Témata kvalifikačních prací

Členové katedry se podílejí na výchově pregraduálních i postgraduálních studentů jako vedoucí jejich bakalářských, diplomových a disertačních prací. Témata pokrývají široké mezioborové pole čítající organickou chemii a chemii přírodních látek, dále biologii rostlinných i živočišných systémů s velkým důrazem na propojení s moderními technikami a biotechnologiemi uplatnitelnými v praxi. Kvalifikační práce na katedře jsou vhodné pro všechny obory, v nichž prolínají informace z biologie a chemie (organická chemie, aplikovaná chemie, experimentální biologie, biochemie, molekulární a buněčná biologie, biotechnologie a genové inženýrství, bioorganická chemie, chemická biologie, biologie a ekologie), ale i například z fyziky (biofyzika, molekulární biofyzika). Po dokončení kvalifikační práce by studenti měli být schopni samostatně řešit problematiku přípravy a studia nových organických sloučenin, přírodních látek, studovat jejich vlastnosti, analyzovat vztahy mezi strukturou a biologickou aktivitou látek a proniknout tak do výzkumu biologicky aktivních látek, které mohou mít biotechnologický, environmentální nebo ekonomický přínos při přenosu technologie do praxe.

Níže uvedený výběr prací vedených členy katedry v posledních 3 letech může posloužit jako inspirace pro studenty při volbě jejich školitele a tématu. Plné texty obhájených prací jsou dostupné na vyžádání u vedoucího, přes informační systém IS/STAG UP IS/STAG UP nebo v databázi theses.cz.

Bakalářské práce

Vedoucí práce: doc. RNDr. Jiří Pospíšil, Ph.D.

Biologicky aktivní látky přírodního původu a jejich vliv na rostlinné biosyntetické dráhy


Vedoucí práce: Mgr. Karel Doležal, Dr.

Studium úlohy cytokininů v tkáňových kulturách vybraných odrůd drobného ovoce

Příprava a biologická aktivita nových purinových derivátů s protinádorovým účinkem


Vedoucí práce: doc. Mgr. Lucie Plíhalová, Ph.D.

Fluorescenční deriváty aromatických cytokininů a jejich možné aplikace


Vedoucí práce: Ing. Radoslav Koprna, Ph.D.

Možnosti regulace odnoží obilnin pomocí aplikace látek ovlivňujících obsah cytokininů

Moření osiva antagonisty cytokininů, deriváty močoviny a karikiny pro podporu počátečního růstu ve stresových podmínkách u ječmene jarního.


Vedoucí práce: Dr. Asta Žukauskaite

Syntéza a reaktivita azaheterocyklických systémů s 1,4-diazepin-2-onovým fragmentem


Vedoucí práce: Mgr. Martin Hönig, Ph.D

Příprava fluorescenčně značeného trans-Zeatinu

Optimalizace metody pro studium vlivu cytokininů na vývoj kořene Vicia faba.


Vedoucí práce: Mgr. Zdeněk Špíšek, Ph.D.

Mapování odrůd a plán péče o Tyršův sad v Moravském krasu


Vedoucí práce: Mgr. Vladimíra Nožková, Ph.D.

Vliv aplikace nového derivátu cytokininu na průběh stresuv intaktních rostlinách


Diplomové práce

Vedoucí práce: doc. RNDr. Jiří Pospíšil, Ph.D.

Syntetické studie mající za úkol zmapování cesty přípravy přírodních látek s neolignanovou kostrou

Biologicky aktivní látky přírodního původu a jejich vliv na rostlinné biosyntetické dráhy


Vedoucí práce: doc. Mgr. Lucie Plíhalová, Ph.D.

Příprava, zvýšení rozpustnosti a biologická aktivita purinových derivátů pro biotechnologické aplikace

Optimalizace technologie přípravy a biotechnologická aplikacie arabinosidových konjugátů cytokinínů

Cílená funkcionalizace transportních nosičů na bázi grafen oxidu cytokininovými deriváty a jejich biologická aktivita

Příprava derivátů cytokininů s fenolickými látkami

Trisubstituované deriváty purinu a jejich biotechnologické aplikace


Vedoucí práce: Mgr. Karel Doležal, Dr.

Nové N6 substituované purinové deriváty: syntéza a biologická aktivita na rostlinných a živočišných modelech


Vedoucí práce: Dr. Asta Žukauskaite

Syntéza a biologická aktivita fluorescenčně značených derivátů auxinů


Vedoucí práce: Mgr. Vladimíra Nožková, Ph.D.

Monitorování souvislosti změn koherenční zrnitosti listu rostliny s optickými a fyziologickými parametry listu


Disertační práce

Vedoucí práce: doc. RNDr. Jiří Pospíšil, Ph.D.

Vlastnosti a biologické aplikace giberelinů, rostlinných růstových regulátorů, a jejich (ne)přírodních derivátů

Vlastnosti a biologické aplikace přírodních a syntetických derivátů odvozených od rostlinných sekundárních metabolitů fenylpropanoidového typu


Vedoucí práce: doc. Mgr. Lucie Plíhalová, Ph.D.

Příprava a studium mechanismů účinku nových cytokininových derivátů

Vývoj nových forem purinových derivátů s biologickou aktivitou a jejich fyzikálně-chemické studium

Heterocyklické deriváty přírodních látek s antisenescenční aktivitou


Vedoucí práce: Mgr. Karel Doležal, Dr.

Syntéza a biologická aktivita nových derivátů auxinů

Příprava a biologická aktivita nových cytokininových derivátů.

Příprava a studium biologické aktivity nových derivátů fytohormonů s fotolabilními protektivními skupinami

Nové metody analýzy karrikinů

Syntéza a studium biologické aktivity nových purinových nukleosidů

Nové metody syntézy a analýzy cytokininů


 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)