O studiu

Studium na všech stupních probíhá v běžném kreditovém režimu, každé úvodní tříleté bakalářské studium má dvouleté navazující magisterské studium. Všechna studia jsou ukončena státní závěrečnou zkouškou a obhajobou kvalifikační práce.

Katedra experimentální fyziky je garantem studijních programů Nanotechnologie a Učitelství fyziky, ale výrazně se podílí také na programech garantovaných jinými katedrami, jako jsou Aplikovaná fyzika nebo Biofyzika. Pro jiné programy (např. Chemie) pak zajišťuje výuku fyziky.

Pokud Vás možnost studia u nás zajímá, zkuste navštívit některou z našich akcí pro veřejnost, ať víte, do čeho jdete!

Přihlášení ke studiu

  • Všechny přihlášky se podávají elektronicky, a to pomocí stránky prihlaska.upol.cz.
  • Termíny podání přihlášek a další podrobnosti najdete na fakultních stránkách.
  • Pro přijetí do bakalářského studia je nutné splnit podmínky ohledně průměru klasifikace z matematiky a fyziky na SŠ, nebo absolvovat přijímací zkoušku.
  • Z bakalářského do navazujícího magisterského studia je přímá prostupnost, k přijetí postačí přihláška a úspěšné složení bakalářských zkoušek.
  • Formální informace o studijních programech najdete v katalogu.
  • Pro studium se používá systém STAG, ve kterém se můžete volně podívat na sylaby jednotlivých předmětů. Zkratka pracoviště naší katedry je KEF.
  • Pokud chcete více informací a nenašli jste je na webu katedry ani fakulty, kontaktujte nás prostředníctvím emailu kef@upol.cz.

Nanotechnologie

Studijní program Nanotechnologie nabízíme v prezenční formě ve všech stupních studia. Program je zaměřen na získání znalostí a pochopení fyzikálních a chemických zákonitostí, které se dotýkají nanosvěta a jejich využití.

Bakalářské studium

Navazující magisterské studium

Učitelství fyziky

Studijní program připravující kvalifikované učitele fyziky pro základní a střední školy. Studium je dvouoborové.

Doktorské studium (Ph.D.)

Katedra nabízí studium v doktorských studijních programech jak v oblasti nanotechnologií, tak učitelství fyziky. Konkrétní témata, na která je možné studium zaměřit, lze nalézt na stránkách fakulty a obecně pokrývají oblasti, kterým se pracovníci katedry vědecky věnují. Před podáním přihlášky je nutné se domluvit s konkrétním školitelem.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)