RNDr. Jana SLEZÁKOVÁ, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585634165

Katedra experimentální fyziky

Přírodovědecká fakulta

17. listopadu 12

4.010

odborný asistent

Profesní zaměření – didaktika matematiky, obecná a školní didaktika ve vzdělávání budoucích učitelů přírodovědných předmětů. Absolventka studia pro koordinátory ŠVP. Členka výboru JČMF, ocenění – pedagogické vyznamenání. Autorka didaktických pomůcek a didaktických testů na rozvoj geometrické a prostorové představivosti. Spolupráce s Pevností poznání – metodik vzdělávacích programů v oblasti matematiky pro ZŠ a SŠ.

ČLÁNEK
Slezáková J. Perception of Digital Competences of Future Teachers at the Faculty of Science of Palacký University in Olomouc. e-PEDAGOGIUM, nezávislý odborný časopis pro interdisciplinární výzkum v pedagogice. 2023.
Slezáková J. Trojúhelníkové puzzle. Matematika - fyzika - informatika. 2022.
Slezáková J. Kabinet propojí učitele jedné aprobace. Učitelské noviny. 2019.
BENEŠOVÁ L., TLÁSKAL J., MOLNÁR J., SLEZÁKOVÁ J. Geometrical imagination and knowledge of triangles. Matematyka. Prace naukowe. 2011.
TLÁSKAL J., BENEŠOVÁ L., SLEZÁKOVÁ J., MOLNÁR J. Knowledge of quadrilateral at elementary schools. Matematyka. Prace naukowe. 2011.
SLEZÁKOVÁ J., MOLNÁR J., BENEŠOVÁ L., TLÁSKAL J. Testing of geometrical imagination. Matematyka. Prace naukowe. 2011.
SLEZÁKOVÁ J., MOLNÁR J. TESTOVANI GEOMETRICKE PŘEDSTAVIVOSTI V ROVINĚ. e-Pedagogium (print). 2011.
Slezáková J., Molnár J. Problems and their place in secondary school mathematics. Matematyka. Prace naukowe. 2007.
Slezáková J. Kvazigrupy v elementární geometrii. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Paedagogica, Mathematica. 2000.
DISERTAČNÍ PRÁCE
Slezáková J. Geometrická představivost v rovině. In Molnár J. (Eds.) 2011.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Slezáková J., Mikeš J., Peška P. ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПРАКТИК В РАМКАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК И МАТЕМАТИКИ НА ФАКУЛЬТЕТЕ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК УНИВЕРСИТЕТА ПАЛАЦКОГО В ОЛОМОУЦЕ. СОПРЯЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА. 2022.
Slezáková J. Perception Of Digital Competences and Development of Informatical Thinking of Future Teachers at The Faculty of Science of Palacký University In Olomouc During Their Pedagogical Trainings. CONFERENCE PROCEEDINGS of the VI International Scientific-Practical Conference "Information Technologies in Education, Science and Technology" (ITEST-2022). 2022.
Slezáková J. Tasks for the development of geometric imagination. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ В ПРЕПОДАВАНИИ МАТЕМАТИКИ В ВЫСШЕЙ И СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ. 2022.
Holubová R., Slezáková J. Bridging courses for mathematics and science teacher students. In Džubinská A., Reiffers M. (Eds.) 20th conference of Czech and Slovak physicists proceedings. 2020.
Slezáková J. Rozvoj prostorové představivosti na víceletém gymnáziu. Dva dny s didaktikou matematiky 2007. 2008.
Hátle J., Slezáková J. Vybrané křivky v programu Cabri geometrie. 28. konference o geometrii a grafice. 2008.
Slezáková J., Molnár J. Construction problems and their place in secondary school mathematics. Matematyka XII. 2007.
Slezáková J., Molnár J. Základní pojmy a vztahy v trojúhelníku - srovnávací test. Celostátní konference učitelů matematiky. 2007.
Slezáková J. Historie neasociativních struktur. XIX. Vědecké kolokvium o řízení osvojovacího procesu. 2001.
KNIHA - CELEK
Holubová R., Straus J., Slezáková J. Forensics and Physics. 2022.
Růžičková B., Emanovský P., Slezáková J. Matematický Klokan - Sbírka řešených úloh s ekologickou tématikou. Matematický Klokan - Sbírka řešených úloh s ekologickou tématikou. 2000.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Slezáková J. Běh s klokanem. 2006.
ZÁVĚREČNÁ PRÁCE
Slezáková J. Kolineace v tkáních. 2001.
ZPRÁVA
Molnár J., Kršková M., Slezáková J., Vaněk V. Zpráva. Analýza dat získaných rozborem odpovědí žáků Gymnázia Zlín Lesní čtvrť. 2010.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)