Další pracoviště

Kabinet cizích jazyků

Kabinet cizích jazyků zajišťuje výuku angličtiny, němčiny a ruštiny pro studenty bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programů, a rovněž jazykové vzdělávání pro zaměstnance přírodovědecké fakulty. Zabývá se obecným jazykem, akademickým jazykem a základy odborného jazyka.

kcj.upol.cz

Kabinet pedagogické přípravy

Kabinet pedagogické přípravy zajišťuje pedagogické praxe studentů učitelství přírodovědných předmětů a matematiky. Budoucí učitelé v rámci svých studijních programů absolvují náslechovou (individuální průběžnou) pedagogickou praxi, asistentskou praxi a souvislou pedagogickou praxi. Jednotlivé typy praxí dávají příležitost poznat výchovně vzdělávací činnost školy jako celku.

cpp.upol.cz

Botanická zahrada

Botanická zahrada se rozkládá na ploše zhruba půl hektaru v centru Olomouce nedaleko Smetanových sadů. Nachází se v ní kolem 1 500 domácích i exotických druhů rostlin. Tvorba, správa a prezentace sbírky je hlavním úkolem zdejších pracovníků. Slouží ale i pro výuku, a za poznání i odpočinkem se do ní může vydat i veřejnost.

garden.upol.cz

Knihovna

Knihovna přírodovědecké fakulty je součástí Knihovny Univerzity Palackého. Sídlí v nové budově fakulty na třídě 17. listopadu 12 – Envelopa. Oborové zaměření knihovny: biologie, fyzika, chemie, matematika, vědy o Zemi. Knihovna má oborovou pobočku biologických oborů v areálu v Olomouci-Holici, ul. Šlechtitelů 27.

knihovna.upol.cz/pobocky/prf/

Správci sítí

Ve spolupráci s CVT odpovídá za bezproblémový provoz fakultní počítačové sítě, jeho serverů, základního síťového programového vybavení serverů a pracovních stanic, základního uživatelského vybavení pracovních stanic a za instalaci a provoz síťových celouniverzitních databázových aplikací. Ve spolupráci s fakultním správcem sítě organizuje připojení fakultních počítačových učeben k LAN a provádí základní technické a programové konzultace s uživateli LAN.

Ing. Adéla Mayerová (tř. 17. listopadu 12)
tel.: 585 634 055
e-mail: adela.mayerova@upol.cz  
konzultační hodiny středa a pátek 8,00–11,00 hodin

Mgr. Jan Klapal (Šlechtitelů 27)
tel.: 585 634 969, 739 329 897
e-mail: jan.klapal@upol.cz

Jaroslav Polej (Pevnost poznání, Šlechtitelů 27, zástupy tř. 17. listopadu 12)
tel.: 603 291 632
e-mail: jaroslav.polej@upol.cz