Ceny děkana

Ceny děkana v roce 2018

Vyhlášení Ceny děkana autorům prestižních vědeckých publikací a vynikajícím pedagogům za rok 2018

V souladu s opatřením děkana A-14/9/OD vyhlašuje děkan přírodovědecké fakulty soutěž o Cenu děkana autorům prestižních vědeckých publikací a vynikajícím pedagogům za rok 2018.

Cena děkana autorům prestižních vědeckých publikací:

Publikaci (soubor publikací) předkládá vedoucí katedry nebo ředitel výzkumného centra PřF UP na Oddělení pro vědu a výzkum PřF UP (prostřednictvím e-mailu alena.jarosova@upol.cz nebo interní pošty či osobního předání) nejpozději do 20. 11. 2018. Pokud se u dané publikace kvalifikuje na Cenu děkana více než jeden autor, musí být rovněž specifikováno, který je na Cenu děkana navržen. Předložené publikace musí splňovat následující podmínky (všechny):

  • Vědecký časopis, kde je práce publikována, se v daném subject class dle Web Of Science nachází v percentilu
    90 % a výše.
  • Navržený pracovník je zaměstnanec PřF UP s výší úvazku minimálně 50 %, a na práci uvede afiliaci PřF UP jako hlavní pracoviště.
  • Navržený pracovník je prvním nebo korespondujícím autorem publikace.
  • Publikace vyšla tiskem v roce 2018. Přihlásit lze i práce vyšlé tiskem v roce 2017, pokud nebyly přihlášeny do soutěže v předešlém roce.

Cena děkana vynikajícím pedagogům:

Návrh na udělení Ceny děkana podává VPRO prostřednictvím svého předsedy, a to tak, že písemný návrh spolu s odůvodněním zašle proděkanovi pro vnější vztahy na e-mail karel.hron@upol.cz do 20. 11. 2018.

  • Cenu děkana může obdržet zaměstnanec, který má na PřF UP úvazek alespoň 50 % a v letním semestru 2017/2018 i v zimním semestru 2018/2019 odučí na PřF UP vždy minimálně 6 hodin kontaktní výuky týdně, z toho alespoň jednu přednášku týdně, případně tyto podmínky splnil v předcházejícím kalendářním roce.

Ceny děkana v roce 2017

Ceny děkana autorům prestižních vědeckých publikací 2017

prof. Mgr. Radomír Halaš, Dr., katedra algebry a geometrie

RNDr. Eduard Bartl, Ph.D., katedra informatiky

prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr., katedra optiky

doc. Mgr. Ladislav Mišta, Ph.D., katedra optiky

doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D. RCPTM

Mgr. Ondřej Novák, Ph.D., laboratoř růstových regulátorů

Mgr. Jiří Pánek, Ph.D., katedra rozvojových studií

Ing. Štěpán Kment, Ph.D., RCPTM

doc. Mgr. Jiří Tuček, Ph.D., RCPTM

Mgr. Piotr Błoński, Ph.D., RCPTM

 

Ceny děkana za pedagogickou činnost 2017

RNDr. Jaroslav Burian, Ph.D., katedra geoinformatiky                

prof. RNDr. Ivan Chajda, DrSc., katedra algebry a geometrie

Ceny děkana v roce 2016

Ceny děkana autorům prestižních vědeckých publikací 2016

prof. Mgr. Radomír Halaš, Dr., vedoucí katedry algebry a geometrie

RNDr. Eduard Bartl, Ph.D., katedra informatiky

Manoj Bhanudas Gawande, PhD., MSc., RCPTM

prof. RNDr. Radek Zbořil, Ph.D., generální ředitel RCPTM

doc. RNDr. Petr Bednář, Ph.D., katedra analytické chemie, RCPTM

doc. RNDr. Vladimír Kryštof, Ph.D., Laboratoř růstových regulátorů, CRH

RNDr. Roman Kouřil, Ph.D., CRH

prof. RNDr. Jan Hlaváč, Ph.D., vedoucí katedry organické chemie

doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D., RCPTM

prof. RNDr. Zdeněk Trávníček, Ph.D., vedoucí katedry anorganické chemie, RCPTM

 

Ceny děkana za pedagogickou činnost 2016

RNDr. Ivo Vyšín, CSc., katedra optiky

RNDr. Martin Jurek, Ph.D., katedra geografie

 

Žurnál UP: Děkan ocenil excelentní vědecké publikace i výborné pedagogy

Ceny děkana v roce 2015

Ceny děkana autorům prestižních vědeckých publikací 2015

prof. Mgr. Radomír Halaš, Dr., vedoucí katedry algebry a geometrie

prof. RNDr. dr hab. Jan Andres, CSc., DSc., vedoucí katedry matematické analýzy a aplikací matematiky

Mgr. Manoj Bhanudas Gawande, Ph.D., RCPTM

prof. RNDr. Radek Zbořil, Ph.D., ředitel RCPTM

Ing.Veronika Urbanová, Ph.D., RCPTM

doc. Mgr. Jiří Tuček, Ph.D., RCPTM

Georgios Komis, Ph.D., Centrum regionu Haná

prof. RNDr. Jozef Šamaj, DrSc., Centrum regionu Haná

doc. Mgr. Vladimír Remeš, Ph.D., katedra zoologie a ornitologická laboratoř

doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D., vedoucí katedry geografie

 

Ceny děkana za pedagogickou činnost 2015

RNDr. Ivana Fellnerová, Ph.D., katedra zoologie a ornitologická laboratoř

doc. RNDr. Marek Jukl, Ph.D., katedra algebry a geometrie