Oborové rady doktorských studijních programů

Studijní programy akreditované v rámci institucionální akreditace UP

Biologie, ekologie a životní prostředí

Oborové rady doktorských studijních programů v oblasti vzdělávání Biologie, ekologie a životní prostředí:
Botanika, Botany, Ekologie, Ecology, Experimentální biologie, Experimental Biology, Molekulární a buněčná biologie, Molecular and Cell Biology, Zoologie, Zoology

Botanika / Botany

interní členové:
prof. RNDr. Aloisie Poulíčková, CSc., PřF UP v Olomouci – předseda, garant studijního programu
prof. RNDr. Martin Fellner, Ph.D., PřF UP a AV ČR, Olomouc
prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc., PřF UP v Olomouci
prof. RNDr. Milan Navrátil, CSc., PřF UP v Olomouci
prof. Ing. Petr Smýkal, Ph.D., PřF UP v Olomouci
prof. Ing. Miroslav Strnad, DSc., PřF UP a AV ČR, Olomouc
doc. RNDr. Vladan Ondřej, Ph.D., PřF UP v Olomouci

externí členové:
prof. Ing. Jaroslav Doležel, DrSc., Ústav experimentální botaniky AV ČR, Olomouc
prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc., Mendelova univerzitav Brně
prof. Ing. Radovan Pokorný, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně
doc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně
doc. RNDr. Jiří Neustupa, Ph.D., Univerzita Karlova, Praha
doc. RNDr. Petr Bureš, Ph.D., Ústav botaniky a zoologie MU v Brně
Mgr. Zdeněk Kaplan Ph.D., BÚ AV ČR Průhonice

Ekologie / Ecology

interní členové:
prof. MVDr. Emil Tkadlec, CSc., PřF UP v Olomouci – předseda, garant studijního programu
prof. RNDr. Stanislav Bureš, CSc., PřF UP v Olomouci
prof. RNDr. Aloisie Poulíčková, CSc., PřF UP v Olomouci
doc. RNDr. Martin Rulík, PhD., PřF UP v Olomouci
prof. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc., PřF UP v Olomouci
doc. Ivan Hadrián Tuf, Ph.D., PřF UP v Olomouci

externí členové:
doc. RNDr. Tatiana Hrnčiarová, CSc., ÚKE SAV Bratislava
doc. RNDr. Petr Kočárek, PřF OU v Ostravě
prof. RNDr. František Krahulec, CSc., BÚ AV ČR Průhonice
prof. RNDr. Zdeněk Laštůvka, CSc., AF MZLU Brno
prom. biol. Jaroslav Piálek, CSc., ÚBO AV ČR Brno-Studenec
doc. Ing. Eduard Pokorný, Ph.D., LDF MZLU Brno
prof. RNDr. František Sedláček, CSc., PřF JČU a BC AV ČR České Budějovice
prof. RNDr. Jaroslav Vrba, CSc., PřF JČU a BC AV ČR České Budějovice

Experimentální biologie / Experimental Biology

interní členové:
prof. Ing. Miroslav Strnad, CSc., DSc., PřF UP v Olomouci – předseda, garant studijního programu
doc. RNDr. Vladimír Divoký, Ph.D., LF UP v Olomouci
doc. Mgr. Jiří Drábek, Ph.D., LF UP v Olomouci
prof. RNDr. Martin Fellner, Ph.D., PřF UP v Olomouci
prof. RNDr. Vladimír Kryštof, Ph.D., PřF UP v Olomouci
prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc., LF UP v Olomouci
prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc., PřF UP v Olomouci
prof. RNDr. Milan Navrátil, CSc., PřF UP v Olomouci
prof. Mgr. Ondřej Novák, Ph.D., PřF UP v Olomouci
prof. Mgr. Marek Šebela, Ph.D., PřF UP v Olomouc
prof. MUDr. Jitka Ulrichová, Ph.D., LF UP v Olomouci

externí členové:
Mgr. Karel Doležal, Dr., DSc., Ústav experimentální botaniky AV ČR, Olomouc
prof. Ing. Jaroslav Doležel, DrSc., Ústav experimentální botaniky AV ČR, Olomouc
RNDr. Bořivoj Vojtěšek, DrSc., Masarykův onkologický ústav Brno
prof. RNDr. Boris Vyskot, DrSc., Biofyzikální ústav AV ČR Brno

