Current overview of free topics of qualification theses

Školitel: Mgr. Martin Hönig, Ph.D.

bakalářská/diplomová:

 1. Chemicky indukovaná rezistence rostlin v boji proti biotickému a abiotickému stresu (Chemical induced resistance against biotic and abiotic stress in plants)

Školitel: Mgr. Magdaléna Bryksová, Ph.D. - konzultant: Mgr. Dardan Klos

bakalářská / diplomová:

 1. Příprava a biologická aktivita nových cukerných konjugátů cytokininů s antisenescenčním a anti-aging efektem (Preparation and biological activity of the new cytokinin sugar conjugates with antisenescence and anti-aging effect)
 2. Syntéza nových cytokininových derivátů s UV protektivním efektem (Synthesis of the new cytokinin derivatives with UV protective effect)
 3. Syntéza cytokininových derivátů s protinádorovou aktivitou (Synthesis of cytokinin derivatives with anticancer activity)

Školitel: Mgr. Vladimíra Nožková, Ph.D.

bakalářská/diplomová:

 1. Působení ekologicky připravených hydrolyzátů z odpadních surovin na fotosyntetický aparát polních plodin (Effect of ecologically obtained hydrolyzates on photosynthetic apparatus of crop plants)
 2. Vybrané zelené hydrolyzáty jako biostimulanty zvyšující fotosyntetickou účinnost rostlin (Selected green hydrolyzates used as biostimulants increasing photosynthetic efficiency of plants)

 


Školitel: prof. PharmDr. Josef Jampílek, Ph.D.

disertační:

 1. Syntéza a studium biologických vlastností derivátů azanaftalenů

Školitel: Ing. Radoslav Koprna, Ph.D.

bakalářská:

 1. Využití karrikinů pro zvýšení parametrů klíčení a vitality vzcházejících rostlin
 2. Možnosti ovlivnění výnosotvorných prvků obilnin po exogenní aplikaci růstových regulátorů
 3. Cílená podpora odnožování obilnin po aplikaci cytokininových derivátů
 4. Vliv růstových regulátorů na obsah fytohormonů ve vztahu k výnosotvorným parametrům obilnin

diplomová:

 1. Studium změny endogenních fytohormonů po foliární aplikaci růstových stimulátorů u zemědělských plodin
 2. Studium změny endogenních fytohormonů po moření osiva růstovými stimulátory u zemědělských plodin
 3. Zvýšení vitality klíčení semen ve stresových podmínkách po aplikaci růstových regulátorů
 4. Podpora kořenového systému rostlin pomocí aplikace růstových regulátorů

Školitel: doc. RNDr. Jiří Pospíšil, Ph.D.

bakalářská:

 1. Biologicky aktivní látky přírodního původu a jejich vliv na rostlinné biosyntetické dráhy

 2. Biologicky aktivní látky přírodního původu a jejich anthelmintická aktivita

 3. Příprava a určení struktury sekundárních metabolitů s makrolidovým skeletem

diplomová:

 1. Biologicky aktivní sekundární metabolity rostlin a jejich deriváty: příprava a jejich vliv na rostlinné biosyntetické dráhy

 2. Biologicky aktivní sekundární metabolity rostlin a jejich deriváty: příprava a jejich anthelmintická aktivita

 3. Příprava a určení struktury sekundárních metabolitů s makrolidovým skeletem

 4. Příprava a studium nových xeno nukleových kyselin

disertační:

 1. Vlastnosti a biologické aplikace giberelinů, rostlinných růstových regulátorů, a jejich (ne)přírodních derivátů

 2. Vlastnosti a biologické aplikace přírodních a syntetických derivátů odvozených od rostlinných sekundárních metabolitů fenylpropanoidového typu

 3. Příprava, studium stability a aplikace nových xeno-nukleových kyselin


Školitel: doc. Mgr. Lucie Plíhalová, Ph.D.

bakalářská:

 1. Fluorescenční deriváty aromatických cytokininů a jejich možné aplikace  (konzultant: Mgr. Dardan Klos) - OBSAZENO

diplomová:

