Komise pro státní závěrečné zkoušky

Složení komisí je platné od 9. března 2022 podle usnesení Vědecké rady Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci a dále podle usnesení ze dnů 4. května 2022, 5. října 2022, 23. listopadu 2022, 10. prosince 2022, 8. března 2023, 24. května 2023, 6. prosince 2023, 21. února 2024 a 15. května 2024.

Bakalářské studijní programy – institucionální akreditace

Biologie, ekologie a životní prostředí

Složení komisí pro státní závěrečné zkoušky ve studijních programech oblasti vzdělávání Biologie, ekologie a životní prostředí

Biologie a ekologie

Složení komise bylo schváleno usnesením VR PřF ze dne 8. března 2023.

Předsedové:
doc. Mgr. Vladimír Remeš, Ph.D. – garant studijního programu
doc. Mgr. Karel Weidinger, Dr.

Členové:
prof. RNDr. Aloisie Poulíčková, CSc.
doc. Ing. Jiří Bezdíček, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Hašler, Ph.D.
doc. RNDr. Robin Kundrata, Ph.D.
doc. Mgr. Miloš Krist, Ph.D.
doc. RNDr. Barbora Mieslerová, Ph.D.
doc. RNDr. Vladan Ondřej, Ph.D.
doc. RNDr. Bohumil Trávníček, Ph.D.
doc. RNDr. Milan Veselý, Ph.D.
RNDr. Alois Čelechovský, Ph.D.
RNDr. Martin Duchoslav, Ph.D.
RNDr. Ivana Fellnerová, Ph.D.
RNDr. Zbyněk Hradílek, Ph.D.
RNDr. Michal Hroneš, Ph.D.
Mgr. Beata Matysioková, Ph.D.
RNDr. Božena Navrátilová, Ph.D.
RNDr. Božena Sedláková, Ph.D.
RNDr. Vladimír Uvíra, Dr.
RNDr. Ivona Uvírová, Ph.D.
RNDr. Miroslav Zeidler, Ph.D.
 

Biologie pro vzdělávání

Složení komise bylo schváleno usnesením VR PřF ze dne 9. března 2022.

Předsedové:
doc. RNDr. Vladan Ondřej, Ph.D. – garant studijního programu
doc. RNDr. Barbora Mieslerová, Ph.D.
doc. RNDr. Michaela Sedlářová, Ph.D.

Členové:
prof. RNDr. Aloisie Poulíčková, CSc.
doc. RNDr. Petr Hašler, Ph.D.
doc. Ing. Eva Křístková, Ph.D.
doc. RNDr. Robin Kundrata, Ph.D.
doc. Mgr. Vladimír Remeš, Ph.D.
doc. RNDr. Bohumil Trávníček, Ph.D.
doc. RNDr. Milan Veselý, Ph.D.
RNDr. Alois Čelechovský, Ph.D.
RNDr. Ivana Fellnerová, Ph.D.
RNDr. Zbyněk Hradílek, Ph.D.
RNDr. Michal Hroneš, Ph.D.
RNDr. Miloslav Kitner, Ph.D.
RNDr. Božena Navrátilová, Ph.D.
RNDr. Božena Sedláková, Ph.D.
RNDr. Vladimír Uvíra, Dr.
RNDr. Ivona Uvírová, Ph.D.
PaedDr. Ing. Vladimír Vinter, Dr.
Mgr. Petr Dvořák, Ph.D.
Mgr. Beata Matysioková, Ph.D.
 

Biologie a environmentální výchova pro vzdělávání

Složení komise bylo schváleno usnesením VR PřF ze dne 9. března 2022.

Předsedové:
doc. RNDr. & Mgr. Ivan Hadrián Tuf, Ph.D. – garant studijního programu
prof. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc.
doc. RNDr. Martin Rulík, Ph.D.

Členové:
prof. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc.
prof. MVDr. Emil Tkadlec, CSc.
doc. RNDr. Martin Rulík, Ph.D.
doc. RNDr. & Mgr. Ivan Hadrián Tuf, Ph.D.
doc. RNDr. Tomáš Václavík, Ph.D.
RNDr. Marek Banaš, Ph.D.
RNDr. Petr Hekera, Ph.D.
RNDr. Tomáš Kuras, Ph.D.
RNDr. Miroslav Zeidler, Ph.D.
Mgr. Martin Dančák, Ph.D.
Mgr. Jan Losík, Ph.D.
Mgr. Monika Mazalová, Ph.D.
Mgr. Lukáš Weber
 

Ekologie a ochrana životního prostředí

Složení komise bylo schváleno usnesením VR PřF ze dne 9. března 2022.

Předsedové:
prof. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc. – garant studijního programu
prof. MVDr. Emil Tkadlec, CSc.
doc. RNDr. Martin Rulík, Ph.D.

Členové:
prof. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc.
doc. RNDr. Martin Rulík, Ph.D.
prof. MVDr. Emil Tkadlec, CSc.
doc. RNDr. Mgr. Ivan Hadrián Tuf, Ph.D.
doc. RNDr. Tomáš Václavík, Ph.D.
RNDr. Marek Banaš, Ph.D.
RNDr. Petr Hekera, Ph.D.
RNDr. Tomáš Kuras, Ph.D.
RNDr. Miroslav Zeidler, Ph.D.
Mgr. Martin Dančák, Ph.D.
Mgr. Jan Losík, Ph.D.
Mgr. Monika Mazalová, Ph.D.
Mgr. Lukáš Weber
 

Experimentální biologie – specializace Experimentální biologie

Složení komise bylo schváleno usnesením VR PřF ze dne 21. února 2024.

Předsedové:
prof. RNDr. Martin Fellner, Ph.D.
prof. RNDr. Vladimír Kryštof, Ph.D. – garant studiujního programu
prof. Mgr. Ondřej Novák, Ph.D.
prof. Ing. Miroslav Strnad, CSc., DSc.

Členové:
prof. RNDr. Martin Fellner, Ph.D.
prof. RNDr. Vladimír Kryštof, Ph.D.
prof. Mgr. Ondřej Novák, Ph.D.
prof. RNDr. Boris Vyskot, DrSc.
doc. Mgr. Roman Hrstka, Ph.D.
doc. Mgr. Lucie Plíhalová, Ph.D.
doc. RNDr. Jiří Pospíšil, Ph.D. 
MUDr. Petr Müller, Ph.D.
Ing. Vojtěch Hudzieczek, Ph.D.
Ing. Jaromír Mikulík, Ph.D.
Mgr. Karel Doležal, Dr.
Mgr. Radek Jorda, Ph.D.
Mgr. Aleš Pěnčík, Ph.D.
Mgr. Radim Simerský, Ph.D.
 

Experimentální biologie – specializace Experimentální biologie rostlin

Složení komise bylo schváleno usnesením VR PřF ze dne 21. února 2024.

Předsedové:
prof. RNDr. Martin Fellner, Ph.D.
prof. RNDr. Vladimír Kryštof, Ph.D. – garant studijního programu
prof. Mgr. Ondřej Novák, Ph.D.
prof. Ing. Miroslav Strnad, CSc., DSc.

Členové:
prof. RNDr. Boris Vyskot, DrSc.
doc. Mgr. Lucie Plíhalová, Ph.D.
doc. RNDr. Jiří Pospíšil, Ph.D.
RNDr. Ondřej Plíhal, Ph.D.
Ing. Vojtěch Hudzieczek, Ph.D.
Ing. Jaromír Mikulík, Ph.D.
Mgr. Karel Doležal, Dr.
Mgr. Michal Karady, Ph.D.
Mgr. Vladimíra Nožková, Ph.D.
Mgr. Aleš Pěnčík, Ph.D.
Mgr. Radim Simerský, Ph.D.
 

Molekulární a buněčná biologie

Složení komise bylo schváleno usnesením VR PřF ze dne 9. března 2022 a doplněno podle usnesení z 15. května 2024.

Předsedové:
prof. RNDr. Dvořák Zdeněk, DrSc.
prof. RNDr. Milan Navrátil, CSc.
doc. ing. Radim Vrzal, Ph.D. – garant studijního programu

Členové:
Mgr. Jan Bartoš, Ph.D.
Mgr. Aneta Grycová, Ph.D.
Mgr. Eva Hřibová, Ph.D.
RNDr. Peter Illés, Ph.D.
RNDr. Petr Nádvorník, Ph.D.
Mgr. Jan Šafář, Ph.D.
Mgr. Dana Šafářová, Ph.D.
Mgr. Aneta Vrzalová, Ph.D.
PharmDr. Lenka Zemánková, Ph.D.
Mgr. Iveta Zůvalová, Ph.D.

Fyzika

Složení komisí pro státní závěrečné zkoušky ve studijních programech oblasti vzdělávání Fyzika

Aplikovaná fyzika

Složení komise bylo schváleno usnesením VR PřF ze dne 9. března 2022, resp. 8. března 2023.

Předsedové:
prof.. RNDr. Ondřej Haderka, Ph.D. – garant studijního programu
prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.
doc. RNDr. Libor Machala, Ph.D.

Členové:
prof. RNDr. Ondřej Haderka, Ph.D. 
prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.
prof. RNDr. Jan Peřina, Ph.D. 
doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc.
doc. Mgr. Karel Lemr, Ph.D.
doc. RNDr. Libor Machala, Ph.D.
doc. Mgr. Ladislav Mišta, Ph.D.
doc. RNDr. Jiří Pechoušek, Ph.D.
doc. Mgr. Vít Procházka, Ph.D. 
doc. Mgr. Jan Soubusta, Ph.D.
RNDr. Ivo Vyšín, CSc.
Mgr. Jiří Kvita, Ph.D.
Mgr. Petr Novák, Ph.D.
Mgr. Lukáš Richterek, Ph.D.
Mgr. Milan Vůjtek, Ph.D.
doc. RNDr. Karla Barčová, Ph.D. – VŠB-TU Ostrava
Mgr. Antonín Černoch, Ph.D. - FZÚ AV ČR, v.v.i., Praha
doc. RNDr. Pavel Pavlíček, Ph.D. - FZÚ AV ČR, v.v.i., Praha
 

Biofyzika

Složení komise bylo schváleno usnesením VR PřF ze dne 9. března 2022 a doplněno podle usnesení VR PřF z 24. května 2023 a 21. února 2024.

Předsedové:
prof. RNDr. Petr Ilík, Ph.D. – garant studijního programu
doc. RNDr. Pavel Pospíšil, Ph.D.

Členové:
prof. RNDr. Viktor Brabec, DrSc.
prof. RNDr. Jana Kašpárková, Ph.D.
doc. RNDr. Martin Kubala, Ph.D.
doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc.
doc. RNDr. Martina Špundová, Ph.D.
RNDr. Renata Holubová, CSc.
RNDr. Roman Kouřil, Ph.D.
RNDr. Ivo Vyšín, CSc.
Mgr. Petr Novák, Ph.D.
Mgr. Jitka Prachařová, Ph.D.
Mgr. Vlastimil Vrba, Ph.D.
 

Digitální a přístrojová optika

Složení komise bylo schváleno usnesením VR PřF ze dne 9. března 2022.

Předsedové:
prof. Mgr. Jaroslav Řeháček, Ph.D. – garant studijního programu
prof. RNDr. Zdeněk Bouchal, Dr.
prof. RNDr. Zdeněk Hradil, CSc.

Členové:
prof. RNDr. Zdeněk Bouchal, Dr.
prof. Mgr. Jaroslav Řeháček, Ph.D.
prof. RNDr. Zdeněk Hradil, CSc.
RNDr. Josef Kapitán, Ph.D.
Dr. Ing. Zdeněk Řehoř
RNDr. Ivo Vyšín, CSc.
Mgr. Michal Baránek, Ph.D.
Mgr. Radek Čelechovský, Ph.D.
Mgr. Libor Moťka, Ph.D.
Mgr. Martin Paúr, Ph.D.
Mgr. Bohumil Stoklasa, Ph.D.
 

Nanotechnologie

Složení komise bylo schváleno usnesením VR PřF ze dne 9. března 2022.

Předsedové:
doc. Mgr. Vít Procházka, Ph.D. – garant studijního programu
doc. RNDr. Libor Machala, Ph.D.

Členové:
prof. RNDr. Ondřej Haderka, Ph.D.
prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.
doc. RNDr. Roman Kubínek, CSsc.
doc. RNDr. Jiří Pechoušek, Ph.D.
doc. Mgr. Jan Soubusta, Ph.D.
RNDr. Renata Holubová, CSc.
Mgr. Jiří Kvita, Ph.D.
Mgr. Petr Novák, Ph.D.
Mgr. Vlastimil Vrba, Ph.D.
Mgr. Milan Vůjtek, Ph.D.
 

Obecná fyzika a matematická fyzika

Složení komise bylo schváleno usnesením VR PřF ze dne 9. března 2022.

Předsedové:
prof. Mgr. Jaromír Fiurášek, Ph.D. – garant studijního programu
prof. Mgr. Radim Filip, Ph.D.
doc. Mgr. Petr Marek, Ph.D.

Členové:
prof. RNDr. Miloslav Dušek, Dr.
prof. Mgr. Radim Filip, Ph.D.
prof. Mgr. Jaromír Fiurášek, Ph.D.
prof. RNDr. Zdeněk Hradil, CSc.
prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr.
prof. Mgr. Jaroslav Řeháček, Ph.D.
doc. Mgr. Petr Marek, Ph.D.
doc. Mgr. Ladislav Mišta, Ph.D.
Mgr. Ondřej Černotík, Ph.D.
Mgr. Michal Kolář, Ph.D.
Mgr. Michal Mičuda, Ph.D.
Mgr. Lukáš Richterek, Ph.D.
 

Optika a optoelektronika

Složení komise bylo schváleno usnesením VR PřF ze dne 9. března 2022.

Předsedové:
prof. RNDr. Miloslav Dušek, Dr. – garant studijního programu
prof. RNDr. Zdeněk Hradil, CSc.
prof. RNDr. Jaromír Fiurášek, Ph.D.

Členové:
prof. RNDr. Zdeněk Bouchal, Dr.
prof. RNDr. Miloslav Dušek, Dr.
prof. RNDr. Zdeněk Hradil, CSc.
prof. Mgr. Radim Filip, Ph.D.
prof. RNDr. Jaromír Fiurášek, Ph.D.
prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr.
doc. Mgr. Petr Marek, Ph.D.
doc. RNDr. Ladislav Mišta, Ph.D.
RNDr. Miroslav Ježek, Ph.D.
RNDr. Ivo Vyšín, CSc.
Mgr. Lukáš Richterek, Ph.D.
 

Přístrojová a počítačová fyzika

Složení komise bylo schváleno usnesením VR PřF ze dne 9. března 2022.

Předsedové:
doc. Mgr. Jan Soubusta, Ph.D. – garant studijního programu
doc. RNDr. Libor Machala, Ph.D.

Členové:
prof. RNDr. Zdeněk Bouchal, Dr.
prof. RNDr. Ondřej Haderka, Ph.D.
prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc.
prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.
prof. RNDr. Jan Peřina, Ph.D.
doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc.
doc. Mgr. Karel Lemr, Ph.D.
doc. RNDr. Libor Machala, Ph.D.
doc. Mgr. Ladislav Mišta, Ph.D.
doc. RNDr. Jiří Pechoušek, Ph.D.
doc. Mgr. Vít Procházka, Ph.D.
doc. Mgr. Jan Soubusta, Ph.D.
Mgr. Jiří Kvita, Ph.D.
Mgr. Petr Novák, Ph.D.
Mgr. Milan Vůjtek, Ph.D.
doc. RNDr. Karla Barčová, Ph.D. – VŠB-TU Ostrava
Mgr. Libor Nožka,Ph.D. – FZÚ AV ČR, v.v.i., Praha
 

Fyzika pro vzdělávání

Složení komise bylo schváleno usnesením VR PřF ze dne 9. března 2022 a doplněno podle usnesení VR PřF ze dne 4. října 2023.

Předsedové:
prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr.
doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc.
Mgr. Lukáš Richterek, Ph.D. – garant studijního programu

Členové:
prof. RNDr. Zdeněk Bouchal, Dr.
prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.
doc. RNDr. Libor Machala, Ph.D.
RNDr. Renata Holubová, CSc.
RNDr. Jana Slezáková, Ph.D.
RNDr. Ivo Vyšín, CSc.
Mgr. Zdeněk Pucholt, Ph.D.
Mgr. David Smrčka, Ph.D.
Mgr. Jan Kočiščák
doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc. – Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta 
Mgr. Martina Malínková – Slovanské gymnázium Olomouc

Chemie

Složení komisí pro státní závěrečné zkoušky ve studijních programech oblasti vzdělávání Chemie

Aplikovaná chemie

Složení komise bylo schváleno usnesením VR PřF ze dne 9. března 2022.

Předsedové:
prof. RNDr. Libor Kvítek, CSc. – garant studijního programu
doc. RNDr. Robert Prucek, Ph.D.

Členové:
prof. RNDr. Petr Barták, Ph.D.
prof. RNDr. Pavel Kopel, Ph.D.
prof. RNDr. Libor Kvítek, CSc.
prof. Mgr. Marek Petřivalský, Dr.
doc. RNDr. Petr Bednář, Ph.D.
doc. RNDr. Karel Berka, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Cankař, Ph.D.
doc. RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.
doc. Ing. Radovan Herchel, Ph.D.
doc. RNDr. David Jirovský, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Jurečka, Ph.D.
doc. Mgr. Barbora Lapčíková, Ph.D.
doc. RNDr. Lenka Luhová, Ph.D.
doc. RNDr. Taťjana Nevěčná, CSc.
doc. RNDr. Aleš Panáček, Ph.D.
doc. RNDr. Jan Petr, Ph.D. 
doc. RNDr. Robert Prucek, Ph.D.
doc. RNDr. Miroslav Soural, Ph.D.
doc. RNDr. Jakub Stýskala, Ph.D.
doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.
doc. RNDr. Ludmila Zajoncová, Ph.D.
RNDr. Naděžda Cankařová, Ph.D.
RNDr. Eva Přibylka Schütznerová, Ph.D.
RNDr. Jana Skopalová, Ph.D.
RNDr. Zdeněk Smékal, Ph.D.
Mgr. Jiří Danihilík, Ph.D.
Mgr. Jana Sekaninová, Ph.D.
Mgr. Marie Zgarbová, Ph.D.
RNDr. Monika Ondrášová, Ph.D. – UTB Zlín
RNDr. Dana Sichertová, Ph.D. – Roche s.r.o.

Bioanorganická chemie

Složení komise bylo schváleno usnesením VR PřF ze dne 9. března 2022.

Předsedové:
prof. RNDr. Pavel Kopel, Ph.D. – garant studijního programu
doc. Ing. Radovan Herchel, Ph.D.

Členové:
prof. RNDr. Jan Hlaváč, Ph.D.
prof. RNDr. Pavel Kopel, Ph.D.
prof. RNDr. Libor Kvítek, CSc.
prof. Mgr. Marek Petřivalský, Dr.
prof. Mgr. Marek Šebela, Dr.
prof. RNDr. Juraj Ševčík, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Bednář, Ph.D.
doc. RNDr. Karel Berka, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Cankař, Ph.D.
doc. RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.
doc. Ing. Radovan Herchel, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Jurečka, Ph.D.
doc. RNDr. Lenka Luhová, Ph.D.
doc. RNDr. Aleš Panáček, Ph.D.
doc. RNDr. Jan Petr, Ph.D.
doc. RNDr. Robert Prucek, Ph.D.
doc. RNDr. Miroslav Soural, Ph.D.
doc. RNDr. Jakub Stýskala, Ph.D.
doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.
doc. RNDr. Milan Urban, Ph.D.
RNDr. Jana Skopalová, Ph.D.
Ing. Ivan Nemec, Ph.D.
Mgr. Jiří Danihlík, Ph.D.
 

Biochemie

Složení komise bylo schváleno usnesením VR PřF ze dne 9. března 2022 a doplněno podle usnesení VR PřF ze dne 4. května 2022 a 23. listopadu 2022.

Předseda:
doc. RNDr. Lenka Luhová, Ph.D. – garant studijního programu

Členové:
prof. RNDr. Jan Hlaváč, Ph.D.
prof. Mgr. Marek Petřivalský, Dr.
prof. Mgr. Marek Šebela, Dr.
doc. RNDr. Karel Berka, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Cankař, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Jurečka, Ph.D.
doc. RNDr. Libor Kvítek, CSc.
doc. Mgr. Jan Lochman, Ph.D. 
doc. RNDr. Taťjana Nevěčná, CSc.
doc. RNDr. Michaela Sedlářová, Ph.D.
doc. RNDr. Miroslav Soural, Ph.D.
doc. RNDr. Jakub Stýskala, Ph.D.
doc. RNDr. Jitka Vostálová, Ph.D.
Mgr. Jiří Danihlík, Ph.D.
Mgr. Silvie Dostálková, Ph.D.
Mgr. Martina Janků, Ph.D.
Mgr. Jana Sekaninová, Ph.D.
Mgr. Radim Simerský, Ph.D.
Mgr. Mária Škrabišová, Ph.D.
Mgr. David Zalabák, Ph.D.
 

Bioinformatika

Složení komise bylo schváleno usnesením VR PřF ze dne 10. prosince 2022.

Předseda:
prof. Mgr. Marek Šebela, Dr. – garant studijního programu

Místopředseda:
prof. Mgr. Marek Petřivalský, Dr.

Členové:
prof. RNDr. Radim Bělohlávek, Ph.D., DSc.
doc. RNDr. Miroslav Kolařík, Ph.D.
Mgr. David Kopečný, PhD.
Mgr. Petr Osička, Ph.D.,
Mgr. Martin Raus, PhD.
Mgr. Mária Škrabišová, Ph.D.
 

Bioorganická chemie a chemická biologie

Složení komise bylo schváleno usnesením VR PřF ze dne 9. března 2022 a doplněno podle usnesení z 15. května 2024.

