Laboratorní stáže bakalářského studijního programu Nanotechnologie

V průběhu bakalářského studia programu Nanotechnologie musí student absolvovat celkem 12 týdnů stáží ve firmách nebo vědeckých institucích. Musí se jednat o odbornou stáž, typicky v testovacích nebo vývojových laboratořích, případně v provozu na pozici, která umožní rozvoj dovedností studenta. Konkrétní stáž si student volí po domluvě s vedoucím předmětů KEF/NLP1–3. Firmu si může buď domluvit sám, nebo zvolit jednu z níže uvedených, ale vždy až po konzultaci s vedoucím stáží.

 • VF, a.s. Černá Hora
  • Témata:
   1. Měření povrchové emise plošných zdrojů IZ
   2. Měření aktivity vzorků na HPGe detektoru
   3. Dozimetrická měření v rámci vývoje zařízení pro JE EBO (měřidla aerosolů a jódů) v Dozimetrická měření v gama ozařovně (verifikace svazků gama záření pomocí ionizačních komor)
   4. Vývojové zkoušky v procesu optimalizace nastavení scintilačních detektorů
 • Centrum hydraulického výzkumu Sigma Lutín
  • Max. počet studentů pro jednu stáž: 1
  • Témata:
   1. Hydraulická laboratoř - experimentální měření a zpracování naměřených dat
 • Synpo, a.s.
  • Zaměření: nanostrukturované polymery
  • Max. počet studentů pro jednu stáž: 2
  • Témata:
   1. Nanostrukturované UV tvrditelné polymery – využití např. v
    • 3D tisk technologií vytvrzování fotocitlivé pryskyřice (SLA) s obsahem nanostrukturovaných plniv
    • virtuální koleje pro potřeby navigace autonomního vozidla
   2. Výzkum fotoaktivních sloučenin pro polymerní systémy
   3. Modifikace uhlíkových nanostruktur (CNT, grafen) a příprava jejich kompozitů s polymerními matricemi, popř. jejich aplikace jako náhrada Zn v antikorozních NH
   4. Povrchová modifikace nano Zn, popř. jiných kovových částic
   5. Biodegradovatelné polymery
 • Centrum nanotechnologií, VŠB-TU Ostrava
  • Zaměření: detailně na webu
  • Max. počet studentů pro jednu stáž: 3
  • Témata:
   1. příprava vzorků
   2. diagnostika
 • PATVAG s.r.o
  • Zaměření: iniciátory airbagů, el. iniciátory pro bezpečnostní systémy v automobilovém průmyslu
  • Max. počet studentů pro jednu stáž: 3
  • Témata:
   1. programování pro účely výroby
 • Ústav fyziky materiálu AV ČR
  • Zaměření: detailně na webu
  • Max. počet studentů pro jednu stáž: -

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)