Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Přírodovědecká fakulta UP
Mimořádného úspěchu dosáhl tým přírodovědecké fakulty v letošní soutěži Quarry Life Award 2014 vyhlášené na podporu biodiverzity v těžebních prostorech. Mezi téměř stovkou projektů z 22 zemí světa...
Světově proslulý plastický chirurg a jeden z nejvýznamnějších absolventů Univerzity Palackého Bohdan Pomahač převzal prestižní Cenu Nadačního fondu Neuron za přínos světové vědě v oblasti medicíny....
Univerzita Palackého má komplexně zpracovaný jednotný vizuální styl. Dostupný je na webové adrese vizual.upol.cz.
Rozdělení financí na přírodovědecké fakultě bylo hlavním bodem jednání akademického senátu. Děkan Ivo Frébort diskutoval se senátory o rozpočtu a vše nasvědčuje tomu, že fakulta bude podporovat...
Balonové mapování na Envelopě a humanitární mapování v Keni se staly nejvýše hodnocenými studentskými projekty letošní výzvy přírodovědecké fakulty Hýčkejte svou alma mater. O výsledcích soutěže...
Téměř osmdesát bývalých studentů přírodovědecké fakulty si dnes přijelo do Olomouce znovu převzít vysokoškolské diplomy. Po padesáti letech od ukončení studia pro ně jejich alma mater připravila...
Informace o studiu, podrobný katalog studijních oborů a vše potřebné o přijímacím řízení pro akademický rok 2015/2016 najdou zájemci o studium přehledně v jedné publikaci, kterou lze stáhnout ve...
Významný český chemik Pavel Hobza, který vedle svého působení v Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR patří k vědeckým oporám přírodovědecké fakulty a jejího Regionálního centra...
v tomto seznamu nejsou žádné zprávy.