Rozvíjíme talentované studenty středních škol prostřednictvím přírodovědných výzkumných aktivit

Program Badatel chce dát šanci talentovaným středoškolským studentům se zájmem o přírodní vědy, aby pod vedením vědeckých pracovníků mohli rozvinout své znalosti a bádání při řešení vlastních projektů nebo těch, které nabízí přírodovědecká fakulta. Připravili jsme pro vás seznam badatelských témat z oblasti matematiky, informatiky, fyziky, biologie a ekologie, chemie a věd o Zemi. Mimo tuto nabídku je také možné se dohodnout na řešení jiného tématu, o které máte zájem. Při jejich řešení mohou zájemci využít nejen spolupráci s našimi školiteli, ale také špičkové vybavení našich pracovišť, a to během celého roku. Nabídka zahrnuje témata laboratorní, počítačová i terénní. Některá z nich je možné řešit i s dalšími studenty, jiná jsou nastavena pro individuální řešitele. Standardní komunikačním jazykem je čeština (či slovenština), po dohodě je ale také možné práci vést v anglickém jazyce. Program dává studentům jedinečnou příležitost vyzkoušet si vlastní schopnosti kreativního a analytického myšlení, improvizace i trpělivé metodické práce, které mohou zužitkovat v budoucí kariéře. Výsledky své práce pak studenti mohou prezentovat na Konferenci mladých přírodovědců, ve Středoškolské odborné činnosti (SOČ), na seminářích, soutěžích či jiných akcích, nebo v časopisech.

Letní škola Badatele a Badatelský víkendový seminář umožňují studentům rozšířit si své znalosti, dovednosti a zkušenosti. Dávají také příležitost k navázání nových přátelství a kontaktů s lidmi podobných zájmů. Obě akce jsou pobytové, s připraveným odborným a doprovodným programem.

Řešení badatelských témat není podmíněno účastí na konferenci nebo pobytových akcích Badatele, či naopak. Do každé z nich se můžete zapojit samostatně nebo je vhodně propojit, záleží jen na vás.

Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého se snaží cílevědomě a soustavně podporovat rozvoj nadané mládeže. Vytváří jim vhodné podmínky k vědeckému bádání, rozvíjí prezentační a komunikační dovednosti a podporuje odborný růst studentů.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)