doc. Mgr. Vít PROCHÁZKA, Ph.D.

Employee photo
Contact

+420585634302, +420606330989

Katedra experimentální fyziky

Přírodovědecká fakulta

17. listopadu 12

4.009

docent

Nuclear quantum optics, coherent manipulation with gamma photons, construction and development of experimental devices for Mössbauer spectroscopy, application of X-ray diffraction in material research.

Office Hours:
Regular Room number: Comment:
Monday 07:30–08:30 4.009
Friday 07:30–08:30 4.009

Functions & membership in academic & non academic bodies:

  • Vedoucí katedry/ústavu/kliniky (1. 9. 2022 – )

  • Polish Synchrotron Radiation Society (člen, 2004–)
Selected publications
Stejskal A., Procházka V., Dudka M., Vrba V., Kočiščák J., Šretrová P., Novák P. A dual Mössbauer spectrometer for material research, coincidence experiments and nuclear quantum optics. MEASUREMENT. 2023. (ČLÁNEK)
Kopp J., Kalusová K., Procházka V., Novák P. Thermally induced solid-state reaction of Fe2(SO4)3 with NaCl or KCl: a route to β-Fe2O3 synthesis. Chemical Papers. 2023. (ČLÁNEK)
Procházka V., Novák P., Stejskal A., Dudka M., Vrba V. Lamb-Mössbauer factor determination by resonant Mössbauer spectrometer. PHYSICS LETTERS A. 2022. (ČLÁNEK)
Kopp J., Novák P., Lisníková S., Vrba V., Procházka V. Co-Precipitation of Fe—Cu Bimetal Oxalates in an Aqueous Solution and Their Thermally Induced Decomposition. EUROPEAN JOURNAL OF INORGANIC CHEMISTRY. 2021. (ČLÁNEK)
Stejskal A., Procházka V., Novák P., Dudka M. Mössbauer spectrometer designed for measurements of fast processes. NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH SECTION A-ACCELERATORS SPECTROMETERS DETECTORS AND ASSOCIATED EQUIPMENT. 2020. (ČLÁNEK)
Vrba V., Procházka V., Miglierini M. Identification of spatial magnetic inhomogeneities by nuclear forward scattering of synchrotron radiation. Journal of Synchrotron Radiation. 2019. (ČLÁNEK)
ČLÁNEK
Novák P., Schlattauerová T., Procházka V., Kopp J., Vrba V. Lamb–Mössbauer factor of powders determined by Mössbauer spectroscopy with resonant detector. Chemical Papers. 2023.
Barman T., Nožka L., Procházka V., Michalowska A., Turczyniak-Surdacka S., Čtvrtlík R., Krajczewski J. Morphology tuned plasmonic TiN nanostructures formed by angle-dependent sputtering process for SERS measurements. JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE. 2023.
Heger V., Kopp J., Procházka V., Novák P. Polymorphism of anhydrous iron(II) oxalate. Chemical Papers. 2023.
Kočiščák J., Novák P., Chmelíčková H., Procházka V. Properties of focusing polycapillary utilized in 57Fe Mössbauer spectroscopy. MEASUREMENT. 2022.
Novák P., Procházka V., Stejskal A. Universal drive unit for detector velocity modulation in Mössbauer spectroscopy. NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH SECTION A-ACCELERATORS SPECTROMETERS DETECTORS AND ASSOCIATED EQUIPMENT. 2022.
Kočiščák J., Procházka V., Novák P. Utilization of YAP:Ce powder scintillator for 57Fe Mössbauer spectroscopy. MEASUREMENT. 2021.
Procházka V., Novák P., Vrba V., Stejskal A., Dudka M. Autotuning procedure for energy modulation in Mössbauer spectroscopy. NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH SECTION B-BEAM INTERACTIONS WITH MATERIALS AND ATOMS. 2020.
Procházka V., Buřvalová A., Vrba V., Kopp J., Novák P. Formation of Cobalt Ferrites Investigated by Transmission and Emission Mössbauer Spectroscopy. ACTA CHIMICA SLOVENICA. 2020.
