Témata závěrečných prací

Témata bakalářských prací 2023/2024

 

Klonování a analýza fluorescenčně značených superoxiddismutas u vojtěšky seté (Medicago sativa L.) (en/cz/sk – možný výběr jazyka psaní práce)

 

Příprava vybraných rekombinantních superoxiddismutas z rostliny Arabidopsis thaliana (en/cz/sk – možný výběr jazyka psaní práce)

Příprava transgenních linií vojtěšky seté (Medicago sativa L.) exprimujících marker aktinového cytoskeletu

 

Fenotypická charakterizace transgenních linií vojtěšky seté (Medicago sativa L.) se sníženou expresí mitogenem-aktivovaných protein kináz a expresí cytoskeletálních markerů

 

Morphology of mistletoe haustoria on different hosts” (Morfologie haustoria jmelí bílého na různých hostitelech) (anglicky nebo česky)

 

Development of biological mistletoe control method using mistletoe-specific phytopathogenic fungus Botryosphaeria visci“ (Vývoj metody pro biologickou kontrolu jmelí pomocí fytopatogenní houby Botryosphaeria visci) (anglicky nebo česky)

 

Fenotypování mutantů Arabidopsis thaliana s vyřazenými geny pro MAPK kaskády v podmínkách působení abiotického stresu (en/cz/sk – možný výběr jazyka psaní práce)

 

Porovnání kvality biomasy u transgenních linií tolice vojtěšky s geneticky manipulovanými hladinami proteinů SIMK a MMK2 (en/cz/sk - možný výběr jazyka psaní práce)

 

Pokročilé mikroskopické analýzy regulace mikrotubulárního cytoskeletu zprostředkované kataninem v Arabidopsis thaliana (en/cz/sk - možný výběr jazyka psaní práce)

 

Fenotypová charakterizácia transgénnych línií lucerny siatej (Medicago sativa L.) v podmienkach abiotického stresu

 

Príprava génového konštruktu 35S::GFP-RACK1A pomocou molekulárneho klonovania a jeho transformácia do rastlín Arabidopsis thaliana

 

Charakteristika vývojových a produkčních parametrů transgenních rostlin vojtěšky (Medicago sativa L.) v podmínkách in vitro a in vivo (en/cz/sk – možný výběr jazyka psaní práce)

 

Vývojová mikroskopická dokumentace transgenních rostlin ječmene (Hordeum vulgare L.) (en/cz/sk – možný výběr jazyka psaní práce)

 

Příprava rekombinantní MAP kinasy vojtěšky seté v bakteriálním expresním systému za účelem interakčních studií

 

Studium mitogenem aktivovaných protein kináz a cytoskeletálních proteinů v interakci vojtěšky (Medicago sativa) s prospěšnými mikroorganismy

Vyhodnocení a validace protemických dat zaměřených na signalizaci u rostlin: Od bioinformatiky k experimentům v laboratoři

 


Témata magisterských prací 2023/2024

Příprava a analýza transgenních linií Arabidopsis thaliana exprimující fluorescenčně značnou Cu/Zn superoxiddismutasu 1 (en/cz/sk – možný výběr jazyka psaní práce)

 

Charakterizace předpokládaných apoplastických superoxiddismutas u Arabidopsis thaliana (en/cz/sk – možný výběr jazyka psaní práce)

Fenotypování mutantů Arabidopsis thaliana s vyřazenými geny pro MAPK kaskády v podmínkách působení abiotického stresu (en/cz/sk – možný výběr jazyka psaní práce)

 

Bioinformatické studie zaměřené na regulaci tvorby biomasy u tolice vojtěšky a jejich uplatnění při šlechtění

 

Štúdium proteín-proteínových interakcií a príprava multiplex CRISPR/Cas9 vektorov za účelom mutagenézy génov u lucerny siatej (Medicago sativa L.) (obsadená). 

 

Vizualizace interakcí cytoskeletu rostlin vojtěšky (Medicago sativa L.) se symbiotickými bakteriemi Rhizobium pomocí různých mikroskopických metod (en/cz/sk – možný výběr jazyka psaní práce)

 

Podíl cytoskeletu na interakcích se symbiotickými bakteriemi u rostlin vojtěšky (Medicago sativa L.) se sníženou expresí mitogenem-aktivovaných protein kináz (en/cz/sk – možný výběr jazyka psaní práce)

 

Studium mitogenem aktivovaných protein kináz a cytoskeletálních proteinů v interakci vojtěšky (Medicago sativa) s prospěšnými mikroorganismy

 

Studium signalizace u vojtěšky pomocí proteomických a biochemických analýz

 

Hledání nových biologických funkcí cytoskeletu u rostlin pomocí proteomické analýzy, biochemických a mikroskopických metod. 


Témata dizertačních prací 2023/2024

Biochemická, molekulární a buněčně biologická charakterizace jmelí. (Biochemical, molecular and cell biological characterisation of mistletoes) (anglicky nebo česky)

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)