Archiv Badatelského víkendového semináře

20. – 22. října 2023

Zajímají tě přírodní vědy? Chtěl(-a) bys studovat na přírodovědecké fakultě biologii, chemii, matematiku, informatiku, fyziku nebo vědy o Zemi, ale nejsi si jistý(-á), jakým směrem se přesně vydat? Nebo bys rád(-a) poznal(-a) nové kamarády se stejnými zájmy? Neváhej a přihlas se na Badatelský víkendový seminář, který je určen středoškolákům ve věku 15+.

Akce se uskuteční od pátku 20. října do neděle 22. října 2023 již tradičně v malebném prostředí Rekreačního střediska Javoříčko. V průběhu semináře na účastníky čeká řada přednášek od předních odborníků z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Fakultní nemocnice Olomouc. Neméně důležitou součástí bude také doprovodný program jako třeba vědomostní kvíz či odpolední outdoorové aktivity.

Během semináře budou účastníci ubytováni ve vícelůžkových apartmánech se sociálním zařízením, mají zajištěné celodenní stravování s pitným režimem (snídaně, oběd, odpolední svačina, večeře) a dopravu objednaným autobusem z Olomouce do Javoříčka a zpět.


Pozn.: Na seminář navazuje program Badatel s možností zapojení v průběhu celého roku, Konference mladých přírodovědců nabízející prostor prezentovat výsledky tvé práce či vyslechnout si zkušenosti ostatních badatelů a také Letní škola Badatele.


Program

Pátek 20. října

16:00 Společný odjezd z Olomouce
17:00 Ubytování
18:00 Večeře
19:00 Úvodní motivační přednáška | dr. Jiří Kvita
19:30 Vědomostní týmový kvíz
22:00 Večerka

Sobota 21. října

08:00 Snídaně
09:00 Moderní směry farmakoterapie – rekombinantní proteiny, antisense RNA, genová terapie | MUDr. Jan Strojil
11:00 Fyzikální laboratoř CERN | dr. Jiří Kvita
12:00 Oběd
13:00 Geoinformatika, obor budoucnosti | Mgr. Jakub Koníček
14:00 Metabolismus léčiv aneb Co se stane s pilulkou v těle? | doc. Karel Berka
15:00 Outdoorová týmová výzva
18:00 Večeře
19:00 Otevřená diskuse – projekt Badatel, věda, studium a život na vysoké škole
22:00 Večerka

Neděle 22. října

08:00 Snídaně
09:00 Jak se matematika vyšplhala do nebe | doc. Michal Botur
11:00 Proteiny – stavební kameny života | dr. Radim Simerský
12:00 Oběd
13:00 Ukončení akce, předání osvědčení
13:30 Odjezd do Olomouce
14:30 Předpokládaný příjezd do Olomouce


Anotace přednášek

Moderní směry farmakoterapie – rekombinantní proteiny, antisense RNA, genová terapie | MUDr. Jan Strojil

Přednáška stručně shrne aktuální přístupy k farmakoterapii (např. malé molekuly, protilátky, cílená terapie) a princip vývoje nových léčiv. V druhé části představí nové a rozvíjející se směry farmakoterapie, jako je imunoterapie vč. check-point inhibitorů, terapeutické proteiny, antisense oligonukleotidy, genetickou terapii včetně CRISPR, vakcíny proti neinfekčním chorobám (např. proti hyperzenzi, obezitě, astmatu…) a další nové a inovativní přístupy k terapii a prevenci chorob. Zmíníme se i o pokroku ve vývoji nových lékových forem a způsobů doručení účinných látek do organismu.

Metabolismus léčiv aneb Co se stane s pilulkou v těle? | doc. Karel Berka

Většina léčiv má tradičně původ v přírodních materiálech, a tak je možné předpokládat, že přírodní látky mohou nejen působit jako léčiva, ale rovněž si s jinými léčivy i vzájemně vadit. Ukazuje se, že velikou roli při tom hraje metabolismus léčiv – cesta jejich biotransformace v organismu. Nejvíce cizorodých látek je přeměňováno v játrech, na příslušných reakcích se podílejí jaterní enzymy a to hlavně cytochromy P450. V současné době existuje mnoho příkladů dokumentujících, jak  přírodní látky obsažené např. v grapefruitové šťávě, česneku, třezalce a v dalších přírodních zdrojích významně ovlivňují hladiny a účinnost i běžně užívaných léčiv. V rámci této přednášky se zaměříme na principy fungování metabolismu a cytochromu P450 zvláště.

