Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)

Kurzy jsou určeny pedagogickým pracovníkům středních škol, ve většině případů i škol základních. Toto akreditované vzdělávání bylo vytvořeno právě na základě podnětů a potřeb školských zařízení, a to v souladu s nejaktuálnějšími poznatky z daných oborů. Témata přednesou odborníci z řad akademických pracovníků naší fakulty. Formu jsme se snažili přizpůsobit aktuálním omezením doby, avšak ne u všech je případná online výuka vzhledem k obsahu možná. DVPP je součástí tzv. Celoživotního vzdělávání.

Pokud byste hledané téma v naší nabídce nenašli, určitě je možné nám námět předat prostřednictvím adresy pavla.minxova@upol.cz.

Nabídka kurzů

MŠMT udělila akreditace těmto jednodenním 8hodinovým kurzům (8 x 45 minut):

Matematika

Název kurzu a termín konání Garant a katedra
Statistika v praxi
vhodné pro SŠ a ZŠ
anotace, přihlášení na kurz
termín konání: 21.10.2022, 2.12.2022
prof. RNDr. Karel Hron, Ph.D.
Matematická analýza
a aplikace matematiky
Numerické metody
vhodné pouze pro SŠ
anotace, přihlášení na kurz
termín konání: 25.11.2022
doc. RNDr. Jitka Machalová, Ph.D.
Matematická analýza
a aplikace matematiky
Průvodce správným, tedy bayesovským myšlením
vhodné pro SŠ a ZŠ
anotace, přihlášení na kurz
termín konání: 11.11.2022
RNDr. Tomáš Fürst, Ph.D.
Matematická analýza a aplikace matematiky
Matematika: K čemu je to všechno dobré?
vhodné pro SŠ a ZŠ
anotace, přihlášení na kurz
termín konání: 25.11.2022
RNDr. Tomáš Fürst, Ph.D.
Matematická analýza a aplikace matematiky

Informatika

Název kurzu a termín konání Garant a katedra
Základy algoritmizace
vhodné pro SŠ
anotace, přihlášení na kurz
termín konání: 20.1.2023
prof. RNDr. Radim Bělohlávek, DSc.
Informatika
Vyhledávání, stromy a grafy
vhodné pro SŠ
anotace, přihlášení na kurz
termín konání: v roce 2022/2023 se kurz neuskuteční
prof. RNDr. Radim Bělohlávek, DSc.
Informatika
Funkcionální programování v jazyce Scheme
vhodné pro SŠ
anotace, přihlášení na kurz
termín konání: 9.6.2023
doc. RNDr. Michal Krupka, Ph.D.
Informatika
Moderní HTML a CSS
vhodné pro SŠ
anotace, přihlášení na kurz
termín konání: 12.1.2023, 19.5.2023
RNDr. Martin Trnečka, Ph.D.
Informatika
Úvod do počítačových sítí
vhodné pro SŠ
anotace, přihlášení na kurz
termín konání: 6.1.2023, 25.5.2023
RNDr. Martin Trnečka, Ph.D.
Informatika
Základy programování v Pythonu
vhodné pro SŠ
anotace, přihlášení na kurz
termín konání: 19.1.2023, 8.6.2023
RNDr. Martin Trnečka, Ph.D.
Informatika
Programování robotů a mikropočítačů
vhodné pro SŠ
anotace, přihlášení na kurz
termín konání: 5.1.2023, 18.5.2023
Mgr. Markéta Trnečková, Ph.D.
Informatika
Základy 3D tisku
vhodné pro SŠ
anotace, přihlášení na kurz
termín konání: 13.1.2023, 26.5.2023
Mgr. Markéta Trnečková, Ph.D.
Informatika

Vizuální programovací jazyky
vhodné pro SŠ
anotace, přihlášení na kurz
termín konání: 9.6.2023

Mgr. Tomáš Kühr, Ph.D.
Informatika

Fyzika

Název kurzu a termín konání Garant a katedra
Fyzika hlavou i rukama
vhodné pro SŠ a ZŠ
anotace, přihlášení na kurz
termín konání: 7.10.2022
RNDr. Renata Holubová, CSc.
Experimentální fyzika
Kurz elektronové mikroskopie
vhodné pro SŠ a ZŠ
anotace, přihlášení na kurz
termín konání: 14.10.2022
doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc.
Experimentální fyzika

Chemie

Název kurzu a termín konání Garant a katedra
Moderní trendy ve výuce chemie
vhodné pro SŠ a ZŠ
anotace, přihlášení na kurz
termín konání: 26.1.2023, 8.6.2023
Mgr. Iveta Bártová, Ph.D.
doc. RNDr. Marta Klečková, CSc.
Anorganická chemie
Polymerní materiály ve výuce chemie
vhodné pouze pro SŠ
anotace, přihlášení na kurz
termín konání: v přípravě
Ing. Vojtěch Kupka, Ph.D.
Fyzikální chemie
Software pro učitele chemie
vhodné pro SŠ a ZŠ
anotace, přihlášení na kurz
termín konání: 25.11.2022, 24.3.2023
Mgr. Marie Zgarbová, Ph.D.
Fyzikální chemie
Základy nanotechnologií pro učitele chemie
vhodné pro SŠ
anotace, přihlášení na kurz
termín konání: v přípravě
prof. RNDr. Libor Kvítek, CSc.
Fyzikální chemie
Biochemie kolem nás
vhodné pro SŠ
anotace, přihlášení na kurz
termín konání: 27.1.2023, 10.2.2023
doc. RNDr. Lenka Luhová, Ph.D.
Biochemie

