Hlavní náplní katedry je výuka studentů a vědecký výzkum v oblasti ekologie, ochrany přírody, ochrany a tvorby krajiny, využití území a revitalizací. Kromě výzkumných projektů v rámci národních a resortních grantových agentur se členové katedry podílejí na zpracování celé řady odborných expertiz v oblasti ochrany přírody a životního prostředí (EIA, biologické hodnocení, expertní činnost pro resortní ministerstva: životního prostředí a zemědělství). Katedra je kolektivním členem Europarc Federation a České společnosti pro ekologii.

Mohlo by vás zajímat...

Hledáte práci? Možná máme pozici pro Vás. AOPK ČR, Oddělní péče o přírodu a krajiny - RP SCHKO Poodří, vypisuje výběrové řízení na pozici krajinného ekologa se zaměřením na dendrologii. Případná smlouva je na dobu určitou do 31.12.2022.

Místo výkonu práce: Ostrava, Trocnovská 2
Předpokládaný nástup: 1.11.2018
Deadline žádosti: 25.10.2018

Náplní práce bude odborné posuzování, konzultace a navrhování opatření v oboru dendrologie, zajišťování agendy krajinotvorných programů a také výkon státní správy.

Jak uspokojit potřeby rostoucí populace a současně minimalizovat dopad na životní prostředí je zásadní otázkou v oblasti udržitelného využívání půdy a krajiny. To se jasně odráží v agendě OSN a jejich Cílech udržitelného rozvoje (Sustainable Developmeng Goals, SDGs), které zdůrazňují potřebu (1) dosáhnout potravinové bezpečnosti, (2) podporovat udržitelné zemědělství a hospodářský růst a (3) zastavit degradaci půdy a pokles biologické rozmanitosti. Dosažení těchto kritických cílů, např. zvýšením zemědělských výnosů a optimalizací hospodaření v krajině, je spojeno s řadou environmentálních a socioekonomických problémů v různých prostorových měřítkách. Na nejnovější poznatky v této problematice se zameřuje zvláštní vydání časopisu Environmental Research Letters, jehož editorem je i Tomáš Václavík z Katedry ekologie a ŽP.

Jak krajinná struktura ovlivňuje diverzitu bezobratlých v agroekosystémech?

Může rozdělení zemědělských ekosystémů pomáhat snížit ztráty na výnosu zemědělských plodin? Ekologové už vědí, že vhodná konfigurace zemědělské krajiny může pomoci zmírnit dopad herbivorního hmyzu na plodiny tím, že zvyšuje biologickou kontrolu škůdců přirozenými nepřáteli, žijícími v sousedních stanovištích. V Asii, odkud pochází téměř 90% světové produkce rýže, existuje více než 200 milionů rýžových farem. Mnohé jsou menší než 1 ha a propojené suchozemskými hrázemi, což vede k vysoce fragmentovaným krajinám s různou mírou konektivity. Jak velikost a propojenost obdělávaných ploch ovlivňuje výskyt škůdců a jejich přirozených nepřátel v rýžových agroekosystémech na Filipínách bylo jednou z otázek výzkumného týmu Tomáše Václavíka z Katedry ekologie a ŽP. Jejich zjištění dokazuje, že mozaika většího počtu malých a jinými stanovišti propojených rýžových polí na vhodné prostorové škále může výrazně pomoci omezit používání pesticidů a minimalizovat ztráty na výnosu plodin. Význam tohoto výzkumu je rozebírán editorem časopisu Journal of Applied Ecology v příspěvku na blogu British Ecological Society

Chcete se dozvědět něco o Ekologii obnovy (Restoration ecology)? Zajímá Vás např. metodika plánování projektů obnovy vč. ukázky konkrétních příkladů? Pak neváhejte a zapiště si předmět EKO/EO Ekologie obnovy, kde se mimo jiné od předního českého odborníka prof. RNDr. Karla Pracha, Ph.D. dozvíte více o problematice člověkem narušených míst. Součástí je také exkurze s praktickou ukázkou v terénu.

Termín: 30.11.-3.12.2018

Sylabus:
•    Úvod - terminologie, historie a cíle oboru; otázka cílového stavu
•    Hlavní ekologické principy jako základ obnovy ekosystémů, Metodika plánování projektů obnovy
•    Příklady obnovy v jednotlivých typech prostředí, konkrétní příklady
•    Využití spontánní a řízené sukcese při obnově ekosystémů
•    Exkurze - praktické ukázky přímo v terénu

 

Kapacita předmětu je omezena!

Přemýšlíš, jak příjemně strávit léto a zároveň získat praxi v oboru? Staň se stážistou na Lipce! Budeš se podílet na přípravě a realizaci příměstského tábora a zdokonalíš si znalosti v praktické zahradní pedagogice nebo také ve zpracovávání plodů zahrady.

Kdy se budou tábory konat?
TAJEMNÁ ZAHRADA 9.– 13. ČERVENCE 2018 PRACOVIŠTĚ ROZMARÝNEK PRO DĚTI 7-10 LET
ZAKLETÉ STUDÁNKY 16.– 20. ČERVENCE 2018 PRACOVIŠTĚ LIPOVÁ PRO DĚTI 6-8 LET

V případě zájmu se obracejte na kontaktní osobu: Ing. Martin Šrom (mob. +420 777 872 473)

Global Change Research Institute seeks for a specialist in plant water relationships.
The position is available from summer 2018.

Your work will be focused on measurement of sap flow using thermal method. You will visit regularly our forest ecosystem stations to install and maintain the sap flow measurement systems, collect and process data. Ph.D studies are available in the frame of this position.  
The position will be open until it is occupied.

Please send a motivation letter, a structured CV and a contact to referees (subject: plant water relations – assistant) to jobs@czechglobe.cz.