Geoinformatika, obor budoucnosti | Mgr. Jakub Koníček

Každá věc, zvíře, lidská bytost nebo dokonce proces se nejen na Zemi nachází na určité poloze, v čase a má vlastní charakteristiku. Proč tedy nevyužít obrovský potenciál těchto informací efektivně ke zlepšení a zjednodušení života? Geoinformatika, vědecký obor, který se již dnes nachází všude kolem nás, se zabývá tvorbou map, zpracováním družicových snímků, využitím 3D tisku, virtuální reality, eye-tracking nebo navigačních systémů. V přednášce si vysvětlíme, kde, proč a jak se zmíněné technologie využívají. Díky praktickým ukázkám si budete moci geoinformatiku doslova osahat. Společně si představíme 3D modelování a 3D tisk, virtuální realitu, zajímavé mapy, atlasy i glóby. Ukážeme, kde geoinformatiku naleznete kolem sebe v reálném světě. Rozhodně je na co se těšit!

Fyzikální laboratoř CERN | dr. Jiří Kvita

I v laboratoři CERN se pracuje na stolních experimentech! Povíme si, co, jak a proč si na stůl chystají částicoví fyzici, jaká cesta vede od zapojení kabelů po analýzu dat na notebooku, či o čem fyzik sní na nočních směnách. To vše za cílem vidět jednotlivé částice od elektronu po pion. A možná přiletí i deuteron!

Jak se matematika vyšplhala do nebe | doc. Michal Botur

Tématem přednášky bude teorie množin, několik otázek, na které nám dala odpověď, a mnohem více otázek, které jsme od ní obdrželi zpět. Množiny, přestože jsou dnes základním stavebním kamenem matematiky, vznikaly jako abstraktní a nezvykle složitá teorie, jejíž vznik podnítil výzkum Bernarda Bolzana a jeho důkaz existence nekonečna. Tajemství jejího původu znají dnes už většinou především teoretičtí matematici. To po této přednášce bude známo i vám.

Proteiny – stavební kameny života | dr. Radim Simerský

Přednáška si klade za cíl blíže představit bohatý svět bílkovin – zásadních biomolekul odpovědných za valnou většinu pochodů, které umožňují existenci výjimečného jevu označovaného jako „život“.Blíže se podíváme na jejich strukturu, představíme si základní metody používané při jejich studiu a na několika zajímavých příkladech si ukážeme, jak bílkoviny přímo v živém organismu reálně pracují.


Účastnický poplatek

Na Badatelském víkendovém semináři bude účastníkům zajištěn program včetně pedagogického dozoru, poskytnuto celodenní stravování a ubytování v rekreačním středisku Javoříčko, doprava z Olomouce (a zpět) a případné vstupné v rámci programu.

Příspěvek účastníka činí:

 • 2.000 Kč včetně DPH

Akce je podpořena z projektu MŠMT „Badatel 2023 – Rozvoj nadaných žáků SŠ prostřednictvím přírodovědných výzkumných a vzdělávacích aktivit“, a to z dotace i povinného dofinancování PřF UP.

21. – 23. října 2022

Zajímají tě přírodní vědy? Chceš zjistit, jak je na tom současný výzkum? Chtěl by ses už na střední škole stát součástí špičkového vědeckého týmu, ale nevíš, jak na to? Pak neváhej a přidej se k nám na akci určené pro středoškoláky ve věku 15 let a více s názvem Badatelský víkendový seminář pořádaný Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci.
Akce je určena zájemcům, kteří by se chtěli dozvědět něco nového a poznat nové lidi se stejnými přírodovědnými zájmy. Seminář se uskuteční v malebném prostředí Rekreačního střediska Javoříčko ve dnech 21. – 23. října 2022. Během víkendu budou účastníkům odborníky z řad zaměstnanců a studentů přírodovědecké fakulty představeny některé zajímavé vědecké projekty. Okruhy témat budou směřovány do oblastí biologie a ekologie, chemie, matematiky a informatiky, fyziky a věd o Zemi.

Nabídka zahrnuje veškeré náklady včetně ubytování ve vícelůžkovém apartmánu se sociálním zařízením, stravování (2x snídaně, 2x oběd, 1x odpolední svačina, 2x večeře), zajištění doprovodného programu a hromadnou dopravu z Olomouce do Javoříčka a zpět.