Předsedové:
doc. RNDr. Lucie Brulíková, Ph.D.  – garant studijního programu
doc. RNDr. Miroslav Soural, Ph.D.

Členové:
prof. RNDr. Jan Hlaváč, Ph.D.
prof. RNDr. Pavel Kopel, Ph.D.
prof. RNDr. Libor Kvítek, CSc.
prof. RNDr. Karel Lemr, Ph.D.
prof. Mgr. Marek Petřivalský, Dr.
prof. Mgr. Marek Šebela, Dr.
doc. RNDr. Petr Bednář, Ph.D.
doc. RNDr. Karel Berka, Ph.D. 
doc. RNDr. Lucie Brulíková, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Cankař, Ph.D.
doc. RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Fryčák, Ph.D.
doc. Ing. Radovan Herchel, Ph.D.
doc. RNDr. Lenka Luhová, Ph.D.
doc. RNDr. David Jirovský, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Jurečka, Ph.D.
doc. RNDr. David Milde, Ph.D.
doc. RNDr. Aleš Panáček, Ph.D.
doc. RNDr. Robert Prucek, Ph.D.
doc. RNDr. Miroslav Soural, Ph.D.
doc. RNDr. Jakub Stýskala, Ph.D.
doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.
doc. RNDr. Milan Urban, Ph.D.
doc. Ing. Radim Vrzal, Ph.D.
RNDr. Naděžda Cankařová, Ph.D.
RNDr. Peter Illés, Ph.D.
RNDr. Jana Skopalová, Ph.D.
Mgr. Jiří Danihlík, Ph.D.
Mgr. Mária Majeská Čudejková, Ph.D.
Mgr. Jana Sekaninová, Ph.D.
Ing. Kristýna Vychodilová, Ph.D.
MUDr. Josef Srovnal, Ph.D. – Lékařská fakulta UP v Olomouci

Biotechnologie a genové inženýrství

Složení komise bylo schváleno usnesením VR PřF ze dne 9. března 2022 a upraveno podle usnesení z 15. května 2024.

Předsedové:
prof. RNDr. Jozef Šamaj, DrSc. – garant studijního programu
prof. Mgr. Miroslav Ovečka, Ph.D.

Členové:
prof. Mgr. Marek Šebela, Dr.
doc. Ing. Tomáš Takáč, Ph.D.
RNDr. Ondřej Plíhal, Ph.D.
Mgr. Mária Majeská Čudejková, Ph.D.
Mgr. Petr Dvořák, Ph.D.
Mgr. Kateřina Hlaváčková, Ph.D.
Mgr. David Kopečný, Ph.D.
Yuliya Krasylenko, Ph.D.
Ing. Pavel Křenek, Ph.D.
Mgr. Ivan Luptovčiak, Ph.D.
Mgr. Olga Šamajová, Dr.
Mgr. David Zalabák, Ph.D.
 

Chemie

Složení komise bylo schváleno usnesením VR PřF ze dne 9. března 2022.

Předsedové:
prof. RNDr. Juraj Ševčík, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Bednář, Ph.D. – garant studijního programu

Členové:
prof. RNDr. Pavel Kopel, Ph.D.
prof. RNDr. Libor Kvítek, CSc.
prof. RNDr. Karel Lemr, Ph.D.
prof. RNDr. Juraj Ševčík, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Bednář, Ph.D.
doc. RNDr. Karel Berka, Ph.D. 
doc. RNDr. Petr Cankař, Ph.D.
doc. RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Fryčák, Ph.D.
doc. Ing. Radovan Herchel, Ph.D.
doc. RNDr. David Jirovský, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Jurečka, Ph.D.
doc. Ing. David Milde, Ph.D.
doc. RNDr. Aleš Panáček, Ph.D.
doc. RNDr. Jan Petr, Ph.D.
doc. RNDr. Robert Prucek, Ph.D.
doc. RNDr. Miroslav Soural, Ph.D.
doc. RNDr. Jakub Stýskala, Ph.D.
doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.
RNDr. Lucie Brulíková, Ph.D.
RNDr. Naděžda Cankařová, Ph.D.
RNDr. Jana Skopalová, Ph.D.
doc. Ing. Lenka Česlová, Ph.D. - FChT, Univerzita Pardubice
doc. PharmDr. Petra Štěrbová, Ph.D. - FaF, Univerzita Karlova
 

Chemie – analytik specialista

Složení komise bylo schváleno usnesením VR PřF ze dne 9. března 2022.

Předsedové:
doc. RNDr. Petr Fryčák, Ph.D. – garant studijního programu
doc. RNDr. David Jirovský, Ph.D.

Členové:
prof. RNDr. Petr Barták, Ph.D.
prof. RNDr. Karel Lemr, Ph.D.
prof. RNDr. Juraj Ševčík, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Bednář, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Fryčák, Ph.D.
doc. RNDr. David Jirovský, Ph.D.
doc. Ing. David Milde, Ph.D.
doc. RNDr. Jan Petr, Ph.D.
RNDr. Lukáš Kučera, Ph.D.
RNDr. Ondřej Kurka, Ph.D.
RNDr. Barbora Papoušková, Ph.D.
RNDr. Tomáš Pluháček, Ph.D.
RNDr. Jana Skopalová, Ph.D.
Mgr. Volodymr Pauk, Ph.D.
Mgr. Jitka Součková, Ph.D.
doc. Ing. Lenka Česlová, Ph.D. - FChT, Univerzita Pardubice
doc. PharmDr. Petra Štěrbová, Ph.D. - FaF, Univerzita Karlova

Chemie pro vzdělávání

Složení komise bylo schváleno usnesením VR PřF ze dne 9. března 2022.

Předsedové:
doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D. – garant studijního programu
doc. RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.

Členové:
prof. RNDr. Petr Barták, Ph.D.
prof. RNDr. Jan Hlaváč, Ph.D.
prof. RNDr. Pavel Kopel, Ph.D.
prof. RNDr. Libor Kvítek, CSc.
prof. RNDr. Juraj Ševčík, Ph.D.
doc. RNDr. Karel Berka, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Cankař, Ph.D.
doc. RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.
doc. RNDr. David Jirovský, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Jurečka, Ph.D.
doc. RNDr. Taťjana Nevěčná, CSc.
doc. RNDr. Jan Petr, Ph.D.
doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.
doc. RNDr. Aleš Panáček, Ph.D.
doc. RNDr. Robert Prucek, Ph.D.
doc. RNDr. Miroslav Soural, Ph.D.
doc. RNDr. Jakub Stýskala, Ph.D.
RNDr. Naděžda Cankařová, Ph.D.
RNDr. Zdeněk Smékal, Ph.D.

Nanomateriálová chemie

Složení komise bylo schváleno usnesením VR PřF ze dne 9. března 2022.

Předsedové:
doc. RNDr. Aleš Panáček, Ph.D. – garant studijního programu
doc. RNDr. Robert Prucek, Ph.D.

Členové:
prof. RNDr. Petr Barták, Ph.D.
prof. RNDr. Pavel Kopel, Ph.D.
prof. RNDr. Libor Kvítek, CSc.
prof. RNDr. Lubomír Lapčík, Ph.D.
prof. Mgr. Marek Petřivalský, Dr.
prof. Mgr. Marek Šebela, Dr.
doc. RNDr. Petr Bednář, Ph.D.
doc. RNDr. Karel Berka, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Cankař, Ph.D.
doc. RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Fryčák, Ph.D.
doc. Ing. Radovan Herchel, Ph.D.
doc. RNDr. David Jirovský, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Jurečka, Ph.D.
doc. Mgr. Barbora Lapčíková, Ph.D.
doc. RNDr. Lenka Luhová, Ph.D.
doc. RNDr. David Milde, Ph.D.
doc. RNDr. Aleš Panáček, Ph.D.
doc. RNDr. Jan Petr, Ph.D. 
doc. RNDr. Robert Prucek, Ph.D.
doc. RNDr. Miroslav Soural, Ph.D.
doc. RNDr. Jakub Stýskala, Ph.D.
doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.
doc. RNDr. Ludmila Zajoncová, Ph.D.
RNDr. Naděžda Cankařová, Ph.D.
RNDr. Lukáš Kučera, Ph.D.
RNDr. Ondřej Kurka, Ph.D.
RNDr. Jana Skopalová, Ph.D.
Mgr. Jiří Danihilík, Ph.D.
Mgr. Jana Sekaninová, Ph.D.
Mgr. Marie Zgarbová, Ph.D.
Ing. Roman Gabriel, Ph.D. – TEVA Czech Industries, s.r.o., Opava
prof. RNDr. Michal Otyepka, Ph.D. - CATRIN UP v Olomouci

Informatika

Složení komisí pro státní závěrečné zkoušky ve studijních programech oblasti vzdělávání Informatika

Aplikovaná informatika

Složení komise bylo schváleno usnesením VR PřF ze dne 9. března 2022 a doplněno podle usnesení z 15. května 2024.

Předsedové:
prof. RNDr. Radim Bělohlávek, DSc.
prof. RNDr. Petr Jančar, CSc.
doc. RNDr. Miroslav Kolařík, Ph.D.
doc. RNDr. Jan Konečný, Ph.D.
doc. RNDr. Michal Krupka, Ph.D. – garant studijního programu
doc. Mgr. Jan Outrata, Ph.D.

Členové:
doc. RNDr. Tomáš Masopust, Ph.D., DSc.
RNDr. Eduard Bartl, Ph.D.
RNDr. Martin Trnečka, Ph.D.
Mgr. Jiří Balun, Ph.D.
Mgr. Radek Janoštík, Ph.D.
Mgr. Petr Krajča, Ph.D.
Mgr. Jan Laštovička, Ph.D.
Mgr. Tomáš Kühr, Ph.D.
Mgr. Petr Osička, Ph.D.
Mgr. Markéta Trnečková, Ph.D.
Mgr. Tomáš Urbanec, Ph.D.
Mgr. Jiří Zacpal, Ph.D.
 

Informační technologie

Složení komise bylo schváleno usnesením VR PřF ze dne 24. května 2023 a doplněno podle usnesení z 15. května 2024.

Předsedové:
prof. RNDr. Radim Bělohlávek, Ph.D., DSc.
prof. RNDr. Petr Jančar, CSc.
doc. RNDr. Miroslav Kolařík, Ph.D.
doc. RNDr. Jan Konečný, Ph.D.
doc. RNDr. Michal Krupka, Ph.D.
doc. RNDr. Tomáš Masopust, Ph.D., DSc.
doc. Mgr. Jan Outrata, Ph.D.

Členové:
RNDr. Eduard Bartl, Ph.D.
RNDr. Martin Trnečka, Ph.D. – garant studijního programu
Mgr. Jiří Balun, Ph.D.
Mgr. Radek Janoštík, Ph.D.
Mgr. Petr Krajča, Ph.D.
Mgr. Jan Laštovička, Ph.D.
Mgr. Petr Osička, Ph.D.
Mgr. Markéta Trnečková, Ph.D.
Mgr. Tomáš Urbanec, Ph.D.
Mgr. Jiří Zacpal, Ph.D.
 

Informatika

(studijní program B0613A140019)

Složení komise bylo schváleno usnesením VR PřF ze dne 24. května 2023 a doplněno podle usnesení z 15. května 2024.

Předsedové:
prof. RNDr. Radim Bělohlávek, Ph.D., DSc.
prof. RNDr. Petr Jančar, CSc.
doc. RNDr. Miroslav Kolařík, Ph.D.
doc. RNDr. Jan Konečný, Ph.D.
doc. RNDr. Michal Krupka, Ph.D. – garant studijního pogramu
doc. RNDr. Tomáš Masopust, Ph.D., DSc.
doc. Mgr. Jan Outrata, Ph.D.

Členové:
RNDr. Eduard Bartl, Ph.D.
RNDr. Martin Trnečka, Ph.D.
Mgr. Jiří Balun, Ph.D.
Mgr. Petr Krajča, Ph.D.
Mgr. Jan Laštovička, Ph.D.
Mgr. Radek Janoštík, Ph.D.
Mgr. Petr Osička, Ph.D.
Mgr. Markéta Trnečková, Ph.D.
Mgr. Tomáš Urbanec, Ph.D.
Mgr. Jiří Zacpal, Ph.D.
 

Informatika

(studijní program B0613A140009)

Složení komise bylo schváleno usnesením VR PřF ze dne 9. března 2022 a doplněno podle usnesení z 15. května 2024.

Předsedové:
prof. RNDr. Radim Bělohlávek, DSc.
prof. RNDr. Petr Jančar, CSc.
doc. RNDr. Miroslav Kolařík, Ph.D.
doc. RNDr. Jan Konečný, Ph.D.
doc. RNDr. Michal Krupka, Ph.D.
doc. Mgr. Jan Outrata, Ph.D. – garant studijního programu

Členové:
doc. RNDr. Tomáš Masopust, Ph.D., DSc.
RNDr. Eduard Bartl, Ph.D.
RNDr. Martin Trnečka, Ph.D.
Mgr. Jiří Balun, Ph.D.
Mgr. Radek Janoštík, Ph.D.
Mgr. Petr Krajča, Ph.D.
Mgr. Tomáš Kühr, Ph.D.
Mgr. Jan Laštovička, Ph.D.
Mgr. Petr Osička, Ph.D.
Mgr. Markéta Trnečková, Ph.D.
Mgr. Tomáš Urbanec, Ph.D.
Mgr. Jiří Zacpal, Ph.D.
 

Informatika pro vzdělávání

Složení komise bylo schváleno usnesením VR PřF ze dne 9. března 2022 a doplněno podle usnesení z 15. května 2024.

Předsedové:
prof. RNDr. Radim Bělohlávek, DSc.
prof. RNDr. Petr Jančar, CSc.
doc. RNDr. Miroslav Kolařík, Ph.D. – garant studijního programu
doc. RNDr. Jan Konečný, Ph.D.
doc. RNDr. Michal Krupka, Ph.D.
doc. Mgr. Jan Outrata, Ph.D.

Členové:
doc. RNDr. Tomáš Masopust, Ph.D., DSc.
RNDr. Eduard Bartl, Ph.D.
RNDr. Martin Trnečka, Ph.D.
Mgr. Jiří Balun, Ph.D.
Mgr. Radek Janoštík, Ph.D.
Mgr. Petr Krajča, Ph.D.
Mgr. Tomáš Kühr, Ph.D.
Mgr. Jan Laštovička, Ph.D.
Mgr. Petr Osička, Ph.D.
Mgr. Markéta Trnečková, Ph.D.
Mgr. Tomáš Urbanec, Ph.D.
Mgr. Jiří Zacpal, Ph.D.

Matematika

Složení komisí pro státní závěrečné zkoušky ve studijních programech oblasti vzdělávání Matematika

Aplikovaná matematika

Složení komise bylo schváleno usnesením VR PřF ze dne 9. března 2022 a doplněno podle usnesení VR PřF ze dne 21. února 2024.

Předsedové:
prof. RNDr. Karel Hron, Ph.D.
doc. RNDr. Jitka Machalová, Ph.D. – garant studijního programu
doc. RNDr. Eva Fišerová, Ph.D.
doc. RNDr. Jan Tomeček, Ph.D.
doc. Mgr. Ondřej Vencálek, Ph.D.

Členové:
doc. Mgr. Ondřej Vencálek, Ph.D.
RNDr. Tomáš Fürst, Ph.D.
RNDr. Pavel Ludvík, Ph.D.
RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D.
RNDr. Rostislav Vodák, Ph.D.
RNDr. Pavel Ženčák, Ph.D.
Mgr. Iveta Bebčáková, Ph.D.
Mgr. Jana Burkotová, Ph.D.
Mgr. Kamila Fačevicová, Ph.D.
 

Matematika

Složení komise bylo schváleno usnesením VR PřF ze dne 8. března 2023.

Předsedové:
doc. Mgr. Michal Botur, Ph.D. – garant studijního programu
prof. RNDr. Jan Kühr, Ph.D.
doc. RNDr. Marek Jukl, Ph.D.

Členové:
prof. Mgr. Radomír Halaš, Dr.
prof. RNDr. Jan Kühr, Ph.D.
doc. Mgr. Michal Botur, Ph.D.
doc. RNDr. Eva Fišerová, Ph.D.
doc. RNDr. Marek Jukl, Ph.D.
doc. RNDr. Jitka Machalová, Ph.D.
doc. RNDr. Jan Tomeček, Ph.D.
RNDr. Pavel Calábek, Ph.D.
RNDr. Pavel Ludvík, Ph.D.
RNDr. Patrik Peška, Ph.D.
RNDr. Lenka Vítková, Ph.D.
Mgr. Jana Burkotová, Ph.D.
Mgr. Dominik Lachman, Ph.D.
Mgr. Ondřej Vencálek, Ph.D.
 

Matematika a její aplikace

Složení komise bylo schváleno usnesením VR PřF ze dne 9. března 2022.

Předsedové:
doc. RNDr. Jan Tomeček, Ph.D. – garant studijního programu
prof. RNDr. Karel Hron, Ph.D.
doc. RNDr. Eva Fišerová, Ph.D.
doc. RNDr. Jitka Machalová, Ph.D.

Členové:
doc. RNDr. Petr Emanovský, Ph.D.
doc. RNDr. Marek Jukl, Ph.D.
RNDr. Tomáš Fürst, Ph.D.
RNDr. Pavel Ludvík, Ph.D.
RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D.
RNDr. Rostislav Vodák, Ph.D.
RNDr. Pavel Ženčák, Ph.D.
Mgr. Iveta Bebčáková, Ph.D.
Mgr. Jana Burkotová, Ph.D.
Mgr. Kamila Fačevicová, Ph.D.
Mgr. Ondřej Vencálek, Ph.D.
 

Deskriptivní geometrie pro vzdělávání

Složení komise bylo schváleno usnesením VR PřF ze dne 9. března 2022.

Předsedové:
doc. RNDr. Marek Jukl, Ph.D. – garant studijního programu
doc. Mgr. Michal Botur, Ph.D.

Členové:
prof. RNDr. Josef Molnár, CSc.
doc. Mgr. Michal Botur, Ph.D.
doc. RNDr. Marek Jukl, Ph.D.
doc. RNDr. Lukáš Rachůnek, Ph.D.
RNDr. Marie Chodorová, Ph.D.
RNDr. Lenka Juklová, Ph.D.
RNDr. Patrik Peška, Ph.D.
Mgr. Lenka Rýparová, Ph.D.
 

Matematika pro vzdělávání

Složení komise bylo schváleno usnesením VR PřF ze dne 9. března 2022.

Předsedové:
doc. RNDr. Petr Emanovský, Ph.D.
doc. RNDr. Marek Jukl, Ph.D.

Členové:
prof. RNDr. Jan Kühr, Ph.D.
doc. Mgr. Michal Botur, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Emanovský, Ph.D.
doc. RNDr. Marek Jukl, Ph.D.
RNDr. Pavel Calábek, Ph.D.
RNDr. Patrik Peška, Ph.D.
RNDr. Rostislav Vodák, Ph.D.
Mgr. Lenka Rýparová, Ph.D.
Mgr. Vladimír Vaněk, Ph.D.

Vědy o Zemi

Složení komisí pro státní závěrečné zkoušky ve studijních programech oblasti vzdělávání Vědy o Zemi

Environmentální geologie

Složení komise bylo schváleno usnesením VR PřF ze dne 9. března 2022.

Předsedové:
prof. Mgr. Ondřej Bábek, Dr.
prof. Ing. Ondřej Šráček, Ph.D., M.Sc. – garant studijního programu

Členové:
prof. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc.
doc. Ing. Jakub Jirásek, Ph.D.
doc. RNDr. Martin Rulík, Ph.D.
doc. Mgr. Jan Sedláček, Ph.D.
RNDr. Tomáš Lehotský, Ph.D.
RNDr. Kamil Kropáč, Ph.D.
RNDr. Tomáš Kuras, Ph.D.
Ing. Lada Hýlová, Ph.D.
Mgr. Zuzana Lenďáková, Ph.D.
Mgr. Monika Mazalová, Ph.D.
Mgr. Daniel Šimíček, Ph.D.
 

Environmentální rizika a klimatická změna

Složení komise bylo schváleno usnesením VR PřF ze dne 6. prosince 2023.

Předsedové:
prof. Mgr. Ondřej Bábek, Dr.
prof. Ing. Ivo Machar, Ph.D.
prof. RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D.
doc. RNDr. Jaroslav Burian, Ph.D.
doc. Ing. Jakub Jirásek, Ph.D.
doc. Mgr. Pavel Klapka, Ph.D. – garant studijního programu
doc. Mgr. Michal Lehnert, Ph.D.
doc. Mgr. Jan Sedláček, Ph.D.
doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.
doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D.

Členové:
prof. Mgr. Ondřej Bábek, Dr.
prof. Ing. Ivo Machar, Ph.D.
prof. RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D.
prof. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc.
prof. Ing. Ondřej Šráček, Ph.D., M.Sc.
doc. RNDr. Jaroslav Burian, Ph.D.
doc. Ing. Jakub Jirásek, Ph.D.
doc. Mgr. Pavel Klapka, Ph.D.
doc. Mgr. Michal Lehnert, Ph.D.
doc. RNDr. Pavel Nováček, CSc.
doc. Mgr. Jan Sedláček, Ph.D.
doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.
doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D.
RNDr. Jan Brus, Ph.D.
RNDr. Bohumil Frantál, Ph.D.
RNDr. Tomáš Lehotský, Ph.D.
Mgr. Martin Erlebach, Ph.D.
RNDr. Martin Jurek, Ph.D.
RNDr. Kamil Kropáč, Ph.D.
RNDr. Renata Pavelková, Ph.D.
Ing. Lada Hýlová, Ph.D.
Mgr. Petr Kovařík, Ph.D.
Mgr. Zuzana Lenďáková, Ph.D.
Lucie Macková, M.A., Ph.D.
Mgr. Martin Moník, Ph.D.
Mgr. Daniel Šimíček, Ph.D.

