Didaktika fyziky

kontaktní osoba: RNDr. Renata Holubová, Csc.

Bližší informace o činnosti skupiny a materiály pro studenty lze najít na webu Didaktiky fyziky.

Hmatová hra - Trojúhelníkové puzzle

Jaderná kvantová optika

Laboratoř výzkumu hlasu

Průmyslový výzkum a aplikace

kontaktní osoba: doc. RNDr. Jiří Pechoušek, Ph.D.

Užití Mössbauerovy spektroskopie v materiálovém výzkumu (železo obsahující materiály). Měření pro základní i aplikovaný výzkum, měření ve spolupráci s průmyslovými podniky. Vývoj Mössbauerových spektrometrů a jejich příslušenství, zavádění nových technik, optimalizace metodologie měření.

stránky skupiny

Nanostruktury pro bio-medicinské anebo environmentální aplikace

Těžké a supertěžké prvky

kontaktní osoba: Mgr. Pavel Kohout, Ph.D.

Stlačená baryonová hmota

Uhlíkové struktury a oceli

kontaktní osoba: prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.

Skupina se věnuje výzkumu a vývoji povrchových úprav ocelí především tepelným žíháním a syntézou uhlíkových nanostruktur (CNT) připravovaných chemickou depozicí z par (CVD). Skupina se dále věnuje výzkumu strukturních a fázových modifikací ocelí a konstrukčních materiálů v důsledku různého namáhání, např. teplotou. Ke svému výzkumu využívá pokročilých analytických (SEM, XRD) a jaderných analytických technik (Mössbauerova spektroskopie, CEMS, CXMS, pozitronová anihilace).

Cílem práce je pomocí povrchové úpravy materiálu zamezit jeho korozi nebo kavitační degradaci ocelových dílů u čerpací techniky.

Železoobsahující nanočástice

kontaktní osoba: doc. RNDr. Libor Machala, Ph.D.

Skupina se věnuje zejména syntéze a charakterizaci nanočástic oxidů železa a feritů. Ve spolupráci zejména se zahraničními partnery jsou nanočástice oxidů železa a feritů testovány jako fotokatalyzátory pro odbourávání polutantů, např. insekticidu methomylu, farmaceutika acetaminophenu atd. Dalším směrem výzkumu je optimalizace syntézy železanů a jejich aplikace při oxidativním odbourávání polutantů ve vodě (např. estrogenů). Doc. Machala se ve spolupráci s dalšími pracovníky Katedry experimentální fyziky a Vědeckotechnického parku UP v Olomouci věnuje komerčním zakázkám zaměřeným na mössbauerovskou charakterizaci železo obsahujících farmaceutik (např. iron sucrose, ferric carboxymaltose). Klíčovou experimentální metodou pro charakterizaci výše uvedených železo obsahujících (nano)materiálů je 57Fe Mössbauerova spkektroskopie, která je na KEF plně k dispozici v několika modifikacích. Výzkum skupiny doc. Machaly probíhá ve spolupráci s několika zahraničními institucemi, např. ELTE University Budapest, Hungary (prof. Homonnay, prof. Kuzmann), Tokio Metropolitan University, Japan (prof. Kubuki), INHA University, Korea (assoc. prof. Han).

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)