Molekulární a buněčná biologie / Molecular and Cell Biology

interní členové:
prof. RNDr. Zdeněk Dvořák, DrSc., Ph.D., PřF UP v Olomouci – předseda, garant studijního programu
prof. Mgr. Jiří Drábek, Ph.D., LF UP v Olomouci
prof. RNDr. Ivo Frébort, Ph.D., PřF UP v Olomouci
prof. RNDr. Milan Navrátil, CSc., PřF UP v Olomouci
prof. RNDr. Jozef Šamaj, DrSc., PřF UP v Olomouci
prof. Mgr. Marek Šebela, Ph.D., PřF UP v Olomouci
doc. RNDr. Vladimír Divoký, Ph.D., LF UP v Olomouci
doc. RNDr. Jitka Vostálová, Ph.D., LF UP v Olomouci
doc. Ing. Radim Vrzal, CSc., PřF UP v Olomouci

externí členové:
prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D., PřF UK Praha
prof. Ing. Jaroslav Doležel, DrSc., ÚEB AV ČR, v. v. i., PřF UP v Olomouci
doc. Mgr. Martin A. Lysák, Ph.D., DSc., CEITEC MU Brno
prof. PharmDr. Petr Pávek, Ph.D., FaF UK Hradec Králové
Mgr. Aleš Pečinka, Dr. habil. (doc.), ÚEB AV ČR, v. v. i., Olomouc
prof. RNDr. Boris Vyskot, DrSc., Biofyzikální ústav AV ČR Brno
prof. RNDr. Michaela Wimmerová, Ph.D., PřF MU Brno

Zoologie / Zoology

interní členové:
doc. Mgr. Karel Weidinger, Dr., PřF UP v Olomouci – předseda, garant studijního programu
prof. Ing. Ladislav Bocák, Ph.D., PřF UP v Olomouci
prof. Ing. Stanislav Bureš, CSc., PřF UP v Olomouci
doc. Mgr. Vladimír Remeš, Ph.D., PřF UP v Olomouci
doc. RNDr. Martin Rulík, Ph.D., PřF UP v Olomouci
prof. MVDr. Emil Tkadlec, CSc., PřF UP v Olomouci

externí členové:
doc. Mgr. Pavel Stopka, Ph.D., PřF UK Praha
prof. RNDr. Jan Zima. DrSc., PřF UK Praha
prof. RNDr. Jan Zrzavý, CSc., BF JČU České Budějovice

Fyzika

Oborové rady doktorských studijních programů v oblasti vzdělávání Fyzika:
Aplikovaná fyzika, Applied Physics, Biofyzika, Biophysics, Nanotechnologie, Nanotechnology, Optika a optoelektronika, Optics and Optoelectronics, Didaktika fyziky (oblast vzdělávání Fyzika / Učitelství)

Aplikovaná fyzika / Applied Physics

interní členové:
prof. RNDr. Jan Peřina, Ph.D., PřF UP v Olomouci – předseda, garant studijního programu
prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc., PřF UP v Olomouci – místopředseda
doc. ing. Luděk Bartoněk, Ph.D., PřF UP v Olomouci
prof. RNDr. Ondřej Haderka, Ph.D., PřF UP v Olomouci
doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc., PřF UP v Olomouci
doc. RNDr. Libor Machala, Ph.D., PřF UP v Olomouci
doc. RNDr. Jiří Pechoušek, Ph.D., PřF UP v Olomouci
doc. Mgr. Jan Soubusta, Ph.D., PřF UP v Olomouci
doc. Mgr. Jiří Tuček, Ph.D., PřF UP v Olomouci

externí členové:
prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc., FzÚ AV ČR Praha
prof. Jan Řídký, DrSc., FzÚ AV ČR, Praha
doc. RNDr. Karla Barčová, Ph.D., VŠB-TU Ostrava
doc. Mgr. Jaroslav Kohout, Ph.D., MFF UK Praha
doc. RNDr. Kamil Postava, Ph.D., VŠB-TU Ostrava
Ing. Oldřich Schneeweiss, DrSc., ÚFM AV ČR Brno
Mgr. Zdeněk Hubička, Ph.D., FzÚ AV ČR Praha

Biofyzika / Biophysics

...