Geografie

Složení komise bylo schváleno usnesením VR PřF ze dne 9. března 2022 a doplněno podle usnesení VR PřF z 23. listopadu 2022, 6. prosince 2023 a 15. května 2024.

Předsedové:
prof. RNDr. Marián Halás, Ph.D.
doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.
doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D. – garant studijního programu
doc. RNDr. Václav Toušek, CSc.
doc. RNDr. Miroslav Vysoudil, CSc.
doc. Mgr. David Fiedor, Ph.D.
doc. Mgr. Jindřich Frajer, Ph.D.
doc. Mgr. Pavel Klapka, Ph.D.
doc. Mgr. Michal Lehnert, Ph.D.

Členové:
prof. RNDr. Marián Halás, Ph.D.
doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.
doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D.
doc. RNDr. Václav Toušek, CSc.
doc. RNDr. Miroslav Vysoudil, CSc.
doc. Mgr. Pavel Klapka, Ph.D.
doc. Mgr. Michal Lehnert, Ph.D.
RNDr. Miloš Fňukal, Ph.D.
RNDr. Bohumil Frantál, Ph.D.
RNDr. Martin Jurek, Ph.D.
RNDr. Aleš Létal, Ph.D.
RNDr. Renata Pavelková, Ph.D.
Mgr. Lucia Brisudová, Ph.D.
Mgr. Jan Daniel, Ph.D.
Mgr. Martin Erlebach, Ph.D.
Mgr. David Fiedor, Ph.D.
Mgr. Jindřich Frajer, Ph.D.
Mgr. Jan Hercik, Ph.D.
Mgr. Peter Mackovčin, Ph.D.
Mgr. Lubor Navrátil, Ph.D.
Mgr. Miloslav Šerý, Ph.D.
Mgr. Petr Šimáček, Ph.D.

Geografie pro vzdělávání

Složení komise bylo schváleno usnesením VR PřF ze dne 9. března 2022 a doplněno podle usnesení VR PřF z 23. listopadu 2022, 6. prosince 2023 a 15. května 2024.

Předsedové:
prof. RNDr. Marián Halás, Ph.D.
doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D. – garant studijního programu
doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D.
doc. RNDr. Václav Toušek, CSc.
doc. RNDr. Miroslav Vysoudil, CSc.
doc. Mgr. David Fiedor, Ph.D.
doc. Mgr. Jindřich Frajer, Ph.D.
doc. Mgr. Pavel Klapka, Ph.D.
doc. Mgr. Michal Lehnert, Ph.D.

Členové:
prof. RNDr. Marián Halás, Ph.D.
doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.
doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D.
doc. RNDr. Václav Toušek, CSc.
doc. RNDr. Miroslav Vysoudil, CSc.
doc. Mgr. Pavel Klapka, Ph.D.
doc. Mgr. Michal Lehnert, Ph.D.
RNDr. Miloš Fňukal, Ph.D.
RNDr. Bohumil Frantál, Ph.D.
RNDr. Martin Jurek, Ph.D.
RNDr. Aleš Létal, Ph.D.
RNDr. Renata Pavelková, Ph.D.
Mgr. Lucia Brisudová, Ph.D.
Mgr. Jan Daniel, Ph.D.
Mgr. Martin Erlebach, Ph.D.
Mgr. David Fiedor, Ph.D.
Mgr. Jindřich Frajer, Ph.D.
Mgr. Jan Hercik, Ph.D.
Mgr. Peter Mackovčin, Ph.D.
Mgr. Lubor Navrátil, Ph.D.
Mgr. Miloslav Šerý, Ph.D.
Mgr. Petr Šimáček, Ph.D.
Mgr. Darina Mísařová, Ph.D. – Masarykova univerzita v Brně

Geoinformatika a kartografie

Složení komise bylo schváleno usnesením VR PřF ze dne 24. května 2023.

Předsedové:
prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc.
doc. Ing. Zdena Dobešová, Ph.D. – garant studijního programu

Členové:
prof. RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D.
doc. RNDr. Jaroslav Burian, Ph.D.
RNDr. Jakub Miřijovský, Ph.D.
RNDr. Alena Vondráková, Ph.D., LL.M.
RNDr. Jan Brus, Ph.D.
RNDr. Rostislav Nétek, Ph.D.
Mgr. Vít Pászto, Ph.D.
Mgr. Karel Macků, Ph.D.
RNDr. Stanislav Popelka, Ph.D.
Mgr. Radek Barvíř, Ph.D.
 

Geologie a ochrana životního prostředí pro vzdělávání

Složení komise bylo schváleno usnesením VR PřF ze dne 9. března 2022 a upraveno podle usnesení VR PřF ze dne 4. října 2023.

Předsedové:
doc. RNDr. Jan Sedláček, Ph.D. – garant studijního programu
prof. Mgr. Ondřej Bábek, Dr.

Členové:
prof. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc.
doc. RNDr. Martin Rulík, Ph.D.
doc. RNDr. Ivan Hadrián Tuf, Ph.D.
RNDr. Tomáš Lehotský, Ph.D.
RNDr. Kamil Kropáč, Ph.D.
RNDr. Tomáš Kuras, Ph.D.
Mgr. Monika Mazalová, Ph.D.
Ing. Lada Hýlová, Ph.D.
 

Mezinárodní rozvojová a environmentální studia

Složení komise bylo schváleno usnesením VR PřF ze dne 9. března 2022 a doplněno podle usnesení VR PřF ze dne 8. března 2023.

Předsedové:
prof. Ing. Ivo Machar, Ph.D.
doc. RNDr. Pavel Nováček, CSc. – garant studijního programu
doc. Mgr. Zdeněk Opršal, Ph.D.
doc. Mgr. Miroslav Syrovátka, Ph.D.

Členové:
prof. Ing. Ivo Machar, Ph.D.
doc. RNDr. Pavel Nováček, CSc.
doc. Mgr. Zdeněk Opršal, Ph.D.
doc. Mgr. Jiří Pánek, Ph.D.
doc. Mgr. Jaromír Harmáček, Ph.D.
doc. Mgr. Miroslav Syrovátka, Ph.D.
Mgr. Tomáš Daněk, Ph.D.
Mgr. Petr Kovařík, Ph.D.
Mgr. Nikola Medová, Ph.D.
Mgr. Simona Šafaříková, Ph.D.
Mgr. Lenka Dušková, Ph.D.
Mgr. Martin Schlossarek, Ph.D.
Mgr. Eva Šerá Komlossyová, Ph.D.
Lucie Macková, M.A., Ph.D.
 

Petroleum Engineering

Složení komise bylo schváleno usnesením VR PřF ze dne 9. března 2022 a doplněno podle usnesení z 15. května 2024.

Předsedové:
prof. Mgr. Ondřej Bábek, Dr.
doc. Ing. Jakub Jirásek, Ph.D. – garant studijního programu

Členové:
prof. Ing. Ondřej Šráček, Ph.D., M.Sc.
doc. Mgr. Jan Sedláček, Ph.D.
Rebar Mahmmud, Ph.D., M.Sc.
Ing. Pavel Spirov, Ph.D.
Mgr. Daniel Šimíček, Ph.D.
Jagar Ali, Ph.D., M.Sc. – Soran University, Iraqi Kurdistan
Howri Mansurbeg, Ph.D., M.Sc. – Soran University, Iraqi Kurdistan
RNDr. Juraj Franců, CSc. – Česká geologická služba, Brno

Zdravotnické obory

Optometrie

Složení komise bylo schváleno usnesením VR PřF ze dne 9. března 2022.

Předsedové:
doc. RNDr. Mgr. František Pluháček, Ph.D. – garant studijního programu
prof. RNDr. Zdeněk Hradil, CSc.
doc. Mgr. Ladislav Mišta, Ph.D.

Členové:
RNDr. Jaroslav Wagner, Ph.D.
Mgr. Michal Baránek, Ph.D.
Mgr. Michal Kolář, Ph.D.
Mgr. Lenka Musilová, Ph.D.
Mgr. Eliška Najmanová, Ph.D.
MUDr. Marta Karhanová, Ph.D., FEBO
MUDr. Klára Marešová, Ph.D., FEBO
MUDr. Barbora Bábková

Pedagogicko-psychologická část státní závěrečné zkoušky bakalářských studijních programů se zaměřením na vzdělávání

Složení komise bylo schváleno usnesením VR PřF ze dne 9. března 2022 a doplněno podle usnesení VR PřF ze dnů 8. března 2023 a 21. února 2024.

Předsedové:
prof. RNDr. Josef Molnár, CSc.
doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.
RNDr. Jana Slezáková, Ph.D.
Mgr. Vladimír Vaněk, Ph.D.

Členové:
prof. RNDr. Josef Molnár, CSc.
prof. PhDr. Eva Šmelová, Ph.D.
doc. PhDr. Jana Kantorová, Ph.D.
doc. RNDr. Miroslav Kolařík, Ph.D.
doc. PhDr. Lucia Lacková, Ph.D.
doc. PhDr. Irena Plevová, Ph.D.
doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.
doc. RNDr. & Mgr. Ivan Hadrián Tuf, Ph.D.
PhDr. Kristýna Balátová, Ph.D.
RNDr. Miloš Fňukal, Ph.D.
RNDr. Marie Chodorová, Ph.D.
RNDr. Renata Holubová, CSc.
PhDr. Jana Kvintová, Ph.D.
RNDr. Tomáš Lehotský, Ph.D.
PhDr. Soňa Lemrová, Ph.D.
RNDr. Jana Slezáková, Ph.D.
PaedDr. Ing. Vladimír Vinter, Ph.D.
Mgr. Adéla Antlová, Ph.D. 
Mgr. Iveta Bártová, Ph.D.
Mgr. Tereza Buchtová, Ph.D.
Mgr. Dana Cibáková, Ph.D.
Mgr. Jan Hercik, Ph.D.
Mgr. Veronika Kavková, Ph.D.
Mgr. Martina Oulehlová, Ph.D.
Mgr. Jana Prášilová, Ph.D.
Mgr. Michaela Pugnerová, Ph.D.
Mgr. Lucie Váchová, Ph.D.
Mgr. Vladimír Vaněk, Ph.D.
Mgr. Radka Hájková
Mgr. Janka Křížová
Mgr. Barbora Kvapilová

Bakalářské studijní programy s obory

B1101 Matematika

Složení komisí pro státní závěrečné zkoušky ve studijních oborech Diskrétní matematika, Matematika

Diskrétní matematika

Předsedové:
prof. Mgr. Radomír Halaš, Dr.
prof. RNDr. Jan Kühr, Ph.D.

Členové:
prof. Mgr. Radomír Halaš, Dr.
prof. RNDr. Jan Kühr, Ph.D.
doc. Mgr. Michal Botur, Ph.D.
RNDr. Pavel Calábek, Ph.D.
RNDr. Patrik Peška, Ph.D.
RNDr. Jaroslav Švrček, CSc.

Matematika

(dvouoborové studium)

Předsedové:
doc. RNDr. Petr Emanovský, Ph.D.
doc. RNDr. Marek Jukl, Ph.D.

Členové:
prof. RNDr. Jan Kühr, Ph.D.
doc. Mgr. Michal Botur, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Emanovský, Ph.D.
doc. RNDr. Marek Jukl, Ph.D.
RNDr. Pavel Calábek, Ph.D.
RNDr. Patrik Peška, Ph.D.
RNDr. Rostislav Vodák, Ph.D.
Mgr. Lenka Rýparová, Ph.D.
Mgr. Vladimír Vaněk, Ph.D.

B1103 Aplikovaná matematika

Složení komisí pro státní závěrečné zkoušky ve studijních oborech Matematika-ekonomie se zaměřením na bankovnictví/pojišťovnictví, Aplikovaná statistika

studijní obor Matematika-ekonomie se zaměřením na bankovnictví/pojišťovnictví

Předsedové:
prof. RNDr. Karel Hron, Ph.D.
doc. RNDr. Eva Fišerová, Ph.D.
doc. RNDr. Jitka Machalová, Ph.D.
doc. RNDr. Jan Tomeček, Ph.D.

Členové:
RNDr. Tomáš Fürst, Ph.D.
RNDr. Pavel Ludvík, Ph.D.
RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D.
RNDr. Rostislav Vodák, Ph.D.
RNDr. Pavel Ženčák, Ph.D.
Mgr. Iveta Bebčáková, Ph.D.
Mgr. Jana Burkotová, Ph.D.
Mgr. Kamila Fačevicová, Ph.D.
Ing. Boris Navrátil, CSc.
Mgr. Ondřej Vencálek, Ph.D.
Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D.
Ing. Aleš Michalec

studijní obor Aplikovaná statistika

Předsedové:
prof. RNDr. Karel Hron, Ph.D.
doc. RNDr. Eva Fišerová, Ph.D.
doc. RNDr. Jitka Machalová, Ph.D.
doc. RNDr. Jan Tomeček, Ph.D.

Členové:
RNDr. Tomáš Fürst, Ph.D.
RNDr. Pavel Ludvík, Ph.D.
RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D.
RNDr. Rostislav Vodák, Ph.D.
RNDr. Pavel Ženčák, Ph.D.
Mgr. Iveta Bebčáková, Ph.D.
Mgr. Jana Burkotová, Ph.D.
Mgr. Kamila Fačevicová, Ph.D.
Mgr. Ondřej Vencálek, Ph.D.

B1201 Geologie

Složení komisí pro státní závěrečné zkoušky ve studijních oborech Environmentální geologie, Geologie a ochrana životního prostředí pro vzdělávání

Environmentální geologie

Předsedové:
prof. RNDr. Ondřej Bábek, Ph.D.
prof. Ing. Ondřej Šráček, M.Sc., Ph.D.

Členové:
prof. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc.
doc. Ing. Jakub Jirásek, Ph.D.
doc. RNDr. Martin Rulík, Ph.D.
doc. Mgr. Jan Sedláček, Ph.D.
RNDr. Kamil Kropáč, Ph.D.
RNDr. Tomáš Kuras, Ph.D.
RNDr. Tomáš Lehotský, Ph.D.
Ing. Lada Hýlová, Ph.D.
Mgr. Zuzana Lenďáková, Ph.D.
Mgr. Monika Mazalová, Ph.D.
Mgr. Daniel Šimíček, Ph.D.

Geologie a ochrana životního prostředí pro vzdělávání

(dvouoborové studium)

Předsedové:
prof. RNDr. Ondřej Bábek, Ph.D.
doc. Mgr. Jan Sedláček, Ph.D.

Členové:  
prof. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc.
doc. RNDr. Martin Rulík, Ph.D.
doc. RNDr. Ivan Hadrián Tuf, Ph.D.
RNDr. Kamil Kropáč, Ph.D.
RNDr. Tomáš Kuras, Ph.D.
RNDr. Tomáš Lehotský, Ph.D.
Ing. Lada Hýlová, Ph.D.
Mgr. Monika Mazalová, Ph.D.              

B1301 Geografie

Složení komisí pro státní závěrečné zkoušky ve studijních oborech Geografie a Geoinformatika, Regionální geografie, Mezinárodní rozvojová studia, Environmentální studia a udržitelný rozvoj, Geografie

Geoinformatika a geografie

Předseda:
prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc.
doc. Ing. Zdena Dobešová, Ph.D.

Členové:
prof. RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D.
doc. RNDr. Jaroslav Burian, Ph.D.
RNDr. Jan Brus, Ph.D.
RNDr. Jakub Miřijovský, Ph.D.
RNDr. Rostislav Nétek, Ph.D.
RNDr. Alena Vondráková, Ph.D., LL.M.
Mgr. Karel Macků, Ph.D.
Mgr. Radek Barvíř, Ph.D.
Mgr. Vít Pászto, Ph.D.

Regionální geografie

Předsedové:
prof. RNDr. Marián Halás, Ph.D.
doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.
doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D.
doc. RNDr. Václav Toušek, CSc.
doc. RNDr. Miroslav Vysoudil, CSc.
doc. Mgr. Pavel Klapka, Ph.D.

Členové:
prof. RNDr. Marián Halás, Ph.D.
doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.
doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D.
doc. RNDr. Václav Toušek, CSc.
doc. RNDr. Miroslav Vysoudil, CSc.
doc. Mgr. Pavel Klapka, Ph.D.   
RNDr. Miloš Fňukal, Ph.D.
RNDr. Martin Jurek, Ph.D. 
RNDr. Aleš Létal, Ph.D.
RNDr. Renata Pavelková, Ph.D.
Mgr. Jan Daniel, Ph.D.
Mgr. David Fiedor, Ph.D.
Mgr. Jindřich Frajer, Ph.D.
Mgr. Jan Hercik, Ph.D.
Mgr. Michal Lehnert, Ph.D.
Mgr. Peter Mackovčin, Ph.D.
Mgr. Lubor Navrátil, Ph.D.
Mgr. Miloslav Šerý, Ph.D.
Mgr. Petr Šimáček, Ph.D.

Mezinárodní rozvojová studia

Předsedové:
doc. RNDr. Pavel Nováček, Ph.D.
doc. Mgr. Ing. Jaromír Harmáček, Ph.D.
doc. Mgr. Zdeněk Opršal, Ph.D.
doc. Mgr. Jiří Pánek, Ph.D.
doc. Mgr. Miroslav Syrovátka, Ph.D.

Členové:
doc. RNDr. Pavel Nováček, Ph.D.
doc. Mgr. Ing. Jaromír Harmáček, Ph.D.
doc. Mgr. Zdeněk Opršal, Ph.D.
doc. Mgr. Jiří Pánek, Ph.D.
doc. Mgr. Miroslav Syrovátka, Ph.D.
Mgr. Tomáš Daněk, Ph.D.
Mgr. Lenka Dušková, Ph.D.
Lucie Macková, M.A., Ph.D.
Mgr. Martin Schlossarek, Ph.D.
Mgr. Simona Šafaříková, Ph.D.

Environmentální studia a udržitelný rozvoj

Předsedové:
prof. Ing. Ivo Machar, Ph.D.
doc. RNDr. Pavel Nováček, Ph.D.
doc. Mgr. Ing. Jaromír Harmáček, Ph.D.
doc. Mgr. Zdeněk Opršal, Ph.D.
doc. Mgr. Jiří Pánek, Ph.D.
doc. Mgr. Miroslav Syrovátka, Ph.D.

Členové:

prof. Ing. Ivo Machar, Ph.D.
doc. RNDr. Pavel Nováček, Ph.D.
doc. Mgr. Ing. Jaromír Harmáček, Ph.D.
doc. Mgr. Zdeněk Opršal, Ph.D.
doc. Mgr. Jiří Pánek, Ph.D.
doc. Mgr. Miroslav Syrovátka, Ph.D.
Mgr. Tomáš Daněk, Ph.D.
Mgr. Lenka Dušková, Ph.D.
Lucie Macková, M.A., Ph.D.
Mgr. Simona Šafaříková, Ph.D.
Mgr. Martin Schlossarek, Ph.D.

Geografie

(dvouoborové studium)

Předsedové:
prof. RNDr. Marián Halás, Ph.D.
doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.
doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D.
doc. RNDr. Václav Toušek, CSc.
doc. RNDr. Miroslav Vysoudil, CSc.
doc. Mgr. Pavel Klapka, Ph.D.

Členové:
prof. RNDr. Marián Halás, Ph.D.
doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.
doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D.
doc. RNDr. Václav Toušek, CSc.
doc. RNDr. Miroslav Vysoudil, CSc.
doc. Mgr. Pavel Klapka, Ph.D.
RNDr. Miloš Fňukal, Ph.D.
RNDr. Martin Jurek, Ph.D.
RNDr. Aleš Létal, Ph.D.
RNDr. Renata Pavelková, Ph.D.
Mgr. Jan Daniel, Ph.D.
Mgr. David Fiedor, Ph.D.
Mgr. Jindřich Frajer, Ph.D.
Mgr. Jan Hercik, Ph.D.
Mgr. Michal Lehnert, Ph.D.
Mgr. Peter Mackovčin, Ph.D.
Mgr. Lubor Navrátil, Ph.D.
Mgr. Miloslav Šerý, Ph.D.
Mgr. Petr Šimáček, Ph.D.
Mgr. Darina Mísařová, Ph.D. – Masarykova univerzita

B1406 Biochemie

Složení komisí pro státní závěrečné zkoušky ve studijních oborech Biochemie, Biotechnologie a genové inženýrství, Bioinformatika

Biochemie

Předseda:
doc. RNDr. Lenka Luhová, Ph.D.

Členové:
prof. RNDr. Jan Hlaváč, Ph.D.
prof. RNDr. Libor Kvítek, CSc.
prof. Mgr. Marek Petřivalský, Dr.
prof. Mgr. Marek Šebela, Dr.
doc. RNDr. Karel Berka, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Cankař, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Jurečka, Ph.D.
doc. RNDr. Taťjana Nevěčná, CSc.
doc. RNDr. Michaela Sedlářová, Ph.D.
doc. RNDr. Miroslav Soural, Ph.D.
doc. RNDr. Jakub Stýskala, Ph.D.
Mgr. Jiří Danihlík, Ph.D.
Mgr. Jana Sekaninová, Ph.D.
Mgr. Radim Simerský, Ph.D.
Mgr. Mária Škrabišová, Ph.D.
Mgr. David Zalabák, Ph.D.
doc. RNDr. Jitka Vostálová, Ph.D. –  Lékařská fakulta UP
(Složení komise bylo doplněno usnesením VR PřF ze dne 4. května 2022.)

Biotechnologie a genové inženýrství

Předsedové:
prof. RNDr. Jozef Šamaj, DrSc.
prof. Mgr. Miroslav Ovečka, Ph.D.

