MŠMT)

 • 2001-2004: CZE 01/023 Genetic and biochemical characterization of cytokinin oxidases (Coordinators Ivo Frebort & Thomas Schmuelling, Free University of Berlin, Germany)
 • 2002: KONTAKT ME 515 Defining the catalytic mechanism of cytokinin oxidase/dehydrogenase reactions (Coordinators Ivo Frebort, Jim English and Kristin Bilyeu, Missouri University)
 • 2002-2004: ME 516 Organization of the genes encoding copper amine oxidase in fungi (Coordinators Ivo Frebort and Osao Adachi, Yamaguchi University)
 • 2002-2005: 14 BI3 - Study of biochemical and physiological properties of plant amine oxidases and aldehyde oxidases (Coordinators Pavel Pec and Giovanni Floris, University of Cagliari)
 • 2002-2005: 14 BI6 - Investigation of physiological role of polyamine-catabolizing enzymes in barley and other crops (Coordinators Ivo Frebort and Riccardo Angelini, University Roma Tre)
 • 2002-2005: CZE 02/003 Conjugates of proteolytic enzymes in high throughput proteomics (Coordinators Marek Sebela & Andrej Shevchenko, Max Planck Institute of Molecular Cell Biology and Genomics, Dresden, Germany)
 • 2003-2005: 1K03007 Domains in amino acid sequence of plant cytokinin dehydrogenase essential for substrate specificity and functional conformation of the protein (Coordinator Ivo Frébort, key person Hana Popelková)
 • 2003-2005: KONTAKT ME 664 Conjugates of proteolytic enzymes in high throughput proteomics (Coordinator Marek Sebela)
 • 2004-2006: 1K04104 Genotyping of degraded DNA Sambucus nigra and Vitis vinifera (Coordinator Ivo Frébort, key person Jiří Drábek)
 • 2006-2007: CZ-9 Cereal plants with altered cytokinin content (coordinators Petr Galuszka and Anna Nadolska-Orczyk)
 • 2006-2008: ME 863 Investigation of fossils of Archeological Centre Olomouc by molecular genetics methods (Jiří Drábek)
 • 2006-2009: KONTAKT ME 861 Biochemical and structural comparison of two differentially targeted cytokinin dehydrogenase enzymes (coordinator Ivo Frébort)
 • 2008-2010: KONTAKT ME08048 The role of nitric oxide in signal pathways during plant development and stress responses (coordinator Marek Petřivalský)
 • 2009-2010: Project of collaboration Czech Republic – Hungary, KONTAKT MEB040906: Application of enzymes for accelerated assessment of food safety (coordinator Ivo Frebort, researcher Marek Šebela)
 • 2010-2011: Project of collaboration Czech Republic – Austria, KONTAKT MEB061003: Identification and biotyping of phytopathogens of cultivated plants using mass spectrometry (coordinators Marek Šebela and Pavel Řehulka)
 • 2011-2014: Kontakt LH11013 – projekt česko-USA spolupráce „S-nitrosoglutathionreduktasa: klíčový enzym regulace metabolismu oxidu dusnatého v rostlinách a jeho funkce v odpovědi rostlin na stresové podmínky“ (řešitel Marek Petřivalský)

Výzkumné granty MZ ČR

 • 2010-2013, NT11071, Interakce cisplatiny s Na+/K+-ATPázou; řešitel: RNDr. Martin Kubala, Ph.D., Kat. biofyziky PřF UP; poskytovatel: MZ ČR (Marek Šebela členem týmu)

Mobility, MŠMT ČR

 • 2012-2013 7AMB12AR027– projekt česko-argentinské spolupráce „Interakce signálních drah extracelulárního ATP, oxidu dusnatého a rostlinných hormonů při regulaci růstu a vývoje rostlin“ (řešitel Marek Petřivalský)
 • 2012-2013, 7AMB12AT018, Biotypizace fytopatogenů kulturních rostlin pomocí hmotnostní spektrometrie a identifikace proteinových markerů infekce, projekt česko-rakouské vědecké spolupráce; řešitel: prof. Mgr. Marek Šebela, Dr.; poskytovatel: MŠMT ČR/OeAD - Rakousko

Erasmus 2007-2013, EU

 • Exchange program with the Hanze University Groningen, The Netherlands (coordinators Ivo Frébort and Yolanda Rijkeboer)
 • Exchange program with the University of Barcelona, Spain (coordinator Marek Petřivalský)
 • Exchange program with INRA-AgroParisTech, Paris-Grignon, France (Coordinators Marek Šebela and Maryline Laplace)
 • Exchange program with Pavol Jozef Safarik University in Kosice, Slovakia (Coordinators Marek Šebela and Viktor Víglaský) – will be launched from 2010
 • Exchange program with Departamento de Biologia Experimental, Facultad de Ciencias Experimentales, Universidad de Jaén, Španělsko (coordinators Marek Petřivalský)

Národní agentura pro zemědělský výzkum (NAZV)

 • 2016-2018: Dlouhověkost včel a její úloha v udržitelném (řešitel Jiří Danihlík) 


ACTION Česká republika – Rakousko

 • 2017 projekt 78p8: Aplikace geoinformatických a biochemických přístupů k analýze ztrát včelstev (řešitel Jiří Danihlík)

Nadační fond UP

 • „Studium zapojení oxidu dusnatého v interakcích a obranných odpovědích rostlin na infekci patogeny a v imunitním systému včely medonosné“ (řešitelka Martina Janků)

VES17 INTER-EXCELLECE, podprogram INTER-ACTION (LTAUSA17)

 • 2017-2021: LTAUSA17116 Úloha reaktivních forem dusíku a kyslíku v signálních drahách a odpovědích včel na stresové podmínky (řešitel Marek Petřivalský)


Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)