Hlavní náplní katedry je výuka studentů a vědecký výzkum v oblasti ekologie, ochrany přírody, ochrany a tvorby krajiny, využití území a revitalizací. Kromě výzkumných projektů v rámci národních a resortních grantových agentur se členové katedry podílejí na zpracování celé řady odborných expertiz v oblasti ochrany přírody a životního prostředí (EIA, biologické hodnocení, expertní činnost pro resortní ministerstva: životního prostředí a zemědělství). Katedra je kolektivním členem Europarc Federation a České společnosti pro ekologii.

Mohlo by vás zajímat...

Dne 27. listopadu proběhlo v Brně slavnostní vyhlášení výsledků XVI. ročníku Soutěže diplomových prací se vztahem k životnímu prostředí a ekologii v Jihomoravském kraji, pořádaném Krajským úřadem JMK a Lipkou – školským zařízením pro environmentální vzdělávání.

V této tradiční soutěži opět zazářili studenti Katedry ekologie a ŽP:

Bc. Kamil MARALÍK obsadil 2. místo v kategorii BP se svou prací "Vliv dlouhodobého managementu na uchycení poloparazitů rodu kokrhel v travních porostech"

Mgr. Gabriela SKOUPÁ obsadila 1. místo v kategorii DP se svou prací "Distribuce vybraných druhů terestrických bezobratlých v jeskyni Býčí skála, Moravský kras"

Gratulujeme!

Anotace všech přihlášených prací můžete vidět ve vydaném sborníku.

Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice pedagoga volného času pracoviště Středisko ekologické výchovy Švagrov.
Hlavní zaměření činnosti:

  • příprava a realizace ekologických výukových programů v oblasti ochrany životního prostředí a v tématech trvale udržitelného rozvoje (pro všechny věkové kategorie)
  • příprava metodických materiálů k ekoprogramům
  • vedení exkurzí do přírody a tematických přednášek

Termín a místo výběrového řízení:

  • středa 12. prosince 2018, od 9:00 hod. (o přesném čase Vás budeme informovat telefonicky) pracoviště SEV Švagrov, Vernířovice 172

Písemné přihlášky (včetně všech příloh) zasílejte na SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk,
17. listopadu 2, 787 01 Šumperk, k rukám ředitelky PhDr. Petry Müllerové, Ph.D., nejpozději do
10. prosince 2018.

K dalšímu velkému úspěchu pro Katedru ekologie a ŽP přispěl dr. Martin Dančák, který v týmu biologů z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého a Výzkumného ústavu rostlinné výroby objevil a popsal nový druh rostliny. Thismia kelabitiana, česky hvězdnatka kelabitská, je již desátým novým rostlinným druhem, který se olomouckým a pražským biologům na Borneu podařilo nalézt. A to se museli koukat pořádně, jelikož rostlina je velmi drobná, nanejvýš 18 cm vysoká s průměrem květu pod 2 cm. Název objevené rostliny odkazuje na oblast Kelabitské vysočiny. „Tato oblast jako jedna z mála v malajské části Bornea byla dosud ušetřena kácení lesů, a proto patří mezi biologicky nejhodnotnější oblasti celého ostrova. Také lokalita nově objevené hvězdnatky leží na dřevařské koncesi a jen několik málo kilometrů od nejbližších dřevařských cest," doplnil Martin Dančák.

Tím však úžasná zpráva nekončí! Po neuvěřitelných 151 letech se tomuto týmu totiž teprve podruhé v historii podařilo znovuobjevit jiný druh hvězdnatky - Thismia neptunis, rostliny dorůstající 9 cm, která svým bizarním vzhledem zcela vybočuje z představ, které lidé o rostlinách většinou mají. Mohlo by se jednat o vlajkový druh, tedy druh atraktivní jak pro veřejnost, tak i účinný nástroj ochrany tropického deštného lesa jako celku.

Přijímací zkoušky pro rok 2019/20 byly zrušeny. V případě naplnění počtu uchazečů bude rozhodovat průměr. Více informací o studiu na naší katedře můžete najít na webu v sekci pro uchazeče, nebo na akcích Gaudemaus v Brně (23.-26.10) či dnech otevřených dveří konaných 7.12.2018 a 19.1.2019. Přihláška ke studiu na Přírodovědecké fakultě UP se podává elektronickou formou pomocí e-přihlášky. Administrativní poplatek činní 690 Kč, mezní termín pro podání přihlášky je do 28. února 2019.

Máme pro Vás opět další nabídky zaměstnání. AOPK ČR a Správa CHKO Poodří hledají zájemce o práci na pozici:

1) ornitolog - 1/2 úvazku
Pracovní náplň: praktická ornitologie - práce v terénu, zpracování dat
Požadované dovednosti: Znalost vizuální a akustické identifikace ptáků. Schopnost aplikace základních metod mapování, monitoringu a inventarizace ptáků (metody bodového, liniového a hladinového sčítání, metody mapování hnízdních okrsků), schopnost sestavení kompletního seznamu druhů z lokality. Flexibilní pracovní doba v závislosti na požadované metodice pro daný druh nebo skupinu ptáků (brzké ranní, večerní a noční terény). Řidičský průkaz B.

Místo působení: prioritně ptačí oblasti Poodří, sídlo ve Studénce nebo v Ostravě
Období: cca duben 2019 až cca září 2023

2) koordinátor opravy rybníků - 1/2 úvazku

Pracovní náplň: komunikace se zhotovitelem, partnery, vlastníky, dozorování prací
Požadované dovednosti: komunikativnost, samostatnost, flexibilita, mobilita v terénu, schopnost základní orientace v technické dokumentaci, řidičský průkaz B

Místo působení: PR Bažantula, sídlo ve Studénce
Období: cca duben 2019 až cca září 2020

V případě zájmu kontaktujte přímo vedoucího střediska Dr. Jana Klečku.
Mgr. Jan Klečka, Ph.D.
AOPK ČR, Správa CHKO Poodří
Trocnovská 2, 702 00 Ostrava
tel. 608463451, e-mail: jan.klecka@nature.cz

Informační místo zaměřené na propagaci studijní nabídky Univerzity Palackého bylo otevřeno v prostorách partnerské univerzity S. Toraighyrov Pavlodar State University v kazašském Pavlodaru. Univerzitu Palackého reprezentoval i Bořivoj Šarapatka z Katedry ekologie a životního prostředí.

"Naše spolupráce s kazašskou univerzitou byla zahájena již v roce 2014 a je zaměřena zejména na ekologii a životní prostředí, geografii a geoinformatiku. Při opakovaných výjezdech na tuto univerzitu si odborníci z přírodovědecké fakulty připravili specializované přednášky a uspořádali kurz zaměřený na využití GIS při mapování půd," uvedl Bořivoj Šarapatka. Univerzita Palackého připravuje kurz zaměřený na ochranu životního prostředí v zemědělství a s kazašskou univerzitou probíhají jednání o postoupení práv na překlad českých studijních materiálů.