Hlavní náplní katedry je výuka studentů a vědecký výzkum v oblasti ekologie, ochrany přírody, ochrany a tvorby krajiny, využití území a revitalizací. Kromě výzkumných projektů v rámci národních a resortních grantových agentur se členové katedry podílejí na zpracování celé řady odborných expertiz v oblasti ochrany přírody a životního prostředí (EIA, biologické hodnocení, expertní činnost pro resortní ministerstva: životního prostředí a zemědělství). Katedra je kolektivním členem Europarc Federation a České společnosti pro ekologii.

Mohlo by vás zajímat...

Akademický svět podle studie potřebuje systémovou změnu, která opustí současnou posedlost po kvantitě a posílí roli akademické obce ve společnosti. Důvěryhodnost vědy v posledních desetiletích podkopává prudce rostoucí počet odborných časopisů a v nich publikovaných článků, z nichž ale jen malá část má opravdový přínos pro vědecké poznání. Upozornili na to autoři mezinárodní studie nazvané "The Art of Scientific Performance" uveřejněné v prestižním časopisu Trends in Ecology and Evolution, na které se podílel i Tomáš Václavík z katedry ekologie a životního prostředí přírodovědecké fakulty.

Hydrobiolog Martin Rulík z Univerzity Palackého v Olomouci upozorňuje na nedostatek vody v krajině. Výsledkem jsou tendence k suchu a přehřívání. „Nemůžeme se na vodu dívat jako na něco, co je potřeba z krajiny rychle odvést, jako to bylo v padesátých letech,“ říká člen různých poradních orgánů.

Když se na mě studenti obracejí, ptám se jich, jestli si třeba vypínají sprchu, když se mydlí. Nebo drobnosti: umýt brambory a vodu pak použít na splachování záchodu. Ale k záchraně vody v krajině to nepřispěje. Jde o to, že bychom tyto návyky měli učit především mladou generaci. Děti by měly vidět, že rodiče jen tak neplýtvají vodou, že nezaléváme pitnou vodou zahradu. Pokud si to trochu vštípí a budou za 25 let fungovat v politice, bude myšlení úplně někde jinde. Jinak je potřeba, aby informace byly dostupné a každý se mohl rozhodnout.

O nedostatku vody v krajině, o kanálu Dunaj–Odra–Labe a o spoustě dalších zajímavých informací se dozvíte ve článku v Hanackých novinách.

AOPK ČR, Oddělení maloplošných zvláště chráněných území hledá Ekologa se specializací na vodní ekosystémy.

Na čem budete pracovat:
např. na odborném vedení a koordinace plánování ochrany a péče o vodní ekosystémy v chráněných územích v ČR,agendě související s naplněním projektu AOPK ČR „Zajištění plánovací dokumentace pro vybrané lokality národního významu v České republice“ podpořeným z OP ŽP 2014-2020, včetně prezentace dosažených výsledků, atd.

Předpokládaný nástup a místo výkonu práce: 1. března 2019; ústředí AOPK ČR, Praha, Kaplanova 1, Chodov.

Zájemci mohou zasílat strukturovaný životopis spolu s motivačním dopisem a dalšími povinnými podklady (jedná se o výběrové řízení na volné služební místo, které se řídí zákonem č. 234/2014 Sb., o státní službě) do 3. února 2019.

Máme pro Vás další nabídku zaměstnání, tentokrát od společnosti Ecological consulting zabývající se posuzováním vlivu na životní prostředí, která aktuálně hledá botanika.

Požadavky na zaměstnance:
· VŠ vzdělání přírodovědného směru se zaměřením na botaniku
· předchozí pracovní zkušenost v oblasti ochrany životního prostředí výhodou
· aktivní zájem o problematiku životního prostředí
· aktivní práce v programech GIS a CAD výhodou
· vysoké pracovní nasazení
· samostatnost
· řidičský průkaz skupiny B (aktivní řidič)

Nástup dle dohody. Pro více informací pište na ecological@ecological.cz.

 

 

Vážení kolegové, milí přátelé,

dovolujeme si Vás pozvat na XII. ročník Lepidopterologického kolokvia, které proběhne ve čtvrtek 31.1.2019. Konference je určena všem zájemcům o řád motýlů (Lepidoptera). Prezentované budou aktuální témata vědy a výzkumu z oborů ekologie, ochrany přírody, taxonomie a faunistiky motýlů. Konference se pravidelně účastní profesionální i amaterští odborníci z České a Slovenské republiky, studenti, zástupci státní správy a ochrany přírody i laická veřejnost. Po předchozích zdařilých setkáních v Brně, Praze, Českých Budějovicích, Zvolenu a Košicích bude následující ročník kolokvia probíhat opět na Moravě, tentokrát v prostorách nové budovy Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci.

Věříme, že XII. ročník Lepidopterologického kolokvia bude minimálně stejně úspěšný jako ročníky předcházející a že přinese opět živou a plodnou vědeckou debatu. Za organizátory se na společné setkání v Olomouci těší

Tomáš Kuras
Monika Mazalová
Lukáš Weber

Dne 27. listopadu proběhlo v Brně slavnostní vyhlášení výsledků XVI. ročníku Soutěže diplomových prací se vztahem k životnímu prostředí a ekologii v Jihomoravském kraji, pořádaném Krajským úřadem JMK a Lipkou – školským zařízením pro environmentální vzdělávání.

V této tradiční soutěži opět zazářili studenti Katedry ekologie a ŽP:

Bc. Kamil MARALÍK obsadil 2. místo v kategorii BP se svou prací "Vliv dlouhodobého managementu na uchycení poloparazitů rodu kokrhel v travních porostech"

Mgr. Gabriela SKOUPÁ obsadila 1. místo v kategorii DP se svou prací "Distribuce vybraných druhů terestrických bezobratlých v jeskyni Býčí skála, Moravský kras"

Gratulujeme!

Anotace všech přihlášených prací můžete vidět ve vydaném sborníku.