Členové:
prof. Mgr. Marek Šebela, Dr.
doc. Ing. Tomáš Takáč, Ph.D.
RNDr. Ondřej Plíhal, Ph.D.
Mgr. Mária Majeská Čudejková, Ph.D.
Mgr. Petr Dvořák, Ph.D.
Mgr. Miroslava Hrbáčková, Ph.D.
Mgr. David Kopečný, Ph.D.
Yuliya Krasylenko, Ph.D.
Ing. Pavel Křenek, Ph.D.
Mgr. Ivan Luptovčiak, Ph.D.
Mgr. Dominik Novák, Ph.D.
Mgr. Olga Šamajová, Dr.
Mgr. Michaela Tichá, Ph.D.
Ing. Pavol Vadovič, Ph.D.

Bioinformatika

Předseda:
prof. Mgr. Marek Šebela, Dr.

Členové:
prof. RNDr. Radim Bělohlávek, Ph.D., DSc.
prof. Mgr. Marek Petřivalský, Dr.
Mgr. David Kopečný, Ph.D.
Mgr. Petr Osička, Ph.D.
Mgr. Tomáš Kühr, Ph.D.
Mgr. Martin Raus, Ph.D.

B1407 Chemie

Složení komisí pro státní závěrečné zkoušky ve studijních oborech Aplikovaná chemie, Bioanorganická chemie, Bioorganická chemie a chemická biologie, Nanomateriálová chemie, Chemie pro víceoborové studium

Aplikovaná chemie

Předsedové:
prof. RNDr. Libor Kvítek, CSc.
doc. RNDr. Robert Prucek, Ph.D.

Členové:
prof. RNDr. Petr Barták, Ph.D.
prof. RNDr. Pavel Kopel, Ph.D.
prof. RNDr. Libor Kvítek, CSc.
prof. Mgr. Marek Petřivalský, Dr.
doc. RNDr. Petr Bednář, Ph.D.
doc. RNDr. Karel Berka, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Cankař, Ph.D.
doc. RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.
doc. Ing. Radovan Herchel, Ph.D.
doc. RNDr. David Jirovský, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Jurečka, Ph.D.
doc. Mgr. Barbora Lapčíková, Ph.D.
doc. RNDr. Lenka Luhová, Ph.D.
doc. RNDr. Taťjana Nevěčná, CSc.
doc. RNDr. Aleš Panáček, Ph.D.
doc. RNDr. Jan Petr, Ph.D. 
doc. RNDr. Robert Prucek, Ph.D.
doc. RNDr. Miroslav Soural, Ph.D.
doc. RNDr. Jakub Stýskala, Ph.D.
doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.
doc. RNDr. Ludmila Zajoncová, Ph.D.
Mgr. Jiří Danihilík, Ph.D.
RNDr. Naděžda Cankařová, Ph.D.
RNDr. Eva Přibylka Schütznerová, Ph.D.
Mgr. Jana Sekaninová, Ph.D.
RNDr. Jana Skopalová, Ph.D.
RNDr. Zdeněk Smékal, Ph.D.
Mgr. Marie Zgarbová, Ph.D.
RNDr. Monika Ondrášová, Ph.D. – UTB Zlín
RNDr. Dana Sichertová, Ph.D. – Roche s.r.o.

Bioanorganická chemie

Předsedové:
prof. RNDr. Pavel Kopel, Ph.D.
doc. Ing. Radovan Herchel, Ph.D.

Členové:
prof. RNDr. Jan Hlaváč, Ph.D. 
prof. RNDr. Pavel Kopel, Ph.D.
prof. RNDr. Libor Kvítek, CSc.
prof. Mgr. Marek Petřivalský, Dr.
prof. Mgr. Marek Šebela, Dr.
prof. RNDr. Juraj Ševčík, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Bednář, Ph.D.
doc. RNDr. Karel Berka, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Cankař, Ph.D.
doc. RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.
doc. Ing. Radovan Herchel, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Jurečka, Ph.D.
doc. RNDr. Lenka Luhová, Ph.D.
doc. RNDr. Aleš Panáček, Ph.D.
doc. RNDr. Jan Petr, Ph.D.
doc. RNDr. Robert Prucek, Ph.D.
doc. RNDr. Miroslav Soural, Ph.D.
doc. RNDr. Jakub Stýskala, Ph.D.
doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.
doc. RNDr. Milan Urban, Ph.D.
RNDr. Jana Skopalová, Ph.D.
Mgr. Jiří Danihlík, Ph.D.
Ing. Ivan Nemec, Ph.D.

Bioorganická chemie a chemická biologie

Předseda:
doc. RNDr. Miroslav Soural, Ph.D.

Členové:
prof. RNDr. Jan Hlaváč, Ph.D.
prof. RNDr. Pavel Kopel, Ph.D.
prof. RNDr. Libor Kvítek, CSc.
prof. RNDr. Karel Lemr, Ph.D.
prof. Mgr. Marek Petřivalský, Dr.
prof. Mgr. Marek Šebela, Dr.
doc. RNDr. Petr Bednář, Ph.D.
doc. RNDr. Karel Berka, Ph.D. 
doc. RNDr. Lucie Brulíková, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Cankař, Ph.D.
doc. RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Fryčák, Ph.D.
doc. Ing. Radovan Herchel, Ph.D.
doc. RNDr. David Jirovský, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Jurečka, Ph.D.
doc. RNDr. Lenka Luhová, Ph.D.
doc. RNDr. David Milde, Ph.D.
doc. RNDr. Aleš Panáček, Ph.D.
doc. RNDr. Robert Prucek, Ph.D.
doc. RNDr. Jakub Stýskala, Ph.D.
doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.
doc. RNDr. Milan Urban, Ph.D.
doc. Ing. Radim Vrzal, Ph.D.
Ing. Kristýna Vychodilová, Ph.D.
RNDr. Naděžda Cankařová, Ph.D.
RNDr. Peter Illés, Ph.D.
RNDr. Jana Skopalová, Ph.D.
Mgr. Jana Sekaninová, Ph.D.
Mgr. Jiří Danihlík, Ph.D.
Mgr. Mária Majeská Čudejková, Ph.D.
MUDr. Josef Srovnal, Ph.D. – Lékařská fakulta UP v Olomouci

Nanomateriálová chemie

Předsedové:
doc. RNDr. Aleš Panáček, Ph.D.
doc. RNDr. Robert Prucek, Ph.D.

Členové:
prof. RNDr. Petr Barták, Ph.D.
prof. RNDr. Pavel Kopel, Ph.D.
prof. RNDr. Libor Kvítek, CSc.
prof. RNDr. Lubomír Lapčík, Ph.D.
prof. Mgr. Marek Petřivalský, Dr.
prof. Mgr. Marek Šebela, Dr.
doc. RNDr. Petr Bednář, Ph.D.
doc. RNDr. Karel Berka, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Cankař, Ph.D.
doc. RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Fryčák, Ph.D.
doc. Ing. Radovan Herchel, Ph.D.
doc. RNDr. David Jirovský, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Jurečka, Ph.D.
doc. Mgr. Barbora Lapčíková, Ph.D.
doc. RNDr. Lenka Luhová, Ph.D.
doc. RNDr. David Milde, Ph.D.
doc. RNDr. Aleš Panáček, Ph.D.
doc. RNDr. Jan Petr, Ph.D. 
doc. RNDr. Robert Prucek, Ph.D.
doc. RNDr. Miroslav Soural, Ph.D.
doc. RNDr. Jakub Stýskala, Ph.D.
doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.
doc. RNDr. Ludmila Zajoncová, Ph.D.
RNDr. Naděžda Cankařová, Ph.D.
Mgr. Jiří Danihilík, Ph.D.
RNDr. Lukáš Kučera, Ph.D.
RNDr. Ondřej Kurka, Ph.D.
Mgr. Jana Sekaninová, Ph.D.
RNDr. Jana Skopalová, Ph.D.
Mgr. Marie Zgarbová, Ph.D.
Ing. Roman Gabriel, Ph.D. – TEVA Czech Industries, s.r.o., Opava
prof. RNDr. Michal Otyepka, Ph.D. - CATRIN UP v Olomouci

Chemie pro víceoborové studium

Předsedové:
doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.
doc. RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.

Členové: 
prof. RNDr. Petr Barták, Ph.D.
prof. RNDr. Jan Hlaváč, Ph.D.
prof. RNDr. Pavel Kopel, Ph.D.
prof. RNDr. Libor Kvítek, CSc.
prof. RNDr. Juraj Ševčík, Ph.D.
doc. RNDr. Karel Berka, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Cankař, Ph.D.
doc. RNDr. Buhuslav Drahoš, Ph.D.
doc. RNDr. David Jirovský, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Jurečka, Ph.D.
doc. RNDr. Taťjana Nevěčná, CSc.
doc. RNDr. Aleš Panáček, Ph.D.
doc. RNDr. Jan Petr, Ph.D.
doc. RNDr. Robert Prucek, Ph.D.
doc. RNDr. Miroslav Soural, Ph.D.
doc. RNDr. Jakub Stýskala, Ph.D.
doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.
RNDr. Naděžda Cankařová, Ph.D.
RNDr. Zdeněk Smékal, Ph.D.

B1501 Biologie

Složení komisí pro státní závěrečné zkoušky ve studijních oborech Biologie a ekologie, Molekulární a buněčná biologie, Experimentální biologie, Biologie

Biologie a ekologie

Předsedové:
doc. Mgr. Vladimír Remeš, Ph.D.
doc. Mgr. Karel Weidinger, Dr.

Členové:
prof. RNDr. Aloisie Poulíčková, CSc.
doc. Ing. Jiří Bezdíček, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Hašler, Ph.D.
doc. RNDr. Robin Kundrata, Ph.D.
doc. RNDr. Barbora Mieslerová, Ph.D.
doc. RNDr. Bohumil Trávníček, Ph.D.
doc. RNDr. Milan Veselý, Ph.D.
RNDr. Alois Čelechovský, Ph.D.
RNDr. Martin Duchoslav, Ph.D.
RNDr. Ivana Fellnerová, Ph.D.
RNDr. Zbyněk Hradílek, Ph.D.
RNDr. Božena Navrátilová, Ph.D.
RNDr. Vladimír Uvíra, Dr.
RNDr. Ivona Uvírová, Ph.D.
RNDr. Miroslav Zeidler, Ph.D.
Mgr. Miloš Krist, Ph.D.
Mgr. Beata Matysioková, Ph.D.
prof. RNDr. František Krahulec, CSc. – Botanický ústav AV ČR Průhonice
prof. RNDr. Vladimír Šimek, CSc. – Masarykova univerzita
prof. RNDr. Jaromír Vaňhara, CSc. – Masarykova univerzita

Molekulární a buněčná biologie

Předsedové:
prof. RNDr. Zdeněk Dvořák, DrSc. et Ph.D.
prof. RNDr. Milan Navrátil, CSc.
doc. Ing. Radim Vrzal, Ph.D.

Členové:
Mgr. Jan Bartoš, Ph.D.
Mgr. Aneta Grycová, Ph.D.
Mgr. Eva Hřibová, Ph.D.
RNDr. Peter Illés, Ph.D.
RNDr. Petr Nádvorník, Ph.D.
Mgr. Jan Šafář, Ph.D.
Mgr. Dana Šafářová, Ph.D.
Mgr. Aneta Vrzalová, Ph.D.
PharmDr. Lenka Zemánková, Ph.D.
Mgr. Iveta Zůvalová, Ph.D.

Experimentální biologie

Předseda:
prof. Ing. Miroslav Strnad, CSc. DSc.
prof. RNDr. Martin Fellner, Ph.D.
prof. RNDr. Vladimír Kryštof, Ph.D.

Členové:
prof. Ing. Miroslav Strnad, CSc. DSc.
prof. RNDr. Martin Fellner, Ph.D.
prof. RNDr. Vladimír Kryštof, Ph.D.
prof. Mgr. Ondřej Novák, Ph.D.
prof. Boris Vyskot, DrSc.
doc. RNDr. Jitka Frébortová, CSc.
doc. Mgr. Roman Hrstka, Ph.D.
doc. RNDr. Lucie Plíhalová, Ph.D.
doc. RNDr. Jiří Pospíšil, Ph.D.
Mgr. Karel Doležal, Dr.
Ing. Vojtěch Hudzieczek, Ph.D.
Ing. Jaromír Mikulík, Ph.D.
Mgr. Radek Jorda, Ph.D.
Mgr. Aleš Pěnčík, Ph.D.
Mgr. Radim Simerský, Ph.D.
MUDr. Petr Müller, Ph.D.
(Složení komise bylo doplněno usnesením VR PřF ze dne 5. října 2022.)

Biologie

(dvouoborové studium)

Předsedové:
doc. RNDr. Barbora Mieslerová, Ph.D.
doc. RNDr. Vladan Ondřej, Ph.D.
doc. RNDr. Michaela Sedlářová, Ph.D.

Členové:
prof. RNDr. Aloisie Poulíčková, CSc.
doc. RNDr. Petr Hašler, Ph.D.
doc. Ing. Eva Křístková, Ph.D.
doc. Mgr. Robin Kundrata, Ph.D.
doc. Mgr. Vladimír Remeš, Ph.D.
doc. RNDr. Bohumil Trávníček, Ph.D.
doc. RNDr. Milan Veselý, Ph.D.
RNDr. Alois Čelechovský, Ph.D.
RNDr. Zbyněk Hradílek, Ph.D.
RNDr. Michal Hroneš, Ph.D.
RNDr. Ivana Fellnerová, Ph.D.
RNDr. Miloslav Kitner, Ph.D.
RNDr. Božena Navrátilová, Ph.D.
RNDr. Božena Sedláková, Ph.D.
RNDr. Vladimír Uvíra, Dr.
RNDr. Ivona Uvírová, Ph.D.
PaedDr. Vladimír Vinter, Dr.
Mgr. Petr Dvořák, Ph.D.
Mgr. Beata Matysioková, Ph.D.

B1601 Ekologie a ochrana životního prostředí

Složení komisí pro státní závěrečné zkoušky ve studijních oborech Ekologie a ochrana životního prostředí, Biologie a environmentální výchova

Ekologie a ochrana životního prostředí

Předsedové:
prof. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc.
prof. MVDr. Emil Tkadlec, CSc.
doc. RNDr. Martin Rulík, Ph.D.

Členové:
prof. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc.
prof. MVDr. Emil Tkadlec, CSc.
doc. RNDr. Martin Rulík, Ph.D.
doc. RNDr. Mgr. Ivan H. Tuf, Ph.D.
doc. RNDr. Tomáš Václavík, Ph.D.
RNDr. Marek Banaš, Ph.D.
RNDr. Petr Hekera, Ph.D.
RNDr. Tomáš Kuras, Ph.D.
RNDr. Miroslav Zeidler, Ph.D.
Mgr. Martin Dančák, Ph.D.
Mgr. Jan Losík, Ph.D.
Mgr. Monika Mazalová, Ph.D.
Mgr. Lukáš Weber

Biologie a environmentální výchova

(dvouoborové studium)

Předsedové:
prof. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc.
doc. RNDr. Martin Rulík, Ph.D.
doc. RNDr. & Mgr. Ivan Hadrián Tuf, Ph.D.

Členové:
prof. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc.
prof. MVDr. Emil Tkadlec, CSc.
doc. RNDr. Martin Rulík, Ph.D.
doc. RNDr. Mgr. Ivan Hadrián Tuf, Ph.D.
doc. RNDr. Tomáš Václavík, Ph.D.
RNDr. Marek Banaš, Ph.D.
RNDr. Petr Hekera, Ph.D.
RNDr. Tomáš Kuras, Ph.D.
RNDr. Miroslav Zeidler, Ph.D.
Mgr. Martin Dančák, Ph.D.
Mgr. Jan Losík, Ph.D.
Mgr. Monika Mazalová, Ph.D.
Mgr. Lukáš Weber

B1701 Fyzika

Složení komisí pro státní závěrečné zkoušky ve studijních oborech Aplikovaná fyzika, Biofyzika, Obecná fyzika a matematická fyzika, Fyzika

Aplikovaná fyzika

Předseda:
prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.
doc. RNDr. Ondřej Haderka, Ph.D.
doc. RNDr. Libor Machala, Ph.D.

Členové:
prof. RNDr. Zdeněk Bouchal, Dr.
prof. RNDr. Ondřej Haderka, Ph.D.
prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.
prof. RNDr. Jan Peřina, Ph.D.
doc. Mgr. Ladislav Mišta, Ph.D.
doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc.
doc. Mgr. Karel Lemr, Ph.D.
doc. RNDr. Libor Machala, Ph.D.
doc. RNDr. Jiří Pechoušek, Ph.D.
doc. Mgr. Vít Procházka, Ph.D.
doc. Mgr. Jan Soubusta, Ph.D.
RNDr. Ivo Vyšín, CSc.
Mgr. Jiří Kvita, Ph.D.
Mgr. Petr Novák, Ph.D.
Mgr. Lukáš Richterek, Ph.D.
Mgr. Milan Vůjtek, Ph.D.
doc. RNDr. Karla Barčová, Ph.D. – VŠB-TU Ostrava
Mgr. Antonín Černoch, Ph.D. – FZÚ AV ČR, v.v.i., Praha

Biofyzika

Předseda:
prof. RNDr. Petr Ilík, Ph.D.
doc. RNDr. Pavel Pospíšil, Ph.D.

Členové:
prof. RNDr. Zdeněk Bouchal, Dr.
prof. RNDr. Jana Kašpárková, Ph.D.
doc. Ing. Luděk Bartoněk, Ph.D.
doc. RNDr. Martin Kubala, Ph.D.
doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc.
doc. RNDr. Martina Špundová, Ph.D.
doc. Dr. Jan Švec, Ph.D.
RNDr. Renata Holubová, CSc.
RNDr. Roman Kouřil, Ph.D.

Obecná fyzika a matematická fyzika 

Předsedové:
prof. Mgr. Jaromír Fiurášek, Ph.D.
prof. Mgr. Radim Filip, Ph.D.
doc. Mgr. Petr Marek, Ph.D.

Členové:
prof. RNDr. Miloslav Dušek, Dr.
prof. Mgr. Radim Filip, Ph.D.
prof. Mgr. Jaromír Fiurášek, Ph.D.
prof. RNDr. Zdeněk Hradil, CSc.
prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr.
prof. Mgr. Jaroslav Řeháček, Ph.D.
doc. Mgr. Petr Marek, Ph.D.
doc. Mgr. Ladislav Mišta, Ph.D.
Mgr. Ondřej Černotík, Ph.D.
Mgr. Michal Kolář, Ph.D.
Mgr. Michal Mičuda, Ph.D.
Mgr. Lukáš Richterek, Ph.D.

Fyzika

(dvouoborové studium)

Předsedové:
prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr.
doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc.
Mgr. Lukáš Richterek, Ph.D.

Členové: 
prof. RNDr. Zdeněk Bouchal, Dr.
prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.
doc. RNDr. Libor Machala, Ph.D.
RNDr. Renata Holubová, CSc.
RNDr. Ivo Vyšín, CSc.
Mgr. Zdeněk Pucholt, Ph.D.
doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc. – KDF MFF Univerzita Karlova v Praze
Mgr. Martina Malínková – Slovanské gymnázium Olomouc

B1801 Informatika

Složení komisí pro státní závěrečné zkoušky ve studijních oborech Informatika, Aplikovaná informatika

Informatika

Předsedové:
prof. RNDr. Radim Bělohlávek, DSc.
prof. RNDr. Petr Jančar, CSc.
doc. RNDr. Miroslav Kolařík, Ph.D.
doc. RNDr. Jan Konečný, Ph.D.
doc. RNDr. Michal Krupka, Ph.D.
doc. Mgr. Jan Outrata, Ph.D.

Členové:
doc. RNDr. Tomáš Masopust, Ph.D., DSc.
RNDr. Eduard Bartl, Ph.D.
RNDr. Martin Trnečka, Ph.D.
Mgr. Jiří Balun, Ph.D.
Mgr. Radek Janoštík, Ph.D.
Mgr. Petr Krajča, Ph.D.
Mgr. Tomáš Kühr, Ph.D.
Mgr. Jan Laštovička, Ph.D.
Mgr. Petr Osička, Ph.D.
Mgr. Markéta Trnečková, Ph.D.
Mgr. Tomáš Urbanec, Ph.D.
Mgr. Jiří Zacpal, Ph.D.

Aplikovaná informatika

Předsedové:
prof. RNDr. Radim Bělohlávek, DSc.
prof. RNDr. Petr Jančar, CSc.
doc. RNDr. Miroslav Kolařík, Ph.D.
doc. RNDr. Jan Konečný, Ph.D.
doc. RNDr. Michal Krupka, Ph.D.
doc. Mgr. Jan Outrata, Ph.D.

Členové:
doc. RNDr. Tomáš Masopust, Ph.D., DSc.
RNDr. Eduard Bartl, Ph.D.
RNDr. Martin Trnečka, Ph.D.
Mgr. Jiří Balun, Ph.D.
Mgr. Radek Janoštík, Ph.D.
Mgr. Petr Krajča, Ph.D.
Mgr. Tomáš Kühr, Ph.D.
Mgr. Jan Laštovička, Ph.D.
Mgr. Petr Osička, Ph.D.
Mgr. Markéta Trnečková, Ph.D.
Mgr. Tomáš Urbanec, Ph.D.
Mgr. Jiří Zacpal, Ph.D.

B5345 Specializace ve zdravotnictví

Složení komise pro státní závěrečné zkoušky ve studijním oboru Optometrie

Optometrie

Předseda:
prof. RNDr. Zdeněk Hradil, CSc.
doc. Mgr. Ladislav Mišta, Ph.D.
doc. RNDr. František Pluháček, Ph.D.

Členové:
RNDr. Jaroslav Wagner, Ph.D.
Mgr. Michal Baránek, Ph.D.
Mgr. Michal Kolář, Ph.D.
Mgr. Lenka Musilová, Ph.D.
Mgr. Eliška Najmanová, Ph.D.
MUDr. Marta Karhanová, Ph.D., FEBO
MUDr. Klára Marešová, Ph.D., FEBO
MUDr. Barbora Bábková

Navazující magisterské studijní programy – institucionální akreditace

Biologie, ekologie a životní prostředí

Složení komisí pro státní závěrečné zkoušky v navazujících magisterských studijních programech oblasti vzdělávání Biologie, ekologie a životní prostředí

Botanika

Složení komise bylo schváleno usnesením VR PřF ze dne 9. března 2022.