Smrčka D., Procházka V., Vrba V., Miglierini MB. Nuclear forward scattering analysis of crystallization processes in weakly magnetic metallic glasses. JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS. 2019.
Novák P., Procházka V., Stejskal A., Kopp J., Pechoušek J. Pulse length and amplitude filtration of gamma radiation detection, utilization in the 57Fe Mössbauer spectroscopy. NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH SECTION A-ACCELERATORS SPECTROMETERS DETECTORS AND ASSOCIATED EQUIPMENT. 2019.
Zyabkin D., Procházka V., Mgilierini M., Mašláň M. Electrolytic cell-free 57Co deposition for emission Mössbauer spectroscopy. RADIATION PHYSICS AND CHEMISTRY. 2018.
Miglierini MB., Procházka V., Vrba V., Švec P., Jankovič D., Matúš P. Methods of Ex Situ and In Situ Investigations of Structural Transformations: The Case of Crystallization of Metallic Glasses. Jove-Journal of Visualized Experiments. 2018.
Vrba V., Procházka V., Smrčka D., Miglierini M. Advanced approach to the analysis of a series of in-situ nuclear forward scattering experiments. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research. Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment. 2017.
Schlattauer L., Parali L., Pechoušek J., Sabikoglu I., Celiktas C., Tektas G., Novák P., Jančář A., Procházka V. Calibration of gamma-ray detectors using Gaussian photopeak fitting in the multichannel spectra with a LabVIEW-based digital system. European Journal of Physics. 2017.
Procházka V., Zeman L., Smrčka D., Dudka M., Vůjtek M., Mašláň M., Miglierini M. Enhancement of crystallization in Fe-Mo-Cu-B metallic glass by deposition of Co layer. Journal of Alloys and Compounds. 2016.
Vrba V., Procházka V., Smrčka D., Miglierini M. Hubert: Software for Efficient Analysis of In-Situ Nuclear Forward Scattering Experiments. AIP Conference Proceedings. 2016.
Smrčka D., Procházka V., Novák P., Kašlík J., Vrba V. Iron Oxalate Decomposition Process by Means of Mossbauer Spectroscopy and Nuclear Forward Scattering. AIP Conference Proceedings. 2016.
Procházka V., Vrba V., Šretrová P., Smrčka D., Miglierini M. Preferential magnetic orientation in amorphous alloys determined by NFS and Mössbauer spectroscopy. AIP Conference Proceedings. 2016.
Novák P., Pechoušek J., Procházka V., Navařík J., Kouřil L., Kohout P., Vrba V., Machala L. Time differential Fe-57 Mossbauer spectrometer with unique 4 pi YAP:Ce 122.06 keV gamma-photon detector. Nuclear Instruments & Methods in Physics Research. Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors, and Associated Equipment. 2016.
Machala L., Procházka V., Miglierini M., Sharma V., Marušák Z., Wille H., Zbořil R. Direct evidence of Fe(V) and Fe(IV) intermediates during reduction of Fe(VI) to Fe(III): a nuclear forward scattering of synchrotron radiation approach. Physical Chemistry Chemical Physics. 2015.
Miglierini M., Procházka V., Ruffer R., Zbořil R. In situ crystallization of metallic glasses during magnetic field annealing. Acta Materialia. 2015.
Procházka V., Vrba V., Smrčka D., Rüffer R., Matúš M., Mašláň M., Miglierini M. Structural transformation of NANOPERM-type metallic glasses followed in situ by synchrotron radiation during thermal annealing in external magnetic field. Journal of Alloys and Compounds. 2015.
Novák P., Navařík J., Pechoušek J., Procházka V., Machala L., Tuček J. Development of fast pulse processing algorithm for nuclear detectors and its utilization in LabVIEW-based Mossbauer spectrometer. Journal of Instrumentation. 2014.
