Úřední deska

Oznámení

12. 3. 2018

Děkan přírodovědecké fakulty oznamuje konání obhajoby disertační práce v oboru Optika a optoelektronika.

Účinné vnitřní předpisy a normy

Vnitřní normy

Výběrová řízení a nabídky zaměstnání

Anglické verze inzerce — English version

Doručení veřejnou vyhláškou

v tomto seznamu nejsou žádné zprávy.

Akademický senát

Příští zasedání akademického senátu se uskuteční 11. dubna 2018 od 14:00 hod. v zasedací místnosti děkanátu přírodovědecké fakulty.

Zápis ze zasedání AS PřF UP ze dne 31. ledna 2018

(starší zápisy viz Akademický senát PřF)

Vědecká rada

Příští zasedání vědecké rady se uskuteční v březnu 2018.

Zápis ze zasedání Vědecké rady PřF UP 6. prosince 2017

(starší zápisy viz Vědecká rada PřF)