Předsedové:
prof. RNDr. Aloisie Poulíčková, CSc. – garant studijního programu
prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc.

Členové:
prof. Ing. Petr Smýkal, Ph.D.
doc. RNDr. Vladan Ondřej, Ph.D.
doc. RNDr. Bohumil Trávníček, Ph.D.
RNDr. Martin Duchoslav, Ph.D.
Mgr. et MgA. Radim Hédl, Ph.D.
RNDr. Zbyněk Hradílek, Ph.D.
RNDr. Michal Hroneš, Ph.D.
RNDr. Miloslav Kitner, Ph.D.
RNDr. Ĺuboš Majeský, Ph.D.
RNDr. Radim J. Vašut, Ph.D.
 

Ekologie a ochrana životního prostředí

Složení komise bylo schváleno usnesením VR PřF ze dne 9. března 2022.

Předsedové:
prof. MVDr. Emil Tkadlec, CSc. – garant studijního programu
prof. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc.
doc. RNDr. Martin Rulík, Ph.D.

Členové:
prof. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc.
prof. MVDr. Emil Tkadlec, CSc.
doc. RNDr. Martin Rulík, Ph.D.
doc. RNDr. Mgr. Ivan Hadrián Tuf, Ph.D.
doc. RNDr. Tomáš Václavík, Ph.D.
RNDr. Marek Banaš, Ph.D.
RNDr. Petr Hekera, Ph.D.
RNDr. Tomáš Kuras, Ph.D.
RNDr. Miroslav Zeidler, Ph.D.
Mgr. Martin Dančák, Ph.D.
Mgr. Jan Losík, Ph.D.
Mgr. Monika Mazalová, Ph.D.
 

Experimentální biologie rostlin

Složení komise bylo schváleno usnesením VR PřF ze dne 9. března 2022.

Předsedové:
prof. RNDr. Martin Fellner, Ph.D. – garant studijního programu
prof. Ing. Miroslav Strnad, CSc., DSc.
prof. RNDr. Vladimír Kryštof, Ph.D.

Členové:
prof. RNDr. Vladimír Kryštof, Ph.D.
prof. Mgr. Ondřej Novák, Ph.D.
prof. Mgr. Marek Petřivalský, Dr.
doc. RNDr. Jitka Frébortová, Ph.D.
doc. RNDr. Lenka Luhová, Ph.D.
doc. RNDr. Jiří Pospíšil, Ph.D.
Mgr. Karel Doležal, Dr.
Mgr. Jiří Grúz, Ph.D.
Mgr. Ivo Chamrád, Ph.D.
Mgr. René Lenobel, Ph.D.
Ing. Jaromír Mikulík, Ph.D.
Ing. Ludmila Ohnoutková, Ph.D.
Mgr. Ondřej Plíhal, Ph.D.
Ing. Rastislav Slavkovský, Ph.D.
Mgr. Danuše Tarkowská, Ph.D.
 

Fytopatologie

Složení komise bylo schváleno usnesením VR PřF ze dne 9. března 2022.

Předsedové: 
prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc.
prof. Ing. Petr Smýkal, Ph.D. – garant studijního programu
doc. RNDr. Barbora Mieslerová, Ph.D.

Členové:
doc. Ing. Eva Křístková, Ph.D.
doc. RNDr. Vladan Ondřej, Ph.D.
doc. RNDr. Michaela Sedlářová, Ph.D.
RNDr. Miloslav Kitner, Ph.D.
RNDr. Ĺuboš Majeský, Ph.D.
RNDr. Božena Sedláková, Ph.D.
Mgr. Pavel Matušinský, Ph.D.
 

Hydrobiologie

Složení komise bylo schváleno usnesením VR PřF ze dne 9. března 2022.

Předsedové:
prof. RNDr. Aloisie Poulíčková, CSc.
doc. RNDr. Martin Rulík, Ph.D. – garant studijního programu

Členové:
prof. RNDr. Aloisie Poulíčková, CSc.
doc. Petr Hašler, Ph.D.
doc. RNDr. Martin Rulík, Ph.D.
RNDr. Petr Hekera, Ph.D.
RNDr. Vladimír Uvíra, Dr.
RNDr. Ivona Uvírová, Ph.D.
 

Molekulární a buněčná biologie

Složení komise bylo schváleno usnesením VR PřF ze dne 9. března 2022 a doplněno podle usnesení z 15. května 2024.

Předsedové:
prof. RNDr. Zdeněk Dvořák, DrSc. – garant studijního programu
prof. RNDr. Milan Navrátil, CSc.
doc. ing. Radim Vrzal, Ph.D.

Členové:
Mgr. Jan Bartoš, Ph.D.
Mgr. Aneta Grycová, Ph.D.
Mgr. Eva Hřibová, Ph.D.
RNDr. Peter Illés, Ph.D.
Mgr. René Lenobel, Ph.D.
RNDr. Petr Nádvorník, Ph.D.
Mgr. Aleš Pečinka, Ph.D.
Mgr. Jan Šafář, Ph.D.
Mgr. Dana Šafářová, Ph.D.
Ing. Hana Šimková, CSc.
Mgr. Aneta Vrzalová, Ph.D.
PharmDr. Lenka Zemánková, Ph.D.
Mgr. Iveta Zůvalová, Ph.D.
 

Ochrana a tvorba krajiny

Složení komise bylo schváleno usnesením VR PřF ze dne 9. března 2022.

Předsedové:
prof. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc. – garant studijního programu
prof. MVDr. Emil Tkadlec, CSc.

Členové:
prof. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc.
prof. MVDr. Emil Tkadlec, CSc.
doc. RNDr. Martin Rulík, Ph.D.
doc. RNDr. Mgr. Ivan Hadrián Tuf, Ph.D.
doc. RNDr. Tomáš Václavík, Ph.D.
RNDr. Marek Banaš, Ph.D.
RNDr. Tomáš Kuras, Ph.D.
RNDr. Miroslav Zeidler, Ph.D.
Ing. Marek Bednář, Ph.D.
Mgr. Martin Dančák, Ph.D.
Mgr. Jan Losík, Ph.D.
Mgr. Monika Mazalová, Ph.D.
Mgr. Patrik Netopil, Ph.D.
 

Plant Biology

Složení komise bylo schváleno usnesením VR PřF ze dne 9. března 2022.

Předsedové:
prof. Ing. Petr Smýkal, Ph.D.
doc. RNDr. Barbora Mieslerová, Ph.D. – garant studijního programu

Členové:
prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc.
doc. RNDr.  Petr Hašler, Ph.D.
doc. RNDr. Vladan Ondřej, Ph.D.
doc. RNDr. Michaela Sedlářová, Ph.D.
RNDr. Martin Duchoslav, Ph.D.
RNDr. Luboš Majeský, Ph.D.
RNDr. Radim Vašut, Ph.D.
 

Učitelství biologie pro střední školy

Složení komise bylo schváleno usnesením VR PřF ze dne 9. března 2022.

Předsedové:
prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc.
doc. RNDr. Vladan Ondřej, Ph.D. – garant studijního programu

Členové:
prof. Ing. Petr Smýkal, Ph.D.
prof. Ing. Miroslav Strnad, DSc.
doc. RNDr. Barbora Mieslerová, Ph.D.
doc. Ing. Jiří Bezdíček, Ph.D.
doc. Ing. Eva Křístková, Ph.D.
PaeDr. Ing. Vladimír Vinter, Dr.
RNDr. Martin Duchoslav, Ph.D.
RNDr. Ivana Fellnerová, Ph.D.
RNDr. Miloslav Kitner, Ph.D.
RNDr. Ĺuboš Majeský, Ph.D.
RNDr. Božena Navrátilová, Ph.D.
Mgr. et MgA. Radim Hédl, Ph.D.
Mgr. Ondřej Kapuš, Ph.D.
Ing. Jaromír Mikulík, Ph.D.
Mgr. Dana Šafářová, Ph.D.
 

Učitelství biologie a environmentální výchovy pro střední školy

Složení komise bylo schváleno usnesením VR PřF ze dne 9. března 2022.

Předsedové:
prof. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc.
doc. RNDr. Martin Rulík, Ph.D.
doc. RNDr. Mgr. Ivan Hadrián Tuf, Ph.D. – garant studijního programu

Členové:
prof. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc.
prof. MVDr. Emil Tkadlec, CSc.
doc. RNDr. Martin Rulík, Ph.D.
doc. RNDr. Mgr. Ivan Hadrián Tuf, Ph.D.
doc. RNDr. Tomáš Václavík, Ph.D.
RNDr. Marek Banaš, Ph.D.
RNDr. Petr Hekera, Ph.D.
RNDr. Tomáš Kuras, Ph.D.
RNDr. Miroslav Zeidler, Ph.D.
Mgr. Martin Dančák, Ph.D.
Mgr. Jan Losík, Ph.D.
Mgr. Monika Mazalová, Ph.D.

Zoologie

Složení komise bylo schváleno usnesením VR PřF ze dne 21. února 2024.

Předsedové:
prof. Ing. Stanislav Bureš, CSc.
doc. RNDr. Robin Kundrata, Ph.D., MBA – garant studijního programu
doc. RNDr. Milan Veselý, Ph.D.

Členové:
prof. Mgr. Vladimír Remeš, Ph.D.
prof. MVDr. Emil Tkadlec, CSc.
doc. Ing. Jiří Bezdíček, Ph.D.
doc. Mgr. Miloš Krist, Ph.D.
doc. Mgr. Karel Weidinger, Ph.D.
Mgr. Peter Adamík, Ph.D.
Mgr. Vojtech Baláž, Ph.D.
RNDr. Alois Čelechovský, Ph.D.
RNDr. Vladimír Uvíra, Ph.D.
RNDr. Ivona Uvírová, Ph.D.
Mgr. Milan Janda, Ph.D.
Mgr. Ondřej Kapuš, Ph.D.
Mgr. Beata Matysioková, Ph.D.
Mgr. Hana Šigutová, Ph.D.

Fyzika

Složení komisí pro státní závěrečné zkoušky v navazujících magisterských studijních programech oblasti vzdělávání Fyzika

Aplikovaná fyzika

Složení komise bylo schváleno usnesením VR PřF ze dne 9. března 2022.

Předsedové:
prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc.
prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.
doc. RNDr. Libor Machala, Ph.D.
prof. RNDr. Jan Peřina, Ph.D. – garant studijního programu

Členové:
prof. RNDr. Ondřej Haderka, Ph.D.
doc. Ing. Luděk Bartoněk, Ph.D.
doc. RNDr. Jiří Pechoušek, Ph.D.
doc. Mgr. Jan Soubusta, Ph.D.
doc. Mgr. Karel Lemr, Ph.D.
doc. Mgr. Vít Procházka, Ph.D.
RNDr. Tomáš Rössler, Ph.D.
RNDr. Milan Vůjtek, Ph.D.
RNDr. Pavel Pavlíček, Ph.D.
RNDr. Karel Černý Ph.D.
Mgr. Jiří Kvita, Ph.D.
Mgr. Radim Čtvrtlík, Ph.D.

RNDr. Petr Trávníček, Ph.D.,  FzÚ AV ČR, Praha
Mgr. Zdenek Hubička, Ph.D.,  FzÚ AV ČR, Praha
doc. Mgr. Jaroslav Kohout, Ph.D. – MFF UK Praha
doc. RNDr. Karla Barčová, Ph.D. – VŠB–TU Ostrava
Ing. Oldřich Schneeweiss, DrSc. – Ústav fyziky materiálů AV ČR
 

Biofyzika

Složení komise bylo schváleno usnesením VR PřF ze dne 9. března 2022.

Předsedové:
prof. RNDr. Petr Ilík, Ph.D. – garant studijního programu
doc. RNDr. Pavel Pospíšil, Ph.D.

Členové:
prof. RNDr. Viktor Brabec, DrSc.
prof. RNDr. Jana Kašpárková, Ph.D.
prof. RNDr. Dušan Lazár, Ph.D.
prof. RNDr. Jan Nauš, CSc.
doc. RNDr. David Jirovský, Ph.D.
doc. Ing. David Milde, Ph.D.
doc. RNDr. Martina Špundová, Ph.D.
RNDr. Ivo Vyšín, CSc.
Mgr. Jitka Prachařová, Ph.D.
 

Digitální a přístrojová optika

Složení komise bylo schváleno usnesením VR PřF ze dne 9. března 2022.

Předsedové: 
prof. Mgr. Jaroslav Řeháček, Ph.D. – garant studijního programu
prof. RNDr. Zdeněk Bouchal, Dr.
prof. RNDr. Zdeněk Hradil, CSc.

Členové: 
prof. RNDr. Zdeněk Bouchal, Dr.
prof. RNDr. Zdeněk Hradil, CSc.
prof. Mgr. Jaroslav Řeháček, Ph.D.
RNDr. Josef Kapitán, Ph.D.
RNDr. Ivo Vyšín, CSc.
Dr. Ing. Zdeněk Řehoř
Mgr. Michal Baránek, Ph.D.
Mgr. Radek Čelechovský, Ph.D.
Mgr. Libor Moťka, Ph.D.
Mgr. Martin Paúr, Ph.D.
Mgr. Bohumil Stoklasa, Ph.D.
 

Nanotechnologie / Nanotechnology

Složení komise bylo schváleno usnesením VR PřF ze dne 9. března 2022.

Předsedové: 
prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc. – garant studijního programu
doc. RNDr. Libor Machala, Ph.D.

Členové:
prof. RNDr. Jan Peřina, Ph.D.
prof. RNDr. Ondřej Haderka, Ph.D.
doc. Mgr. Vít Procházka, Ph.D.
doc. Mgr. Jan Soubusta, Ph.D.
doc. RNDr. Karolína Machalová Šišková, Ph.D.
Mgr. Milan Vůjtek, Ph.D.

prof. Ing. Jana Kukutschová, Ph.D.
doc. RNDr. Jaroslav Kohout, Ph.D.
doc. Ing. Mgr. Kateřina Peterek Dědková, Ph.D.
 

Obecná fyzika a matematická fyzika

Složení komise bylo schváleno usnesením VR PřF ze dne 9. března 2022.

Předsedové:
prof. Mgr. Jaromír Fiurášek, Ph.D. – garant studijního programu
prof. Mgr. Radim Filip, Ph.D.
doc. Mgr. Petr Marek, Ph.D.

Členové:
prof. RNDr. Miloslav Dušek, Dr.
prof. Mgr. Radim Filip, Ph.D.
prof. Mgr. Jaromír Fiurášek, Ph.D.
prof. RNDr. Zdeněk Hradil, CSc.
prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr.
prof. Mgr. Jaroslav Řeháček, Ph.D.
doc. Mgr. Petr Marek, Ph.D.
doc. Mgr. Ladislav Mišta, Ph.D.
Mgr. Ondřej Černotík, Ph.D.
Mgr. Michal Kolář, Ph.D.
Mgr. Michal Mičuda, Ph.D.
Mgr. Lukáš Richterek, Ph.D.
Vladyslav Usenko, Ph.D.
 

Optika a optoelektronika

Složení komise bylo schváleno usnesením VR PřF ze dne 9. března 2022.

Předsedové:
prof. RNDr. Miloslav Dušek, Dr.
prof. Mgr. Jaromír Fiurášek, Ph.D.
prof. RNDr. Zdeněk Hradil, CSc. – garant studijního programu

Členové:
prof. RNDr. Zdeněk Bouchal, Dr.
prof. Mgr. Radim Filip, Ph.D.
prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr.
prof. Mgr. Jaroslav Řeháček, Ph.D.
doc. Mgr. Petr Marek, Ph.D.
doc. Mgr. Ladislav Mišta, Ph.D.
RNDr. Miroslav Ježek, Ph.D.
Mgr. Michal Mičuda, Ph.D.
Mgr.  Lukáš Slodička, Ph.D.
 

Učitelství fyziky pro střední školy

Složení komise bylo schváleno usnesením VR PřF ze dne 9. března 2022 a doplněno podle usnesení VR PřF ze dne 21. února 2024.

Předseda:
doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc. – garant studijního programu
doc. RNDr. Libor Machala, Ph.D.

Členové:
prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr.
doc. Mgr. Vít Procházka, Ph.D.
RNDr. Renata Holubová, CSc.
RNDr. Jana Slezáková, Ph.D.
RNDr. Ivo Vyšín, CSc.
Mgr. Lukáš Richterek, Ph.D.
Mgr. Jan Říha, Ph.D.
Mgr. Zdeněk Pucholt, Ph.D.
Mgr. Jiří Kvapil, Gymnázium Olomouc – Hejčín

Chemie

Složení komisí pro státní závěrečné zkoušky v navazujících magisterských studijních programech oblasti vzdělávání Chemie

Analytická chemie

Složení komise bylo schváleno usnesením VR PřF ze dne 9. března 2022.

Předsedové:
prof. RNDr. Petr Barták, Ph.D. – garant studijního programu
doc. RNDr. Jan Petr, Ph.D.

Členové:
prof. RNDr. Petr Barták, Ph.D.
prof. RNDr. Karel Lemr, Ph.D.
prof. RNDr. Juraj Ševčík, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Bednář, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Fryčák, Ph.D.
doc. RNDr. David Jirovský, Ph.D.
doc. Ing. David Milde, Ph.D.
doc. RNDr. Jan Petr, Ph.D.
RNDr. Lukáš Kučera, Ph.D.
RNDr. Ondřej Kurka, Ph.D.
RNDr. Barbora Papoušková, Ph.D.
RNDr. Tomáš Pluháček, Ph.D.
RNDr. Jana Skopalová, Ph.D.
Mgr. Volodymr Pauk, Ph.D.
Mgr. Jitka Součková, Ph.D.
doc. Ing. Lenka Česlová, Ph.D. – FChT, Univerzita Pardubice
doc. PharmDr. Petra Štěrbová, Ph.D. – FaF, Univerzita Karlova

Anorganická a bioanorganická chemie

Složení komise bylo schváleno usnesením VR PřF ze dne 9. března 2022.

Předsedové:
prof. RNDr. Pavel Kopel, Ph.D.
doc. Ing. Radovan Herchel, Ph.D. – garant studijního programu

Členové:
prof. RNDr. Pavel Kopel, Ph.D.
prof. Marek Petřivalský, Dr.
prof. Mgr. Marek Šebela, Dr.
doc. RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.
doc. Ing. Radovan Herchel, Ph.D.
doc. RNDr. Lenka Luhová, Ph.D.
doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.
Ing. Ivan Nemec, Ph.D.
Mgr. Jiří Danihlík, Ph.D.
 

Biochemie

Složení komise bylo schváleno usnesením VR PřF ze dne 9. března 2022 a doplněno podle usnesení VR PřF ze dne 4. května 2022, 23. listopadu 2022 a 24. května 2023.

Předseda:
prof. Mgr. Marek Petřivalský, Dr. – garant studijního programu

Členové:
prof. Mgr. Marek Šebela, Dr.
prof. RNDr. Jiří Drábek, Ph.D.
doc. RNDr. David Friedecký, Ph.D.
doc. RNDr. Lenka Luhová, Ph.D.
doc. Mgr. Jan Lochman, Ph.D. 
doc. Mgr. Luděk Slavík, Ph.D.
doc. RNDr. Jitka Vostálová, Ph.D.
RNDr. Jitka Prošková
MUDr. Lenka Štefaničková
Mgr. Jiří Danihlík, Ph.D.
Mgr. Silvie Dostálková, Ph.D.
Mgr. Martina Janků, Ph.D.
Mgr. David Kopečný, Ph.D.
Mgr. Jana Sekaninová, Ph.D.
Mgr. Mária Škrabišová, Ph.D.
Mgr. David Zalabák, Ph.D.
Mgr. Lucie Roubalová
 

Bioinformatika

Složení komise bylo schváleno usnesením VR PřF ze dne 23. listopadu 2022.

Předseda:
prof. Mgr. Marek Šebela, Dr. – garant studijního programu

Členové:
prof. RNDr. Radim Bělohlávek, Ph.D., DSc.
prof. Mgr. Marek Petřivalský, Dr.
doc. RNDr. Jan Konečný, Ph.D.
Mgr. Jan Bartoš, Ph.D.
Mgr. René Lenobel, Ph.D.
Mgr. Petr Osička, Ph.D.
Mgr. Mária Škrabišová, Ph.D.
Ing. Hana Šimková, CSc.
 

Bioorganická chemie a chemická biologie

Složení komise bylo schváleno usnesením VR PřF ze dne 9. března 2022 a doplněno podle usnesení z 15. května 2024.

Předsedové:
doc. RNDr. Lucie Brulíková, Ph.D. – garant studijního programu
doc. RNDr. Miroslav Soural, Ph.D.

Členové:
prof. RNDr. Jan Hlaváč, Ph.D.
prof. Ing. Pavel Hradil, CSc.
prof. RNDr. Vladimír Kryštof, Ph.D.
doc. RNDr. Lucie Brulíková, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Cankař, Ph.D.
doc. RNDr. Miroslav Soural, Ph.D.
doc. RNDr. Jakub Stýskala, Ph.D.
doc. RNDr. Milan Urban, Ph.D.
Mgr. Radek Jorda, Ph.D.
Mgr. Eva Řezníčková, Ph.D.
PharmDr. Miloš Petřík, Ph.D. – Lékařská fakulta UP v Olomouci
MUDr. Josef Srovnal, Ph.D. – Lékařská fakulta UP v Olomouci
Mgr. Radim Nencka, Ph.D. – ÚOCHB AV ČR, v.v.i.

Biotechnologie a genové inženýrství / Biotechnology and Genetic Engineering

Složení komise bylo schváleno usnesením VR PřF ze dne 9. března 2022 a upraveno podle usnesení z 15. května 2024.