Biologie, ekologie a životní prostředí

Název kurzu a termín konání Garant a katedra
Voda, základ života
vhodné pro SŠ a ZŠ
anotace, přihlášení na kurz
termíny konání: 20.10.2022, 12.11.2022, 26.11.2022
Mgr. Alena Vláčilová
Pevnost poznání

Vědy o Zemi

Název kurzu a termín konání Garant a katedra
Geologická stavba Olomouce a jeho okolí
vhodné pro SŠ a ZŠ
anotace, přihlášení na kurz
termín konání: 25.11.2022
RNDr. Tomáš Lehotský, Ph.D.
Geologie
Výuka geologie v terénu
vhodné pro SŠ a ZŠ
anotace, přihlášení na kurz
termín konání: 24.9.2022
RNDr. Tomáš Lehotský, Ph.D.
Geologie
Sopky v geologické historii Moravy a Slezska
vhodné pro SŠ a ZŠ
anotace, přihlášení na kurz
termín konání: 21.10.2022
RNDr. Tomáš Lehotský, Ph.D.
Geologie
Praktické poznávání minerálů
vhodné pro SŠ a ZŠ
anotace, přihlášení na kurz
termín konání: 18.11.2022
RNDr. Kamil Kropáč, Ph.D.
Geologie
Meteority, impakty a impaktní produkty
vhodné pro SŠ a ZŠ
anotace, přihlášení na kurz
termín konání: 9.12.2022
RNDr. Kamil Kropáč, Ph.D.
Geologie
Výuka zeměpisu s vlastními mapami
vhodné pro SŠ a ZŠ
anotace, přihlášení na kurz
termín konání: 14.9.2022
prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc.
Geoinformatika
Mapy pro výuku zeměpisu
vhodné pro SŠ a ZŠ
anotace, přihlášení na kurz
termín konání: 12.10.2022
prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc.
Geoinformatika
Výuka s infografikami
vhodné pro SŠ a ZŠ
anotace, přihlášení na kurz
termín konání: 9.11.2022
prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc.
Geoinformatika
Video ve výuce
vhodné pro SŠ a ZŠ
anotace, přihlášení na kurz
termín konání: 30.11.2022
prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc.
Geoinformatika
Aktuální otázky geografie Evropy
vhodné pro SŠ a ZŠ
anotace, přihlášení na kurz
termín konání: 19.1.2023
RNDr. Martin Jurek, Ph.D.
Geografie
Energetika a energetické zdroje v ČR
vhodné pro SŠ a ZŠ
anotace, přihlášení na kurz
termín konání: 1.12.2022
doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D.
Geografie
Islám, islámský fundamentalismus a islamismus
vhodné pro SŠ a ZŠ
anotace, přihlášení na kurz
termín konání: v přípravě
RNDr. Miloš Fňukal, Ph.D.
Geografie
Přírodní rizikové procesy v ČR
vhodné pro SŠ a ZŠ
anotace, přihlášení na kurz
termín konání: 2.2.2023
doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.
Geografie
Aktuální témata fyzické geografie ČR
vhodné pro SŠ a ZŠ
anotace, přihlášení na kurz
termín konání: 3.2.2023
doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.
Geografie
Tvorba a využití interaktivních map pro zpestření nejen zeměpisu
vhodné pro SŠ a ZŠ
anotaci, přihlášení na kurz
termín konání: 16.9.2022, 27.1.2023
Mgr. Petr Šimáček, Ph.D.
Geografie
MŠMT udělila akreditace tomuto jednodennímu 4hodinovému kurzu (4 x 45 minut):
Podnebí městské a venkovské krajiny a jejich odlišnosti
vhodné pro SŠ a ZŠ
anotace, přihlášení na kurz
termín konání: 26.5.2023
doc. RNDr. Miroslav Vysoudil, CSc.
Geografie
MŠMT udělila akreditace těmto 4semestrálním kurzům:
Geografie pro 2. stupeň ZŠ (rozšíření aprobace o další předmět, kombinovaná forma studia)
vhodné pro ZŠ
anotace, přihlášení na kurz
termín konání: 14.2.2022 - 13.2.2024, 19.9.2022 - 13.9.2024
doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.
Geografie
Učitelství geografie pro SŠ (rozšíření aprobace o další předmět, kombinovaná forma studia)
vhodné pro SŠ
anotace, přihlášení na kurz
termín konání: 14.2.2022 - 13.2.2024, 19.9.2022 - 13.9.2024
doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.
Geografie

Historie

Název kurzu a termín konání Garant a katedra
Práce s prameny ve výuce starších a moderních dějin
vhodné pro SŠ a ZŠ
anotace, přihlášení na kurz
termín konání: ve školním roce 2022/2023 se nebude otevírat
doc. Mgr. Radmila Prchal Pavlíčková, Ph.D.
Pevnost poznání

Kontakt

Mgr. Pavla Minxová

585 634 507

pavla.minxova@upol.cz

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)