 1. Cílená funkcionalizace transportních nosičů na bázi grafen oxidu cytokininovými deriváty a jejich biologická aktivita - OBSAZENO
 2. Trisubstituované deriváty purinu a jejich biotechnologické aplikace (konzultant: Mgr. Dardan Klos) - OBSAZENO
 3. Vývoj nových bioisosterů cytokininů s protektivní funkcí

Školitel: Mgr. Zdeněk Špíšek, Ph.D.

bakalářská/diplomová:

 1. Prolomení dormance semen kaki (Diospyros lotus) za pomoci stimulace cytokininových derivátů (Breaking seed dormancy in persimmon (Diospyros lotus) through the stimulation of cytokinin derivatives)
 2. Prolomení dormance semen jeřábu oskeruše (Sorbus domestica) za pomoci stimulace cytokininových derivátů (Breaking seed dormancy of rowan (Sorbus domestica) through the stimulation of cytokinin derivatives)

Školitel: Mgr. Jan Humplík, Ph.D.

bakalářská:

 1. Analýza a možnosti stimulace klíčení a raného vývoje rostlin v suboptimálních podmínkách (Analysis and possibilities of stimulating germination and early plant development in suboptimal conditions)

diplomová:

 1. Ochrana rostlin proti oxidativnímu poškození pomocí přírodních látek a jejich derivátů (Plant protection against oxidative damage using natural substances and their derivatives)

Školitel: Mgr. Tomáš Pospíšil, Ph.D.

bakalářská:

 1. Přírodní strigolaktony z oxaspirodekanů. (Natural strigolactones derived from oxaspirodecanes)
 2. Analýza medů z území ČR pomocí NMR. (NMR analysis of honey in Czech republic)

bakalářská/diplomová:

 1. Strigolaktonová mimetika a studium jejich biologické aktivity. (Strigolactones mimetics and studies of their biological activity)
 2. Strigolaktonové analoga a studium jejich biologické aktivity. (Strigolactone analogs and studies of their biological activity)

Školitel: RNDr. Marek Zatloukal, Ph.D.

bakalářská:

 1. Syntetické vs přírodní kanabinoidy, syntéza a bioaktivita. (Synthetic vs Natural Phytocannabinoids, Synthesis and Bioactivity)
 2. Syntéza a biologická aktivita purinových derivátu substituovaných v poloze C2(Synthesis and Biological Activity of Csubstituted Purine Derivatives)

diplomová:

 1. Totální syntéza vybraných fytokanabinoidů (Total Synthesis of Selected Phytocannabinoids)
 2. Syntéza vybraných izotopicky značených purinových derivátů (Synthesis of Selected Isotopically Labelled Purine Derivatives)

Školitel: Dr. Asta Žukauskaitė, Ph.D.

bakalářská / diplomová:

 1. Synthesis and biological activity of auxin derivatives (Syntéza a biologická aktivita derivátů auxinů)
 2. Synthesis and biological activities of camalexin and its derivatives (Syntéza a biologická aktivita camalexinu a jeho derivátů)

Školitel: Dr. Asta Žukauskaitė, Ph.D.Mgr. Aleš Pěnčík, Ph.D.

bakalářská / diplomová:

 1. Synthesis and natural abundance of putative auxin metabolites (Syntéza a přirozený výskyt nových potenciálních metabolitů auxinů)

Školitel: Dr. Asta Žukauskaitė, Ph.D. – konzultant: Mgr. Alena Kadlecová, Ph.D.

bakalářská / diplomová:

 1. Nature inspired antihelmintics: synthesis and structure-activity relationships (Nová antihelmintika inspirovaná přírodními látkami: syntéza a vztah mezi strukturou a aktivitou) - OBSAZENO

 


Agritech Šumperk – konzultant: Mgr. Karel Doležal, Dr.

bakalářská / diplomová:

 1. Aplikace nových růstových regulátorů v procesu regenerace v prašníkových a mikrosporových kulturách
 2. In vitro grafting – metodické postupy u luskovin

 

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)