Habilitace a profesury


Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci upravuje § 30, § 71 - § 75 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) a vnitřní normy UP:

Akreditované obory pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

Obory habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem akreditované pro přírodovědeckou fakultu jsou uvedené v následující tabulce.

Název oboruPlatnost akreditace
habilitačního řízení
Platnost akreditace řízení
ke jmenování profesorem
Algebra a geometrie1. listopadu 20231. listopadu 2023
Matematická analýza1. listopadu 20231. listopadu 2023
Biochemie1. června 20231. června 2023
Analytická chemie1. listopadu 20231. listopadu 2023
Anorganická chemie31. prosince 202331. prosince 2023
Fyzikální chemie31. prosince 201931. prosince 2019
Organická chemie30. dubna 202131. července 2020
Botanika31. prosince 201931. prosince 2019
Zoologie31. prosince 201931. prosince 2019
Molekulární a buněčná biologie31. července 202331. července 2023
Ekologie31. prosince 201931. prosince 2019
Aplikovaná fyzika1. listopadu 20231. listopadu 2023
Biofyzika31. prosince 201931. prosince 2019
Optika a optoelektronika1. listopadu 20231. listopadu 2023
Geoinformatika a kartografie31. července 202031. července 2020

Formuláře a informace pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

Univerzita Palackého v Olomouci stanovila pro uchazeče v habilitačním řízení / řízení ke jmenování profesorem poplatek za úkony spojené s tímto řízením, a to ve výši 6.000,- Kč / 9.000,- Kč (B3-17/4-RR). Poplatek je splatný do 30 dnů od schválení komise vědeckou radou fakulty a je nevratný.

Oznámení o konání habilitačních a profesorských řízení

Zasedání Vědecké rady PřF UP v Olomouci ve středu 10. října 2018

Místo konání:
Zasedací místnost 6.014 děkanátu přírodovědecké fakulty v 6. podlaží, 17. listopadu 12, Olomouc

Habilitační řízení:
9:15 - habilitační řízení v oboru Ekologie - M.Sc. Stanislav Korenko, Ph.D.
11:00 - habilitační řízení v oboru Molekulární a buNěčná biologie - Georgios Komis, Ph.D.

Zahájená habilitační řízení

 • RNDr. Jiří Pospíšil, Ph.D. – habilitační řízení v oboru Organická chemie
  Podklady k habilitačnímu řízení (pdf)
  Habilitační komise (pdf)
  Habilitační práce (pdf)
 • Georgios Komis, Ph.D. - habilitační řízení v oboru Molekulární a buněčná biologie
  Podklady k habilitačnímu řízení (pdf)
  Habilitační komise (pdf)
  Habilitační práce (pdf)
  Posudek - prof. Lux (pdf)
  Posudek - doc. Žárský (pdf)
  Posudek - prof. Brzobohatý (pdf)

 • M.Sc. Stanislav Korenko, Ph.D. - habilitační řízení v oboru Ekologie
  Podklady k habilitačnímu řízení (pdf)
  Habilitační komise (pdf)
  Habilitační práce (pdf)
  Posudek - prof. Stašiov (pdf)
  Posudek - doc. Krumpálová (pdf)
  Posudek - doc. Honěk (pdf)

 • Ing. Miroslav Lísa, Ph.D. - habilitační řízení v oboru Analytická chemie
  Podklady k habilitačnímu řízení (pdf)
  Habilitační komise (pdf)
  Habilitační práce (pdf)
  Posudek - prof. Tesařová (pdf)
  Posudek - prof. Šebela (pdf)
  Posudek - doc. Halko (pdf)
 • Mgr. Vít Procházka, Ph.D.
  Pracoviště: Katedra experimentální fyziky PřF UP v Olomouci
  Obor řízení: Aplikovaná fyzika
  Datum zahájení řízení: 3.9.2018
  Habilitační práce: In-situ experimenty jaderného dopředného rozptylu
  Složení habilitační komise:
  Vědecká rada PřF UP bude komisi schvalovat na svém zasedání dne 10.10.2018
  Stanovisko habilitační komise:
  Posudek -
  Posudek -
  Posudek -

  Přednáška před odbornou veřejností:

  Habilitační přednáška:

Zahájená řízení ke jmenování profesorem

 • doc. Mgr. Miroslav Ovečka, Ph.D. – řízení ke jmenování profesorem v oboru Molekulární a buněčná biologie
  Podklady k řízení ke jmenování profesorem (pdf)
  Hodnotící komise (pdf)
  Doporučující dopis – prof. Baluška (pdf)
  Doporučující dopis – prof. Hirt (pdf)
  Doporučující dopis – prof. Lichtscheidl (pdf)
  Doporučující dopis – prof. Romero (pdf)
  Stanovisko komise (pdf)

Ukončená habilitační řízení

Jmenovaní docenti 2018

Ukončená řízení ke jmenování profesorem