Nanotechnologie / Nanotechnology

interní členové:
prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc., PřF UP v Olomouci – předseda, garant studijního programu
doc. Mgr. Jiří Tuček, Ph.D., PřF UP v Olomouci – místopředseda
prof. RNDr. Jan Peřina, PhD., PřF UP v Olomouci
prof. RNDr. Ondřej Haderka, Ph.D., PřF UP v Olomouci
doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc., PřF UP v Olomouci
doc. RNDr. Libor Machala, Ph.D., PřF UP v Olomouci
doc. Mgr. Jan Soubusta, Ph.D., PřF UP v Olomouci

externí členové:
prof. Ing. Jana Kukutschová, Ph.D., TU-VŠB Ostrava
prof. Ing. Tomáš Šikola CSc., VUT Brno
doc. Mgr. Jaroslav Kohout Ph.D., MFF UK Praha

Optika a optoelektronika / Optics and Optoelectronics

prof. RNDr. Zdeněk Hradil, CSc., PřF UP v Olomouci – předseda, garant studijního programu

interní členové:
prof. RNDr. Zdeněk Bouchal, Dr., PřF UP v Olomouci
prof. RNDr. Miloslav Dušek, Ph.D., PřF UP  v Olomouci
prof. Mgr. Radim Filip, Ph.D., PřF UP v Olomouci
prof. Mgr. Jaromír Fiurášek, Ph.D., PřF UP v Olomouci
prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc., PřF UP  v Olomouci
prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr., PřF UP v Olomouci
prof. RNDr. Jan Peřina jr., Ph.D., PřF UP v Olomouci
prof. Mgr. Jaroslav Řeháček, Ph.D., PřF UP v Olomouci

externí členové:
prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D., VUT Brno
prof. RNDr. Petr Malý, CSc., MFF UK v Praze 
prof. RNDr. Pavel Zemánek, CSc., ÚPT AV ČR, v.v.i. Brno
doc. RNDr. Petr Hlubina, CSc., VŠB-TU Ostrava
doc. RNDr. Petr Němec, Ph.D., MFF UK v Praze
doc. Mgr. Kamil Postava, Dr., VŠB-TU Ostrava
doc. Ing. Ivan Richter, Ph.D., FJFI ČVUT v Praze

Didaktika fyziky

interní členové:
doc. RNDr. Libor Machala, Ph.D., PřF UP v Olomouci – předseda, garant studijního programu
prof. Mgr. Jaromír Fiurášek, Ph.D., PřF UP v Olomouci
prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc., PřF UP v Olomouci
prof. RNDr. Danuše Nezvalová, CSc., PřF UP v Olomouci
prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr., PřF UP v Olomouci
prof. Jan Řídký DrSc. Fyzikální Ústav AV ČR Praha
doc. ing. Luděk Bartoněk, Ph.D., PřF UP v Olomouci
doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc., PřF UP v Olomouci
doc. Mgr. Jiří Tuček, Ph.D., PřF UP v Olomouci

externí členové:
prof. PhDr. Panajotis Cakirpaloglu, DrSc., FF UP v Olomouci
prof. RNDr. Erika Mechlová, CSc. PřF OU, Ostrava
prof. Mgr. Tomáš Tyc, Ph.D., PřF MU Brno
doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc., MFF UK Praha
doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D., OU Ostrava
Petr Pavlíček, ředitel Mendelova gymnázia Opava

Chemie

Oborové rady doktorských studijních programů v oblasti vzdělávání Chemie:
Analytická chemie, Analytical Chemistry, Anorganická chemie, Inorganic Chemistry, Biochemie, Biochemistry, Fyzikální chemie, Physical Chemistry, Nanomateriálová chemie, Nanomaterial Chemistry, Organická a bioorganická chemie, Organic and Bioorganic Chemistry, Didaktika chemie (oblast vzdělávání Chemie / Učitelství)

