Důležité termíny

Harmonogram akademického roku 2021/2022

Akademický rok 2021/2022 1. 9. 2021—31. 8. 2022
Mezní termín pro splnění studijních povinností za akademický rok 2020/2021 6. 9. 2021
Zápis ke studiu 1. ročníků bakalářského studia 30. 8. 2021—2. 9. 2021
Zápis ke studiu 1. ročníků navazujícího magisterského studia a doktorského studia 3. 9. 2021
Odvolací řízení o rozhodnutích o nepřijetí ke studiu, proti nimž nepřijatí uchazeči podali v zákonné lhůtě odvolání 31. 8. 2021—30. 9. 2021
Konec přijímacího řízení zahájeného v AR 2021/2022 (pro studium v AR 2021/2022) 1. 10. 2021
Fakulta na své úřední desce zveřejní zprávu o průběhu příjímacího řízení zahájeného v AR 2020/2021 (pro studium v AR 2021/2022) 16. 10. 2021
Zimní semestr v akademickém roce 2021/2022 1. 9. 2021—13. 2. 2022
Zápis předmětů na zimní semestr  
2. a vyšší ročníky navazujícího magisterského a 2. a vyšší ročníky doktorského studia 14. 7. 2021, 13:00 hod.—27. 9. 2021
1. ročníky navazujícího magisterského a doktorského studia 7. 9. 2021, 9:00 hod.—27. 9. 2021
3. a vyšší ročníky bakalářského studia 15. 7. 2021, 9:00 hod.—27. 9. 2021
2. ročníky bakalářského studia 15. 7. 2021, 11:00 hod.—27. 9. 2021
1. ročníky bakalářského studia 3. 9. 2021, 9:00 hod.—27. 9. 2021
Výuka v zimním semestru (13 výukových týdnů) 20. 9. 2021—17. 12. 2021
Imatrikulace – 1. ročníky bakalářských studijních programů 6. 10. 2021—7. 10. 2021
Zpřístupnění aktualizované elektronické přihlášky ke studiu od 1. 11. 2021
Promoce 5. 11. 2021—6. 11. 2021
Dny otevřených dveří 3. 12. 2021 (8—14 hod.)
15. 1. 2022 (9—14 hod.)
Rektorské volno 31. 12. 2021
Státní závěrečné zkoušky 10. 1. 2022—11. 2. 2022
Letní semestr v akademickém roce 2021/2022 14. 2. 2022—31. 8. 2022
Zápis předmětů na letní semestr  
3. a vyšší ročníky doktorského studia 18. 1. 2022, 9:00 hod.—21. 2. 2022
2. a vyšší ročníky navazujícího magisterského studia, 2. ročníky doktorského studia 18. 1. 2022, 11:00 hod.—21. 2. 2022
1. ročníky navazujícího magisterského a doktorského studia 18. 1. 2022, 13:00 hod.—21. 2. 2022
3. a vyšší ročníky bakalářského studia 20. 1. 2022, 9:00 hod.—21. 2. 2022
2. ročníky bakalářského studia 20. 1. 2022, 11:00 hod.—21. 2. 2022
1. ročníky bakalářského studia 20. 1. 2022, 13:00 hod.—21. 2. 2022
Výuka v letním semestru (13 výukových týdnů) 14. 2. 2022—13. 5. 2022
Akademický týden UP 14. 2. 2022—20. 2. 2022
Lhůta pro podání přihlášek ke studiu v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech do 15. 3. 2022
Vyhlášení druhého kola přijímacího řízení 15. 4. 2022
Ukončení výuky – druhé ročníky navazujícího magisterského studia 22. 4. 2022
Ukončení výuky – třetí ročníky bakalářského studia 29. 4. 2022
Lhůta pro podání přihlášek ke studiu ve studijních programech akreditovaných v cizím jazyce do 30. 4. 2022
Lhůta pro podání přihlášek ke studiu v doktorských studijních programech do 30. 4. 2022
Sportovní dny UP 28. 9. 2021, 11. 5. 2022
(rekt. volno)
Státní závěrečné zkoušky 9. 5. 2022—10. 6. 2022
Přijímací zkoušky – bakalářské a navazující magisterské studijní programy 30. 5. 2022—10. 6. 2022
Přijímací zkoušky – doktorské studijní programy 30. 5. 2022—24. 6. 2022
Promoce 27. 6. 2022—1. 7. 2022
Hlavní prázdniny 1. 7. 2022—31. 8. 2022
Lhůta pro podání přihlášek ve druhém kole přijímacího řízení do 15. 7. 2022
Státní závěrečné zkoušky 15. 8. 2022—26. 8. 2022
Mezní termín pro splnění studijních povinností za akademický rok 2021/2022 5. 9. 2022