Program

Pátek 21. října

16:00  společný odjezd z Olomouce
17:00  ubytování
18:00  večeře
19:00  Mgr. Jiří Kvita, Ph.D. | 10 let od objevu Higgsova Bosonu
20:00  Mgr. Ludmila Včelařová | Zoom s mladým vědeckým pracovníkem, t. č. na zahraniční stáži
20:30  teambuildingové aktivity

Sobota 22. října

08:00  snídaně
09:00  Mgr. Ondřej Vencálek, Ph.D. | Přednáška na přání … o pravděpodobnosti a statistice (účastníci mohou vybírat z témat "Výprava do světa podivuhodných náhod", "Daty podložené omyly", "Vyhodnocování vlivu kouření na kapacitu plic u mladistvých")
10:00  prof. RNDr. Martin Fellner, Ph.D. | Od huseníčku rolního k Alzheimerově chorobě
11:00  RNDr. Ivana Fellnerová, Ph.D. | Mozek dokonalý i chybující
12:00  oběd
13:00  Ing. Lukáš Zdražil | Luminiscence v nanosvětě, příběh vedoucí k energeticky soběstačným budovám
14:00  prohlídka Javoříčských jeskyní
18:00  večeře
19:00  otevřená diskuse – projekt Badatel, věda, studium a život na vysoké škole

Neděle 23. října

08:00  snídaně
09:00  Mgr. Ondřej Hrabina, Ph.D. | Historie rakoviny
10:00  Mgr. Ondřej Plíhal, Ph.D. | Využití GMO technologií v laboratorní praxi
11:00  Mgr. Lukáš Richterek, Ph.D. | Pohyby Země a Měsíce
12:00  oběd
13:00  ukončení akce, předání osvědčení
13:30  odjezd do Olomouce
14:30  cca příjezd do Olomouce

Poplatek

Na Badatelském víkendovém semináři bude účastníkům zajištěn program včetně pedagogického dozoru, poskytnuto celodenní stravování a ubytování v rekreačním středisku Javoříčko, doprava z Olomouce (a zpět) a vstupné v rámci programu.

Příspěvek účastníka činí:

 • 600,- Kč včetně DPH

Náklady na akci jsou podpořeny z projektu MŠMT „Badatel 2022 – Rozvoj nadaných studentů SŠ prostřednictvím přírodovědných výzkumných a vzdělávacích aktivit“, a to z dotace i povinného dofinancování PřF UP.

Registrace

Přihlašování bude probíhat ve dnech 1.9. – 15.9.2022, akceptace přihlášek dle časového pořadí do naplnění kapacity.
REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ

Na seminář navazuje program Badatel s možností zapojení v průběhu celého roku, Konference mladých přírodovědců nabízející prostor prezentovat výsledky tvé práce či vyslechnout si zkušenosti ostatních badatelů a také Letní škola Badatele.

22. — 24. října 2021

Zajímají tě přírodní vědy? Chceš zjistit, jak je na tom současný výzkum? Chtěl by ses už na střední škole stát součástí špičkového vědeckého týmu, ale nevíš, jak na to? Pak neváhej a přidej se k nám na akci určené pro středoškoláky ve věku 15 let a více s názvem Badatelský víkendový seminář pořádaný Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci.
Akce je určena zájemcům, kteří by se chtěli dozvědět něco nového a poznat nové lidi se stejnými přírodovědnými zájmy. Seminář se uskuteční v malebném prostředí Rekreačního střediska Javoříčko ve dnech 22. – 24. října 2021. Během víkendu budou účastníkům odborníky z řad zaměstnanců a studentů přírodovědecké fakulty představeny některé zajímavé vědecké projekty. Okruhy témat budou směřovány do oblastí biologie a ekologie, chemie, matematiky a informatiky, fyziky a věd o Zemi.

Akce je pořádána zdarma. Nabídka zahrnuje veškeré náklady včetně ubytování ve vícelůžkovém apartmánu se sociálním zařízením, stravování (2x snídaně, 2x oběd, 2x večeře), zajištění doprovodného programu a hromadnou dopravu z Olomouce do Javoříčka a zpět.