Analytická chemie / Analytical Chemistry

interní členové:
prof. RNDr. Karel Lemr, Ph.D., PřF UP v Olomouci – předseda, garant studijního programu
prof. Ing. Vladimír Havlíček, Dr., PřF UP v Olomouci
prof. RNDr. Juraj Ševčík, Ph.D., PřF UP v Olomouci
prof. RNDr. Petr Barták, Ph.D., PřF UP v Olomouci
doc. RNDr. Petr Bednář, Ph.D. , PřF UP v Olomouci
doc. RNDr. Petr Fryčák, Ph.D., PřF UP v Olomouci
doc. RNDr. David Jirovský, Ph.D., PřF UP v Olomouci
doc. Ing. David Milde, Ph.D., PřF UP v Olomouci
doc. RNDr. Jan Petr, Ph.D., PřF UP v Olomouci

externí členové:
prof. RNDr. Pavel Matějka, Dr., Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
prof. Ing. Ivan Švancara, Dr., Univerzita Pardubice
doc. RNDr. Radomír Čabala, Dr., Univerzita Karlova v Praze
doc. RNDr. Radoslav Halko, Ph.D., Přírodovedecká fakulta UK v Bratislavě
doc. PharmDr. Petra  Štěrbová (Kovaříková), Ph.D., UK Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
prof. RNDr. Zbyněk Zdráhal, Dr., Masarykova univerzita Brno

Anorganická chemie / Inorganic Chemistry

interní členové:
doc. Ing. Radovan Herchel, Ph.D., PřF UP v Olomouci – předseda, garant studijního programu
prof. RNDr. Pavel Kopel, Ph.D., PřF UP v Olomouci
doc. RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D., PřF UP v Olomouci
prof. RNDr. Libor Kvítek, CSc., PřF UP v Olomouci
doc. RNDr. Zdeněk Šindelář, CSc., PřF UP v Olomouci
doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D., PřF UP v Olomouci

externí členové:
doc. Ing. Miroslav Boča, DrSc., Slovenská akadémia vied, Bratislava
prof. RNDr. Juraj Černák, DrSc., Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
doc. RNDr. Juraj Kuchár, Ph.D., Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
prof. Mgr. Lubomír Rulíšek, CSc., DSc., ÚOCHB AV ČR Praha
doc. Ing. Ivan Šalitroš, PhD., Slovenská technická univerzita, Bratislava

Biochemie / Biochemistry

interní členové:
prof. Mgr. Marek Petřivalský, Dr., PřF UP v Olomouci – předseda, garant studijního programu
prof. RNDr. Ivo Frébort, Ph.D., CSc., PřF UP v Olomouci
doc. RNDr. Lenka Luhová, Ph.D., PřF UP v Olomouci – místopředseda
prof. RNDr. Zdeněk Dvořák, DrSc., Ph.D., PřF UP v Olomouci
prof. Mgr. Miroslav Ovečka, Ph.D., PřF UP v Olomouci
prof. RNDr. Jozef Šamaj, DrSc.,PřF UP v Olomouci
prof. Mgr. Marek Šebela, Dr., PřF UP v Olomouci
prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc., LF UP v Olomouci
doc. Ing. Tomáš Takáč, Ph.D., PřF UP v Olomouci
doc. RNDr. Petr Tarkowski, Ph.D., PřF UP  v Olomouci
doc. RNDr. Jitka Vostálová, Ph.D., LF UP v Olomouci

externí členové:
prof. Ing. Jozef Nosek, DrSc., PrF UK v Bratislave
doc. RNDr. Petr Skládal, CSc., PřF MU Brno
doc. Ing. Vojtěch Spiwok, Ph.D., VŠCHT Praha
doc. RNDr. Michaela Wimmerová, Ph.D., PřF MU Brno

Fyzikální chemie / Physical Chemistry

interní členové:
doc. RNDr. Karel Berka, Ph.D., PřF UP v Olomouci – předseda, garant studijního programu
prof. RNDr. Michal Otyepka, Ph.D., PřF UP v Olomouci – místopředseda
prof. Ing. Lubomír Lapčík, Ph.D., PřF UP v Olomouci
doc. RNDr. Petr Jurečka, Ph.D., PřF UP v Olomouci
doc. Mgr. Pavel Banáš, Ph.D., PřF UP v Olomouci
prof. RNDr. Libor Kvítek, CSc., PřF UP v Olomouci

externí členové:
prof. Dr. rer nat. Martin Hof, DSc., Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR
doc. RNDr. Oldřich Vrána, CSc., Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.

