Biotechnologie

Úvod do biotechnologie - historický přehled vývoje a použití biotechnologií. Klasické a moderní biotechnologie. Technologické principy - bioreaktory. Kultivační média a průmyslové suroviny. Kinetika růstu buněk a tvorby produktu, jednorázové a kontinuální kultivace. Sterilace a aerace. Biotransformace imobilizovanými enzymy a buňkami. Biofilmy. Klasické biotechnologie I - výroba piva, vína, droždí, mléčné výrobky. Šlechtění průmyslově významných mikroorganismů. Výměna genetického materiálu u bakterií, kvasinek a plísní. Klasické biotechnologie II - výroba čistých látek s použitím mikroorganismů. Organické kyseliny, tuky, vitamíny, antibiotika, enzymy. Moderní biotechnologie - teoretické principy a metody. Techniky DNA manipulace, PCR a rekombinantní DNA. Přenos genů a fúze buněk. Buněčné a tkáňové kultury. Buněčná biopsie. Enviromentální biotechnologie těžba kovů, odstraňování toxických kovů. Zpracování odpadu, biodegradace. Bioremediace in situ. Biopaliva a biomasa. Geneticky modifikované rostliny šlechtění, hybridní a transgenní rostliny. Resistence k pathogenům, resistence k herbicidům. Ovlivnění výživné hodnoty rostlin. Terminator gen. Bioherbicidy a biopesticidy. Genetická poluce a eroze. Geneticky modifikovaná zvířata laboratorní a hospodářská zvířata. Krmiva na bázi GM rostlin, probiotika. Biotechnologie v humánní medicíně monoklonální protilátky, cytokiny, vakcíny, biofarmaceutika. Genomika - genová diagnostika a terapie. Identifikace genů a genomů. Manipulace s embryi, kmenové buňky. Trendy v biotechnologiích, nanotechnologie, cílení léků pomocí nano-částic. Biochipy a biokomputery. Ekonomické, etické a právní aspekty biotechnologií - biotechnologický průmysl. Bioetika. Bezpečnost biotechnologií a přístup veřejnosti. Právní normy regulující výzkum a aplikace biotechnologií.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)