doc. Mgr. Vít PROCHÁZKA, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

+420585634302, +420606330989

Katedra experimentální fyziky

Přírodovědecká fakulta

17. listopadu 12

4.009

docent

Jaderná kvantová optika, koherentní manipulace s gama fotony, konstrukce a vývoj přístrojů pro Mössbauerovu spektroskopii, využití rentgenové difrakce v materiálovém výzkumu.

Konzultační hodiny:
Pravidelné Místnost: Poznámka:
pondělí 07:30–08:30 4.009
pátek 07:30–08:30 4.009

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

  • Vedoucí katedry/ústavu/kliniky (1. 9. 2022 – )

  • Polish Synchrotron Radiation Society (člen, 2004–)
VYBRANÉ PUBLIKACE
Stejskal A., Procházka V., Dudka M., Vrba V., Kočiščák J., Šretrová P., Novák P. A dual Mössbauer spectrometer for material research, coincidence experiments and nuclear quantum optics. MEASUREMENT. 2023. (ČLÁNEK)
Kopp J., Kalusová K., Procházka V., Novák P. Thermally induced solid-state reaction of Fe2(SO4)3 with NaCl or KCl: a route to β-Fe2O3 synthesis. Chemical Papers. 2023. (ČLÁNEK)
Procházka V., Novák P., Stejskal A., Dudka M., Vrba V. Lamb-Mössbauer factor determination by resonant Mössbauer spectrometer. PHYSICS LETTERS A. 2022. (ČLÁNEK)
Kopp J., Novák P., Lisníková S., Vrba V., Procházka V. Co-Precipitation of Fe—Cu Bimetal Oxalates in an Aqueous Solution and Their Thermally Induced Decomposition. EUROPEAN JOURNAL OF INORGANIC CHEMISTRY. 2021. (ČLÁNEK)
Stejskal A., Procházka V., Novák P., Dudka M. Mössbauer spectrometer designed for measurements of fast processes. NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH SECTION A-ACCELERATORS SPECTROMETERS DETECTORS AND ASSOCIATED EQUIPMENT. 2020. (ČLÁNEK)
Vrba V., Procházka V., Miglierini M. Identification of spatial magnetic inhomogeneities by nuclear forward scattering of synchrotron radiation. Journal of Synchrotron Radiation. 2019. (ČLÁNEK)
ČLÁNEK
Novák P., Schlattauerová T., Procházka V., Kopp J., Vrba V. Lamb–Mössbauer factor of powders determined by Mössbauer spectroscopy with resonant detector. Chemical Papers. 2023.
Barman T., Nožka L., Procházka V., Michalowska A., Turczyniak-Surdacka S., Čtvrtlík R., Krajczewski J. Morphology tuned plasmonic TiN nanostructures formed by angle-dependent sputtering process for SERS measurements. JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE. 2023.
Heger V., Kopp J., Procházka V., Novák P. Polymorphism of anhydrous iron(II) oxalate. Chemical Papers. 2023.
Kočiščák J., Novák P., Chmelíčková H., Procházka V. Properties of focusing polycapillary utilized in 57Fe Mössbauer spectroscopy. MEASUREMENT. 2022.
Novák P., Procházka V., Stejskal A. Universal drive unit for detector velocity modulation in Mössbauer spectroscopy. NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH SECTION A-ACCELERATORS SPECTROMETERS DETECTORS AND ASSOCIATED EQUIPMENT. 2022.
Kočiščák J., Procházka V., Novák P. Utilization of YAP:Ce powder scintillator for 57Fe Mössbauer spectroscopy. MEASUREMENT. 2021.
Procházka V., Novák P., Vrba V., Stejskal A., Dudka M. Autotuning procedure for energy modulation in Mössbauer spectroscopy. NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH SECTION B-BEAM INTERACTIONS WITH MATERIALS AND ATOMS. 2020.
Procházka V., Buřvalová A., Vrba V., Kopp J., Novák P. Formation of Cobalt Ferrites Investigated by Transmission and Emission Mössbauer Spectroscopy. ACTA CHIMICA SLOVENICA. 2020.
