Seznam přednášek 2021/2022

Bakalářské studium jednooborové

Studium probíhá v prezenční formě a ve vybraných studijních programech ve formě kombinované.

Prezenční studium

Biologie
Ekologie a ochrana prostředí

Fyzika

Chemie
Biochemie

Informatika

Matematika
Aplikovaná matematika

Specializace ve zdravotnictví:

Vědy o Zemi

Kombinované studium

Navazující magisterské studium jednooborové

Studium probíhá v prezenční formě a ve vybraných studijních programech ve formě kombinované.

Prezenční studium

Biologie
Ekologie a ochrana prostředí

Fyzika

Chemie
Biochemie

Informatika

Matematika
Aplikovaná matematika

Specializace ve zdravotnictví

Vědy o Zemi

Kombinované studium

Celouniverzitní nabídka předmětů typu "C"

Student si může zapsat volitelné předměty uvedené ve studijních programech ostatních fakult UP nebo v celouniverzitní nabídce pro příslušný akademický rok pouze s celkovou hodnotou nejvýše 4 kreditů. Celkový počet kreditů za volitelné předměty absolvované na jiných fakultách UP nesmí přesáhnout 8 kreditů za celé studium (Čl. II směrnice děkana přírodovědecké fakulty A-17/4-SD).

Celouniverzitní nabídka volitelných předmětů filozofické a právnické fakulty pro akademický rok 2021/2022

Celouniverzitní nabídka volitelných předmětů přírodovědecké fakulty na rok 2021/2022

Vysvětlivky zkratek

  přednáška
Sem   seminář
Cv   cvičení
Zk   zkouška
Zp   zápočet
Ko   kolokvium
Szv   státní závěrečná zkouška
Odp   obhajoba diplomové práce
Ozp   obhajoba závěrečné (bakalářské) práce
Z   zimní semestr
L   letní semestr
*   vazba na jiné předměty (podmiňující nebo vylučující předměty)
S   počet hodin za semestr
DS   počet dnů za semestr
TS   počet týdnů za semestr
HR   počet hodin za rok
TR   počet týdnů za rok

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)