Nanomateriálová chemie / Nanomaterial Chemistry

interní členové:
doc. RNDr. Robert Prucek, PřF UP v Olomouci –  předseda, garant studijního programu
prof. RNDr. Michal Otyepka, Ph.D., PřF UP v Olomouci – místopředseda
doc. Ing. Pavel Jelínek, Ph.D., PřF UP v Olomouci
prof. RNDr. Libor Kvítek, CSc., PřF UP v Olomouci
doc. RNDr. Aleš Panáček, Ph.D., PřF UP v Olomouci

externí členové:
RNDr. Štefan Vajda, CSc., Dr. habil.
doc. Ing. Zdeněk Sofer, VŠCHT Praha

Organická a bioorganická chemie / Organic and Bioorganic Chemistry

interní členové:
prof. RNDr. Jan Hlaváč, Ph.D., PřF UP v Olomouci
prof. Ing. Pavel Hradil, CSc., PřF UP v Olomouci
doc. RNDr. Miroslav Soural, Ph.D., PřF UP v Olomouci – předseda, garant studijního programu
doc. RNDr. Petr Cankař, Ph.D., PřF UP v Olomouci
doc. RNDr. Milan Urban, Ph.D., PřF UP v Olomouci
prof. Mgr. Marek Šebela, Dr., PřF UP v Olomouci

externí členové:
prof. Ing. Radek Cibulka, Ph.D., ÚOCH VŠChT Praha
prof. Ing. Jiří Hanusek, Ph.D., FCHT UP Pardubice
prof. RNDr. Petr Klán, Ph.D., PřF MU Brno
prof. RNDr. Milan Pour, Ph.D., FaF UK Hradec Králové
doc. RNDr. Jan Veselý, Ph.D., PřF UK Praha
Mgr. Radim Nencka, Ph.D., ÚOCHB Praha

zahraniční experti:
Assoc. prof. Mario Waser, Ph.D., Institute of Organic Chemistry, Johannes Kepler University Linz, Austria
Prof. Josef Vágner, Ph.D., The University of Arizona, USA
Prof. Olivier Riant, Departement of Organic and Medicinal Chemistry, Université Catholique de Louvain

Didaktika chemie

interní členové:
doc. RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D. – předseda, garant studijního programu
prof. RNDr. Petr Barták, Ph.D., PřF UP v Olomouci
doc. Ing. Radovan Herchel, Ph.D., PřF UP v Olomouci
doc. RNDr. Marta Klečková CSc., PřF UP v Olomouci
prof.. RNDr. Libor Kvítek, CSc., PřF UP v Olomouci
prof. Mgr. Marek Šebela, Dr., PřF UP v Olomouci
doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D., PřF UP v Olomouci
doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D., PdF UP v Olomouci

externí členové:
prof. RNDr. Martin Bílek, Ph.D., PdF UK Praha
doc. RNDr. Hana Cídlová, Ph.D., PdF MU Brno
doc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc., PřF OU Ostrava
doc. RNDr. Václav Martínek, Ph.D., PřF UK Praha
Mgr. Jiří Šibor, Ph.D., PdF MU Brno

Informatika

Oborová rada doktorského studijního programu v oblasti vzdělávání Informatika:
Informatika, Computer Science

Informatika / Computer Science

interní členové:
prof. RNDr. Radim Bělohlávek, DSc., PřF UP v Olomouci – předseda, garant studijního programu
prof. RNDr. Ivan Chajda, DrSc., PřF UP v Olomouci
prof. Mgr. Radim Filip, Ph.D., PřF UP v Olomouci
prof. RNDr. Petr Jančar, CSc., PřF UP v Olomouci
doc. RNDr. Jan Konečný, Ph.D. et Ph. D., PřF UP v Olomouci
doc. RNDr. Michal Krupka, Ph.D., PřF UP v Olomouci
doc. RNDr. Tomáš Masopust, Ph.D., DSc., PřF UP v Olomouci

externí členové:
doc. Ing. Petr Cintula, Ph.D., Ústav informatiky AV ČR, Praha
prof. RNDr. Antonín Kučera, Ph.D., MU Brno
prof. RNDr. Petr Lisoněk, Ph.D., Simon Fraser University, Kanada
prof. RNDr. Josef Šlapal, CSc., VUT Brno
doc. Ing. Petr Sosík, Ph.D., SU Opava

Matematika

Oborové rady doktorských studijních programů v oblasti vzdělávání Matematika:
Algebra a geometrie, Algebra and Geometry, Aplikovaná matematika, Applied Mathematics, Matematická analýza, Mathematical Analysis, Didaktika matematiky (oblast vzdělávání Matematika / Učitelství)
 