Harmonogram akademického roku 2022/2023

Akademický rok 2022/2023 1. 9. 2022—31. 8. 2023
Mezní termín pro splnění studijních povinností za akademický rok 2021/2022 5. 9. 2022
Zápis ke studiu 1. ročníků bakalářského studia 29. 8. 2022—1. 9. 2022
Zápis ke studiu 1. ročníků navazujícího magisterského a doktorského studia 2. 9. 2022
Odvolací řízení o rozhodnutích o nepřijetí ke studiu, proti nimž nepřijatí uchazeči podali v zákonné lhůtě odvolání 30. 8. 2022 —29. 9. 2022
Konec přijímacího řízení zahájeného v akademickém roce 2021/2022 (pro studium v akademickém roce 2022/2023) 30. 9. 2022
Fakulta na své úřední desce zveřejní zprávu o průběhu příjímacího řízení zahájeného v akademickém roce 2021/2022 (pro studium v akademickém roce 2022/2023) 15. 10. 2022
Zimní semestr v akademickém roce 2022/2023 1. 9. 2022—12. 2. 2023
Zápis předmětů na zimní semestr od—do
2. a vyšší ročníky navazujícího magisterského a 2. a vyšší ročníky doktorského studia 13. 7. 2022 13:00 hod.—26. 9. 2022
1. ročníky navazujícího magisterského a doktorského studia 6. 9. 2022 9:00 hod.—26. 9. 2022
3. a vyšší ročníky bakalářského studia 14. 7. 2022 9:00 hod.—26. 9. 2022
2. ročníky bakalářského studia 14. 7. 2022 11:00 hod.—26. 9. 2022
1. ročníky bakalářského studia 2. 9. 2022, 9:00 hod.—26. 9. 2022
Výuka v zimním semestru (13 výukových týdnů) 19. 9. 2022—16. 12. 2022
Imatrikulace – 1. ročníky bakalářských studijních programů 5. 10. 2022—6. 10. 2022
Zpřístupnění aktualizované elektronické přihlášky ke studiu od 1. 11. 2022
Promoce 4.—5. 11. 2022
Dny otevřených dveří 2. 12. 2022 (8—14 hod.)
14. 1. 2023 (9—14 hod.)
Rektorské volno 30. 12. 2022
Státní závěrečné zkoušky 9. 1. 2023—9. 2. 2023
Letní semestr v akademickém roce 2022/2023 13. 2. 2023—31. 8. 2023
Zápis předmětů na letní semestr od—do
3. a vyšší ročníky doktorského studia 17. 1. 2023 9:00 hod.— 20. 2. 2023
2. a vyšší ročníky navazujícího magisterského studia, 2. ročníky doktorského studia 17. 1. 2023 11:00 hod.— 20. 2. 2023
1. ročníky navazujícího magisterského a doktorského studia 17. 1. 2023 13:00 hod.— 20. 2. 2023
3. a vyšší ročníky bakalářského studia 19. 1. 2023 9:00 hod.— 20. 2. 2023
2. ročníky bakalářského studia 19. 1. 2023 11:00 hod.— 20. 2. 2023
1. ročníky bakalářského studia 19. 1. 2023 13:00 hod.— 20. 2.  2023
Výuka v letním semestru (13 výukových týdnů) 13. 2. 2023—12. 5. 2023
Akademický týden UP 13. 2. 2023—19. 2. 2023
Lhůta pro podání přihlášek ke studiu v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech 1. 11. 2022—15. 3. 2023
Vyhlášení druhého kola přijímacího řízení 15. 4. 2023
Ukončení výuky – druhé ročníky navazujícího magisterského studia 21. 4. 2023
Ukončení výuky – třetí ročníky bakalářského studia 28. 4. 2023
Lhůta pro podání přihlášek ke studiu v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech akreditovaných v cizím jazyce 1. 11. 2022—30. 4. 2023
Lhůta pro podání přihlášek ke studiu v doktorských studijních programech 1. 11. 2022—30. 4. 2023
Sportovní den UP 10. 5. 2023 (rektorské volno)
Státní závěrečné zkoušky 9. 5. 2023—9. 6. 2023
Přijímací zkoušky – bakalářské a navazující magisterské studijní programy 5. 6. 2023—16. 6. 2023
Přijímací zkoušky – doktorské studijní programy 5. 6. 2023—23. 6. 2023
Promoce 26. 6. 2023—30. 6. 2023
Hlavní prázdniny 1. 7. 2023—31. 8. 2023
Lhůta pro podání přihlášek ve druhém kole přijímacího řízení do 14. 7. 2023
Státní závěrečné zkoušky 14. 8. 2023—1. 9. 2023
Mezní termín pro splnění studijních povinností za akademický rok 2022/2023 6. 9. 2023

