Trojúhelníkové puzzle

Hra je určena primárně pro nevidomé a slabozraké žáky. Může však sloužit také učitelům matematiky základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií při výuce geometrie. Trojúhelníkové puzzle je vhodným doplňkem ve výuce geometrie, neboť podporuje rozvoj manipulativních činností, napomáhá tvořivosti, podněcuje kreativitu. Hmatová hra umožní žákům intaktním, ale i žákům se speciálními vzdělávacími potřebami lépe porozumět základním vztahům a vlastnostem geometrických útvarů v rovině. Pomáhá rozvíjet geometrické a kombinační myšlení, podporuje rozvoj prostorové i rovinné představivosti.

 

Proto je velmi důležité povzbuzovat a podporovat geometrii v kurikulárních aktivitách také pro děti se zrakovým postižením. Pro nevidomé dítě je obvykle velmi obtížné vypořádat se s prostorem a jeho zákonitostmi, také učitelé a vychovatelé často zanedbávají geometrii mezi školními předměty a považují ji za nesplnitelnou výzvu.

Hmatovou hru Trojúhelníkové puzzle lze zařadit do skupiny her s geometrickými náměty, které slouží k rozvoji prostorové a geometrické představivosti, obrazotvornosti, odhadu, orientaci v rovině a v prostoru, tvořivosti, kombinačního myšlení. Hra žáky učí taktice a strategickému myšlení.

Trojúhelníkové puzzle je hra, která obsahuje základní šablonu ve tvaru rovnostranného trojúhelníku, do které se bez překrytí vkládají vždy 3 nebo 4 menší moduly. Úkolem hráče je umístit vybrané moduly tak, aby vyplnily bez překrytí celou šablonu. Sada obsahuje celkem 11 modulů, které se skládají z různých geometrických tvarů (rovnostranný trojúhelník, rovnoramenný lichoběžník, kosodélník, kosočtverec), ale i nekonvexních mnohoúhelníků sestavených ze shodných rovnostranných trojúhelníků se společnou aspoň jednou celou stranou, přičemž vnitřní úhly jsou vždy celočíselnými násobky 60°. Moduly vzniknou formálně sjednocením (aspoň dvou) shodných rovnostranných trojúhelníků. Přitom délka strany každého jednotlivého rovnostranného trojúhelníku je čtvrtinou délky strany šablony.

 

Hra má celkem sedm variant řešení. Každý modul je doplněn o hmatový bod – drobný reliéf, který ukazuje nevidomým žákům cestu ke správnému řešení. Celkem je uvedeno sedm různých hmatových bodů – znaků v podobě kruhu, kružnice, trojúhelníku, znaménka plus, velkého tiskacího písmena H, velkého tiskacího písmena V, velkého tiskacího písmena I. Označení pomocí hmatových bodů navede nevidomého žáka k výběru správného počtu modulů. Následně pak žák složí 3 nebo 4 moduly tak, aby byl zaplněn celý prostor trojúhelníkové šablony.

Hmatová hra podporuje logické uvažování, prostorovou představivost, ale i manuální zručnost. Hra podporuje hmatové vnímání základních geometrických útvarů, rozvíjí intelekt, podněcuje trpělivost a kreativitu. Hra je vhodná také pro všechny věkové kategorie. Trojúhelníkové puzzle přináší radost, zábavu a ukazuje propojení kombinačního myšlení ve světě geometrie.


Autorka hry: Jana Slezáková
3D tisk: Martin Ochmann
Grafika: Christo Kirkelovski

Trojúhelníkové domino

Klasická hra domino je logická hra založená na kombinačním myšlení. Trojúhelníkové domino je hra vhodná pro všechny věkové kategorie. Nejmladším dětem zábavnou a hravou formou dodá jistotu při řešení různých příkladů, rozvíjí jejich logické myšlení. Starší děti si v podobě této hry mohou osvěžit své některé geometrické schopnosti a znalosti ve zcela nových souvislostech. Dospělí si v rámci této hry mohou vytvářet i svá nová hrací pravidla.