Program (bude průběžně upřesňován, změna programu vyhrazena):

Pátek 22. října

16:00   odjezd z Olomouce (zajištěna hromadná doprava objednaným autobusem z Olomouce-Tržnice)
17:00   ubytování
18:00   večeře
19:00   seznámení s programem Badatel
19:15   dr. Jiří Kvita | Úvod do částicové kamery
20:00   Bc. Dominik Vašinka | teambuildingové aktivity | kvíz

Sobota 23. října

08:00   snídaně
09:00   doc. Michal Botur | Kde se vzaly množiny aneb Nekonečné moře nekonečen
10:00   doc. Karel Lemr | Kvantová teleportace - hranice mezi realitou a fikcí
11:00   dr. Lukáš Richterek | Gravitační vlny
12:00   oběd
13:00   procházka po okolí
14:45   Javoříčské jeskyně
18:00   večeře
19:00   dr. Jiří Kvita | Diskuse výsledků měření z jeskyní
20:00   otevřená diskuse - věda, studium a život na vysoké škole

Neděle 24. října

08:00   snídaně
09:00   Mgr. Ludmila Včelařová | Geneticky modifikované organismy
10:00   doc. Petr Barták | Vitamíny
11:00   dr. Jana Oklešťková | Imunitní reakce
12:00   oběd
13:00   dr. Radim Simerský | Proteomika
14:00   ukončení akce, předání osvědčení
15:10   odjezd do Olomouce (zajištěna hromadná doprava objednaným autobusem, příjezd zpět na Olomouc-Tržnice)


Na seminář navazuje projekt Badatel s možností tvého zapojení v průběhu celého roku, Konference mladých přírodovědců nabízející prostor prezentovat výsledky tvé práce či vyslechnout si zkušenosti ostatních badatelů a také Letní škola Badatele, která se uskuteční v červenci 2022.

Registrace

Registrace bude otevřena do 8. října. V případě většího zájmu budou akceptováni zájemci v přihlášeném pořadí. Maximální počet účastníků je 30 osob. Účast na akci bude u nezletilých podmíněna souhlasem zákonného zástupce.

Nejpozději 9. října obdrží účastník e-mailem informace potřebné k účasti na Badatelském víkendovém semináři včetně smlouvy o poskytnutí služeb (účasti na Badatelském víkendovém semináři).

Kontakt: badatel@upol.cz

13. — 15. listopadu 2020

Akce je určena zájemcům, kteří by se chtěli dozvědět něco nového a poznat nové lidi se stejnými přírodovědnými zájmy, byť letos pouze on-line. Pokud se zúčastníš a akce tě zaujme, můžeš si pak s námi zkusit své bádání ve vybraném tématu projektu Badatel či se zúčastnit semestrální výuky některého předmětu společně s vysokoškolskými studenty v rámci akreditovaného programu Newton.

Během víkendu budou studentům vědeckými pracovníky z řad zaměstnanců a studentů přírodovědecké fakulty představeny některé zajímavé vědecké projekty formou videí a on-line diskuzí. Okruhy přednášek budou z oblasti přírodních věd, tj. matematiky, fyziky, chemie, biologie a věd o Zemi. Součástí programu bude i hra a týmová práce na virtuálním projektu.

Badatelský víkendový seminář se uskuteční on-line formou. Původní termín (23.-25. října 2020) byl z důvodu organizačních změn souvisejících s novými vládními omezeními zrušen.
Akce se nově bude konat o víkendu 13.-15. listopadu 2020, zahájí neformální videokonferencí v pátečních odpoledních hodinách (čas bude upřesněn).

Účast na akci je zdarma.

Registrace

Registrační formulář je možné vyplňovat do 8. listopadu 2020. Organizační pokyny budou všem přihlášeným zájemcům zaslány po uzavření registrací.

Program

Pátek 13. listopadu 2020

15:00 testování spojení (60’, Zoom)
16:00 seznámení, kvíz, úvod do hry (60’, Zoom)

Sobota 14. listopadu 2020

09:00 přednáška I, diskuze (45’ + 15’, YouTube stream)
                RNDr. Rostislav Vodák, Ph.D., RNDr. Pavel Ženčák, Ph.D. | Optimalizace všude kolem nás
10:00 přednáška II, diskuze (35’ + 15’, YouTube stream)
                MUDr. Jan Strojil, Ph.D. | Předávkování dobrými úmysly

13:30 přednáška III, diskuze (50’ + 10’, YouTube stream)
                Mgr. Jakub Koníček | Geoinformatika, obor budoucnosti
14:30 přednáška IV, diskuze (45’ + 15’, živě)
                Mgr. Ludmila Včelařová | Strašák jménem GMO

16:00 práce ve skupině na tématu Mars (45’)
16:45 shrnutí prvního dne (15’)

Neděle 15. listopadu 2020

09:00 přednáška V, diskuze (45’ + 15’, živě)
                Mgr. Jan Tomáštík, Ph.D. | Šaty dělají materiál
10:00 práce ve skupině na tématu Mars | příprava prezentace v Google | přestávka (45’ + 15’)
11:00 prezentace výsledků skupin na téma Mars (12 x 5’)
12:00 hlasování o prezentacích (Zoom polls), shrnutí, ukončení (30’)

Přednášky

Videa s přednáškami budou zpřístupněna ve dnech konání akce.