Promoce

Nejbližší promoce absolventů bakalářských a navazujících magisterských studijních programů přírodovědecké fakulty se uskuteční 4. a 5. listopadu 2022.


Studenti, kteří mají zájem zúčastnit se promoce, se mohou po úspěšném absolvování státních závěrečných zkoušek hlásit své studijní referentce.

Zápis ke studiu v akademickém roce 2022/2023

Řádný zápis ke studiu bude probíhat v hlavní budově Přírodovědecké fakulty, 17. listopadu 12, Olomouc, v následujících termínech:

 • pro bakalářské studium ve dnech 29. srpna až 1. září 2022,
 • pro navazující magisterské studium dne 2. září 2022 (pro ty, kteří budou skládat státní závěrečné zkoušky v srpnovém/zářijovém termínu, bude termín zápisu 14. září a 15. září 2022),
 • pro doktorské studium dne 2. září 2022 (pro ty, kteří budou skládat státní závěrečné zkoušky v srpnovém/zářijovém termínu, bude termín zápisu 15. září 2022),

vždy v 9.00 hodin.

Nemůžete-li se z vážných důvodů k zápisu dostavit, můžete být zapsán/a v zastoupení na základě úředně ověřené plné moci. Její vzor naleznete zde .

Pro podrobné informace k zápisu klikněte:

Zápis ke studiu bakalářských studijních programů

Řádný zápis ke studiu bude probíhat v hlavní budově Přírodovědecké fakulty, 17. listopadu 12, Olomouc, podle následujícího harmonogramu:

29. srpna 2022 v 9.00 hodin

učebna č. 2001 sdružené studium (prezenční a kombinované) vyjma mezifakultního v programech: Biologie a environmentální výchova pro vzdělávání maior, Deskriptivní geometrie maior, Fyzika pro vzdělávání maior, Geologie a ochrana životního prostředí pro vzdělávání maior, Chemie pro vzdělávání maior, Matematika pro vzdělávání maior
učebna
č. 2005
Aplikovaná fyzika, Biofyzika (specializace Obecná biofyzika, Molekulární biofyzika), Digitální a přístrojová optika, Nanotechnologie, Obecná fyzika a matematická fyzika, Optika a optoelektronika, Přístrojová a počítačová fyzika
učebna č. 3003 Biochemie
učebna
č. 3005
Aplikovaná matematika (všechny specializace), Matematika
učebna č. 5007 Geografie (jednooborová neučitelská – prezenční a kombinovaná)

