Komise pro rigorózní řízení

Matematika

Složení komisí pro rigorózní řízení v oborech Diskrétní matematika, Matematika a její aplikace, Učitelství matematiky pro střední školy a Učitelství deskriptivní geometrie pro střední školy

Diskrétní matematika

prof. Mgr. Radomír Halaš, Dr.
prof. RNDr. Ivan Chajda, DrSc.
prof. RNDr. Jiří Rachůnek, DrSc.
doc. RNDr. Petr Emanovský, Ph.D
doc. RNDr. Jan Kühr, Ph.D. – předseda
RNDr. Jaroslav Švrček, CSc.
doc. RNDr. Jan Paseka, CSc., Ústav matematiky PřF MU Brno
prof. RNDr. Josef Šlapal, CSc., Ústav matematiky FSI VUT Brno

Matematika a její aplikace

prof. RNDr. dr hab Jan Andres, DSc.
prof. RNDr. Irena Rachůnková, DrSc. – předsedkyně
prof. RNDr. Svatoslav Staněk, CSc.
doc. RNDr. Eva Fišerová, Ph.D.
doc. RNDr. Karel Hron, Ph.D.
doc. Mgr. Karel Pastor, Ph.D.
RNDr. Tomáš Fürst, Ph.D.
RNDr. Horymír Netuka, Ph.D.
RNDr. Rostislav Vodák, Ph.D.
prof. RNDr. Josef Diblík, DrSc. – FEI VUT v Brně
doc. RNDr. Milan Tvrdý, CSc. – MÚ AV ČR, v.v.i.

Učitelství matematiky pro střední školy

prof. Mgr. Radomír Halaš, Dr. – předseda
prof. RNDr. Josef Molnár, CSc.
prof. RNDr. Josef Mikeš, DrSc.
prof. RNDr. Jiří Rachůnek, DrSc.
prof. RNDr. Svatoslav Staněk, CSc.
doc. RNDr. Petr Emanovský, Ph.D.
doc. RNDr. Marek Jukl, Ph.D.
doc. RNDr. Alena Vanžurová, CSc.
RNDr. Jaroslav Švrček, CSc.

Učitelství deskriptivní geometrie pro střední školy

prof. Mgr. Radomír Halaš, Dr.
prof. RNDr. František Machala, DrSc.
prof. RNDr. Josef Mikeš, DrSc. – předseda
prof. RNDr. Josef Molnár, CSc.
doc. RNDr. Marek Jukl, Ph.D.
doc. RNDr. Lukáš Rachůnek, Ph.D.
doc. RNDr. Alena Vanžurová, CSc.
Mgr. Marie Chodorová, Ph.D.
RNDr. Lenka Juklová, Ph.D.

Aplikovaná matematika

Složení komise pro rigorózní řízení v oboru Aplikace matematiky v ekonomii

Aplikace matematiky v ekonomii

prof. RNDr. dr hab Jan Andres, DSc.
prof. RNDr. Irena Rachůnková, DrSc.
prof. RNDr. Svatoslav Staněk, CSc.
doc. RNDr. Eva Fišerová, Ph.D.
doc. RNDr. Karel Hron, Ph.D.
doc. Mgr. Karel Pastor, Ph.D.
doc. RNDr. Jana Talašová, CSc. – předsedkyně
RNDr. et PhDr. Ivo Müller, Ph.D.
RNDr. Horymír Netuka, Ph.D.
RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D.
RNDr. Rostislav Vodák, Ph.D.
RNDr. Pavel Ženčák, Ph.D.
prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc., MFF UK Praha
prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc., Slezská Univerzita Opava

Geologie

Složení komisí pro rigorózní řízení v oborech Environmentální geologie a Učitelství geologie a ochrany životního prostředí pro střední školy

