Hlavní náplní katedry je výuka studentů a vědecký výzkum v oblasti ekologie, ochrany přírody, ochrany a tvorby krajiny, využití území a revitalizací. Kromě výzkumných projektů v rámci národních a resortních grantových agentur se členové katedry podílejí na zpracování celé řady odborných expertiz v oblasti ochrany přírody a životního prostředí (EIA, biologické hodnocení, expertní činnost pro resortní ministerstva: životního prostředí a zemědělství). Katedra je kolektivním členem Europarc Federation a České společnosti pro ekologii.

Mohlo by vás zajímat...

Vážené a vážení,


baví-li Vás práce s dětmi a mládeží a dovedete-li si představit, že byste učili či pracovali na Středisku ekologické výchovy či Domě dětí a mládeže, pak jsou tu právě pro Vás určené didaktické předměty vyučované naším absolventem Mgr. Jiřím Vorlíčkem, vedoucím pracoviště Kamenná (http://www.lipka.cz/kamenna), které spadá pod proslulou brněnskou Lipku – školské zařízení pro environmentální vzdělávání. V tomto semestru se vyučují předměty Základy didaktiky environmentální výchovy (EKO/ZDEV1) a Environmentální aspekty výuky na školách (EKO/EAVS). Zápis je možné uskutečnit do 23.9

Jak krajinná struktura ovlivňuje diverzitu bezobratlých v agroekosystémech?

Může rozdělení zemědělských ekosystémů pomáhat snížit ztráty na výnosu zemědělských plodin? Ekologové už vědí, že vhodná konfigurace zemědělské krajiny může pomoci zmírnit dopad herbivorního hmyzu na plodiny tím, že zvyšuje biologickou kontrolu škůdců přirozenými nepřáteli, žijícími v sousedních stanovištích. V Asii, odkud pochází téměř 90% světové produkce rýže, existuje více než 200 milionů rýžových farem. Mnohé jsou menší než 1 ha a propojené suchozemskými hrázemi, což vede k vysoce fragmentovaným krajinám s různou mírou konektivity. Jak velikost a propojenost obdělávaných ploch ovlivňuje výskyt škůdců a jejich přirozených nepřátel v rýžových agroekosystémech na Filipínách bylo jednou z otázek výzkumného týmu Tomáše Václavíka z Katedry ekologie a ŽP. Jejich zjištění dokazuje, že mozaika většího počtu malých a jinými stanovišti propojených rýžových polí na vhodné prostorové škále může výrazně pomoci omezit používání pesticidů a minimalizovat ztráty na výnosu plodin. Význam tohoto výzkumu je rozebírán editorem časopisu Journal of Applied Ecology v příspěvku na blogu British Ecological Society

Chcete se dozvědět něco o Ekologii obnovy (Restoration ecology)? Zajímá Vás např. metodika plánování projektů obnovy vč. ukázky konkrétních příkladů? Pak neváhejte a zapiště si předmět EKO/EO Ekologie obnovy, kde se mimo jiné od předního českého odborníka prof. RNDr. Karla Pracha, Ph.D. dozvíte více o problematice člověkem narušených míst. Součástí je také exkurze s praktickou ukázkou v terénu.

Termín: 30.11.-3.12.2018

Sylabus:
•    Úvod - terminologie, historie a cíle oboru; otázka cílového stavu
•    Hlavní ekologické principy jako základ obnovy ekosystémů, Metodika plánování projektů obnovy
•    Příklady obnovy v jednotlivých typech prostředí, konkrétní příklady
•    Využití spontánní a řízené sukcese při obnově ekosystémů
•    Exkurze - praktické ukázky přímo v terénu

 

Kapacita předmětu je omezena!

Přemýšlíš, jak příjemně strávit léto a zároveň získat praxi v oboru? Staň se stážistou na Lipce! Budeš se podílet na přípravě a realizaci příměstského tábora a zdokonalíš si znalosti v praktické zahradní pedagogice nebo také ve zpracovávání plodů zahrady.

Kdy se budou tábory konat?
TAJEMNÁ ZAHRADA 9.– 13. ČERVENCE 2018 PRACOVIŠTĚ ROZMARÝNEK PRO DĚTI 7-10 LET
ZAKLETÉ STUDÁNKY 16.– 20. ČERVENCE 2018 PRACOVIŠTĚ LIPOVÁ PRO DĚTI 6-8 LET

V případě zájmu se obracejte na kontaktní osobu: Ing. Martin Šrom (mob. +420 777 872 473)

Global Change Research Institute seeks for a specialist in plant water relationships.
The position is available from summer 2018.

Your work will be focused on measurement of sap flow using thermal method. You will visit regularly our forest ecosystem stations to install and maintain the sap flow measurement systems, collect and process data. Ph.D studies are available in the frame of this position.  
The position will be open until it is occupied.

Please send a motivation letter, a structured CV and a contact to referees (subject: plant water relations – assistant) to jobs@czechglobe.cz.

Zajímáte se o studium, výzkum a/nebo výuku v USA?
Ucházejte se o prestižní Fulbrightovo stipendium!


Prestižní Fulbrightovy stipendijní programy financované českou a americkou vládou poskytují českým občanům příležitost studovat, provádět výzkum či vyučovat v USA. Českým vzdělávacím a výzkumným institucím pak dávají možnost získat pedagoga nebo vědce z USA. Stipendisté jsou vybíráni v otevřené soutěži přímo u Fulbrightovy komise. Stipendia obvykle pokrývají životní náklady, zpáteční letenku a zdravotní pojištění, případně i některé další náklady (školné či jeho část, nákup knih apod.).

Univerzita Palackého pořádá informační schůzku, na které zájemcům poskytne užitečné tipy pro podání žádosti o Fulbrightovo stipendium.


PONDĚLÍ 25. ČERVNA
9:00-10:00
FILOZOFICKÁ FAKULTA, KŘÍŽKOVSKÉHO 10, MÍSTNOST 1.25

Více informací: christopher.medalis@upol.cz