Odbory na PřF

Aktuality

29. 6. 2023

ZO VOS PřF UP přijala se zadostiučiněním informace o zrušení výpovědi a o zpětvzetí návrhu na odvolání děkana PřF UP doc. Kubaly. Stanovisko ZO VOS je zveřejněno zde.

23. 3. 2023

(Ústřední) Výbor Vysokoškolského odborového svazu vyhlásil na 28. března 2023 stávkovou pohotovost na podporu požadavků společenskovědních oborů vysokých škol a celkového navýšení rozpočtu vysokých škol ve spojení se systémovou...

6. 10. 2022

ZO VOS na Přírodovědecké fakultě jako organizace, kterou pan děkan Kubala v souladu s § 286 ZP určil za odbory k zastupování v pracovněprávních vztazích, vyjadřuje vážné pochyby nad závažností důvodů výpovědi. Máme silné...

20. 8. 2022

Vážení zaměstnanci přírodovědecké fakulty, počátkem srpna letošního roku byl předložen upravený návrh rektora na majetkové vypořádání mezi PřF a VÚ CATRIN. Ten je, bohužel, v otázce rozdělení prostor a přístrojů mezi obě...

25. 7. 2022

V souvislosti s již druhým denunciačním dopisem výboru ZO Vysokoškolského odborového svazu CATRIN zaslaným ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy, ve kterém je kromě zopakování řady již dříve prezentovaných obvinění doc....

O odborech

Co je cílem odborů

Vyjednáváme v rámci Kolektivní smlouvy výhodnější pracovní podmínky a mzdové ohodnocení, než jaké mohou zajistit individuální pracovní smlouvy.

Na základě zákoníku práce a kolektivní smlouvy bráníme práva zaměstnanců, aktivně se podílíme na jednáních v případech sporů mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci.

Napomáháme zlepšení komunikace mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci a vytvoření bezpečného a nediskriminujícího pracovního prostředí.

Proč se stát členem

Jako členové odborů se můžete podílet na vyjednávání podmínek pracovněprávních vztahů a mzdového ohodnocení na PřF UP a UP, na řešení pracovněprávních sporů. Vedení PřF UP a UP je povinno s odborovou organizaci řadu záležitostí projednat nebo jí předložit ke schválení.

Za nízký členský měsíční poplatek navíc získáte právo na bezplatné právní poradenství (a to nejen ve věcech souvisejících se zaměstnáním). Svým členům navíc odborová organizace nabízí i bezplatnou právní konzultaci či zastupování u soudu. Členům poskytuje možnost využít rozličné slevy a výhodné nabídky při registraci na webu Odbory plus, kde jsou nabízeny např. slevy při pořízení osobních automobilů či náhradních dílů, pojištění, zvýhodněné nákupy zájezdů apod. Vlastníkem tohoto benefitního portálu je Českomoravská konfederace odborových svazů, největší odborová centrála v ČR, v níž je Vysokoškolský odborový svaz a tedy i základní organizace působící na PřF UP členem.

Pokud se stanete členy odborů, významně podpoříte jejich vyjednávací pozici a zároveň získáte možnost sami aktivně přispět ke zlepšování podmínek práce v naší organizaci.

Kdy se na odbory obrátit

Na odbory se můžete obrátit při podezření na porušování zákoníku práce a Kolektivní smlouvy na vašem pracovišti – odborová organizace bude následně daný problém řešit s vedením PřF UP nebo UP.

Pokud máte konstruktivní připomínky k současné podobě Kolektivní smlouvy UP. Odborová organizace ráda přivítá vaše podněty a pokusí se je řešit.

Odbory mohou vyjednávat se zaměstnavatelem místo vás – například při přeřazení na jinou pracovní pozici proti vašemu souhlasu, pokud jste byli propuštěni z práce v rozporu s podmínkami danými zákoníkem práce, nebo v případech šikany na pracovišti.

Benefity

Benefity poskytované všem zaměstnancům najdete zde.

Dokumenty a zápisy z jednání

Kolektivní smlouva UP a její dodatky jsou umístěny zde.

Zápisy z jednání Základní organizace Vysokoškolského svazu PřF

  • Zápis z jednání výboru ZO VOS PřF ze dne 7. října 2021
  • Zápis z jednání výboru ZO VOS PřF ze dne 10. září 2020
  • Zápis z členské schůze ZO VOS PřF ze dne 20. června 2019
  • Zápis z jednání výboru ZO VOS PřF ze dne 18. listopadu 2019

Zápisy z jednání Koordinační rady UP najdete na stránce odborů UP.