Environmentální geologie

prof. Mgr. Ondřej Bábek, Dr. – předseda
prof. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc.
prof. Ing. Ondřej Šráček, MSc., Ph.D.
doc. RNDr. Jiří Zimák, CSc.
RNDr. Zdeněk Dolníček, Ph.D.
prof. RNDr. Antonín Přichystal, CSc., PřF MU v Brně
doc. Ing. Šárka Hladilová, CSc., PdF UP
doc. RNDr. Zdeněk Losos, CSc., PřF MU v Brně

Učitelství geologie a ochrany životního prostředí pro střední školy

prof. Mgr. Ondřej Bábek, Dr.
prof. Ing. Ondřej Šráček, MSc., Ph.D.
doc. RNDr. Jiří Zimák, CSc. – předseda
RNDr. Petr Sulovský, Ph.D.
Mgr. Tomáš Lehotský, Ph.D.
Ing. Lada Hýlová, Ph.D.

Geografie

Složení komisí pro rigorózní řízení v oborech Geoinformatika, Mezinárodní rozvojová studia a Učitelství geografie pro střední školy

Geoinformatika

prof. RNDr, Vít Voženílek, CSc. – předseda
doc. Mgr. Jiří Dvorský, Ph.D.
doc. RNDr. Jaromír Kaňok, CSc.
doc. RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D. – alternující předseda
RNDr. Jaroslav Burian, Ph.D.
RNDr. Jan Brus, Ph.D.
RNDr. Alena Vondráková, Ph.D.
Ing. Zdena Dobešová, Ph.D.
Mgr. Jana Svobodová, CSc.
Mgr. Pavel Tuček, Ph.D.
doc. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc., PdF MU v Brně
doc. RNDr. Petr Kubíček, CSc., PřF MU v Brně
doc. Ing. Petr Rapant, CSc., VŠB-TU v Ostravě

Mezinárodní rozvojová studia

doc. RNDr. Marián Halás, Ph.D.
doc. RNDr. Pavel Nováček, CSc. – předseda
doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.
doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D.
RNDr. Miloš Fňukal, Ph.D.
Ing. Mgr. Jaromír Harmáček, Ph.D.
Mgr. Zdeněk Opršal, Ph.D.
Mgr. Simona Šafaříková, Ph.D.
prof. RNDr. Mikuláš Huba, CSc., Geografický ústav SAV Bratislava

Učitelství geografie pro střední školy

prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc.
doc. RNDr. Marián Halás, Ph.D.
doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D. – předsedkyně
doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D. – předseda
doc. RNDr. Václav Toušek, CSc.
doc. RNDr. Miroslav Vysoudil, CSc.
RNDr. Miloš Fňukal, Ph.D.
RNDr. Martin Jurek, Ph.D.
RNDr. Aleš Létal, Ph.D.
Mgr. Jan Hercik, Ph.D.
Mgr. Peter Mackovčin, Ph.D.
Mgr. Miloslav Šerý, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc., MU Brno
Mgr. Michal Vančura, Ph.D., JČU České Budějovice

Biochemie

Složení komise pro rigorózní řízení v oboru Biochemie

Biochemie

prof. RNDr. Ivo Frébort, CSc., Ph.D.
prof. Mgr. Marek Šebela, Ph.D.
doc. Mgr. Petr Galuszka, Ph.D.
doc. RNDr. Lenka Luhová, Ph.D. – předsedkyně
doc. Mgr. Marek Petřivalský, Dr.
doc. RNDr. Petr Tarkowski, Ph.D.
doc. RNDr. Ludmila Zajoncová, Ph.D.

prof. RNDr. Zdenek Glatz, Ph.D., MU
doc. RNDr. Oldřich Janiczek, CSc., MU
doc. RND. Helena Ryšlavá, Ph.D., UK 
doc. RNDr. Petr Skládal, CSc., MU 
doc. RNDr. Mirek Šulc, Ph.D., UK 
doc. Pavel Ulbrich, VŠCHT

Chemie

Složení komisí pro rigorózní řízení v oborech Analytická chemie, Anorganická chemie, Bioorganická chemie a chemická biologie, Fyzikální chemie, Materiálová chemie, Organická chemie a Učitelství chemie pro střední školy