Matematika

Optimalizace všude kolem nás | RNDr. Rostislav Vodák, Ph.D. | rostislav.vodak@upol.cz
Přednáška se věnuje problematice optimalizace. Ukazuje postup, jak provést matematickou formulaci a jaké má matematika nástroje k řešení optimalizačních úloh. Dále zmiňuje různé problémy, které mohou nastat, a ukazuje, jak matematika hledá inspiraci v biologii a fyzice v případě obtížně řešitelných úloh.

Fyzika

Šaty dělají materiál | Mgr. Jan Tomáštík, Ph.D. | jan.tomastik@upol.cz
Všechny materiály i objekty světa mají jednu důležitou část a tou je povrch. Skrze povrch s okolím interaguje kladivo, talíř, silnice i komora nukleárního reaktoru. Jak se povrchy testují a upravují tenkými vrstvami, abychom vytvořili třeba nezničitelný motor, nejodraznější zrcadlo či zcela nepromokavou bundu, vám přiblíží fyzik a popularizátor Jan "Vědátor" Tomáštík. Přihodí i pár špetek z výzkumu vrstev, kterému se uplynulý rok věnoval v USA na Virginia Tech.

Biologie

Předávkování dobrými úmysly | MUDr. Jan Strojil, Ph.D. | jan.strojil@upol.cz
Jaký je život léku po uvedení na trh? Jak víme, že pomáháme a neškodíme? Můžeme to vůbec vědět? A ví to Jan Tleskač? Přednáška se pokusí vypořádat s problémem, že všechny léky jsou nebezpečné a některé mohou být užitečné. Zmíní některé přešlapy medicíny a proč musíme pořád opatrně balancovat mezi Skyllou a Charybdou. Jak vznikají důkazy, na kterých je založena medicína opírající se o důkazy? Proč je anotace ze samých otázek? Mohou být léky nemocné?

Strašák jménem GMO | Mgr. Ludmila Včelařová | ludmila.vcelarova@upol.cz
Šlechtění doprovází lidstvo již od pradávna. S prohloubením znalostí genetiky a rozvojem technologií se ale posunulo o pár levelů dál. Během této přednášky se seznámíme s rozdíly mezi konvenčním a nekonvenčním šlechtěním rostlin a živočichů. Vysvětlíme si molekulární principy změn, ke kterým dochází. Zaměříme se na významné a zajímavé GMO projekty a vyvrátíme celou řadu mýtů, které o nich mezi lidmi kolují.

Vědy o Zemi

Geoinformatika – obor budoucnosti | Mgr. Jakub Koníček | jakub.konicek@upol.cz
Každá věc, zvíře, lidská bytost nebo dokonce proces se nejen na Zemi nachází v určité poloze, čase a má vlastní charakteristiku. Proč tedy nevyužít obrovský potenciál těchto informací efektivně ke zlepšení a zjednodušení života? Geoinformatika, vědecký obor, který se již dnes nachází všude kolem nás, se zabývá tvorbou map, zpracováním družicových snímků, využitím 3D tisku, virtuální reality, eye-trackingu nebo navigačních systémů. Představíme vám, kde, proč a jak se zmíněné technologie využívají a díky praktickým ukázkám si budete moci geoinformatiku doslova osahat.

Kontakt

Mgr. Ludmila Včelařová
e-mail: ludmila.vcelarova@upol.cz

11. — 13. října 2019

Zajímají tě přírodní vědy? Chceš zjistit, jak je na tom současný výzkum? Chtěl by ses už na střední škole stát součástí špičkového vědeckého týmu, ale nevíš, jak na to? Pak neváhej a přidej se k nám na akci určené pro středoškoláky ve věku 15 let a více s názvem Badatelský víkendový seminář pořádaný Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci.

Akce je určena zájemcům, kteří by se chtěli dozvědět něco nového, zapojit se do projektu Badatel a poznat nové lidi se stejnými přírodovědnými zájmy.

Seminář se uskuteční v malebném prostředí Rekreačního střediska Javoříčko ve dnech 11. října –13. října 2019.