Předsedové:
prof. RNDr. Jozef Šamaj, DrSc. – garant studijního programu
prof. Mgr. Miroslav Ovečka, Ph.D.

Členové:
prof. Mgr. Marek Šebela, Dr.
doc. Ing. Tomáš Takáč, Ph.D.
RNDr. Lenka Dzurová, Ph.D.
RNDr. Ondřej Plíhal, Ph.D.
Mgr. Petr Dvořák, Ph.D.
Mgr. Kateřina Hlaváčková, Ph.D.
Mgr. David Kopečný, Ph.D.
Yuliya Krasylenko, Ph.D.
Ing. Pavel Křenek, Ph.D.
Mgr. Ivan Luptovčiak, Ph.D.
Mgr. Mária Majeská Čudejková, Ph.D.
Mgr. Martin Mistrík, Ph.D.
Mgr. Olga Šamajová, Dr.
Mgr. David Zalabák, Ph.D.
 

Fyzikální chemie

Složení komise bylo schváleno usnesením VR PřF ze dne 9. března 2022 a doplněno podle usnesení VR PřF ze dne 24. května 2023.

Předsedové:
doc. RNDr. Karel Berka, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Jurečka, Ph.D. – garant studijního programu

Členové:
prof. RNDr. Petr Barták, Ph.D.
prof. Ing. Pavel Hradil, CSc.
prof. RNDr. Pavel Kopel, Ph.D.
prof. RNDr. Libor Kvítek, CSc.
prof. RNDr. Lubomír Lapčík, Ph.D.
prof. Mgr. Marek Petřivalský, Dr.
prof. Mgr. Marek Šebela, Dr.
doc. RNDr. Petr Bednář, Ph.D.
doc. RNDr. Karel Berka, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Cankař, Ph.D.
doc. RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Fryčák, Ph.D.
doc. Ing. Radovan Herchel, Ph.D.
doc. RNDr. David Jirovský, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Jurečka, Ph.D.
doc. Mgr. Barbora Lapčíková, Ph.D.
doc. RNDr. Lenka Luhová, Ph.D.
doc. RNDr. David Milde, Ph.D.
doc. RNDr. Aleš Panáček, Ph.D.
doc. RNDr. Jan Petr, Ph.D. 
doc. RNDr. Robert Prucek, Ph.D.
doc. RNDr. Miroslav Soural, Ph.D.
doc. RNDr. Jakub Stýskala, Ph.D.
doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.
doc. RNDr. Ludmila Zajoncová, Ph.D.
RNDr. Lucie Brulíková, Ph.D.
RNDr. Lukáš Kučera, Ph.D.
RNDr. Ondřej Kurka, Ph.D.
RNDr. Jana Skopalová, Ph.D.
Mgr. Jiří Danihlík, Ph.D.
Mgr. Jana Sekaninová, Ph.D.
Mgr. Marie Zgarbová, Ph.D.
Ing. Roman Gabriel, Ph.D. – TEVA Czech Industries, s.r.o., Opava
prof. RNDr. Michal Otyepka, Ph.D. – CATRIN UP v Olomouci
doc. Radka Svobodová, Ph.D. – PřF MUNI, Brno

Nanomateriálová chemie

Složení komise bylo schváleno usnesením VR PřF ze dne 9. března 2022 a doplněno podle usnesení VR PřF ze dne 24. května 2023.

Předsedové:
doc. RNDr. Aleš Panáček, Ph.D. – garant studijního programu
doc. RNDr. Robert Prucek, Ph.D.

Členové:
prof. RNDr. Petr Barták, Ph.D.
prof. Ing. Pavel Hradil, CSc.
prof. RNDr. Pavel Kopel, Ph.D.
prof. RNDr. Libor Kvítek, CSc.
prof. RNDr. Lubomír Lapčík, Ph.D.
prof. Mgr. Marek Petřivalský, Dr.
prof. Mgr. Marek Šebela, Dr.
doc. RNDr. Petr Bednář, Ph.D.
doc. RNDr. Karel Berka, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Cankař, Ph.D.
doc. RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Fryčák, Ph.D.
doc. Ing. Radovan Herchel, Ph.D.
doc. RNDr. David Jirovský, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Jurečka, Ph.D.
doc. Mgr. Barbora Lapčíková, Ph.D.
doc. RNDr. Lenka Luhová, Ph.D.
doc. RNDr. David Milde, Ph.D.
doc. RNDr. Aleš Panáček, Ph.D.
doc. RNDr. Jan Petr, Ph.D. 
doc. RNDr. Robert Prucek, Ph.D.
doc. RNDr. Miroslav Soural, Ph.D.
doc. RNDr. Jakub Stýskala, Ph.D.
doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.
doc. RNDr. Ludmila Zajoncová, Ph.D.
RNDr. Lucie Brulíková, Ph.D.
RNDr. Lukáš Kučera, Ph.D.
RNDr. Ondřej Kurka, Ph.D.
RNDr. Jana Skopalová, Ph.D.
Mgr. Jiří Danihlík, Ph.D.
Mgr. Jana Sekaninová, Ph.D.
Mgr. Marie Zgarbová, Ph.D.
Ing. Roman Gabriel, Ph.D. – TEVA Czech Industries, s.r.o., Opava
prof. RNDr. Michal Otyepka, Ph.D. – CATRIN UP v Olomouci

Organická chemie

Složení komise bylo schváleno usnesením VR PřF ze dne 9. března 2022 a doplněno podle usnesení z 15. května 2024.

Předsedové:
prof. RNDr. Jan Hlaváč, Ph.D.
doc. RNDr. Miroslav Soural, Ph.D. – garant studijního programu

Členové:
prof. RNDr. Petr Barták, Ph.D.
prof. RNDr. Jan Hlaváč, Ph.D.
prof. Ing. Pavel Hradil, CSc.
prof. RNDr. Karel Lemr, Ph.D.
prof. Mgr. Marek Petřivalský, Dr.
prof. Mgr. Marek Šebela, Dr.
doc. RNDr. Petr Bednář, Ph.D.
doc. RNDr. Lucie Brulíková, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Cankař, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Fryčák, Ph.D.
doc. RNDr. David Jirovský, Ph.D.
doc. RNDr. Lenka Luhová, Ph.D.
doc. RNDr. David Milde, Ph.D.
doc. RNDr. Jiří Pospíšil, Ph.D.
doc. RNDr. Miroslav Soural, Ph.D.
doc. RNDr. Jakub Stýskala, Ph.D.
doc. RNDr. Milan Urban, Ph.D.
RNDr. Naděžda Cankařová, Ph.D.
RNDr. Adam Přibylka, Ph.D.
Mgr. Jiří Danihlík, Ph.D.
Mgr. Lukáš Jedinák, Ph.D.
Mgr. Tomáš Pospíšil, Ph.D.
Mgr. Jana Sekaninová, Ph.D.
Ing. Kristýna Vychodilová, Ph.D.

Učitelství chemie pro střední školy

Složení komise bylo schváleno usnesením VR PřF ze dne 9. března 2022 a upraveno podle usnesení z 15. května 2024.

Předsedové:
doc. RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.
doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D. – garant studijního programu

Členové:
prof. RNDr. Petr Barták, Ph.D.
prof. RNDr. Jan Hlaváč, Ph.D.
prof. Ing. Pavel Hradil, CSc.
prof. RNDr. Pavel Kopel, Ph.D.
prof. RNDr. Libor Kvítek, CSc.
prof. Mgr. Marek Petřivalský, Dr.
prof. RNDr. Juraj Ševčík, Ph.D.
doc. RNDr. Karel Berka, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Cankař, Ph.D.
doc. RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.
doc. RNDr. David Jirovský, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Jurečka, Ph.D.
doc. RNDr. Lenka Luhová, Ph.D.
doc. RNDr. Taťjana Nevěčná, CSc.
doc. RNDr. Aleš Panáček, Ph.D.
doc. RNDr. Jan Petr, Ph.D.
doc. RNDr. Robert Prucek, Ph.D.
doc. RNDr. Miroslav Soural, Ph.D.
doc. RNDr. Jakub Stýskala, Ph.D.
doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.
Mgr. Iveta Bártová, Ph.D.
Mgr. Jiří Danihlík, Ph.D.
Mgr. Jana Prášilová, Ph.D.
Mgr. Jana Sekaninová, Ph.D.

Informatika

Složení komisí pro státní závěrečné zkoušky v navazujících magisterských studijních programech oblasti vzdělávání Informatika

Aplikovaná informatika

(studijní program N0613A140008)

Složení komise bylo schváleno usnesením VR PřF ze dne 9. března 2022 a doplněno podle usnesení z 15. května 2024.

Předsedové:
prof. RNDr. Radim Bělohlávek, DSc.
doc. RNDr. Jan Konečný, Ph.D.
doc. Mgr. Jan Outrata, Ph.D.

Členové:
prof. RNDr. Petr Jančar, CSc.
doc. RNDr. Miroslav Kolařík, Ph.D.
doc. RNDr. Michal Krupka, Ph.D.
doc. RNDr. Tomáš Masopust, Ph.D., DSc.
RNDr. Eduard Bartl, Ph.D.
RNDr. Martin Trnečka, Ph.D.
Mgr. Jiří Balun, Ph.D.
Mgr. Radek Janoštík, Ph.D.
Mgr. Petr Krajča, Ph.D.
Mgr. Tomáš Kühr, Ph.D.
Mgr. Jan Laštovička, Ph.D.
Mgr. Petr Osička, Ph.D.
Mgr. Markéta Trnečková, Ph.D.
Mgr. Tomáš Urbanec, Ph.D.
Mgr. Jiří Zacpal, Ph.D.
 

Aplikovaná informatika

(studijní program N0613A140021)

Složení komise bylo schváleno usnesením VR PřF ze dne 9. března 2022 a doplněno podle usnesení z 15. května 2024.

Předsedové:
prof. RNDr. Radim Bělohlávek, DSc.
doc. RNDr. Jan Konečný, Ph.D.
doc. RNDr. Tomáš Masopust, Ph.D., DSc.
doc. Mgr. Jan Outrata, Ph.D. – garant studijního programu

Členové:
prof. RNDr. Petr Jančar, CSc.
doc. RNDr. Miroslav Kolařík, Ph.D.
doc. RNDr. Michal Krupka, Ph.D.
RNDr. Eduard Bartl, Ph.D.
RNDr. Martin Trnečka, Ph.D.
Mgr. Jiří Balun, Ph.D.
Mgr. Radek Janoštík, Ph.D.
Mgr. Petr Krajča, Ph.D.
Mgr. Tomáš Kühr, Ph.D.
Mgr. Jan Laštovička, Ph.D.
Mgr. Petr Osička, Ph.D.
Mgr. Markéta Trnečková, Ph.D.
Mgr. Tomáš Urbanec, Ph.D.
Mgr. Jiří Zacpal, Ph.D.
 

Informatika

(studijní program N0613A140009)

Složení komise bylo schváleno usnesením VR PřF ze dne 9. března 2022 a doplněno podle usnesení z 15. května 2024.

Předsedové:
prof. RNDr. Radim Bělohlávek, DSc.
prof. RNDr. Petr Jančar, CSc.
doc. RNDr. Jan Konečný, Ph.D.
doc. RNDr. Michal Krupka, Ph.D.
doc. Mgr. Jan Outrata, Ph.D. – garant studijního programu

Členové:
doc. RNDr. Miroslav Kolařík, Ph.D.
doc. RNDr. Tomáš Masopust, Ph.D., DSc.
RNDr. Eduard Bartl, Ph.D.
RNDr. Martin Trnečka, Ph.D.
Mgr. Jiří Balun, Ph.D.
Mgr. Radek Janoštík, Ph.D.
Mgr. Petr Krajča, Ph.D.
Mgr. Tomáš Kühr, Ph.D.
Mgr. Jan Laštovička, Ph.D.
Mgr. Petr Osička, Ph.D.
Mgr. Tomáš Urbanec, Ph.D.
 

Informatika

(studijní program N0613A140020)

Složení komise bylo schváleno usnesením VR PřF ze dne 9. března 2022 a doplněno podle usnesení z 15. května 2024.

Předsedové:
prof. RNDr. Radim Bělohlávek, DSc.
prof. RNDr. Petr Jančar, CSc.
doc. RNDr. Jan Konečný, Ph.D. – garant studijního programu
doc. RNDr. Michal Krupka, Ph.D.
doc. RNDr. Tomáš Masopust, Ph.D., DSc.

Členové:
doc. RNDr. Miroslav Kolařík, Ph.D.
RNDr. Eduard Bartl, Ph.D.
RNDr. Martin Trnečka, Ph.D.
Mgr. Jiří Balun, Ph.D.
Mgr. Radek Janoštík, Ph.D.
Mgr. Petr Krajča, Ph.D.
Mgr. Tomáš Kühr, Ph.D.
Mgr. Jan Laštovička, Ph.D.
Mgr. Petr Osička, Ph.D.
Mgr. Tomáš Urbanec, Ph.D.
 

Učitelství informatiky pro střední školy

Složení komise bylo schváleno usnesením VR PřF ze dne 9. března 2022 a doplněno podle usnesení z 15. května 2024.

Předsedové:
prof. RNDr. Petr Jančar, CSc.
doc. RNDr. Miroslav Kolařík, Ph.D. – garant studijního programu
doc. RNDr. Michal Krupka, Ph.D.

Členové:
prof. RNDr. Radim Bělohlávek, DSc.
doc. RNDr. Jan Konečný, Ph.D.
doc. RNDr. Tomáš Masopust, Ph.D., DSc.
doc. Mgr. Jan Outrata, Ph.D.
RNDr. Eduard Bartl, Ph.D.
RNDr. Martin Trnečka, Ph.D.
Mgr. Jiří Balun, Ph.D.
Mgr. Radek Janoštík, Ph.D.
Mgr. Petr Krajča, Ph.D.
Mgr. Tomáš Kühr, Ph.D.
Mgr. Jan Laštovička, Ph.D.
Mgr. Petr Osička, Ph.D.
Mgr. Markéta Trnečková, Ph.D.
Mgr. Tomáš Urbanec, Ph.D.
Mgr. Jiří Zacpal, Ph.D.

Matematika

Složení komisí pro státní závěrečné zkoušky v navazujících magisterských studijních programech oblasti vzdělávání Matematika

Aplikovaná matematika

Složení komise bylo schváleno usnesením VR PřF ze dne 9. března 2022 a doplněno podle usnesení VR PřF ze dne 21. února 2024.

Předsedové:
prof. RNDr. Karel Hron, Ph.D. – garant studijního programu
doc. RNDr. Eva Fišerová, Ph.D.
doc. RNDr. Jitka Machalová, Ph.D.
doc. RNDr. Jan Tomeček, Ph.D.
doc. Mgr. Ondřej Vencálek, Ph.D.

Členové:
doc. Mgr. Ondřej Vencálek, Ph.D.
RNDr. Tomáš Fürst, Ph.D.
RNDr. Pavel Ludvík, Ph.D.
RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D.
RNDr. Rostislav Vodák, Ph.D.
RNDr. Pavel Ženčák, Ph.D.
Mgr. Iveta Bebčáková, Ph.D.
Mgr. Jana Burkotová, Ph.D.
Mgr. Kamila Fačevicová, Ph.D.

Diskrétní matematika

Složení komise bylo schváleno usnesením VR PřF ze dne 9. března 2022.

Předsedové:
prof. RNDr. Jan Kühr, Ph.D. – garant studijního programu
prof. Mgr. Radomír Halaš, Dr.

Členové:
prof. Mgr. Radomír Halaš, Dr.
prof. RNDr. Jan Kühr, Ph.D.
doc. Mgr. Michal Botur, Ph.D.
RNDr. Pavel Calábek, Ph.D.
RNDr. Patrik Peška, Ph.D.
RNDr. Jaroslav Švrček, CSc.
 

Učitelství deskriptivní geometrie pro střední školy

Složení komise bylo schváleno usnesením VR PřF ze dne 9. března 2022.

Předsedové:
doc. Mgr. Michal Botur Ph.D.
doc. RNDr. Marek Jukl, Ph.D. – garant studijního programu

Členové:
prof. RNDr. Josef Molnár, CSc.
doc. Mgr. Michal Botur Ph.D.
doc. RNDr. Marek Jukl, Ph.D.
doc. RNDr. Lukáš Rachůnek, Ph.D.
RNDr. Marie Chodorová, Ph.D.
RNDr. Lenka Juklová, Ph.D.
RNDr. Patrik Peška, Ph.D.
Mgr. Lenka Rýparová, Ph.D.
 

Učitelství matematiky pro střední školy

Složení komise bylo schváleno usnesením VR PřF ze dne 9. března 2022.

Předsedové:
prof. Mgr. Radomír Halaš, Dr. – garant studijního programu
prof. RNDr. Jan Kühr, Ph.D.
doc. Mgr. Michal Botur, Ph.D.

Členové:
prof. Mgr. Radomír Halaš, Dr.
prof. RNDr. Jan Kühr, Ph.D.
prof. RNDr. Josef Molnár, CSc.
doc. Mgr. Michal Botur, Ph.D.
doc. RNDr. Marek Jukl, Ph.D.
doc. RNDr. Jan Tomeček, Ph.D.
RNDr. Pavel Calábek, Ph.D.
RNDr. Patrik Peška, Ph.D.
RNDr. Jaroslav Švrček, CSc.
Mgr. Vladimír Vaněk, Ph.D.

Vědy o Zemi

Složení komisí pro státní závěrečné zkoušky v navazujících magisterských studijních programech oblasti vzdělávání Vědy o Zemi

Environmentální geologie

Složení komise bylo schváleno usnesením VR PřF ze dne 9. března 2022.

Předsedové:
prof. Mgr. Ondřej Bábek, Dr.
prof. Ing. Ondřej Šráček, Ph.D., M.Sc. – garant studijního programu

Členové:
doc. Ing. Jakub Jirásek, Ph.D.
doc. Mgr. Jan Sedláček, Ph.D.
ing. Lada Hýlová, Ph.D.
RNDr. Kamil Kropáč, Ph.D.
RNDr. Tomáš Lehotský, Ph.D.
Mgr. Daniel Šimíček, Ph.D.
Mgr. Zuzana Lenďáková, Ph.D.
doc. RNDr. Eduard Petrovský, CSc. – Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
RNDr. Aleš Špičák, CSc. – Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
 

Development Studies and Foresight

Složení komise bylo schváleno usnesením VR PřF ze dne 9. března 2022 a doplněno podle usnesení VR PřF ze dne 8. března 2023.

Předsedové:
doc. RNDr. Pavel Nováček, Ph.D. – garant studijního programu
doc. Mgr. Ing. Jaromír Harmáček, Ph.D.
doc. Mgr. Zdeněk Opršal, Ph.D.
doc. Mgr. Miroslav Syrovátka, Ph.D.

Členové:
prof. Ing. Ivo Machar, Ph.D.
doc. RNDr. Pavel Nováček, Ph.D.
doc. Mgr. Ing. Jaromír Harmáček, Ph.D.
doc. Mgr. Zdeněk Opršal, Ph.D.
doc. Mgr. Jiří Pánek, Ph.D.
doc. Mgr. Miroslav Syrovátka, Ph.D.
Mgr. Tomáš Daněk, Ph.D.
Mgr. Lenka Dušková, Ph.D.
Lucie Macková, M.A., Ph.D.
Mgr. Nikola Medová, Ph.D
Mgr. Martin Schlossarek, Ph.D.
Mgr. Simona Šafaříková, Ph.D.
Mgr. Eva Šerá Komlossyová, Ph.D.
prof. Jean-Francois Brun – University of Clermont Auvergne, France
prof. PascaleCombes Motel – University of Clermont Auvergne, France
prof. Maria Sassi – University of Pavia, Italy
 

Geoinformatika a kartografie

Složení komise bylo schváleno usnesením VR PřF ze dne 9. března 2022.

Předsedové:
prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc. – garant studijního programu
prof. RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D.

Členové:
doc. RNDr. Jaroslav Burian, Ph.D.
doc. Ing. Zdena Dobešová, Ph.D.
RNDr. Jan Brus, Ph.D.
RNDr. Jakub Miřijovský, Ph.D.
RNDr. Rostislav Nétek, Ph.D.
RNDr. Alena Vondráková, Ph.D., LL.M.
Mgr. Radek Barvíř, Ph.D.
Mgr. Karel Macků, Ph.D.
Mgr. Vít Pászto, Ph.D.
 

Geoinformatics and Cartography

(joint master degree)

Složení komise bylo chváleno usnesením VR PřF ze dne 4. května 2022.

Předseda:
prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc. – garant studijního programu

Členové:
RNDr. Jan Brus, Ph.D.
RNDr. Rostislav Nétek, Ph.D.
RNDr. Stanislav Popelka, Ph.D.
RNDr. Alena Vondráková, Ph.D., LL.M.
Mgr. Radek Barvíř, Ph.D.
 

Geografie a regionální rozvoj

Složení komise bylo schváleno usnesením VR PřF ze dne 9. března 2022 a doplněno podle usnesení VR PřF z 23. listopadu 2022, 6. prosince 2023 a 15. května 2024.

Předsedové:
prof. RNDr. Marián Halás, Ph.D.
doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.
doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D. – garant studijního programu
doc. RNDr. Václav Toušek, CSc.
doc. RNDr. Miroslav Vysoudil, CSc.
doc. Mgr. David Fiedor, Ph.D.
doc. Mgr. Jindřich Frajer, Ph.D.
doc. Mgr. Pavel Klapka, Ph.D.
doc. Mgr. Michal Lehnert, Ph.D.