Analytická chemie

prof. RNDr. Ivo Frébort, CSc., Ph.D.
prof. RNDr. Jan Hlaváč, Ph.D.
prof. RNDr. Karel Lemr, Ph.D.
prof. RNDr. Marek Šebela, Ph.D.
prof. RNDr. Juraj Ševčík, Ph.D. – předseda
doc. RNDr. David Jirovský, Ph.D.
doc. RNDr. Libor Kvítek, CSc.
doc. RNDr. Vítězslav Maier, Ph.D.
doc. RNDr. Jan Petr, Ph.D.
doc. RNDr. Zdeněk Šindelář, Ph.D.
RNDr. Jana Skopalová, Ph.D.
Ing. David Milde, Ph.D.
prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc., Masarykova Univerzita Brno, Přírodovědecká fakulta
doc. RNDr. Michal Roth, CSc., Ústav analytické chemie AV ČR, v.v.i.

Anorganická chemie

prof. RNDr. Zdeněk Trávníček, Ph.D. – předseda
prof. RNDr. Radek Zbořil, Ph.D.
doc. RNDr. Michal Čajan, Ph.D. – předseda
doc. Ing. Radovan Herchel, Ph.D.
doc. RNDr. Libor Kvítek, CSc.
doc. RNDr. Zdeněk Šindelář, CSc.
prof. Ing. Aleš Růžička, Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická
doc. RNDr. Marek Nečas, Ph.D., Masarykova Univerzita Brno, Přírodovědecká fakulta

Bioorganická chemie a chemická biologie

doc. RNDr. Miroslav Soural, Ph.D. – předseda
prof. Ing. Pavel Hradil, CSc.
prof. RNDr. Karel Lemr, Ph.D.
prof. RNDr. Jan Hlaváč, Ph.D.
prof. Ing. Miroslav Strnad, DSc.
doc. RNDr. Petr Cankař, Ph.D.
doc. RNDr. Vladimír Kryštof, Ph.D.
doc. RNDr. Milan Urban, Ph.D.
RNDr. Lucie Brulíková, Ph.D.
prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc., LF UP
doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D., LF UP

Fyzikální chemie

prof. Ing. Pavel Hobza, DrSc., FRSC
prof. RNDr. Michal Otyepka, Ph.D. – předseda
prof. RNDr. Radek Zbořil, Ph.D.
doc. Mgr. Pavel Banáš, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Jurečka, Ph.D.
doc. RNDr. Libor Kvítek, Ph.D.
doc. RNDr. Aleš Panáček, Ph.D.
doc. RNDr. Robert Prucek, Ph.D.
doc. RNDr. Karolína Machalová-Šišková, Ph.D.
prof. Dr. Martin Hof, DrSc., UFCH-JH, Praha
prof. RNDr. Jiří Šponer, DrSc., BFÚ Brno
doc. RNDr. Jan Řezáč, Ph.D., ÚOCHB, Praha

Materiálová chemie

prof. RNDr. Michal Otyepka, Ph.D.
prof. RNDr. Radek Zbořil, Ph.D. – předseda
doc. Mgr. Pavel Banáš, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Jurečka, Ph.D.
doc. RNDr. Libor Kvítek, Ph.D.
doc. RNDr. Aleš Panáček, Ph.D.
doc. RNDr. Robert Prucek, Ph.D.
doc. RNDr. Karolína Machalová-Šišková, Ph.D.
prof. Ing. Ivo Šafařík, DrSc., ÚNSB České Budějovice
doc. Dr. Ing. Miroslav Černík, CSc., TU Liberec

Organická chemie

prof. RNDr. Jan Hlaváč, Ph.D. – předseda
prof. Ing. Pavel Hradil, CSc.
prof. RNDr. Karel Lemr, Ph.D.
prof. Ing. Antonín Lyčka, DrSc.
prof. RNDr. Marek Šebela, Dr.
doc. RNDr. Miroslav Soural, Ph.D.
doc. RNDr. Milan Urban, Ph.D.
RNDr. Jiří Pospíšil, Ph.D.