Během víkendu budou studentům vědeckými pracovníky z řad zaměstnanců a studentů přírodovědecké fakulty představeny některé zajímavé vědecké projekty. Okruhy témat budou směřovány do oblastí biologie, chemie, matematiky, fyziky a geologie.

Účastnický poplatek činí 1.200 Kč. Cena zahrnuje ubytování ve vícelůžkovém apartmánu se sociálním zařízením a stravu (2x snídaně, 2x oběd, 2x večeře) a příspěvek na další zajištění akce včetně příslušné daně.

Registrace

Registrační formulář je zpřístupněn do 3. 10. 2019, jeho vyplnění je možné zde. V případě většího zájmu budou akceptováni zájemci v přihlášeném pořadí. Maximální počet účastníků celé akce je 20.

Nejpozději do 2 pracovních dnů od registrace obdrží účastník e-mailem všechny informace potřebné k účasti na Badatelském víkendovém semináři včetně smlouvy s údaji k platbě.

Kontakt: ludmila.vcelarova01@upol.cz

Program

Změna programu vyhrazena

Pátek 11. 10. 2019

 • 16:30 odjezd z Olomouce
 • 17:00 ubytování
 • 18:00 večeře
 • 19:00 neformální program, teambuildingové aktivity (chemické hry, experimenty)

Sobota 12. 10. 2019

 • 8:00 snídaně
 • 9:00 oficiální zahájení akce – úvodní slovo děkana přírodovědecké fakulty, Martina Kubaly
  • Richterek – Život pod černým sluncem
  • Kollár – Evoluce aneb Největší show pod Sluncem
  • Dostál – Od Hlavičky k Shakespearovi
 • 12:00 oběd
 • 13:00 přednášky
  • Brulíková – Vývoj nových antituberkulotik
  • Komárek – Továrna na cokoli
  • Berka – Chemoinformatika aneb Jak naučit počítače chemii
  • Kvita – Zdravý pohled na big i small data; Úvod na nedělní terénní cvičení (Částicová kamera)
 • 18:00 večeře
 • 19:00 neformální program, tembuildingové aktivity (chemické hry, experimenty)
 • 21:00 pozorování/focení noční oblohy (v závislosti na počasí)
 • 22:00 večerka

Neděle 13. 10. 2019

 • 8:00 snídaně
 • 9:30 návštěva jeskyní Javoříčko + terénní cvičení
 • 12:00 oběd
 • 14:00 objezd do Olomouce

19. — 21. října 2018

Místo konání: areál rekreačního střediska Javoříčko

Program akce


Vážení studenti,
chtěli bychom vás pozvat na druhý ročník Badatelského víkendového semináře pod záštitou děkana Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci doc. RNDr. Martina Kubaly, Ph.D.. Během celého víkendu mohou studenti všech typů středních škol a víceletých gymnázií navštívit zajímavé diskuze a přednášky předních odborníků z Univerzity Palackého. Neméně důležitý je neformální program, při kterém studenti navazují nová přátelství a tvoří skupiny se stejnými zájmy.

Letos je připraven bohatý program s novými přednáškami ze zákoutí všech přírodních věd. Přesný program a harmonogram bude zveřejněn nejpozději 17. 10. 2018 na Facebookové stránce semináře a též bude zaslán všem účastníkům na email. Těšit se můžete například na nejnovější poznatky z oblasti výzkumu rakoviny, zajímavé oblasti matematiky a v neposlední řadě zjistíte novinky z urychlovače v CERNu.

Doprava z autobusového nádraží v Olomouci je pro účastníky zajištěna. Účastníci si hradí pouze nocleh a stravu (plná penze) ve výši 1070 Kč za osobu.

Počet míst je omezen na 25 účastníků a o přijetí rozhoduje pořadí došlých přednášek.

Pro přihlášení zašlete vyplněný List účastníka na e-mailovou adresu hrabina.ondra@gmail.com nejpozději do 15. října. Prohlášení rodičů a Prohlášení o zdravotní způsobilosti účastník odevzdá vedoucímu při odjezdu z Olomouce. Dokumenty naleznete zde na Facebookové stránce Badatelského víkendového semináře, nebo mě kontaktujte a obratem Vám budou zaslány.

Odkaz na dokumenty: https://uloz.to/tam/_qilB6tVYy5K4

Pro další informace mě neváhejte kontaktovat na e-mailu hrabina.ondra@gmail.com nebo na Facebooku.

Těšíme se na všechny účastníky.

Za organizační tým,
Ondřej Hrabina

 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)