Členové:
prof. RNDr. Marián Halás, Ph.D.
doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.
doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D.
doc. RNDr. Václav Toušek, CSc.
doc. RNDr. Miroslav Vysoudil, CSc.
doc. Mgr. Pavel Klapka, Ph.D.
doc. Mgr. Michal Lehnert, Ph.D.
RNDr. Miloš Fňukal, Ph.D.
RNDr. Bohumil Frantál, Ph.D.
RNDr. Martin Jurek, Ph.D.
RNDr. Aleš Létal, Ph.D.
RNDr. Renata Pavelková, Ph.D.
Mgr. Lucia Brisudová, Ph.D.
Mgr. Jan Daniel, Ph.D.
Mgr. Martin Erlebach, Ph.D.
Mgr. David Fiedor, Ph.D.
Mgr. Jindřich Frajer, Ph.D.
Mgr. Jan Hercik, Ph.D.
Mgr. Peter Mackovčin, Ph.D.
Mgr. Lubor Navrátil, Ph.D.
Mgr. Miloslav Šerý, Ph.D.
Mgr. Petr Šimáček, Ph.D.

Global Development Policy

Složení komise bylo schváleno usnesením VR PřF ze dne 9. března 2022, resp. 8. března 2023.

Předsedové:
doc. Mgr. Ing. Jaromír Harmáček, Ph.D.
doc. RNDr. Pavel Nováček, CSc.
doc. Mgr. Zdeněk Opršal, Ph.D. – garant studijního programu
doc. Mgr. Jiří Pánek, Ph.D.
doc. Mgr. Miroslav Syrovátka, Ph.D.
Mgr. Lenka Dušková, Ph.D.
Mgr. Simona Šafaříková, Ph.D.

Členové:
doc. Mgr. Ing. Jaromír Harmáček, Ph.D. 
doc. RNDr. Pavel Nováček, CSc.
doc. Mgr. Zdeněk Opršal, Ph.D.
doc. Mgr. Jiří Pánek, Ph.D. 
doc. Mgr. Miroslav Syrovátka, Ph.D.
Mgr. Tomáš Daněk, Ph.D.
Mgr. Lenka Dušková, Ph.D. 
Mgr. Lucie Macková, Ph.D.
Mgr. Nikola Medová, Ph.D.
Mgr. Martin Schlossarek, Ph.D.
Mgr. Simona Šafaříková, Ph.D. 
Mgr. Eva Šerá Komlossyová, Ph.D.
prof. Maria Sassi – University of Pavia, Italy
prof. Pascal Combes Motel – University of Clermont Auvergne, France
prof. Jean-Francois Brun – University of Clermont Auvergne, France
 

Mezinárodní rozvojová a environmentální studia

Složení komise bylo schváleno usnesením VR PřF ze dne 9. března 2022 a doplněno podle usnesení VR PřF ze dne 8. března 2023.

Předsedové:
prof. Ing. Ivo Machar, Ph.D. – garant studijního programu
doc. RNDr. Pavel Nováček, CSc.
doc. Mgr. Zdeněk Opršal, Ph.D.
doc. Mgr. Miroslav Syrovátka, Ph.D.

Členové:
prof. Ing. Ivo Machar, Ph.D.
doc. RNDr. Pavel Nováček, CSc.
doc. Ing. Mgr. Jaromír Harmáček, Ph.D.
doc. Mgr. Zdeněk Opršal, Ph.D.
doc. Mgr. Jiří Pánek, Ph.D.
doc. Mgr. Miroslav Syrovátka, Ph.D.
Mgr. Tomáš Daněk, Ph.D.
Mgr. Lenka Dušková, Ph.D.
Mgr. Petr Kovařík, Ph.D.
Lucie Macková, M.A., Ph.D.
Mgr. Nikola Medová, Ph.D.
Mgr. Martin Schlossarek, Ph.D.
Mgr. Simona Šafaříková, Ph.D.
Mgr. Eva Šerá Komlossyová, Ph.D.
 

Učitelství geografie pro střední školy

Složení komise bylo schváleno usnesením VR PřF ze dne 9. března 2022 a doplněno podle usnesení VR PřF z 23. listopadu 2022, 6. prosince 2023 a 15. května 2024.

Předsedové: 
prof. RNDr. Marián Halás, Ph.D.
doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D. – garant studijního programu
doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D.
doc. RNDr. Václav Toušek, CSc.
doc. RNDr. Miroslav Vysoudil, CSc.
doc. Mgr. David Fiedor, Ph.D.
doc. Mgr. Jindřich Frajer, Ph.D.
doc. Mgr. Pavel Klapka, Ph.D.
doc. Mgr. Michal Lehnert, Ph.D.

Členové: 
prof. RNDr. Marián Halás, Ph.D.
doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.
doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D.
doc. RNDr. Václav Toušek, CSc.
doc. RNDr. Miroslav Vysoudil, CSc.
doc. Mgr. Pavel Klapka, Ph.D.
doc. Mgr. Michal Lehnert, Ph.D.
RNDr. Miloš Fňukal, Ph.D.
RNDr. Bohumil Frantál, Ph.D.
RNDr. Martin Jurek, Ph.D.
RNDr. Aleš Létal, Ph.D.
RNDr. Renata Pavelková, Ph.D.
Mgr. Lucia Brisudová, Ph.D.
Mgr. Jan Daniel, Ph.D.
Mgr. Martin Erlebach, Ph.D.
Mgr. David Fiedor, Ph.D.
Mgr. Jindřich Frajer, Ph.D.
Mgr. Jan Hercik, Ph.D.
Mgr. Peter Mackovčin, Ph.D.
Mgr. Lubor Navrátil, Ph.D.
Mgr. Miloslav Šerý, Ph.D.
Mgr. Petr Šimáček, Ph.D.
Mgr. Darina Mísařová, Ph.D. – Masarykova univerzita

Učitelství geologie a ochrany životního prostředí pro střední školy

Složení komise bylo schváleno usnesením VR PřF ze dne 9. března 2022 a upraveno podle usnesení VR PřF ze dne 4. října 2023.

Předsedové:
doc. Mgr. Jan Sedláček, Ph.D. – garant studijního programu
prof. Mgr. Ondřej Bábek, Dr.

Členové:
prof. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc.
doc. RNDr. Martin Rulík, Ph.D.
doc. RNDr. Ivan Hadrián Tuf, Ph.D.
RNDr. Kamil Kropáč, Ph.D.
RNDr. Tomáš Lehotský, Ph.D.
Ing. Lada Hýlová, Ph.D.
Mgr. Monika Mazalová, Ph.D.

Zdravotnické obory

Optometrie

Složení komise bylo schváleno usnesením VR PřF ze dne 9. března 2022.

Předsedové:
prof. RNDr. Zdeněk Hradil, CSc.
doc. RNDr. Mgr. František Pluháček, Ph.D. – garant studijního programu
doc. Mgr. Ladislav Mišta, Ph.D.

Členové:
RNDr. Jaroslav Wagner, Ph.D.
Mgr. Michal Baránek, Ph.D.
Mgr. Michal Kolář, Ph.D.
Mgr. Lenka Musilová, Ph.D.
Mgr. Eliška Najmanová, Ph.D.

Pedagogicko-psychologická část státní závěrečné zkoušky navazujících magisterských studijních programů se zaměřením na vzdělávání

Složení komise bylo schváleno usnesením VR PřF ze dne 9. března 2022 a doplněno podle usnesení VR PřF ze dnů 8. března 2023 a 21. února 2024.

Předsedové:
prof. RNDr. Josef Molnár, CSc.
doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.
RNDr. Jana Slezáková, Ph.D.
Mgr. Vladimír Vaněk, Ph.D.

Členové:
prof. RNDr. Josef Molnár, CSc.
doc. RNDr. Miroslav Kolařík, Ph.D.
doc. PhDr. Lucia Lacková, Ph.D.
doc. PhDr. Irena Plevová, Ph.D.
doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.
doc. RNDr. & Mgr. Ivan Hadrián Tuf, Ph.D.
PhDr. Kristýna Balátová, Ph.D.
RNDr. Miloš Fňukal, Ph.D.
RNDr. Renata Holubová, CSc.
RNDr. Marie Chodorová, Ph.D.
PhDr. Jana Kvintová, Ph.D.
RNDr. Tomáš Lehotský, Ph.D.
PhDr. Soňa Lemrová, Ph.D.
RNDr. Jana Slezáková, Ph.D.
PaedDr. Ing. Vladimír Vinter, Ph.D.
Mgr. Iveta Bártová, Ph.D. 
Mgr. Jan Hercik, Ph.D.
Mgr. Veronika Kavková, Ph.D.
Mgr. Martina Oulehlová, Ph.D.
Mgr. Jana Prášilová, Ph.D.
Mgr. Michaela Pugnerová, Ph.D.
Mgr. Lucie Váchová, Ph.D.
Mgr. Vladimír Vaněk, Ph.D.
Mgr. Radka Hájková 
Mgr. Janka Křížová
Mgr. Barbora Kvapilová

Navazující magisterské studijní programy s obory

N1101 Matematika

Složení komisí pro státní závěrečné zkoušky ve studijních oborech Matematika a její aplikace, Učitelství matematiky pro střední školy

Matematika a její aplikace

Předsedové:
prof. RNDr. Karel Hron, Ph.D.
doc. RNDr. Eva Fišerová, Ph.D.
doc. RNDr. Jitka Machalová, Ph.D.
doc. RNDr. Jan Tomeček, Ph.D.

Členové:
RNDr. Tomáš Fürst, Ph.D.
RNDr. Pavel Ludvík, Ph.D.
RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D.
RNDr. Rostislav Vodák, Ph.D.
RNDr. Pavel Ženčák, Ph.D.
Mgr. Iveta Bebčáková, Ph.D.
Mgr. Jana Burkotová, Ph.D.
Mgr. Kamila Fačevicová, Ph.D.
Mgr. Ondřej Vencálek, Ph.D.

Učitelství matematiky pro střední školy

(dvouoborové studium)

Předsedové:
prof. Mgr. Radomír Halaš, Dr.
prof. RNDr. Jan Kűhr, Ph.D.
doc. Mgr. Michal Botur, Ph.D.

Členové:
prof. Mgr. Radomír Halaš, Dr.
prof. RNDr. Jan Kűhr, Ph.D.
prof. RNDr. Josef Molnár, CSc.
doc. Mgr. Michal Botur, Ph.D.
doc. RNDr. Marek Jukl, Ph.D.
doc. RNDr. Jan Tomeček, Ph.D.
RNDr. Pavel Calábek, Ph.D.
RNDr. Patrik Peška, Ph.D.
RNDr. Jaroslav Švrček, CSc.
Mgr. Vladimír Vaněk, Ph.D.

N1103 Aplikovaná matematika

Složení komise pro státní závěrečné zkoušky ve studijním oboru Aplikace matematiky v ekonomii

Aplikace matematiky v ekonomii

Předsedové:
prof. RNDr. Karel Hron, Ph.D.
doc. RNDr. Eva Fišerová, Ph.D.
doc. RNDr. Jitka Machalová, Ph.D.
doc. RNDr. Jan Tomeček, Ph.D.

Členové:
RNDr. Tomáš Fürst, Ph.D.
RNDr. Pavel Ludvík, Ph.D.
RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D.
RNDr. Rostislav Vodák, Ph.D.
RNDr. Pavel Ženčák, Ph.D.
Mgr. Iveta Bebčáková, Ph.D.
Mgr. Jana Burkotová, Ph.D.
Mgr. Kamila Fačevicová, Ph.D.
Mgr. Ondřej Vencálek, Ph.D.

N1201 Geologie

Složení komisí pro státní závěrečné zkoušky ve studijních oborech Environmentální geologie, Učitelství geologie a ochrany životního prostředí pro střední školy

Environmentální geologie

Předsedové:
prof. RNDr. Ondřej Bábek, Ph.D.
prof. Ing. Ondřej Šráček, M.Sc., Ph.D.

Členové:
doc. Ing. Jakub Jirásek, Ph.D.
doc. Mgr. Jan Sedláček, Ph.D.
RNDr. Kamil Kropáč, Ph.D.
RNDr. Tomáš Lehotský, Ph.D.
Ing. Lada Hýlová, Ph.D.
Mgr. Zuzana Lenďáková, Ph.D.
Mgr. Daniel Šimíček, Ph.D.
doc. RNDr. Eduard Petrovský, CSc. (GFÚ AV ČR, v.v.i.)
RNDr. Aleš Špičák, CSc. (GFÚ AV ČR, v.v.i.)

N1301 Geografie

Složení komisí pro státní závěrečné zkoušky ve studijních oborech Geoinformatika, Mezinárodní rozvojová studia, Regionální geografie, Foresight for Environment and Development, Učitelství geografie pro střední školy

Geoinformatika

Předseda:
prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc.
prof. RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D.

Členové:
doc. RNDr. Jaroslav Burian, Ph.D.
doc. Ing. Zdena Dobešová, Ph.D.
RNDr. Jan Brus, Ph.D.
RNDr. Jakub Miřijovský, Ph.D.
RNDr. Rostislav Nétek, Ph.D.
RNDr. Alena Vondráková, Ph.D., LL.M.
Mgr. Radek Barvíř, Ph.D.
Mgr. Karel Macků, Ph.D.
Mgr. Vít Pászto, Ph.D.

Regionální geografie

Předsedové:
prof. RNDr. Marián Halás, Ph.D.
doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.
doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D.
doc. RNDr. Václav Toušek, CSc.
doc. RNDr. Miroslav Vysoudil, CSc.
doc. Mgr. Pavel Klapka, Ph.D.

Členové:
prof. RNDr. Marián Halás, Ph.D.
doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.
doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D.
doc. RNDr. Václav Toušek, CSc.
doc. RNDr. Miroslav Vysoudil, CSc.
doc. Mgr. Pavel Klapka, Ph.D.   
RNDr. Miloš Fňukal, Ph.D.
RNDr. Martin Jurek, Ph.D. 
RNDr. Aleš Létal, Ph.D.
RNDr. Renata Pavelková, Ph.D.
Mgr. Jan Daniel, Ph.D.
Mgr. David Fiedor, Ph.D.
Mgr. Jindřich Frajer, Ph.D.
Mgr. Jan Hercik, Ph.D.
Mgr. Michal Lehnert, Ph.D.
Mgr. Peter Mackovčin, Ph.D.
Mgr. Lubor Navrátil, Ph.D.
Mgr. Miloslav Šerý, Ph.D.
Mgr. Petr Šimáček, Ph.D.

Mezinárodní rozvojová studia

Předsedové:
doc. RNDr. Pavel Nováček, Ph.D.
doc. Mgr. Ing. Jaromír Harmáček, Ph.D.
doc. Mgr. Zdeněk Opršal, Ph.D.
doc. Mgr. Jiří Pánek, Ph.D.
doc. Mgr. Miroslav Syrovátka, Ph.D.

Členové:
doc. RNDr. Pavel Nováček, Ph.D.
doc. Mgr. Ing. Jaromír Harmáček, Ph.D.
doc. Mgr. Zdeněk Opršal, Ph.D.
doc. Mgr. Jiří Pánek, Ph.D.
doc. Mgr. Miroslav Syrovátka, Ph.D.
Mgr. Tomáš Daněk, Ph.D.
Mgr. Lenka Dušková, Ph.D.
Lucie Macková, M.A., Ph.D.
Mgr. Martin Schlossarek, Ph.D.
Mgr. Simona Šafaříková, Ph.D.

Foresight for Environment and Development

Předsedové:
prof. Ing. Ivo Machar, Ph.D.
doc. RNDr. Pavel Nováček, Ph.D.
doc. Mgr. Ing. Jaromír Harmáček, Ph.D.
doc. Mgr. Zdeněk Opršal, Ph.D.
doc. Mgr. Jiří Pánek, Ph.D.
doc. Mgr. Miroslav Syrovátka, Ph.D.

Členové:
prof. Ing. Ivo Machar, Ph.D.
doc. RNDr. Pavel Nováček, Ph.D.
doc. Mgr. Ing. Jaromír Harmáček, Ph.D.
doc. Mgr. Zdeněk Opršal, Ph.D.
doc. Mgr. Jiří Pánek, Ph.D.
doc. Mgr. Miroslav Syrovátka, Ph.D.
Mgr. Tomáš Daněk, Ph.D.
Mgr. Lenka Dušková, Ph.D.
Lucie Macková, M.A., Ph.D.
Mgr. Martin Schlossarek, Ph.D.
Mgr. Simona Šafaříková, Ph.D.

Učitelství geografie pro střední školy

(dvouoborové studium)

Předsedové:
prof. RNDr. Marián Halás, Ph.D.
doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.
doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D. 
doc. RNDr. Václav Toušek, CSc. 
doc. RNDr. Miroslav Vysoudil, CSc.
doc. Mgr. Pavel Klapka, Ph.D.

Členové: 
prof. RNDr. Marián Halás, Ph.D.
doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.
doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D. 
doc. RNDr. Václav Toušek, CSc. 
doc. RNDr. Miroslav Vysoudil, CSc.
doc. Mgr. Pavel Klapka, Ph.D.
RNDr. Miloš Fňukal, Ph.D.
RNDr. Martin Jurek, Ph.D.
RNDr. Aleš Létal, Ph.D.
RNDr. Renata Pavelková, Ph.D.
Mgr. Jan Daniel, Ph.D.
Mgr. David Fiedor, Ph.D.
Mgr. Jindřich Frajer, Ph.D.
Mgr. Jan Hercik, Ph.D.
Mgr. Michal Lehnert, Ph.D.
Mgr. Peter Mackovčin, Ph.D.
Mgr. Lubor Navrátil, Ph.D.
Mgr. Miloslav Šerý, Ph.D.
Mgr. Petr Šimáček, Ph.D.
Mgr. Darina Mísařová, Ph.D. – Masarykova univerzita

N1406 Biochemie

Složení komisí pro státní závěrečné zkoušky ve studijních oborech Biochemie, Bioinformatika

Biochemie

Předseda:
doc. RNDr. Lenka Luhová, Ph.D.

Členové:
prof. Mgr. Marek Petřivalský, Dr.
prof. Mgr. Marek Šebela, Dr.
doc. RNDr.David Friedecký, Ph.D.
Mgr. Jiří Danihlík, Ph.D.
Mgr. David Kopečný, Ph.D.
Mgr. Jana Sekaninová, Ph.D.
Mgr. Mária Škrabišová, Ph.D.
Mgr. David Zalabák, Ph.D.
prof. RNDr. Ivo Frébort, CSc., Ph.D. – VŠÚ CATRIN UP
doc. RNDr. Jitka Vostálová, Ph.D. – Lékařská fakulta UP
Mgr. Lucie Roubalová – Fakultní nemocnice Olomouc
(Složení komise bylo doplněno usnesením VR PřF ze dne 4. května 2022.)

Bioinformatika

Předseda:
prof. Mgr. Marek Šebela, Dr.

Členové:
prof. RNDr. Radim Bělohlávek, Ph.D., DSc.
prof. Mgr. Marek Petřivalský, Dr.
doc. RNDr. Jan Konečný, Ph.D.
Mgr. René Lenobel, Ph.D.
Mgr. Petr Osička, Ph.D.
Ing. Hana Šimková, CSc., ÚEB AV ČR
Mgr. Jan Bartoš, Ph.D., ÚEB AV ČR

N1407 Chemie

Složení komisí pro státní závěrečné zkoušky ve studijních oborech Analytická chemie, Bioorganická chemie a chemická biologie, Fyzikální chemie, Materiálová chemie, Učitelství chemie pro střední školy

Analytická chemie

Předsedové:
prof. RNDr. Petr Barták, Ph.D.
doc. RNDr. Jan Petr, Ph.D.

Členové:
prof. RNDr. Petr Barták, Ph.D.
prof. Ing. Pavel Hradil, CSc.
prof. RNDr. Pavel Kopel, Ph.D.
prof. RNDr. Libor Kvítek, CSc.
prof. RNDr. Karel Lemr, Ph.D.
prof. Mgr. Marek Petřivalský, Dr.
prof. Mgr. Marek Šebela, Dr.
prof. RNDr. Juraj Ševčík, Ph.D.
doc. RNDr. Karel Berka, Ph.D. 
doc. RNDr. Petr Cankař, Ph.D.
doc. RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Fryčák, Ph.D.
doc. Ing. Radovan Herchel, Ph.D.
doc. RNDr. David Jirovský, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Jurečka, Ph.D.
doc. RNDr. Lenka Luhová, Ph.D.
doc. Ing. David Milde, Ph.D.
doc. RNDr. Aleš Panáček, Ph.D.
doc. RNDr. Jan Petr, Ph.D.
doc. RNDr. Robert Prucek, Ph.D.
doc. RNDr. Miroslav Soural, Ph.D.
doc. RNDr. Jakub Stýskala, Ph.D.
doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.
Mgr. Jiří Danihlík, Ph.D.
Mgr. Jana Sekaninová, Ph.D.
prof. Ing. Josef Čáslavský, CSc. – Vysoké učení technické v Brně
doc. RNDr. Michal Roth, CSc. – Ústav analytické chemie AV ČR, v.v.i.

Bioorganická chemie a chemická biologie

Předseda:
doc. RNDr. Miroslav Soural, Ph.D.

Členové:
prof. RNDr. Jan Hlaváč, Ph.D.
prof. Ing. Pavel Hradil, CSc.
doc. RNDr. Petr Cankař, Ph.D.
doc. RNDr. Vladimír Kryštof, Ph.D.
doc. RNDr. Jakub Stýskala, Ph.D.
doc. RNDr. Milan Urban, Ph.D.
RNDr. Lucie Brulíková, Ph.D.
Mgr. Eva Řezníčková, Ph.D.
Mgr. Radek Jorda, Ph.D.
PharmDr. Miloš Petřík, Ph.D. – Lékařská fakulta UP v Olomouci
MUDr. Josef Srovnal, Ph.D. – Lékařská fakulta UP v Olomouci
Mgr. Radim Nencka, Ph.D. – ÚOCHB AV ČR, v.v.i.

Fyzikální chemie

Předsedové:
doc. RNDr. Karel Berka, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Jurečka, Ph.D.

