Rozvíjíme talentované studenty středních škol prostřednictvím přírodovědných výzkumných aktivit

Program Badatel umožňuje talentovaným středoškolským studentům se zájmem o přírodní vědy rozvíjet jejich vědomosti při řešení projektů pod vedením zkušených vědců.

Badatelská témata zahrnují všechny oblasti přírodních věd. Zájemci mohou vybírat ze seznamu z oborů matematika, informatika, fyzika, biologie, ekologie a životní prostředíchemie a vědy o Zemi. Mimoto mohou studenti navrhnout i jiné téma k řešení, možnost jeho zapojení posoudíme. Nabídka zahrnuje práce laboratorní, počítačové i terénní. Některé z nich je možné řešit s dalšími studenty, jiné jsou nastaveny pro individuální řešitele.

Práce na badatelském tématu je založena na úzké spolupráci s našimi školiteli. Mladí badatelé tak mají jedinečnou možnost proniknout do vědeckého světa a využít špičkově vybavená pracoviště. Standardní komunikačním jazykem je čeština (či slovenština), po dohodě je ale také možné práci vést v anglickém jazyce. Program dává studentům jedinečnou příležitost vyzkoušet si vlastní schopnosti kreativního a analytického myšlení, improvizace i trpělivé metodické práce, které mohou zužitkovat v budoucí kariéře. Výsledky své práce pak studenti mohou prezentovat na Konferenci mladých přírodovědců, Středoškolské odborné činnosti (SOČ), seminářích, soutěžích či jiných akcích, nebo v časopisech.

Letní škola Badatele a Badatelský víkendový seminář umožňují studentům rozšířit si své znalosti, dovednosti a zkušenosti. Dávají také příležitost k navázání nových přátelství a kontaktů s lidmi podobných zájmů. Obě akce jsou pobytové, s připraveným odborným a doprovodným programem.

Lze se zúčastnit jen některé badatelské aktivity nebo je vhodně propojit.

Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého se snaží soustavně podporovat rozvoj nadané mládeže. Vytváří jim vhodné podmínky k vědeckému bádání, rozvíjí prezentační a komunikační dovednosti a podporuje odborný růst studentů.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)