Učitelství chemie pro střední školy

prof. RNDr. Juraj Ševčík, Ph.D.
prof. RNDr. Zdeněk Trávníček, Ph.D. – předseda
doc. RNDr. Pavel Banáš, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Barták, Ph.D.
doc. RNDr. Michal Čajan, Ph.D. – předseda
doc. RNDr. Marta Klečková, CSc.
doc. RNDr. Libor Kvítek, Ph.D.
doc. RNDr. Miroslav Soural, Ph.D.
prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D., Univerzita Hradec Králové, Přírodovědecká fakulta
doc. RNDr. Luděk Jančář, CSc., Masarykova Univerzita Brno, Pedagogická fakulta

Biologie

Složení komisí pro rigorózní řízení v oborech Botanika, Molekulární a buněčná biologie, Zoologie a Učitelství biologie pro střední školy

Botanika

prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc.
prof. RNDr. Milan Navrátil, CSc.
prof. RNDr. Aloisie Poulíčková, CSc. – předseda
prof. Ing. Miroslav Strnad, DSc.
prof. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc.
doc. RNDr. Vladan Ondřej, Ph.D.
doc. RNDr. Bohumil Trávníček, Ph.D.
RNDr. Martin Duchoslav, Ph.D.
PaedDr. Ing. Vladimír Vinter, Ph.D. 
RNDr. František Krahulec, CSc., BÚ AV ČR, v.v.i.
prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc., MZLU v Brně

Molekulární a buněčná biologie

prof. RNDr. Zdeněk Dvořák, DrSc. et Ph.D. – předseda
prof. RNDr. Milan Navrátil, CSc.
prof.  RNDr. Jozef Šamaj, DrSc.
doc. Ing. Radim Vrzal, Ph.D.
prof. Ing. Jaroslav Doležel, DrSc., ÚEB AV ČR, v.v.i.
prof. RNDr. Boris Vyskot, DrSc., BFÚ AV ČR, v.v.i.
doc. RNDr. Jan Vondráček, Ph.D.,  BFÚ AV ČR, v.v.i.
ing. Hana Šimková, CSc., ÚEB AVČR, v.v.i.

Zoologie

prof. RNDr. Vítězslav Bičík, CSc.
prof. Ing. Ladislav Bocák, Ph.D. – předseda
prof. Ing. Stanislav Bureš, CSc. – alternující předseda
prof. RNDr. Tomáš Grim, Ph.D.
prof. MVDr. Emil Tkadlec, CSc.
doc. Mgr. Karel Weidinger, Dr.
RNDr. Alois Čelechovský, Ph.D.
RNDr. Ivana Fellnerová, Ph.D.
RNDr. Vlasta Lungová, Ph.D.
RNDr. Milan Veselý, Ph.D.
doc. RNDr. Zdeněk Adámek, CSc., JČU Č. Budějovice
doc. RNDr. Jan Helešic, Ph.D., PřF MU v Brně

Učitelství biologie pro střední školy

prof. RNDr. Vítězslav Bičík, CSc.
prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc.
prof. RNDr. Milan Navrátil, CSc.
prof. RNDr. Aloisie Poulíčková, CSc.
prof. Ing. Miroslav Strnad, DSc.
prof. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc.
doc. RNDr. Vladan Ondřej, Ph.D. – předseda
doc. RNDr. Bohumil Trávníček, Ph.D.
RNDr. Zbyněk Hradílek, Ph.D.
PaedDr. Ing. Vladimír Vinter, Ph.D. 
prof. RNDr. Zdeněk Laštůvka, CSc., MZLU v Brně
RNDr. Vlastimil Tlusták, CSc., PdF UP

Ekologie a ochrana životního prostředí

Fyzika

Složení komisí pro rigorózní řízení v oborech Aplikovaná fyzika, Biofyzika, Digitální a přístrojová optika, Molekulární biofyzika, Obecná fyzika a matematická fyzika, Optika a optoelektronika a Učitelství fyziky pro střední školy

