Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Přírodovědecká fakulta UP
Úspěšným profesorským řízením prošel docent katedry zoologie a Ornitologické laboratoře Tomáš Grim. Návrh na jeho jmenování v oboru Zoologie schválila Vědecká rada Univerzity Palackého na svém...
Rektor Jaroslav Miller vyhlásil druhý ročník Soutěže o rozvojové projekty v rámci institucionálního plánu Univerzity Palackého (FRUP). Zájemci do ní mohou přihlásit projekty, které podpoří práci...
Stonožky, mnohonožky a příbuzné skupiny živočichů jsou tématem odborné konference, kterou poprvé hostí přírodovědecká fakulta. O těchto členovcích, kteří mají velký význam pro tvorbu půdy a...
Významný český chemik Pavel Hobza, který vedle svého působení v Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR patří k vědeckým oporám přírodovědecké fakulty a jejího Regionálního centra...
v tomto seznamu nejsou žádné zprávy.