Témata závěrečných prací

Témata bakalářských prací 2022/2023

Studium mitogenem aktivovaných protein kináz a cytoskeletálních proteinů v interakci vojtěšky (Medicago sativa) s prospěšnými mikroorganismy

 

Organizace cytoskeletu kořenových parazitických rostlin v raných vývojových stádiích (in English)

 

Mikroskopická analýza vlivu abiotického stresu na protein MMK2 u Medicago sativa.

 

Příprava transgenních linií rostlin vojtěšky (Medicago sativa L.) pomocí Agrobacterium tumefaciens a somatické embryogeneze (en/cz/sk – možný výběr jazyka psaní práce)

 

Funkční studium mitogen-aktivovaných protein kinas (MAPKs) ve vojtěšce (Medicago sativa L.) na základě in silico analýz a zpracování dat (en/cz/sk možný výběr jazyka psaní práce)

 

Selekce a ověření annexinových knock-out mutantů Arabidopsis thaliana (en/cz/sk – možný výběr jazyka psaní práce)

 

Klonování a příprava markeru transkripčního faktoru SPEECHLESS pro Medicago sativa (L.) (en/cz/sk – možný výběr jazyka psaní práce)

 

Klonování a analýza fluorescenčně značených superoxiddismutas u vojtěšky seté (Medicago sativa L.) (en/cz/sk – možný výběr jazyka psaní práce)

 

Příprava vybraných rekombinantních superoxiddismutas z rostliny Arabidopsis thaliana (en/cz/sk – možný výběr jazyka psaní práce)

 

Fenotypová charakterizácia transgénnych línií lucerny siatej (Medicago sativa L.) v podmienkach abiotického stresu


Témata magisterských prací 2022/2023

Organizace a dynamika cytoskeletu při symbiotických interakcích vojtěšky (Medicago sativa L.) s bakteriemi rodu Rhizobium

        
Vliv interakcí kontrolních a transgenních rostlin vojtěšky (Medicago sativa L.) s prospěšnými a patogenními mikroorganizmy na jejich růst a vývoj

Stanovení aktivity vybraných mitogen-aktivovaných proteinkináz ječmene v in vitro podmínkách stresu

 

Příprava a analýza MAP kinázových mutantů vojtěšky seté (Medicago sativa L.) (obsazeno)

 

Příprava a analýza transgenních linií Medicago sativa L. exprimujících tubulin α pod kontrolou různých typů konstitutivní exprese (obsazeno)

 

Studium zapojení annexinů do vývoje kořenových vlásků u Arabidopsis thaliana (L.) (en/cz/sk – možný výběr jazyka psaní práce)

 

Příprava a analýza transgenních linií Arabidopsis thaliana exprimující fluorescenčně značnou Cu/Zn superoxiddismutasu 1 (en/cz/sk – možný výběr jazyka psaní práce)

 

Charakterizace předpokládaných apoplastických superoxiddismutas u Arabidopsis thaliana (en/cz/sk – možný výběr jazyka psaní práce)

 

Studium mitogenem aktivovaných protein kináz a cytoskeletálních proteinů v interakci vojtěšky (Medicago sativa) s prospěšnými mikroorganismy

        
Molekulární klonování konstruktů pro expresi GFP-fúzních proteinů a transformace vojtěšky (Medicago sativa L.) pro účely fluorescenční mikroskopie

        
Funkční studium mitogen-aktivovaných protein kinas (MAPKs) ve vojtěšce (Medicago sativa L.) na základě in silico analýz, zpracování dat a experimentální práce (en/cz/sk - možný výběr jazyka psaní práce)

 

Štúdium proteín-proteínových interakcií a príprava multiplex CRISPR/Cas9 vektorov za účelom mutagenézy génov u lucerny siatej (Medicago sativa L.) (obsadená). 

 

Studium signalizace u vojtěšky pomocí proteomických a biochemických analýz

 

Hledání nových biologických funkcí cytoskeletu u rostlin pomocí proteomické analýzy, biochemických a mikroskopických metod. 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)