30. srpna 2022 v 9.00 hod.

učebna č. 2001 sdružené studium mezifakultní (prezenční a kombinov.) s Pedagogickou a Filozofickou fakultou UPOL
učebna č. 2005 Bioinformatika, Biotechnologie a genové inženýrství
učebna č. 3003 Chemie – analytik specialista, Aplikovaná chemie
učebna č. 3005 Environmentální geologie, Environmentální rizika a klimatická změna
učebna č. 5007 Informatika pro vzdělávání maior, Ekologie a ochrana životního prostředí

31. srpna 2022 v 9.00 hodin

učebna č. 2001 Geoinformatika a kartografie, Mezinárodní rozvojová a environmentální studia
učebna č. 2005 Experimentální biologie (obě specializace), Biologie a ekologie
učebna č. 3003 Informační technologie – kombinované studium
učebna č. 3005 Informatika
učebna č. 5007 Bioanorganická chemie, Nanomateriálová chemie, Chemie, Bioorganická chemie a chemická biologie

1. září 2022 v 9.00 hodin

učebna č. 2001

sdružené studium (prezenční a kombinované) vyjma mezifakultního v programech: Biologie pro vzdělávání maior, Geografie pro vzdělávání maior
učebna č. 2005 Molekulární a buněčná biologie, Optometrie
učebna č. 5007 Informační technologie – prezenční studium

K zápisu si, prosím, přineste:

 • ověřenou kopii maturitního vysvědčení (stačí ověřené SŠ), uchazeči, kteří již kopii maturitního vysvědčení dodali se zkrácenou verzí e-přihlášky, prosím, aby si s sebou přinesli originál maturitního vysvědčení
 • ověřené kopie maturitních vysvědčení prosím neposílejte poštou, ale přineste s sebou až k řádnému zápisu
 • pokud absolvujete maturitní zkoušku v podzimním termínu a nemáte ještě maturitní vysvědčení, přijďte i tak na zápis v řádném termínu
 • cizinci (mimo SR) dodají doklad o nostrifikaci zahraničního vysvědčení
 • cizinci (mimo SR), kteří nevykonali maturitní zkoušku z českého nebo slovenského jazyka, popř. bakalářskou zkoušku v českém či slovenském jazyce, a je jim prominuta přijímací zkouška, musí doložit dokument potvrzující znalost českého jazyka alespoň na úrovni B1, tj. mírně pokročilý (např. CCE, ECL) dle společného evropského referenčního rámce
 • občanský průkaz / cestovní pas
 • 1 fotografii
 • psací potřeby
 • potvrzení od lékaře (zdravotní způsobilost ke studiu), a to na předepsaném formuláři (ke stažení zde) u programů: Molekulární a buněčná biologie, Experimentální biologie, Biochemie, Bioorganická chemie a chemická biologie, Chemie, Chemie – analytik specialista, Aplikovaná chemie, Nanomateriálová chemie, Bioanorganická chemie, Chemie pro vzdělávání, Biologie pro vzdělávání

Pokud ve stanoveném termínu bez omluvy neprovedete zápis, budeme mít za to, že o studium na naší fakultě již nemáte zájem.

Zápis ke studiu navazujících magisterských studijních programů

Řádný zápis ke studiu bude probíhat 2. září 2022 v 9.00 hodin v hlavní budově Přírodovědecké fakulty UP, 17. listopadu 12, Olomouc. Pro ty, kteří budou skládat státní závěrečné zkoušky v srpnovém/zářijovém termínu, bude termín zápisu 14. září a 15. září 2022.