Členové:
prof. RNDr. Petr Barták, Ph.D.
prof. Ing. Pavel Hradil, CSc.
prof. RNDr. Pavel Kopel, Ph.D.
prof. RNDr. Libor Kvítek, CSc.
prof. RNDr. Lubomír Lapčík, Ph.D.
prof. Mgr. Marek Petřivalský, Dr.
prof. Mgr. Marek Šebela, Dr.
doc. RNDr. Petr Bednář, Ph.D.
doc. RNDr. Karel Berka, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Cankař, Ph.D.
doc. RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Fryčák, Ph.D.
doc. Ing. Radovan Herchel, Ph.D.
doc. RNDr. David Jirovský, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Jurečka, Ph.D.
doc. Mgr. Barbora Lapčíková, Ph.D.
doc. RNDr. Lenka Luhová, Ph.D.
doc. RNDr. David Milde, Ph.D.
doc. RNDr. Aleš Panáček, Ph.D.
doc. RNDr. Jan Petr, Ph.D. 
doc. RNDr. Robert Prucek, Ph.D.
doc. RNDr. Miroslav Soural, Ph.D.
doc. RNDr. Jakub Stýskala, Ph.D.
doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.
doc. RNDr. Ludmila Zajoncová, Ph.D.
RNDr. Lucie Brulíková, Ph.D.
RNDr. Lukáš Kučera, Ph.D.
RNDr. Ondřej Kurka, Ph.D.
RNDr. Jana Skopalová, Ph.D.
Mgr. Jiří Danihlík, Ph.D.
Mgr. Jana Sekaninová, Ph.D.
Ing. Roman Gabriel, Ph.D. – TEVA Czech Industries, s.r.o., Opava
prof. RNDr. Michal Otyepka, Ph.D. – CATRIN UP v Olomouci
doc. Radka Svobodová, Ph.D. - PřF MUNI, Brno

Materiálová chemie

Předsedové:
doc. RNDr. Aleš Panáček, Ph.D.
doc. RNDr. Robert Prucek, Ph.D.

Členové:
prof. RNDr. Petr Barták, Ph.D.
prof. Ing. Pavel Hradil, CSc.
prof. RNDr. Pavel Kopel, Ph.D.
prof. RNDr. Libor Kvítek, CSc.
prof. RNDr. Lubomír Lapčík, Ph.D.
prof. Mgr. Marek Petřivalský, Dr.
prof. Mgr. Marek Šebela, Dr.
doc. RNDr. Petr Bednář, Ph.D.
doc. RNDr. Karel Berka, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Cankař, Ph.D.
doc. RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Fryčák, Ph.D.
doc. Ing. Radovan Herchel, Ph.D.
doc. RNDr. David Jirovský, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Jurečka, Ph.D.
doc. Mgr. Barbora Lapčíková, Ph.D.
doc. RNDr. Lenka Luhová, Ph.D.
doc. RNDr. David Milde, Ph.D.
doc. RNDr. Aleš Panáček, Ph.D.
doc. RNDr. Jan Petr, Ph.D. 
doc. RNDr. Robert Prucek, Ph.D.
doc. RNDr. Miroslav Soural, Ph.D.
doc. RNDr. Jakub Stýskala, Ph.D.
doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.
doc. RNDr. Ludmila Zajoncová, Ph.D.
RNDr. Lucie Brulíková, Ph.D.
RNDr. Lukáš Kučera, Ph.D.
RNDr. Ondřej Kurka, Ph.D.
RNDr. Jana Skopalová, Ph.D.
Mgr. Jiří Danihlík, Ph.D.
Mgr. Jana Sekaninová, Ph.D.
Ing. Roman Gabriel, Ph.D. – TEVA Czech Industries, s.r.o., Opava
prof. RNDr. Michal Otyepka, Ph.D. – CATRIN UP v Olomouci

Učitelství chemie pro střední školy

(dvouoborové studium)

Předsedové:
doc. RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.
doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.

Členové:
prof. RNDr. Petr Barták, Ph.D.
prof. RNDr. Jan Hlaváč, Ph.D.
prof. Ing. Pavel Hradil, CSc.
prof. RNDr. Pavel Kopel, Ph.D.
prof. RNDr. Libor Kvítek, CSc.
prof. Mgr. Marek Petřivalský, Dr.
prof. RNDr. Juraj Ševčík, Ph.D.
doc. RNDr. Karel Berka, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Cankař, Ph.D.
doc. RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.
doc. RNDr. David Jirovský, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Jurečka, Ph.D.
doc. RNDr. Marta Klečková, CSc.
doc. RNDr. Lenka Luhová, Ph.D.
doc. RNDr. Taťjana Nevěčná, CSc.
doc. RNDr. Aleš Panáček, Ph.D.
doc. RNDr. Jan Petr, Ph.D.
doc. RNDr. Robert Prucek, Ph.D.
doc. RNDr. Miroslav Soural, Ph.D.
doc. RNDr. Jakub Stýskala, Ph.D.
doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.
Mgr. Jiří Danihlík, Ph.D.
Mgr. Jana Sekaninová, Ph.D.

N1501 Biologie

Složení komisí pro státní závěrečné zkoušky ve studijních oborech Botanika, Experimentální biologie, Experimentální biologie rostlin, Hydrobiologie, Molekulární biologie, Zoologie, Učitelství biologie pro střední školy

Botanika

Předsedové:
prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc.
prof. RNDr. Aloisie Poulíčková, CSc.

Členové:
doc. RNDr. Vladan Ondřej, Ph.D.
doc. Ing. Petr Smýkal, Ph.D.
doc. RNDr. Bohumil Trávníček, Ph.D.
RNDr. Martin Duchoslav, Ph.D.
Mgr. et MgA. Radim Hédl, Ph.D.
RNDr. Zbyněk Hradílek, Ph.D.
RNDr. Michal Hroneš, Ph.D.
RNDr. Miloslav Kitner, Ph.D.
RNDr. Ĺuboš Majeský, Ph.D.
RNDr. Radim J. Vašut, Ph.D.

Experimentální biologie

Předsedové:
prof. Ing. Miroslav Strnad, CSc., DSc.
prof. RNDr. Martin Fellner, Ph.D.
doc. RNDr. Vladimír Kryštof, Ph.D.
doc. Mgr. Ondřej Novák, Ph.D.

Členové:
prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc.
prof. RNDr. Vladimír Kryštof, Ph.D.
prof. Mgr. Ondřej Novák, Ph.D.
doc. RNDr. Jitka Frébortová, Ph.D.
doc. MUDr. Jiří Nečas, CSc.
doc. RNDr. Jiří Pospíšil, Ph.D.
Mgr. Karel Doležal, Dr., DSc.
RNDr. Tomáš Gucký, Ph.D.
Mgr. Ivo Chamrád, Ph.D.
Mgr. René Lenobel, Ph.D.
Ing. Jaromír Mikulík, Ph.D.
Mgr. Ondřej Plíhal, Ph.D.
Ing. Rastislav Slavkovský, Ph.D.
Mgr. Adéla Špičáková, Ph.D.
Mgr. Danuše Tarkowská, Ph.D.
MUDr. PharmDr. Lenka Bartošíková, Ph.D.
MUDr. Jan Strojil, Ph.D.

Experimentální biologie rostlin

Předsedové:
prof. Ing. Miroslav Strnad, CSc. DSc.
prof. RNDr. Martin Fellner, Ph.D.
doc. RNDr. Vladimír Kryštof, Ph.D.

Členové:
prof. Mgr. Marek Petřivalský, Dr.
prof. RNDr. Vladimír Kryštof, Ph.D.
prof. Mgr. Ondřej Novák, Ph.D.
doc. RNDr. Jitka Frébortová, Ph.D.
doc. RNDr. Lenka Luhová, Ph.D.
doc. RNDr. Jiří Pospíšil, Ph.D.
Ing. Jaromír Mikulík, Ph.D.
Ing. Ludmila Ohnoutková, Ph.D.
Mgr. Karel Doležal, Dr., DSc.
Mgr. Jiří Grúz, Ph.D.
Mgr. Ivo Chamrád, Ph.D.
Mgr. René Lenobel, Ph.D.
Mgr. Ondřej Plíhal, Ph.D.
Ing. Rastislav Slavkovský Ph.D.
Mgr. Danuše Tarkowská, Ph.D.

Hydrobiologie

Předsedové:
prof. RNDr. Aloisie Poulíčková, CSc.
doc. RNDr. Martin Rulík, Ph.D.
Členové:
prof. RNDr. Aloisie Poulíčková, CSc.
doc. RNDr. Petr Hašler, Ph.D.
doc. RNDr. Martin Rulík, Ph.D.
RNDr. Petr Hekera, Ph. D.
RNDr. Vladimír Uvíra, Dr.
RNDr. Ivona Uvírová, Ph.D.

Molekulární a buněčná biologie

Předsedové:
prof. RNDr. Zdeněk Dvořák, DrSc. et Ph.D.
prof. RNDr. Milan Navrátil, CSc.
doc. Ing. Radim Vrzal, Ph.D.

Členové:
Mgr. Jan Bartoš, Ph.D.
Mgr. Aneta Grycová, Ph.D.
Mgr. Eva Hřibová, Ph.D.
RNDr. Peter Illés, Ph.D.
Mgr. René Lenobel, Ph.D.
RNDr. Petr Nádvorník, Ph.D.
Mgr. Aleš Pečinka, Ph.D.
Mgr. Jan Šafář, Ph.D.
Mgr. Dana Šafářová, Ph.D.
Ing. Hana Šimková, CSc.
Mgr. Aneta Vrzalová, Ph.D.
PharmDr. Lenka Zemánková, Ph.D.
Mgr. Iveta Zůvalová, Ph.D.

Zoologie

Předsedové:
prof. Ing. Stanislav Bureš, CSc.
doc. RNDr. Milan Veselý, Ph.D.

Členové:
prof. MVDr. Emil Tkadlec, CSc. 
doc. Mgr. Miloš Krist, Ph.D.
doc. RNDr. Robin Kundrata, Ph.D.
doc. Mgr. Vladimír Remeš, Ph.D.
doc. RNDr. Jiří Vagera, CSc.
doc. Mgr. Karel Weidinger, Ph.D
RNDr. Alois Čelechovský, Ph.D.
Mgr. Petr Adamík, Ph.D.
Mgr. Beata Matysioková, Ph.D.
Mgr. Dana Šafářová, Ph.D.
prof. RNDr. Jaromír Vaňhara, CSc. – Masarykova univerzita, Brno

Učitelství biologie pro střední školy

(dvouoborové studium)

Předsedové:
prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc.
doc. RNDr. Vladan Ondřej, Ph.D. 

Členové: 
prof. Ing. Miroslav Strnad, CSc., DSc.
doc. Ing. Jiří Bezdíček, Ph.D.
doc. Ing. Eva Křístková, Ph.D.
doc. RNDr. Barbora Mieslerová, Ph.D.
doc. Ing. Petr Smýkal, Ph.D.
RNDr. Martin Duchoslav, Ph.D.
RNDr. Ivana Fellnerová, Ph.D.
RNDr. Miloslav Kitner, Ph.D.
RNDr. Ĺuboš Majeský, Ph.D.
RNDr. Božena Navrátilová, Ph.D.
PaedDr. Ing. Vladimír Vinter, Dr.
Mgr. et MgA. Radim Hédl, Ph.D.
Mgr. Ondřej Kapuš, Ph.D.
Ing. Jaromír Mikulík, Ph.D.
Mgr. Dana Šafářová, Ph.D.

N1601 Ekologie a ochrana životního prostředí

Složení komisí pro státní závěrečné zkoušky ve studijních oborech Ekologie a ochrana životního prostředí, Ochrana a tvorba krajiny, Učitelství biologie a environmentální výchovy pro střední školy

Ekologie a ochrana životního prostředí

Předsedové:
prof. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc.
prof. MVDr. Emil Tkadlec, CSc. 
doc. RNDr. Martin Rulík, Ph.D.

Členové:
prof. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc.
prof. MVDr. Emil Tkadlec, CSc.
doc. RNDr. Martin Rulík, Ph.D.
doc. RNDr. Mgr. Ivan Hadrián Tuf, Ph.D.
doc. RNDr. Tomáš Václavík, Ph.D.
RNDr. Marek Banaš, Ph.D.
RNDr. Petr Hekera, Ph.D.
RNDr. Tomáš Kuras, Ph.D.
RNDr. Miroslav Zeidler, Ph.D.
Mgr. Martin Dančák, Ph.D.
Mgr. Jan Losík, Ph.D.
Mgr. Monika Mazalová, Ph.D.

Ochrana a tvorba krajiny

Předsedové:
prof. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc.
prof. MVDr. Emil Tkadlec, CSc.

Členové:
prof. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc.
prof. MVDr. Emil Tkadlec, CSc.
doc. RNDr. Martin Rulík, Ph.D.
doc. RNDr. Mgr. Ivan Hadrián Tuf, Ph.D.
doc. RNDr. Tomáš Václavík, Ph.D.
RNDr. Marek Banaš, Ph.D.
RNDr. Tomáš Kuras, Ph.D.
RNDr. Miroslav Zeidler, Ph.D.
Ing. Marek Bednář, Ph.D.
Mgr. Martin Dančák, Ph.D.
Mgr. Jan Losík, Ph.D.
Mgr. Monika Mazalová, Ph.D.
Mgr. Patrik Netopil, Ph.D.

Učitelství biologie a environmentální výchovy pro střední školy

(dvouoborové studium)

Předsedové:
doc. RNDr. Mgr. Ivan Hadrián Tuf, Ph.D.
prof. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc.
doc. RNDr. Martin Rulík, Ph.D.

Členové: 
prof. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc.
prof. MVDr. Emil Tkadlec, CSc.
doc. RNDr. Martin Rulík, Ph.D.
doc. RNDr. Mgr. Ivan Hadrián Tuf, Ph.D.
doc. RNDr. Tomáš Václavík, Ph.D.
RNDr. Marek Banaš, Ph.D.
RNDr. Petr Hekera, Ph.D.
RNDr. Tomáš Kuras, Ph.D.
RNDr. Miroslav Zeidler, Ph.D.
Mgr. Martin Dančák, Ph.D.
Mgr. Jan Losík, Ph.D.
Mgr. Monika Mazalová, Ph.D.

N1701 Fyzika

Složení komisí pro státní závěrečné zkoušky ve studijních oborech Aplikovaná fyzika, Biofyzika, Digitální a přístrojová optika, Molekulární biofyzika, Optika a optoelektronika, Učitelství fyziky pro střední školy

Aplikovaná fyzika

Předsedové:
prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc.
prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.

Členové:
prof. RNDr. Ondřej Haderka, Ph.D.
prof. RNDr. Jan Peřina, Ph.D.
doc. Ing. Luděk Bartoněk, Ph.D.
doc. Mgr. Karel Lemr, Ph.D.
doc. RNDr. Libor Machala, Ph.D.
doc. RNDr. Jiří Pechoušek, Ph.D.
doc. Mgr. Vít Procházka, Ph.D.
doc. Mgr. Jan Soubusta, Ph.D.
RNDr. Karel Černý, Ph.D. 
RNDr. Pavel Pavlíček, Ph.D.
RNDr. Tomáš Rössler, Ph.D.
RNDr. Milan Vůjtek, Ph.D.
Mgr. Radim Čtvrtlík, Ph.D.
Mgr. Jiří Kvita, Ph.D.
RNDr. Petr Trávníček, Ph.D.,  FzÚ AV ČR, Praha
Mgr. Zdenek Hubička, Ph.D.,  FzÚ AV ČR, Praha
doc. Mgr. Jaroslav Kohout, Ph.D. – MFF UK Praha
doc. RNDr. Karla Barčová, Ph.D. – VŠB–TU Ostrava
Ing. Oldřich Schneeweiss, DrSc. – Ústav fyziky materiálů AV ČR, v.v.i.

Biofyzika

Předsedové:
prof. RNDr. Petr Ilík, Ph.D.
doc. RNDr. Pavel Pospíšil, Ph.D.

Členové:
prof. RNDr. Viktor Brabec, DrSc.
prof. RNDr. Jana Kašpárková, Ph.D.
prof. RNDr. Dušan Lazár, Ph.D.
prof. RNDr. Jan Nauš, CSc.
doc. RNDr. Martina Špundová, Ph.D.
RNDr. Ivo Vyšín, CSc.
Mgr. Jitka Prachařová, Ph.D.
RNDr. Marika Svrčková, Ph.D.

Digitální a přístrojová optika

Předsedové:
prof. RNDr. Zdeněk Bouchal, Dr.
prof. RNDr. Zdeněk Hradil, CSc.
prof. Mgr. Jaroslav Řeháček, Ph.D.

Členové:
prof. RNDr. Zdeněk Bouchal, Dr.
prof. RNDr. Zdeněk Hradil, CSc.
prof. Mgr. Jaroslav Řeháček, Ph.D.
RNDr. Josef Kapitán, Ph.D.
RNDr. Ivo Vyšín, CSc.
Mgr. Michal Baránek, Ph.D.
Mgr. Radek Čelechovský, Ph.D.
Mgr. Libor Moťka, Ph.D.
Mgr. Martin Paúr, Ph.D.
Dr. Ing. Zdeněk Řehoř
Mgr. Bohumil Stoklasa, Ph.D.

Molekulární biofyzika

Předseda:
prof. RNDr. Petr Ilík, Ph.D.
doc. RNDr. Pavel Pospíšil, Ph.D.

Členové:
prof. RNDr. Viktor Brabec, DrSc.
prof. RNDr. Jana Kašpárková, Ph.D.
prof. RNDr. Dušan Lazár, Ph.D.
prof. RNDr. Jan Nauš, CSc.
doc. RNDr. Petr Jurečka, Ph.D.
doc. RNDr. Martina Špundová, Ph.D.
RNDr. Ivo Vyšín, CSc.

Optika a optoelektronika

Předsedové:
prof. RNDr. Miloslav Dušek, Dr.
prof. Mgr. Jaromír Fiurášek, Ph.D.
prof. RNDr. Zdeněk Hradil, CSc.

Členové:
prof. RNDr. Zdeněk Bouchal, Dr.
prof. Mgr. Radim Filip, Ph.D.
prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr.
prof. Mgr. Jaroslav Řeháček, Ph.D.
doc. Mgr. Petr Marek, Ph.D.
doc. Mgr. Ladislav Mišta, Ph.D.
RNDr. Miroslav Ježek, Ph.D.
Mgr. Michal Mičuda, Ph.D.
Mgr.  Lukáš Slodička, Ph.D.

Učitelství fyziky pro střední školy

(dvouoborové studium)

Předsedové:
doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc.
doc. RNDr. Libor Machala, Ph.D.

Členové: 
prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr.
doc. Mgr.  Vít Procházka, Ph.D.
RNDr. Renata Holubová, CSc.
RNDr. Jana Slezáková, Ph.D.
RNDr. Ivo Vyšín, CSc.
Mgr. Zdeněk Pucholt, Ph.D.
Mgr. Lukáš Richterek, Ph.D.
Mgr. Jan Říha, Ph.D.

N1801 Informatika

Složení komisí pro státní závěrečné zkoušky ve studijních oborech Aplikovaná informatika, Informatika, Učitelství informatiky pro střední školy

Aplikovaná informatika

Předsedové:
prof. RNDr. Radim Bělohlávek, DSc.
doc. RNDr. Jan Konečný, Ph.D.
doc. Mgr. Jan Outrata, Ph.D.

Členové:
prof. RNDr. Petr Jančar, CSc.
doc. RNDr. Miroslav Kolařík, Ph.D.
doc. RNDr. Michal Krupka, Ph.D.
doc. RNDr. Tomáš Masopust, Ph.D., DSc.
RNDr. Eduard Bartl, Ph.D.
RNDr. Martin Trnečka, Ph.D.
Mgr. Radek Janoštík, Ph.D.
Mgr. Petr Krajča, Ph.D.
Mgr. Tomáš Kühr, Ph.D.
Mgr. Jan Laštovička, Ph.D.
Mgr. Petr Osička, Ph.D.
Mgr. Markéta Trnečková, Ph.D.
Mgr. Jiří Zacpal, Ph.D.

Informatika

Předsedové:
prof. RNDr. Radim Bělohlávek, DSc.
prof. RNDr. Petr Jančar, CSc.
doc. RNDr. Jan Konečný, Ph.D.
doc. RNDr. Michal Krupka, Ph.D.
doc. Mgr. Jan Outrata, Ph.D.

Členové:
doc. RNDr. Miroslav Kolařík, Ph.D.
doc. RNDr. Tomáš Masopust, Ph.D., DSc.
RNDr. Eduard Bartl, Ph.D.
RNDr. Martin Trnečka, Ph.D.
Mgr. Radek Janoštík, Ph.D.
Mgr. Petr Krajča, Ph.D.
Mgr. Jan Laštovička, Ph.D.
Mgr. Tomáš Kühr, Ph.D.
Mgr. Petr Osička, Ph.D.

Učitelství informatiky pro střední školy

(dvouoborové studium)

Předsedové:
prof. RNDr. Petr Jančar, CSc.
doc. RNDr. Miroslav Kolařík, Ph.D.
doc. RNDr. Michal Krupka, Ph.D.

Členové:
prof. RNDr. Radim Bělohlávek, DSc.
doc. RNDr. Jan Konečný, Ph.D.
doc. RNDr. Tomáš Masopust, Ph.D., DSc.
doc. Mgr. Jan Outrata, Ph.D.
RNDr. Eduard Bartl, Ph.D.
RNDr. Martin Trnečka, Ph.D.
Mgr. Radek Janoštík, Ph.D.
Mgr. Petr Krajča, Ph.D.
Mgr. Jan Laštovička, Ph.D.
Mgr. Tomáš Kühr, Ph.D.
Mgr. Petr Osička, Ph.D.
Mgr. Markéta Trnečková, Ph.D.
Mgr. Jiří Zacpal, Ph.D.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)