Akce, brožury

Brožury

Průvodce pro zájemce o studium

Průvodce pro zájemce o studium Jak na Přírodu (pdf) je poutavým materiálem určeným právě zájemcům o studium. Tento propagační materiál s infografikou byl vytvořen naším studentem, z velké části je výsledkem jeho diplomové práce.

Všeobecná informační brožura o přírodovědecké fakultě

Poslední aktualizace této brožury o Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci vznikla v roce 2021. Najdete v ní základní údaje o fakultě, jejich zaměstnanacích a studentech, možnostech studia, pedagogické a vědecké činnosti i popularizačních aktivitách.
pdf

Všeobecná brožura o Univerzitě Palackého

Aktuální verze materiálu o Univerzitě Palackého v Olomouci vznikla v roce 2020. Najdete v ní základní údaje o univerzitě a jejích součástech. Samostatná dvoustrana je věnována naší přírodovědecké fakultě.
pdf

Brožura k technickým údajům o budově přírodovědecké fakulty

Tento atraktivní materiál vznikl pro návštěvníky a zájemce o technické údaje i další zajímavosti hlavní budovy přírodovědecké fakulty a jejího nejbližšího venkovního prostranství nacházejího se v lokalitě Envelopa. Vydán byl v roce 2021.
pdf

Informační brožura o Pevnosti poznání

Pevnost poznání byla otevřena v rámci přírodovědecké fakulty v roce 2015. Toto interaktivní muzeum vědy nabízí školní programy, vědecké kroužky, letní vědecké tábory a v každém semestru dětskou univerzitu. Poskytuje prostor i pro vyžití seniorů a je také místem pořádání významných popularizačních akcí pro širokou veřejnost. Za správnost informací a obsah brožury odpovídá Pevnost poznání.
pdf

Plánované akce v roce 2022

Připravili jsme pro vás přehled předpokládaných termínů akcí v roce 2022, které Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého připravuje pro veřejnost či školy. Tyto termíny mohou být zejména v návaznosti na aktuální epidemickou situaci upravovány či měněny na online či hybridní verzi.

Ples PřF UP

4. března 2022 - zrušen

Okno do praxe

12. dubna 2022

Olomoucká muzejní noc

20. května 2022

Přírodovědný jarmark
(dříve Veletrh vědy a výzkumu)

17. června 2022

Konference mladých přírodovědců

1. července 2022

Letní škola Badatele

1.-7. července 2022

Stříbrná promoce

17. září 2022

Setkání ředitelů a garantů fakultních škol

22. září 2022

Noc vědců

30. září 2022

Týden vysokoškolákem na Přírodě

3.-7. října 2022 

Zlatá promoce

14. října 2022

Diamantová promoce

14. října 2022

Badatelský víkendový seminář

21.-23. října 2022

Týden Akademie věd České republiky
(dříve Týden vědy a techniky)

31. října-6. listopadu 2022

Den otevřených dveří 2. prosince 2022 a 14. ledna 2023

Noc vědců

K celoevropské akci, kterou pořádá Evropská komise s cílem popularizovat vědu, se přírodovědecká fakulta připojuje každoročně. Program nabízí i interaktivní muzeum vědy Pevnost poznání či Botanická zahrada. Návštěvníci mohou nahlédnout do laboratoří či učeben, kam se běžně nedostanou. Vyzkouší si různé pokusy či aktivity. Další ročník Noci vědců se uskuteční 30. září 2022. Více informací a přehled aktivit najdete na www.nocvedcu.cz

Olomoucká muzejní noc

Přírodovědecká fakulta se připojuje k akci, která umožňuje zájemcům prohlédnout si v netradiční dobu zajímavé a jindy třeba nedostupné objekty či památky.

V letošním roce se akce uskuteční 20. května na fakultě od 18:00 do 21:00.

Program:

17. listopadu 12
18:00, 19:00, 20:00 • Oddělení vnějších a vnitřních vztahů, 1. podlaží, před vrátnicí • Komentované prohlídky hlavní budovy Přírodovědecké fakulty UP
18:00, 19:00, 20:00 • Katedra geologie, 1. podlaží, před vrátnicí • Komentované prohlídky geoparku
18:00–21:00 • Katedra geologie, 1. podlaží • Prohlídky mineralogických, petrologických a paleontologických sbírek katedry
18:00, 19:00, 20:00 • Katedra analytické chemie, 2. podlaží • Komentované prohlídky katedry s předvedením zajímavých pokusů
18:00, 19:00, 20:00 • Katedra optiky, 4. podlaží • Komentované prohlídky pracoviště optiky
18:00–21:00 • Hlavomorna, 6. podlaží • Nabídka řady hlavolamů pro malé i dospělé návštěvníky
18:00–21:00 • 6. podlaží • Zpřístupnění teras s vyhlídkou na město

17. listopadu 50
18:00, 19:00, 20:00 • Katedra zoologie, 1. podlaží • Komentované prohlídky katedry a jejich zoologických sbírek

Šlechtitelů 27, sraz u hlavního vchodu do areálu (poblíž zastávky Šlechtitelů)
18:00, 19:00, 20:00 • Katedra botaniky • Komentované prohlídky skleníků se zaměřením na masožravé rostliny
18:00, 19:00, 20:00 • Katedra biotechnologií • Pohled do mikrosvěta – můžou rostliny svítit? • Komentované prohlídky katedry

Horní náměstí, sraz před orlojem
18:00 • Kabinet cizích jazyků • Komentovaná prohlídka olomouckých barokních kašen v angličtině. Pro děti k dispozici pracovní list s drobnou odměnou • A guided tour of baroque fountains in Olomouc in English. A worksheet and a small gift available for children. We will meet at the astronomical clock on Dolní náměstí and leave at 6 p.m. heading to the oldest fountain in Olomouc.

Běh s Klokanem

Běh s Klokanem propaguje přírodovědné obory formou sportovních aktivit. Přírodovědecká fakulta při jeho organizaci spolupracuje s olomouckou Jednotou českých matematiků a fyziků. Účastníci závodí nejen v přespolním běhu, ale i skákání v pytlích a skládání hlavolamů.

www.matematickyklokan.net

Přírodovědný klokan

Soutěž pro žáky základní a studenty středních škol. Přírodní vědy se propagují formou „multiple-choise“ soutěže, která je zařazena do soutěží vyhlašovaných ministerstvem školství. Garantuje ji katedra algebry a geometrie přírodovědecké fakulty. Soutěžní otázky se týkají matematiky, fyziky, biologie, vědy a techniky, chemie, ale i historie a lingvistiky.

www.kag.upol.cz/prirodovednyklokan/

Den fascinace rostlinami

Mezinárodní akce zaměřená na popularizaci rostlinné biologie se koná v Botanické zahradě přírodovědecké fakulty. Na programu jsou výstavy, workshopy, určování rostlin a komentované prohlídky.

www.garden.upol.cz

Studentský spolek UP Crowd

Nabídka přednášek, výukových programů a minikonferencí

Za správnost informací a obsah brožury odpovídá UP Crowd.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)