Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Přírodovědecká fakulta UP
Mezinárodní konsorcium pro sekvenování genomu pšenice (IWGSC), v němž hraje klíčovou roli i tým vědců vedený Jaroslavem Doleželem z Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum,...
Stonožky, mnohonožky a příbuzné skupiny živočichů jsou tématem odborné konference, kterou poprvé hostí přírodovědecká fakulta. O těchto členovcích, kteří mají velký význam pro tvorbu půdy a...
Více než sedm stovek přihlášek obdržela přírodovědecká fakulta ve druhém kole přijímacího řízení, které se uzavřelo v polovině července. Přijímací zkoušky proběhnou na přelomu srpna a září. Do konce...
Pedagogové přírodovědecké fakulty přispěli k úspěchu gymnazistky Michaely Kajšové ve vědeckých středoškolských soutěžích. Studentka ze Zlína nejprve uspěla v kategorii chemie v soutěži Badatel a poté...
Významný český chemik Pavel Hobza, který vedle svého působení v Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR patří k vědeckým oporám přírodovědecké fakulty a jejího Regionálního centra...
Odborníci z katedry optiky přírodovědecké fakulty ve spolupráci s kolegy z Tokijské univerzity učinili významný krok pro poznání kvantových vlastností fotonu, jedné ze základních částí...
Evropskou kvalitu svého magisterského studijního programu potvrdila katedra rozvojových studií. Získala akreditaci od Mezinárodní akreditační rady pro globální rozvojová studia a výzkum.
Promoce nových držitelů magisterského titulu ukončily maratón slavnostních aktů, které se v uplynulých čtyřech dnech konaly na přírodovědecké fakultě. Vysokoškolské diplomy převzalo celkem 455...
Přírodovědecká fakulta v Olomouci, 31. srpna – 5. září 2014. Cílem již 17. ročníku této letní školy je přiblížit účastníkům téma rozvojové spolupráce a humanitární pomoci (české i mezinárodní)...
v tomto seznamu nejsou žádné zprávy.
Aktuální zpravodajství a publicistiku z Univerzity Palackého najdete na stránkách Žurnálu Online
Další aktuality z UP