Stanovy Vysokoškolského odborového svazu zde.
Usnesení XXII. sjezdu Vysokoškolského odborového svazu konaného 14. února 2018 v Praze.

Projednání "Minimálních nepodkročitelných požadavků PřF UP pro technickou dohodu o vzniku VŠ ústavu po projednání v AS PřF UP" se základní organizací Vysokoškolského odborového svazu na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci

Připomínky ZO k návrhu věcného záměru na zřízení VŠ ústavu ze dne 16. října 2019

Vyjádření k dotazům zaměstnanců

Vyjádření k dotazu zaměstnance na právo zaměstnavatele vyslat pracovníka na služební cestu do Iráku

Obecně mohou být pracovníci podle § 42 zákoníku práce vysláni na služební cestu na dobu nezbytné potřeby „jen na základě dohody s ním“. Tato dohoda může být uzavírána ad hoc na jednotlivé služební cesty (v praxi se předpokládá souhlas zaměstnance), v poslední době je ale častější praxi uvedení dohody o tom, že zaměstnavatel může vyslat zaměstnance na pracovní cestu přímo v pracovní smlouvě. I v případě, že by pracovník souhlas s pracovní cestou tímto způsobem dal, má podle ust. § 106 odst. 1 zákoníku práce právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a podle ust. § 106 odst. 2 zákoníku práce má právo odmítnout výkon práce, o němž má důvodně za to, že bezprostředně a závažným způsobem ohrožuje jeho život nebo zdraví, přičemž takovéto odmítnutí není možné kvalifikovat jako nesplnění povinnosti zaměstnance a nemůže být důvodem k jeho postihu (např. snížení osobního ohodnocení, rozvázání pracovního poměru, apod.).

V konkrétním případě Iráku už od roku 2017 platí varování MZV tohoto znění: „Ministerstvo zahraničních věcí varuje občany ČR před cestou do Iráku s ohledem na dlouhodobě nestabilní bezpečnostní situaci, riziko únosu, zranění či usmrcení“. Vezmeme-li v potaz, že ČR z bezpečnostních důvodů přerušila činnost našeho velvyslanectví v Bagdádu, je zjevné, že obavy zaměstnanců ve smyslu  § 106 odst. 2 zákoníku práce, pokud budou vyjádřeny, budou rozumným zaměstnavatelem (bez ohledu na reálnou bezpečnostní situaci v kurské části země) respektovány.

Formuláře ke stažení

Přihláška ke členství v odborové organizaci (*doc)
Žádost o provádění srážek ze mzdy za členský příspěvek - pro nové členy (*doc)
Žádost o provádění srážek ze mzdy za členský příspěvek - pro stávající členy (*doc)

Kontakty

Základní organizace Vysokoškolského odborového svazu na Přírodovědecké fakultě UP
evid. č. 1582
IČ: 04113381
tř. 17. listopadu 12
779 00 Olomouc

Členové výboru

RNDr. Miloš Fňukal, Ph.D., předseda (tel. 585 634 504; e-mail: milos.fnukal@upol.cz)
Ing. Ondřej Kolář, místopředseda (tel. 585 634 037; e-mail: ondrej.kolar@upol.cz)
Elena Kučerová, pokladní (tel. 585 634 269; e-mail: elena.kucerova@upol.cz)
doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D. (tel. 585 634 500; e-mail: zdenek.szczyrba@upol.cz)
Eliška Vrzalová (tel. 585 634 151; e-mail: eliska.vrzalova@upol.cz)
Věra Dostálová (tel. 585 634 351; e-mail: vera.dostalova@upol.cz)

Kontrolní komise

doc. RNDr. Libor Kvítek, CSc. (tel. 585 634 420; e-mail: libor.kvitek@upol.cz)
Pavla Richterová (tel. 585 634 356; e-mail: pavla.richterova@upol.cz)

Koordinační odborová rada UP

Radu tvoří zástupci základních organizací Vysokoškolského odborového svazu na jednotlivých součástech UP.

Vysokoškolský odborový svaz

nám. W. Churchilla 2130 00, 130 00 Praha 3
tel. 234 462 298, 731 430 531
e-mail: vos@cmkos.cz
http://vos.cmkos.cz/

Českomoravská konfederace odborových svazů

nám. W. Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3
tel. 739 505 444
e-mail: info@cmkos.cz
www.cmkos.cz

Poradenská nonstop linka pro členy odborů, zaměstnance i zaměstnavatele v oblasti pracovního práva:

tel. 840 888 233
SMS 604 193 115
e-mail: poradenska.infolinka@service4c.com

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)