Algebra a geometrie / Algebra and Geometry

interní členové:
prof. RNDr. Jan Kühr, Ph.D. – předseda, garant studijního programu
prof. Mgr. Radomír Halaš, Dr., PřF UP v Olomouci
prof. RNDr. Ivan Chajda, DrSc., PřF UP v Olomouci 
prof. RNDr. Josef Mikeš, DrSc., PřF UP v Olomouci
doc. Mgr. Michal Botur, Ph.D., PřF UP v Olomouci
doc. RNDr. Marek Jukl, Ph.D., PřF UP v Olomouci

externí členové:
prof. RNDr. Miroslav Doupovec, CSc., dr. h. c., Ústav matematiky, FSI, VUT v Brně
doc. RNDr. Jan Paseka, CSc., Ústav matematiky a statistiky, PřF, Masarykova univerzita

Aplikovaná matematika / Applied Mathematics

interní členové:
prof. RNDr. Karel Hron, Ph.D., PřF UP – předseda, garant studijního programu
prof. RNDr. dr hab Jan Andres, DSc., PřF UP v Olomouci
doc. RNDr. Eva Fišerová, Ph.D., PřF UP v Olomouci
doc. RNDr. Jan Tomeček, Ph.D., PřF UP v Olomouci
doc. RNDr. Jitka Machalová, Ph.D., PřF UP v Olomouci

externí členové:
prof. RNDr. Jaromír Antoch, DrSc., MFF UK Praha
prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc., MFF UK Praha
prof. RNDr. Radek Kučera, Ph.D. - VŠB-TUO
prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc., TU Bratislava
prof. RNDr. Jan Picek, CSc., TU Liberec

Matematická analýza / Mathematical Analysis

interní členové:
prof. RNDr. dr hab Jan Andres, DSc. – předseda, garant studijního programu
prof. RNDr. Irena Rachůnková, DrSc., PřF UP v Olomouci
doc. RNDr. Eva Fišerová, Ph.D., PřF UP v Olomouci
prof. RNDr. Karel Hron, Ph.D., PřF UP v Olomouci
doc. RNDr. Jitka Machalová, Ph.D., PřF UP v Olomouci
doc. RNDr. Jan Tomeček, Ph.D., PřF UP v Olomouci
prof. RNDr. Svatoslav Staněk, CSc. – čestný člen, PřF UP v Olomouci

externí členové:
doc. RNDr. Milan Tvrdý, CSc., MÚ AV ČR, Praha
prof. RNDr. Zuzana Došlá, DSc., PřF MU Brno
prof. RNDr. Šimon Hilscher Roman, DSc., PřF MU Brno
prof. RNDr. Radek Kučera, Ph.D., VŠB-TUO

Didaktika matematiky

interní členové:
doc. RNDr. Petr Emanovský, CSc., PřF UP v Olomouci – předseda, garant studijního programu
prof. RNDr. Josef Molnár, CSc., PřF UP v Olomouci – místopředseda
prof. Mgr. Radomír Halaš, Dr., PřF UP v Olomouci
prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc., PdF UP v Olomouci
prof. RNDr. Danuše Nezvalová, CSc., PřF UP v Olomouci
doc. Mgr. Miroslav Dopita, Ph.D., FF UP v Olomouci
doc. RNDr. Marek Jukl, Ph.D., PřF UP v Olomouci

externí členové:
prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc., FF Univerzita Pardubice
prof. RNDr. Pavel Tlustý, CSc., PF JU České Budějovice
doc. PaedDr. Soňa Čeretková, Ph.D., FPV UKF Nitra
doc. RNDr. Jaromír Šimša, CSc., PřF MU Brno

Vědy o Zemi

Oborové rady doktorských studijních programů v oblasti vzdělávání Vědy o Zemi:
Environmentální a rozvojová studia, Environmental and Development Studies, Geoinformatika a kartografie, Geoinformatics and Cartography, Geologické vědy, Geological Sciences, Regionální geografie

Environmentální a rozvojová studia / Environmental and Development Studies

interní členové:
prof. Ing. Ivo Machar, Ph.D., PřF UP v Olomouci – předseda, garant studijního programu
prof. Mgr. Ondřej Bábek, Dr., PřF UP v Olomouci
prof. RNDr. Marián Halás, Ph.D., PřF UP v Olomouci
prof. RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D., PřF UP v Olomouci
prof. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc., PřF UP v Olomouci
prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc., PřF UP v Olomouci
doc. Ing. Mgr. Jaromír Harmáček, Ph.D., PřF UP v Olomouci
doc. Mgr. Zdeněk Opršal, Ph.D., PřF UP v Olomouci
doc. Mgr. Jiří Pánek, Ph.D., PřF UP v Olomouci
doc. Mgr. Miroslav Syrovátka, Ph.D., PřF UP v Olomouci
doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D., PřF UP v Olomouci
doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D., PřF UP v Olomouci

Externí členové: 
prof. Dr. Ing. Petr Maděra
prof. RNDr. František Petrovič, Ph.D.
doc. RNDr. Karel Kirchner, CSc.