Aplikovaná fyzika

prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc.
prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc. – předseda
doc. Ing. Luděk Bartoněk, PhD.
doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc.
doc. RNDr. Jan Peřina, PhD.
doc. RNDr. Karla Barčová, PhD., VŠB-TU Ostrava
Ing. Oldřich Schneeweiss, DrSc., ÚFM AVČR Brno

Biofyzika

prof. RNDr. Petr Ilík, CSc.
prof. RNDr. Jan Nauš, CSc. – předseda
doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc.
doc. RNDr. Dušan Lazár, Ph.D.
doc. RNDr. Jan Peřina ml., Ph.D.
doc. RNDr. Pavel Pospíšil, Ph.D.
doc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc., Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity, Ostrava
doc. RNDr. Oldřich Vrána, CSc., BFÚ AV ČR, v.v.i.

Digitální a přístrojová optika

prof. RNDr. Zdeněk Hradil, CSc. – předseda
prof. RNDr. Zdeněk Bouchal, Dr.
doc. Mgr. Jaroslav Řeháček, Ph.D.
RNDr. Josef kapitán, Ph.D.

Molekulární biofyzika

prof. RNDr. Viktor Brabec, DrSc.
prof. RNDr. Petr Ilík, Ph.D.
prof. RNDr. Jana Kašpárková, Ph.D. – předsedkyně
prof. RNDr. Jan Nauš, CSc.
doc. Mgr. Pavel Banáš, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Jurečka, Ph.D.
doc. RNDr. Martin Kubala, Ph.D.
doc. RNDr. Dušan Lazár, Ph.D.
doc. RNDr. Pavel Pospíšil, Ph.D.
doc. Ing. Miloš Barták, CSc., Přírodovědecká fakulta Masarykovy Univerzity, Brno
doc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc., Přírodovědecká fakulta Ostravské Univerzity, Ostrava
doc. RNDr. Jan Vrána, CSc., Biofyzikální ústav AV ČR, Brno

Obecná fyzika a matematická fyzika

prof. RNDr. Jiří Bajer, CSc.
prof. RNDr. Miloslav Dušek, Dr.
prof. RNDr. Zdeněk Hradil, CSc.
prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr.
doc. Mgr. Radim Filip, Dr.
doc. RNDr. Jaromír Fiurášek, Ph.D. – předseda
RNDr. Ladislav Mišta, Ph.D.
Mgr. Lukáš Richterek, Ph.D.
prof. Ing. Igor Jex, CSc., FJFI ČVUT v Praze
prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc., FEL ČVUT v Praze

Optika a optoelektronika

prof. RNDr. Jiří Bajer, CSc. 
prof. RNDr. Zdeněk Bouchal, Dr.
prof. RNDr. Miloslav Dušek, Dr. 
prof. RNDr. Zdeněk Hradil, CSc. – předseda
prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr. 
doc. Mgr. Radim Filip, Ph.D.
doc. Mgr. Jaromír Fiurášek, Ph.D.
doc. Mgr. Jaroslav Řeháček, Ph.D.

Učitelství fyziky pro střední školy

prof. RNDr. Lubomír Dvořák, CSc.
prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.
prof. RNDr. Danuše Nezvalová, CSc. – předsedkyně
prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr.
doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc.
doc. RNDr. Oldřich Lepil, CSc.
RNDr. Renata Holubová, CSc.
prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc., MFF UK v Praze
doc. RNDr. Josef Trna, CSc., PdF MU v Brně

Informatika

Složení komise pro rigorózní řízení v oboru Informatika

Informatika

prof. RNDr. Radim Bělohlávek, DSc. – předseda
prof. RNDr. Ivan Chajda, DrSc.
doc. RNDr. Michal Krupka, Ph.D.
doc. Ing. Lenka Motyčková, CSc.
doc. RNDr. Vilém Vychodil, Ph.D.