Harmonogram zápisu

učebna č. 2001 Bioinformatika, Optometrie, Botanika, Hydrobiologie, Molekulární a buněčná biologie, Zoologie, Experimentální biologie, Experimentální biologie rostlin, Biochemie, Biotechnologie a genové inženýrství, Fytopatologie
učebna č. 2005 Geoinformatika a kartografie (prezenční a kombinovaná forma), Mezinárodní rozvojová a environmentální studia, Geografie a regionální rozvoj (prezenční a kombinovaná forma), Environmentální geologie
učebna č. 3003 Analytická chemie, Fyzikální chemie, Nanomateriálová chemie, Organická chemie, Anorganická a bioanorganická chemie (specializace Bioanorganická chemie, Anorganické materiály), Bioorganická chemie a chemická biologie, Aplikovaná fyzika, Biofyzika, Digitální a přístrojová optika, Nanotechnologie, Obecná fyzika a matematická fyzika, Optika a optoelektronika
učebna č. 3005 sdružené studium Učitelství informatiky pro SŠ maior, Ochrana a tvorba krajiny, Ekologie a ochrana životního prostředí, Aplikovaná matematika, Diskrétní matematika, Informatika (specializace Obecná informatika, Umělá inteligence), Aplikovaná informatika (specializace Počítačové systémy a technologie, Vývoj software)
učebna č. 5007 sdružené studium navazující (dříve dvouoborové), jednooborové kombinované (Učitelství matematiky pro SŠ, Učitelství deskriptivní geometrie pro SŠ), kromě Učitelství informatiky pro SŠ maior

K zápisu si, prosím, přineste:

 • ověřenou kopii bakalářského diplomu (týká se studentů, kteří jsou z jiné fakulty a nezaslali ji se zkrácenou verzí e-přihlášky)
 • kopii Diploma Supplement doloží jen studenti z jiné VŠ 
 • cizinci (mimo SR), kteří nevykonali maturitní zkoušku z českého nebo slovenského jazyka, popř. bakalářskou zkoušku v českém či slovenském jazyce, a je jim prominuta přijímací zkouška, musí doložit dokument potvrzující znalost českého jazyka alespoň na úrovni B1, tj. mírně pokročilý (např. CCE, ECL) dle společného evropského referenčního rámce
 • občanský průkaz
 • 1 fotografii
 • psací potřeby

Pokud ve stanoveném termínu bez omluvy neprovedete zápis, budeme mít za to, že o studium na naší fakultě již nemáte zájem.

Zápis ke studiu doktorských studijních programů

Řádný zápis ke studiu bude probíhat 2. září 2022 v 9.00 hodin v učebně 2006 v hlavní budově Přírodovědecké fakulty UP, tř. 17. listopadu 12, Olomouc. Pro ty, kteří budou skládat státní závěrečné zkoušky v srpnovém/zářijovém termínu, bude termín zápisu 15. září 2022.

K zápisu si prosím přineste:

 • ověřenou kopii magisterského diplomu včetně Diploma Supplement (týká se studentů, kteří jsou z jiné fakulty), popř. obyčejnou kopii magisterského diplomu (týká se studentů, kteří jsou z naší fakulty)
 • občanský průkaz
 • 1 fotografii
 • psací potřeby

Pokud ve stanoveném termínu bez omluvy neprovedete zápis, budeme mít za to, že o studium na naší fakultě již nemáte zájem.

Prezentace – zápis ke studiu

 Prezentace pro studenty nastupující do bakalářských programů obsahuje:

 • Podmínky pro zapsání studenta
 • Základní informace
 • Děkan a proděkan fakulty
 • Studijní oddělení
 • Kreditový systém studia
 • Vysokoškolské koleje
 • Účet a login
 • Univerzitní e-mailová adresa
 • Identifikační karty
 • Jak získat další informace
 • Formuláře
 • Poplatky za studium

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)