Křišťan P., Chlan V., Štěpánková H., Řezníček R., Kouřil K., Štěpánek J., Poláková K., Procházka V., Čuda J., Medřík I. Bentonite/Iron Oxide Composites: Preparation and Characterization by Hyperfine Methods. Journal of Nanomaterials. 2013.
Miglierini M., Procházka V., Stankov S., Švec, Sr. P., Zajac M., Kohout J., Lančok A., Janičkovič D., Švec P. Crystallization kinetics of nanocrystalline alloys revealed by in situ nuclear forward scattering of synchrotron radiation. Physical Review B. 2012.
PROCHÁZKA V., Štěpánková H., Chlan V., TUČEK J., ČUDA J., Kouřil K., FILIP J., ZBOŘIL R. Electric field gradient in FeTiO3 by nuclear magnetic resonance and ab initio calculations. Journal of Physics: Condensed Matter. 2011.
PECHOUŠEK J., PROCHÁZKA R., PROCHÁZKA V., FRYDRYCH J. Virtual instrumentation technique used in the nuclear digital signal processing system design: Energy and time measurment tests. Nuclear Instruments & Methods in Physics Research. Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors, and Associated Equipment. 2011.
Schneeweiss O., Procházka V., Mašláň M. NUCLEAR RESONANT SCATTERING BEAMLINE AT CESLAB. Materials Structure in Chemistry, Biology, Physics and Technology. 2008.
Procházka V. NUKLEÁRNÍ REZONANČNÍ ROZPTYL A MÖSSBAUEROVA SPEKTROSKOPIE S UŽITÍM SYNCHROTRONOVÉHO ZÁŘENÍ. Materials Structure in Chemistry, Biology, Physics and Technology. 2008.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Čuda J., Zbořil R., Schneeweiss O., Tuček J., Procházka V., Mašláň M., Tuček P. Mössbauer Study and Macroscopic/Global Magnetic Behavior of Powdered Ilmenite (FeTiO3) Sample. In Tuček J., Miglierini M. (Eds.) AIP Conference Proceedings. 2010.
KNIHA - CELEK
Procházka V. Atomová a jaderná fyzika. 2012.
Procházka V. Fyzika pevných látek. 2012.
KAPITOLA V KNIZE
Miglierini M., Procházka V. Nanocrystallization of Metallic Glasses Followed by in situ Nuclear Forward Scattering of Synchrotron Radiation. In Khodaei M., Petaccia L. (Eds.) X-ray Characterization of Nanostructured Energy Materials by Synchrotron Radiation. 2017.
PATENT, UŽITNÝ VZOR, PRŮMYSLOVÝ VZOR
Novák P., Procházka V., Pechoušek J., Dudka M. Způsob nalezení užitečného signálu v šumu. 2018.
ELEKTRONICKÁ PREZENTACE
PROCHÁZKA V. Studijní text ke kurzu NRS. 2011.
PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Novák P., Procházka V., Pechoušek J., Dudka M. Prototyp integrovaného zařízení RMS. 2018.
Novák P., Procházka V., Pechoušek J., Dudka M. Detektor pro rezonanční Mössbauerův spektrometr. 2017.
Novák P., Procházka V., Pechoušek J., Dudka M. Periferie k rezonančnímu detektoru. 2017.
Novák P., Procházka V., Pechoušek J., Dudka M. Prototyp HW modulu - Systém detekce nízkých amplitud detekovaných signálů. 2017.
SOFTWARE
Procházka V. Hubert. 2010.
HABILITAČNÍ PRÁCE
Current courses
Course title Department/Abbrev. Semester Type Classes
Atomic and Nuclear Physics KEF/AJF ZS Cv 2
Nanotechnology 1 KEF/ZANA1 ZS 2
Fundamentals of Nanotechnology 1 KEF/ZN1 ZS 2
Condensed Matter Physics 1 KEF/FKL1 LS Cv 1
Condensed Matter Physics 1 KEF/FKL1 LS 4
Condensed Matter Physics 2 KEF/FKL2 ZS Cv 1
Condensed Matter Physics 2 KEF/FKL2 ZS 2
Practicals in nuclear physics KEF/FP5 LS Cv 9
Methodology of Scientific Work KEF/NVEK ZS Se 2
Accelerator Physics and Synchrotron Radiation SLO/FUSZ LS 2

Doctoral study on UP

Name Faculty Study programme Year of completion
KOČIŠČÁK PRF Aplikovaná fyzika 2023
STEJSKAL PRF Aplikovaná fyzika 2023
List contains doctoral study graduates

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)