Smrčka D., Procházka V., Vrba V., Miglierini MB. Nuclear forward scattering analysis of crystallization processes in weakly magnetic metallic glasses. JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS. 2019.
Novák P., Procházka V., Stejskal A., Kopp J., Pechoušek J. Pulse length and amplitude filtration of gamma radiation detection, utilization in the 57Fe Mössbauer spectroscopy. NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH SECTION A-ACCELERATORS SPECTROMETERS DETECTORS AND ASSOCIATED EQUIPMENT. 2019.
Zyabkin D., Procházka V., Mgilierini M., Mašláň M. Electrolytic cell-free 57Co deposition for emission Mössbauer spectroscopy. RADIATION PHYSICS AND CHEMISTRY. 2018.
Miglierini MB., Procházka V., Vrba V., Švec P., Jankovič D., Matúš P. Methods of Ex Situ and In Situ Investigations of Structural Transformations: The Case of Crystallization of Metallic Glasses. Jove-Journal of Visualized Experiments. 2018.
Vrba V., Procházka V., Smrčka D., Miglierini M. Advanced approach to the analysis of a series of in-situ nuclear forward scattering experiments. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research. Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment. 2017.
Schlattauer L., Parali L., Pechoušek J., Sabikoglu I., Celiktas C., Tektas G., Novák P., Jančář A., Procházka V. Calibration of gamma-ray detectors using Gaussian photopeak fitting in the multichannel spectra with a LabVIEW-based digital system. European Journal of Physics. 2017.
Procházka V., Zeman L., Smrčka D., Dudka M., Vůjtek M., Mašláň M., Miglierini M. Enhancement of crystallization in Fe-Mo-Cu-B metallic glass by deposition of Co layer. Journal of Alloys and Compounds. 2016.
Vrba V., Procházka V., Smrčka D., Miglierini M. Hubert: Software for Efficient Analysis of In-Situ Nuclear Forward Scattering Experiments. AIP Conference Proceedings. 2016.
Smrčka D., Procházka V., Novák P., Kašlík J., Vrba V. Iron Oxalate Decomposition Process by Means of Mossbauer Spectroscopy and Nuclear Forward Scattering. AIP Conference Proceedings. 2016.
Procházka V., Vrba V., Šretrová P., Smrčka D., Miglierini M. Preferential magnetic orientation in amorphous alloys determined by NFS and Mössbauer spectroscopy. AIP Conference Proceedings. 2016.
Novák P., Pechoušek J., Procházka V., Navařík J., Kouřil L., Kohout P., Vrba V., Machala L. Time differential Fe-57 Mossbauer spectrometer with unique 4 pi YAP:Ce 122.06 keV gamma-photon detector. Nuclear Instruments & Methods in Physics Research. Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors, and Associated Equipment. 2016.
Machala L., Procházka V., Miglierini M., Sharma V., Marušák Z., Wille H., Zbořil R. Direct evidence of Fe(V) and Fe(IV) intermediates during reduction of Fe(VI) to Fe(III): a nuclear forward scattering of synchrotron radiation approach. Physical Chemistry Chemical Physics. 2015.
Miglierini M., Procházka V., Ruffer R., Zbořil R. In situ crystallization of metallic glasses during magnetic field annealing. Acta Materialia. 2015.
Procházka V., Vrba V., Smrčka D., Rüffer R., Matúš M., Mašláň M., Miglierini M. Structural transformation of NANOPERM-type metallic glasses followed in situ by synchrotron radiation during thermal annealing in external magnetic field. Journal of Alloys and Compounds. 2015.
Novák P., Navařík J., Pechoušek J., Procházka V., Machala L., Tuček J. Development of fast pulse processing algorithm for nuclear detectors and its utilization in LabVIEW-based Mossbauer spectrometer. Journal of Instrumentation. 2014.