Hra Trojúhelníkové domino patří do skupiny neinterakčních her s geometrickým námětem. Tedy je to hra, ve které dochází k zamezení vzájemného ovlivňování hráčů. Každý hráč řeší stejný problém za stejných podmínek. Například učitel matematiky může tak žáka při hře usměrňovat, sledovat ho při práci, pomáhat, radit. Samozřejmě musí dohlížet na dodržování pravidel a třeba napomáhat také k nalezení správného řešení.

Popis hry

Trojúhelníkové domino je herní sada, která se skládá z 12 shodných rovnostranných trojúhelníků oranžové barvy (dominových modulů) a z 6 různých nekonvexních rovinných útvarů (předloh) barvy zelené. Každý dominový modul trojúhelníkového tvaru je ve svých rozích opatřen jedním reliéfním znakem (hmatovým bodem). Těchto znaků je celkem 6 – prázdné kolečko, svislá čárka, vodorovná čárka, 1 tečka, 2 tečky vedle sebe, 2 tečky nad sebou. Jeden z modulů v jednom rohu obsahuje znaky dva. Úkolem hráče je správně vybrat 9 z 12 dominových modulů a sestavit z nich domino dle zelené předlohy. Skládání se provádí tak, že trojúhelníky k sobě přiléhají vždy stranami s identickými znaky. Jednotlivé dominové moduly jsou na bocích opatřené magnety, které zajistí udržení jednotlivých modulů při skládání do požadovaných tvarů.

Hra Trojúhelníkové domino vyžaduje, aby žáci přemýšleli, předpovídali, předpokládali, mohou i případně tipovat. Hra je originální a zábavná, trénuje se postřeh, logické a kombinační myšlení. Hru lze použít také na začátku nového tématu, abychom zjistili, jaké znalosti již žáci mají. Hra umožňuje podle jedné ze 6 daných předloh modelaci prostorového útvaru v rovině. Dále umožňuje vnímat změnu útvaru, jeho rozměr, strukturu. Uvedené dominové moduly lze využít u mladších žáků ve výuce základních vlastností a vztahů některých rovinných útvarů v rovině. Hra je také vhodná pro žáky nevidomé. Trojúhelníkové domino může vytvářet pružnější pracovní vztahy mezi žáky. Hra může prolomit ledy mezi žáky a učitelem, může také přispět k procvičení řady myšlenkových dovedností.

Hra může mít různé varianty řešení. Pokud hráč nedodrží nastavená herní pravidla, může jednotlivé dominové moduly k sobě libovolně přikládat, až se mu podaří vytvořit příslušný nekonvexní útvar. Dominové moduly lze k sobě přikládat i v případě, že chceme vytvořit další obrazce v podobě například základních geometrických útvarů.

Naše katedra experimentální fyziky i nadále spolupracuje s Oblastní pobočkou Sdružené organizace nevidomých a slabozrakých (SONS) Olomouc. Podařilo se nám vyrobit na 3D tiskárně v pořadí již druhou hmatovou hru podporující logické myšlení, prostorovou představivost a manuální zručnost nejen pro nevidomé dítě či dospělého.

Hra byla konzultována a testována přímo předsedou Oblastní odbočky SONS panem Janem Příborským. Předseda odbočky Jan Příborský uvedl, že navzdory poměrně široké nabídce her pro nevidomé jde o unikátní hru, o kterou bude mezi uživateli velký zájem. Ocenil zejména, že se jedná o magnetickou hru vhodnou pro pobavení, ale současně podporující logické myšlení. Dále uvedl, že oceňuje barevné kontrastní provedení jednotlivých herních prvků. V neposlední řadě zdůraznil, že kladně hodnotí magnetické provedení jednotlivých modulů, které umožňuje, aby skládané tvary podle předlohy držely pohromadě.

Autorka hry: RNDr. Jana Slezáková, Ph.D. (jana.slezakova@upol.cz)
3D tisk: Mgr. Martin Ochmann, Mgr. Petr Novák, Ph.D. a Mgr. Vítězslav Heger
Grafický návrh: Christo Kirkelovski

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)