Geoinformatika a kartografie / Geoinformatics and Cartography

interní členové:
prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc., PřF UP v Olomouci – předseda, garant studijního programu
prof. RNDr. Radim Bělohlávek, Ph.D., DSc., PřF UP v Olomouci
prof. Mgr. Radomír Halaš, Dr., PřF UP v Olomouci
prof. Mgr. Karel Hron, Ph.D., PřF UP v Olomouci
prof. RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D., PřF UP v Olomouci
doc. RNDr. Jaroslav Burian, Ph.D., PřF UP v Olomouci
doc. Ing. Zdena Dobešová, Ph.D., PřF UP v Olomouci
doc. Mgr. Pavel Tuček, Ph.D., PřF UP v Olomouci

externí členové:
prof. Mgr. Jaromír Hofierka, PhD., Univerzita Pavla Josefa Šafárika v Košiciach
doc. Dr. Ing Jiří Horák, VŠB-Technická univerzita Ostrava
doc. RNDr. Petr Kubíček, CSc., Masarykova Univerzita, Brno
prof. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D., Univerzita Karlova
prof. Ing. Václav Talhofer, CSc., Univerzita obrany
prof. Ing. Ján Tuček, CSc., Technická univerzita vo Zvolene

Geologické vědy / Geological Sciences

interní členové:
prof. Mgr. Ondřej Bábek, Dr., PřF UP v Olomouci – předseda, garant studijního programu
prof. Ing. Ondřej Šráček, Ph.D., M.Sc., PřF UP v Olomouci
prof. RNDr. Karel Lemr, Ph.D., PřF UP v Olomouci
prof. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc., PřF UP v Olomouci
doc. Ing. Jakub Jirásek, Ph.D., PřF UP v Olomouci
doc. Mgr. Jan Sedláček, Ph.D., PřF UP v Olomouci
doc. RNDr. Eduard Petrovský, CSc., Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
RNDr. David Uličný, CSc., Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.

externí členové:
doc. Ing. Šárka Hladilová, CSc., PřF Masarykovy Univerzity, Brno
prof. RNDr. Vojtěch Janoušek, Ph.D., Česká geologická služba, Praha
prof. RNDr. Jiří Kalvoda, CSc., PřF Masarykovy univerzity, Brno
doc. RNDr. Daniel Nývlt, Ph.D., PřF Masarykovy Univerzity, Brno
prof. RNDr. Tomáš Pánek, Ph.D., PřF Ostravské univerzity, Ostrava

Regionální geografie

interní členové:
prof. RNDr. Marián Halás, Ph.D., PřF UP v Olomouci – předseda, garant studijního programu
prof. Mgr. Ondřej Bábek, Dr., PřF UP v Olomouci
prof. PhDr. Dušan Lužný, Dr., FF UP v Olomouci
prof. Ing. Ivo Machar, Ph.D., PřF UP v Olomouci
doc. Mgr. Pavel Klapka, Ph.D., PřF UP v Olomouci
doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D., PřF UP v Olomouci
doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D., PřF UP v Olomouci
doc. RNDr. Miroslav Vysoudil, CSc., PřF UP v Olomouci

externí členové:
doc. RNDr. Michal Bíl, Ph.D., Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., Brno
doc. Mgr. Michal Gallay, Ph.D., PřF Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicích
doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D., PřF Univerzity Karlovy, Praha
doc. RNDr. Stanislav Kraft, Ph.D., PdF Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
doc. RNDr. František Križan, PhD., PřF Univerzity Komenského v Bratislavě
doc. RNDr. Josef Kunc, Ph.D., ESF Masarykovy univerzity, Brno
doc. RNDr. Viktor Květoň, Ph.D.
doc. RNDr. Jan Ženka, Ph.D.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)