Křišťan P., Chlan V., Štěpánková H., Řezníček R., Kouřil K., Štěpánek J., Poláková K., Procházka V., Čuda J., Medřík I. Bentonite/Iron Oxide Composites: Preparation and Characterization by Hyperfine Methods. Journal of Nanomaterials. 2013.
Miglierini M., Procházka V., Stankov S., Švec, Sr. P., Zajac M., Kohout J., Lančok A., Janičkovič D., Švec P. Crystallization kinetics of nanocrystalline alloys revealed by in situ nuclear forward scattering of synchrotron radiation. Physical Review B. 2012.
PROCHÁZKA V., Štěpánková H., Chlan V., TUČEK J., ČUDA J., Kouřil K., FILIP J., ZBOŘIL R. Electric field gradient in FeTiO3 by nuclear magnetic resonance and ab initio calculations. Journal of Physics: Condensed Matter. 2011.
PECHOUŠEK J., PROCHÁZKA R., PROCHÁZKA V., FRYDRYCH J. Virtual instrumentation technique used in the nuclear digital signal processing system design: Energy and time measurment tests. Nuclear Instruments & Methods in Physics Research. Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors, and Associated Equipment. 2011.
Schneeweiss O., Procházka V., Mašláň M. NUCLEAR RESONANT SCATTERING BEAMLINE AT CESLAB. Materials Structure in Chemistry, Biology, Physics and Technology. 2008.
Procházka V. NUKLEÁRNÍ REZONANČNÍ ROZPTYL A MÖSSBAUEROVA SPEKTROSKOPIE S UŽITÍM SYNCHROTRONOVÉHO ZÁŘENÍ. Materials Structure in Chemistry, Biology, Physics and Technology. 2008.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Čuda J., Zbořil R., Schneeweiss O., Tuček J., Procházka V., Mašláň M., Tuček P. Mössbauer Study and Macroscopic/Global Magnetic Behavior of Powdered Ilmenite (FeTiO3) Sample. In Tuček J., Miglierini M. (Eds.) AIP Conference Proceedings. 2010.
KNIHA - CELEK
Procházka V. Atomová a jaderná fyzika. 2012.
Procházka V. Fyzika pevných látek. 2012.
KAPITOLA V KNIZE
Miglierini M., Procházka V. Nanocrystallization of Metallic Glasses Followed by in situ Nuclear Forward Scattering of Synchrotron Radiation. In Khodaei M., Petaccia L. (Eds.) X-ray Characterization of Nanostructured Energy Materials by Synchrotron Radiation. 2017.
PATENT, UŽITNÝ VZOR, PRŮMYSLOVÝ VZOR
Novák P., Procházka V., Pechoušek J., Dudka M. Způsob nalezení užitečného signálu v šumu. 2018.
ELEKTRONICKÁ PREZENTACE
PROCHÁZKA V. Studijní text ke kurzu NRS. 2011.
PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Novák P., Procházka V., Pechoušek J., Dudka M. Prototyp integrovaného zařízení RMS. 2018.
Novák P., Procházka V., Pechoušek J., Dudka M. Detektor pro rezonanční Mössbauerův spektrometr. 2017.
Novák P., Procházka V., Pechoušek J., Dudka M. Periferie k rezonančnímu detektoru. 2017.
Novák P., Procházka V., Pechoušek J., Dudka M. Prototyp HW modulu - Systém detekce nízkých amplitud detekovaných signálů. 2017.
SOFTWARE
Procházka V. Hubert. 2010.
HABILITAČNÍ PRÁCE
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Atomová a jaderná fyzika KEF/AJF ZS Cv 2
Základy nanotechnologií 1 KEF/ZANA1 ZS 2
Základy nanotechnologií 1 KEF/ZN1 ZS 2
Fyzika kondenzovaných látek 1 KEF/FKL1 LS 4
Fyzika kondenzovaných látek 1 KEF/FKL1 LS Cv 1
Fyzika kondenzovaných látek 2 KEF/FKL2 ZS 2
Fyzika kondenzovaných látek 2 KEF/FKL2 ZS Cv 1
Fyzikální praktikum (atomistika) KEF/FP5 LS Cv 9
Metodika vědecké práce KEF/NVEK ZS Se 2
Fyzika urychlovačů a synchrotr. záření SLO/FUSZ LS 2

Ph.D. studium na UP

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
KOČIŠČÁK PRF Aplikovaná fyzika 2023
STEJSKAL PRF Aplikovaná fyzika 2023
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)