RNDr. Jana SLEZÁKOVÁ, Ph.D.

Employee photo
Contact

585634165

Katedra experimentální fyziky

Přírodovědecká fakulta

17. listopadu 12

4.010

odborný asistent

Professional orientation – didactics of mathematics, general and school didactics in the education of future science teachers. Graduate of the program for coordinators of the Curriculum. Member of the JČMF committee, teaching award. Author of didactic aids and didactic tests for the development of geometric and spatial imagination. Cooperation with Fort Science - Interactive science centre of Palacký University Olomouc- methodology of educational programs in the field of mathematics for primary and secondary schools.

Functions & membership in academic & non academic bodies:

Vědecká společnost

  • Jednota českých matematiků a fyziků - pobočka Olomouc (člen, 2007–)
  • Česká pedagogická společnost (člen, 2023–)
  • Společnost učitelů matematiky JČMF (člen, 2007–)

Výbor vědecké společnosti

  • Jednota českých matematiků a fyziků (člen, 2022–)
ČLÁNEK
Chvátal R., Slezáková J., Popelka S. Analysis of problem-solving strategies for the development of geometric imagination using eye-tracking. Education and Information Technologies. 2023.
Slezáková J. Perception of Digital Competences of Future Teachers at the Faculty of Science of Palacký University in Olomouc. e-PEDAGOGIUM, nezávislý odborný časopis pro interdisciplinární výzkum v pedagogice. 2023.
Slezáková J. Trojúhelníkové puzzle. Matematika - fyzika - informatika. 2022.
Slezáková J. Kabinet propojí učitele jedné aprobace. Učitelské noviny. 2019.
BENEŠOVÁ L., TLÁSKAL J., MOLNÁR J., SLEZÁKOVÁ J. Geometrical imagination and knowledge of triangles. Matematyka. Prace naukowe. 2011.
TLÁSKAL J., BENEŠOVÁ L., SLEZÁKOVÁ J., MOLNÁR J. Knowledge of quadrilateral at elementary schools. Matematyka. Prace naukowe. 2011.
SLEZÁKOVÁ J., MOLNÁR J., BENEŠOVÁ L., TLÁSKAL J. Testing of geometrical imagination. Matematyka. Prace naukowe. 2011.
SLEZÁKOVÁ J., MOLNÁR J. TESTOVANI GEOMETRICKE PŘEDSTAVIVOSTI V ROVINĚ. e-Pedagogium (print). 2011.
Slezáková J., Molnár J. Problems and their place in secondary school mathematics. Matematyka. Prace naukowe. 2007.
Slezáková J. Kvazigrupy v elementární geometrii. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Paedagogica, Mathematica. 2000.
DISERTAČNÍ PRÁCE
Slezáková J. Geometrická představivost v rovině. In Molnár J. (Eds.) 2011.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Slezáková J., Jirotková D., Slezáková J. Difficulties of 2nd grade primary school pupils when comparing 2D figures in a grid. New Directions in Elementary Mathematics Education. 2023.
Slezáková J., Mikeš J., Peška P. ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПРАКТИК В РАМКАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК И МАТЕМАТИКИ НА ФАКУЛЬТЕТЕ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК УНИВЕРСИТЕТА ПАЛАЦКОГО В ОЛОМОУЦЕ. СОПРЯЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА. 2022.
Slezáková J. Perception Of Digital Competences and Development of Informatical Thinking of Future Teachers at The Faculty of Science of Palacký University In Olomouc During Their Pedagogical Trainings. CONFERENCE PROCEEDINGS of the VI International Scientific-Practical Conference "Information Technologies in Education, Science and Technology" (ITEST-2022). 2022.
Slezáková J. Tasks for the development of geometric imagination. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ В ПРЕПОДАВАНИИ МАТЕМАТИКИ В ВЫСШЕЙ И СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ. 2022.
Holubová R., Slezáková J. Bridging courses for mathematics and science teacher students. In Džubinská A., Reiffers M. (Eds.) 20th conference of Czech and Slovak physicists proceedings. 2020.
Slezáková J. Rozvoj prostorové představivosti na víceletém gymnáziu. Dva dny s didaktikou matematiky 2007. 2008.
Hátle J., Slezáková J. Vybrané křivky v programu Cabri geometrie. 28. konference o geometrii a grafice. 2008.
Slezáková J., Molnár J. Construction problems and their place in secondary school mathematics. Matematyka XII. 2007.
Slezáková J., Molnár J. Základní pojmy a vztahy v trojúhelníku - srovnávací test. Celostátní konference učitelů matematiky. 2007.
Slezáková J. Historie neasociativních struktur. XIX. Vědecké kolokvium o řízení osvojovacího procesu. 2001.
KNIHA - CELEK
Holubová R., Straus J., Slezáková J. Forensics and Physics. 2022.
Růžičková B., Emanovský P., Slezáková J. Matematický Klokan - Sbírka řešených úloh s ekologickou tématikou. Matematický Klokan - Sbírka řešených úloh s ekologickou tématikou. 2000.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Slezáková J. Běh s klokanem. 2006.
ZÁVĚREČNÁ PRÁCE
Slezáková J. Kolineace v tkáních. 2001.
ZPRÁVA
Molnár J., Kršková M., Slezáková J., Vaněk V. Zpráva. Analýza dat získaných rozborem odpovědí žáků Gymnázia Zlín Lesní čtvrť. 2010.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)